Aardrijkskunde

/
Toont 21 tot 40 (van 820 produkten)
 • 4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  Nuchter geschreven verslag van de belevenissen van een groot gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijfster, ije van 8 kinderen, leefde van haar 15e tot haar 18e in verschillende Japanse kampen. Vooral het nutteloze gezeul met groepen gevangenen van de ene plaats naar de andere en soms weer terug naar een plek waar ze al eerder waren, komt goed tot uiting. Ze vertelt er wat afstandelijk over. Pas in het laatste hoofdstuk, over de terugkeer in Friesland en de liefdeloze manier waarop haar gereformeerde ouders door hun geloofsgenoten werden opgevangen, laat ze duidelijk blijken hoe haar dat geraakt heeft. De titel slaat op een extraatje waarop de Japanners het kamp een keer tracteerden. Al met al een wat emotieloos verhaal. In dit herdenkingsjaar zullen er zeker meer titels verschijnen, waarbij dit geen slecht voorbeeld is, maar ook geen uitschieter. Met enkele zwart-witillustraties.(Biblion recensie, C. Grader.) 

 • 560 Foto's.Wageningen toen en nu. / A. Canters

  560 Foto's.Wageningen toen en nu. / A. Canters

   In het fotoboek is te zien hoe veel bekende plaatsen in Wageningen door de jaren heen veranderd zijn. 'Het zal voor vele mensen mooie herinneringen oproepen als ze deze beelden weer eens zien', aldus de heer Canters.

 • 600 jaar stadsbestuur te Hoorn

  600 jaar stadsbestuur te Hoorn

   "600 jaar stadsbestuur te Hoorn. Rede, gehouden door mr. B.R. Canneman, burgemeester van Hoorn, als voorzitter van de raad dier gemeente, in buitengewone zitting bijeen op) 26 maart 1957, ter herdenking van het feit, dat aan Hoorn 600 jaar geleden op die dag stadrechten werden verleend"1957, gedrukt.

 • Aan de achtergracht / H. Israels & A. Mooij

  Aan de achtergracht / H. Israels & A. Mooij

   Een ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse GG&GD verschenen wetenschappelijk verantwoord, geschiedkundig verslag. In chronologische volgorde wordt uitvoerig ingegaan op relevante ontwikkelingen en de rol van de GG&GD daarbij. Aan de orde komen openbare hygiene, armenzorg, de bestrijding van besmettelijke (en vroeger vaak nog dodelijke) ziekten, EHBO, zuigelingenzorg, schoolartsen, consultatiebureaus, de rijdende psychiater, methadonverstrekking aan verslaafden en aidsbestrijding. Ook relevante politieke ontwikkelingen en organisatorische aspecten passeren de revue. Prettig leesbaar, mooi uitgevoerd boek, verlevendigd met zwart-witfoto's. Bevat personenregister, lijst van geinterviewden, lijst van directeuren, uitgebreide literatuurlijst en notenapparaat per hoofdstuk.(Biblion recensie, Drs. M.H. Langelaan)

 • Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

  Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

   Deel II (Cisterciënzerorde): Orval, Ter Duinen, Villers-la-Ville, Aulne, Cambron, Herkenrode, Ter Kameren, Val-Saint-Lambert, La Ramée (Jauchelette in Waals-Brabant), Val-Dieu, De Bijloke, Marche-les-Dames.

 • Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

  Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

   Deel III (Benedictijnen): Sint-Baafs (Gent), Sint-Pieters (Gent), Stavelot en Malmédy, Saint-Hubert, Brogne (St. Gerard), Gembloers, Sint-Jacob (Luik), Sint-Laurentius (Luik), Affligem, Vlierbeek, Maredsous.

 • Abdijen in de Lage Landen / M. van der Plas

  Abdijen in de Lage Landen / M. van der Plas

  Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen.Tielt : Lannoo ; Baarn : Arbor, 1989. 

 • Abdijen in West-Europa en hun bewoners / T. van Schaik

  Abdijen in West-Europa en hun bewoners / T. van Schaik

   De abdijen in dit boek zijn geselecteerd op hun sfeer en harmonie,hun vrede en sereniteit,en op hunm de deuren voor de makers van het boek te openen. 

 • Ach lieve tijd Hoorn.

  Ach lieve tijd Hoorn.

   13/12/17. Zeven eeuwen Hoorn,zijn bewoners en hun rijke verleden.

 • Acht eeuwen tussen twee stegen / M. Barwasser & M. Smit

  Acht eeuwen tussen twee stegen / M. Barwasser & M. Smit

   13/6/17. Acht eeuwen tussen twee stegen vertelt het verhaal van een stuk geschiedenis van Kampen,toegespitst op het terrein van de Kokpanden tussen de Meerminnensteeg en de Vergietensteeg.

