Aardrijkskunde

/
Toont 721 tot 740 (van 790 produkten)
 • Volk rond de kaag / P. Ruitenberg.

  Volk rond de kaag / P. Ruitenberg.

   Volk rond de Kaag. Dorpsleven Wervershoof 1900-1940, deel 1.Bovenkarspel, 1986. 238 blz. Geïll.Softcover, goede staat ,rug verkleurd. 

 • Volk rond de kaag.Deel 2. / P. Ruitenberg.

  Volk rond de kaag.Deel 2. / P. Ruitenberg.

  Volk rond de kaag.Dorpsleven Wervershoof 1900-1940, deel 2.Bovenkarspel, 1986. 238 blz. Geïll.Softcover, goede staat ,rug verkleurd. 

 • Volk Voor Indie / Martin Bossenbroek

  Volk Voor Indie / Martin Bossenbroek

  Volk Voor Indie: De Werving Van Europese Militairen Voor De Nederlandse Koloniale Dienst, 1814-1909. Amsterdam : Van Soeren, 1992. 399 p. : ill., maps ; 25 cm. Nederlandse Koloniale Dienst, 1814-1909. In de periode 1814 -1909 schiep het kleine Nederland een immens koloniaal rijk in de Indische archipel. Verspreide handelsvestigingenwerden aaneengesmeed tot een overzees imperium. Om deze koloniale expansie te- realiseren, moest Nederland zich grote inspanningen getroosten. 

 • Volkerenatlas van Amerika /J. V. Jansen

  Volkerenatlas van Amerika /J. V. Jansen

  Volkerenatlas van Amerika - 1e druk - 1952 - J.V. Jansen - Faam suikerwerken Breda - goede staat. 

 • Vondsten onder de Sint Olofskape / J. M. Baart

  Vondsten onder de Sint Olofskape / J. M. Baart

   Vondsten onder de Sint Olofskapel: Stadskernonderzoek in Amsterdam. Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam.1972.Uitgegev. t.g.v. tentoonst. "A'dam, die kleine stad" in A'dams Historisch Museum v. 24 feb. tot 29 mei '72|met noten, lit. opg., samenv., lijst v. ill.|geb. ed.

 • Voor sjiek en sjofel / R. van Tulder

  Voor sjiek en sjofel / R. van Tulder

   29/1/17. Een Amsterdamse setting. Aan de hand van door Amsterdammers ingezonden zwart/witfoto's en materiaal van onder meer het Amsterdamse gemeentearchief en de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt het dagelijks leven in de jaren zeventig geschetst. Na de roerige jaren zestig met het ontstaan van het hippiedom, het ontsnappen aan de benauwende gezinsbanden en de grootschaligheid, zoals die tot uitdrukking kwam in de opzet van de Bijlmermeer, zijn de jaren zeventig de jaren van het ontwakend zelfbewustzijn bij vrouwen, de kleinschaligheid in het politieke denken, het begin van de individualisering en het anders denken over seksuele verhoudingen. Het straatbeeld werd bepaald door acties van Man-Vrouw-Maatschappij en Dolle Mina, de opkomende kraakbeweging en deelnemers aan de punkrage. De titel refereert aan een door een Amsterdams raadslid gebezigde term over de bouwbestemming van het gebied aan het Kleine-Gartmanplantsoen op de plaats van Paradiso en het voormalige Huis van bewaring. De historisch anekdotische teksten bij de zwart/wit foto'shebben een ondersteunende functie.(Biblion recensie, Ruud Booms)

 • Voor twee cent een kooltje vuur / J. Maarten

  Voor twee cent een kooltje vuur / J. Maarten

  Voor Twee Cent Een Kooltje Vuur : Amsterdam In De Jaren Twintig. Met veel foto s.  

 • Voor volkshuisvesting / P. de Ruijter

  Voor volkshuisvesting / P. de Ruijter

   In ons dichtbevolkte land is sinds jaar en dag iedere vorm van ruimtegebruik aan wet- en regelgeving gebonden. Niet alleen vanwege ruimtegebrek, maar ook door de invloed die iedere activiteit op de omringende ruimte uitoefent. Vooral op het gebied van de stedebouw bestaan er al eeuwenlang wetten en voorschriften die het mogelijk moeten maken dat de stad zijn vele functies goed kan vervullen, zonder dat daarbij conflicterend ruimtegebruik ontstaat. Het wonen is een van de belangrijkste functies van een stad, en het is niet verwonderlijk dat veel regelgeving zich hierop concentreert. Dit geldt ook voor het beleid van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw opgericht in 1918 met als doel het coordineren van deze functie. Dit boek beschrijft de achtergrond van die oprichting, en hoe het het Instituut en de woningbouw sinds die tijd is vergaan. Boeiende vakliteratuur voor wie uit hoofde van zijn werk met woningbouwbeleid te maken heeft. Met vele zwart-witte foto's en register.

 • Vreemde werden vrienden / R. J. Zevenbergen

  Vreemde werden vrienden / R. J. Zevenbergen

  Vreemden werden vrienden : 15 jaar : Stedenband Hoorn-Pribram : 1992-2007. Over de stedenband met deze Tsjechische stad. 