 • Afrika / M. Boyny

  Afrika / M. Boyny

   28/10/16.Fotoreisboek over de tocht die de auteur en zijn vrouw een jaar lang maakten dwars door Afrika. Van Caïro in Egypte, via Soedan, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana, Namibië, tot Kaapstad in Zuid-Afrika. Hij fotografeerde de landschappen, de steden, de dieren, maar vooral de mensen in al hun verscheidenheid qua uiterlijk en cultuur. Hij sprak ook met velen van hen en vertelt er in de bijschriften iets bij over hun levensomstandigheden, tot welke stam ze behoren, wat voor specifieke kenmerken daarvan in hun uiterlijk, kleding en sieraden te zien zijn, hun geschiedenis, wat je op de foto ziet en wat hen beweegt. Ingedeeld in drie delen: het noorden, oosten en zuiden, met steeds een kort inleidend hoofdstuk. Een bijzonder fraai fotoboek met prachtige portretten en goede aanvullende, informatieve teksten, dat meer biedt dan de meeste fotoboeken in dit genre. Het geeft een mooi en persoonlijk beeld van Afrika, zijn natuur en vooral zijn bewoners. Voorin een kaart waarop de route die ze hebben gevolgd, is aangegeven. Bekroond met de Duitse reisboekenprijs, de ITB BuchAward 2014, in de categorie fotoboeken.

 • Alkmaar in oude ansichten deel 1 / P. H. Wortel

  Alkmaar in oude ansichten deel 1 / P. H. Wortel

  Alkmaar in oude ansichten deel 1. 1967 Europese Bibliotheek - Zaltbommel. Rug wat minder mooi.

 • Alkmaar in prenten en foto's / H. Koolwijk

  Alkmaar in prenten en foto's / H. Koolwijk

  Dit boek toont aan wat 200 jaar kan doen met een stad. Voor dit boek zijn 60 mooie prenten van Alkmaar uitgekozen. Met deze afbeeldingen in de auteur op stap gegaan in het Alkmaar van nu. Dan wordt in één oogopslag duidelijk hoezeer de stad is veranderd. 

 • Alkmaar zo was het / L.J.N. Kouwenberg

  Alkmaar zo was het / L.J.N. Kouwenberg

  Alkmaar zo was het. E iedere plaats in Nederland is er wel een boek geschreven over hoe het vroeger was, het leukevan dit soort boeken is dat u oude situaties tegen komt die u zich wellicht kunt herinneren.Een boekje vol foto's van oude ansichten.1995 

 • Alles heeft zijn tijd./ E. C. de Vries

  Alles heeft zijn tijd./ E. C. de Vries

  Alles heeft zijn tijd : de geschiedenis van het rusthuis der Ned. Herv. Diaconie te Enkhuizen 1877-1977. 

 • Als het gewelt comt / D. Alten

  Als het gewelt comt / D. Alten

   3/2/18. Als het gewelt comt, soo is het recht uyt', zei een Alkmaarse burgemeester tegen protesterende sluiswachters toen hij in gezelschap van gewapende lieden een sluis in de dijk langs de noordzijde van het IJ liet opendraaien. De lage waterstand dreigde de handelsvaart op Alkmaar te blokkeren. De burgemeester greep in zonder te overleggen met het verantwoordelijke hoogheemraadschap. Deze actie van het Alkmaarse stadbestuur in 1648 is bepaald niet uitzonderlijk. De geschiedenis van de binnenlandse handel van het preïndustriële Holland wordt juist gekenmerkt door een eindeloze serie van moeilijkheden en spanningen in allerlei gradaties. In de nijverheid was het niet anders. Ondanks het grote aantal conflicten en de heftigheid waarmee de tegenstellingen soms werden uitgevochten, hebben zij lange tijd nauwelijks aandacht van historici getrokken. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een herwaardering van de betekenis van dit soort politieke kwesties in de verklaring van economisch-historische processen. Hierbij aansluitend beschrijft en verklaart Diederik Aten de spanningen in de binnenlandse handel en industrie in het gebied benoorden het IJ, het zogenaamde Noorderkwartier van Holland. Bij het streven hun positie als schakel in het Amsterdamse handelsnetwerk te versterken, kwamen de steden zowel in conflict met elkaar als met het platteland. Iedere stad probeerde zijn verkeersverbindingen met Amsterdam veilig te stellen. De concurrentie van het platteland probeerden de steden zowel individueel als gezamelijk uit te schakelen. Vanaf eind zestiende eeuw legden de Staten van Holland de dorpsneringen allerlei beperkingen op als onderdeel van de belastingwetgeving. Dat deze maatregelen minder effect hadden dan op grond van de toegenomen stedelijke macht aangenomen zou mogen worden, hing samen met de economische en politieke ontwikkelingen in de zeventiende eeuw.

 • Als koelie vermomd naar Tibet / W. M. Mc.Govern

  Als koelie vermomd naar Tibet / W. M. Mc.Govern

   20/10/17. Met veel fraaie oude foto's.

 • Amstelveen in oude ansichten / H. Luyten

  Amstelveen in oude ansichten / H. Luyten

   Amstelveen in oude ansichten.Europese Bibliotheek - Zaltbommel. 1975.Geillustreerd.

/
Toont 21 tot 40 (van 820 produkten)