 • Wa'k zègge wou... / Jan Pannekeet

  Wa'k zègge wou... / Jan Pannekeet

   Met pentekeningen van Henk Tol - Hensbroek : Martin Lammes. Korte Westfriese verhaaltjes en gedichten. 

 • Waar eens t gekrijs der meeuwen / G. Sponselee

  Waar eens t gekrijs der meeuwen / G. Sponselee

  Waar Eens 't Gekrijs Der Meeuwen , hebben we dit boekje over een wat ongewoon aspect van oosterlijk Zeeuws- Vlaanderen genoemd. 

 • Waar het gebeurde / J.W. Holsbergen & B. Voeten

  Waar het gebeurde / J.W. Holsbergen & B. Voeten

  Op een mooie voorjaarsochtend wandelde de schrijver Holsbergen en zijn zoon Sjoerd door de stady die er op dat uur op haar voordeligst uitzag. De vader raakte aan het vertellen over de huizen die zij passeerden en over de mensen die daar hadden gewoond. De zoon luisterde aandachtig tiaar de verhalen en zei: Waarom maken wij daar geen boek van?' 

 • Waar licht is is vreugde / W. Cornelisse

  Waar licht is is vreugde / W. Cornelisse

  Waar licht is, is vreugde - Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam N.V. Energiebedrijf. 1995. Zwart/wit foto's, illustraties. Tekst,foto's en prachtige illustraties met oude affiche's. 

 • Waartoe zou dan al die moeijte zijn? / F. J.Loomeijer

  Waartoe zou dan al die moeijte zijn? / F. J.Loomeijer

   Jaaruitgave vereniging vrienden van het Zuiderzeemuseum. 1986.

 • Wandelen over Zorgvlied / M. Bergen & I. Clement

  Wandelen over Zorgvlied / M. Bergen & I. Clement

   19/8/18. Zorgvlied in Amsterdam is een bijzondere begraafplaats. Een vergelijking met Père-Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs, wordt vaak gemaakt. En dat is eigenlijk niet zo vreemd. Op Zorgvlied worden veel bekende personen uit de wereld van kunst, cultuur, literatuur en politiek begraven. Wandelen over Zorgvlied is een bijzondere ervaring. De paden en lanen beslaan zo'n 60 kilometer, waarlangs meer dan 17.000 graven liggen. Deze rijk geïllustreerde gids voert u langs de graven van bekende Nederlanders. In korte biografieën is hun vaak bijzondere leven beschreven. Naast de wandelroute geeft Wandelen over Zorgvlied veel informatie over de 140-jarige historie van Zorgvlied, de flora en fauna op de begraafplaats, bijzondere grafmonumenten en de grafsymboliek die er te vinden is.

 • Wandeling door Broek. / A. P. Bruigom

  Wandeling door Broek. / A. P. Bruigom

   Geschreven ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Broeker bibliotheek en de fusie met de bibliotheken van Marken en Monnickendam.

 • Wandelingen door Friesland / J. Craandijk

  Wandelingen door Friesland / J. Craandijk

   De Rotterdamse doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (1834-1912) was een van de bekendere Nederlandse wandelaars uit de negentiende eeuw. Zijn beroemde 'Wandelingen door Nederland werden verlucht met litho's van de hand van de eveneens Rotterdamse kunstschilder Pieter Adrianus Schipperus (1840-1929).

 • Wandelingen op Terschelling.

  Wandelingen op Terschelling.

  Wandelingen op Terschelling.V.V.V. Terschelling Vooruit""1948. Small oblong. Foto's, illustraties kaart van Terschelling. 

 • Wat zie Ik? / J. Voeten

  Wat zie Ik? / J. Voeten

  WAT ZIE IK? AMSTERDAM EEN STAD VAN FOTO'S - Inleiding: Jessica Voeten; nawoord: Titus Yokarini.Een boek met onvermoede foto’s van Amsterdam. Dat is het uitgangspunt van het fotoboek Wat zie ik? Amsterdam een stad van foto’s. Verbazing, ­verrassing, vervreemding... zijn trefwoorden die hierbij op­duiken. Ongebruikelijke en on­verwachte beelden van Amsterdam uit het dagelijks leven, maar ook van veranderde locaties en verdwenen beroepen en opleidingen. Voor oudere Amsterdammers is het een feest van herkenning, voor jongeren een ontdekking. Een olifant aan de wandel in Artis, een auto in de gracht, een geld­wisselaar bij een sigaretten­auto­maat – om slechts een enkel voor­beeld te noemen. De beelden zijn afkomstig uit de archieven van het Maria Austria Instituut/MAI, dat in 2011 zijn 35-­jarig bestaan viert. Het MAI beheert de negatievencollecties van vijftig gerenommeerde Amsterdamse fotografen. Uit deze collecties is een keuze gemaakt die loopt van de jaren dertig van de vorige eeuw tot begin deze eeuw, met het accent op de jaren 50, 60 en 70. 

 • Water is life

  Water is life

   17/7/17. This report gives an idea of what a group of students,travelling through the Land of the Nile , experienced within the context of Water is Life.

/
Toont 721 tot 740 (van 790 produkten)