Aardrijkskunde

/
Toont 61 tot 80 (van 725 produkten)
 • Bali / J. C. Lamster

  Bali / J. C. Lamster

   26/7/17. Compleet met alle plaatjes.

 • Barcelona & Catalonie.Capitool / R. Williams

  Barcelona & Catalonie.Capitool / R. Williams

   5/10/17. De reisgids Barcelona & Catalonië is ideaal in gebruik vóór, tijdens en na de reis. Inmiddels is Capitool, met meer dan 100 titels, al jaren marktleider onder de reisgidsen. Door de combinatie van visuele uitbundigheid in de vorm van driedimensionale tekeningen van bezienswaardigheden en heel veel kleurenfoto’s én praktische bruikbaarheid door middel van verhelderende kaarten en compacte teksten onderscheiden de Capitool Reisgidsen zich van alle andere.De Capitool Reisgidsen bevatten heel veel foto's, illustraties en kaarten, opengewerkte tekeningen en plattegronden van de belangrijkste bezienswaardigheden en driedimensionale beelden van historische wijken. Met ook restaurants, accommodatie en vervoer.Capitool laat je de wereld zien!

 • Beel in Batavia. / R. Gase

  Beel in Batavia. / R. Gase

   11/1/18. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.

 • Beelden van een verdwijnend ras / E. Sheriff Curtis

  Beelden van een verdwijnend ras / E. Sheriff Curtis

  Meer nog dan aan het op zich best boeiende relaas over het leven en vooral van de belevenissen van deze fotograaf ontleent dit werk zijn waarde aan de vele volstrekt unieke opnamen van indianen en hun gebruiken. Deze uitgave bevat een selektie, door zijn dochter gemaakt, uit de in een beperkte oplaag van 500 exemplaren verschenen internationaal vermaarde collectie van twintig delen etnologisch-fotografisch werk, waarin Edward Sheriff Curtis van 1907-1930 de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse indianen in beeld bracht. Het zijn hoofdzakelijk portretten die stuk voor stuk een grote zeggingskracht hebben. Wie bedenkt met welke apparatuur en onder welke omstandigheden deze meestal haarscherpe opnamen gemaakt zijn kan niet anders dan met eerbied kijken naar dit indrukwekkende beeld van een voorbij tijdperk.(NBD|Biblion recensie, J. Joosse)

 • Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

  Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

   1/12/16. Het boek, een uitgewerkte doktoraalskriptie, vormt de neerslag van een onderzoek naar de sociale struktuur van de Amsterdammers die in 1566-'67 deelnamen aan de Beeldenstorm en aan het verzet tegen de stadsregering. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan de invloed van een middengroep tussen katholiek en protestant, pro-Spaans en anti-Spaans. Van Nierops studie is er een uit de reeks van publikaties over de jaren van de Beeldenstorm in een bepaalde Nederlandse stad. Voor de specialist een aantrekkelijke zaak, maar waarschijnlijk niet voor de leek buiten de Amsterdamse regio! De uitgave is overigens prima verzorgd.(NBD|Biblion recensie, Redaktie)

 • Before their time / D. L. Parker.

  Before their time / D. L. Parker.

   31/3/17. Although numerous international treaties and organizations work tirelessly to improve conditions for children, there are still 320 million children under the age of sixteen working around the world―150 million of those in the most harmful industries, such as prostitution and forced military service. This is their story, in words and photographs.

 • Beleef de natuur in Nederland

  Beleef de natuur in Nederland

   De Nederlandse natuur is bij uitstek geschikt voor een dagje fietsen of wandelen, ook voor mensen die normaal liever op een terrasje van de zon genieten. Maak eens gebruik van de vele fiets- en wandelpaden die u leiden over prachtige landgoederen, langs slingerende beken en door koele bossen. In dit boek komen elf karakteristieke landschappen aan bod. Kies een landschap, lees er wat over, kies vervolgens een route en ga er op uit.

 • Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

  Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

   Bedijking, Opkomst En Bloei Van de Beemster; Voorafgegaan Door Eene Beschouwing Van Den Vroegeren Toestand Van Noord-Holland. Met Het Portret Op Staal, Van Dirck Van Oss. Grondlegger Van de Beemster. Purmerende, J.Schuitemaker 1857. Linnen XXIV.Met drie uitslaande kaarten.

 • Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn I Berlijn. Twee keer Berlijn. In beeld en in tekst. Het oude en het nieuwe Berlijn. West-Berlijn en Oost-Berlijn. Het oude Oost-Berlijn en het vernieuwde Oost Berlijn. Verbeelding en werkelijkheid. Waar houdt de realiteit op en waar begint de fantasie? Nu de Muur is gevallen zijn de grenzen niet duidelijk.Fotograaf Harold Naayer en schrijver Donald Niedekker gingen op pad in een stad die hen al jaren fascineert. Ze deden hun eigen indrukken op en wisselden die's avonds uit. Zo ontstonden twee verhalen, in foto's en in woorden, die elkaar beinvloedden maar ook een verschillende loop namen. Verhalen over de stad, de inwoners en de veranderingen van de afgelopen tien jaar. 

 • Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

  Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

   Nooit hadden we kunnen vermoeden dat de mooie en bijzonder mensen die we week in week uit vonden en opzochten, die ons gastvrij binnenlieten, vrijuit praatten over hun lief en hun leed en zich gewillig lieten fotograferen, dat al die, mooie en bijzondere niet door trends en mode-ontwikkelingen lieten voorschrijven hoe ze wonen en hoe ze leven moesten, en niet streefden naar vluchtig materiaal gewin maar teerden op tradities en herinneringen en liefde voor de grond waarop en de streek waarin ze geboren waren, dat al die mooie en bijzondere mensen, zo snel van de aardboden zouden zijn verdwenen. De Barneveldse fotograaf Overeem en de schrijver Kalmann portretteerden in de jaren zeventig een groot aantal Veluwenaren die zich door hun levenswijze en opvattingen typeerden als bijzondere mensen. Dit resulteerde in tientallen foto's van deze figuren in hun dagelijks leven, vergezeld van anekdotische vrij uitgebreide teksten, die samen zevenenveertig levensverhalen opleverden. De geportretteerde personen zijn zeer verscheiden, van eenzame bejaarde landarbeiders en stropers tot zonderlinge huisdokters en adellijke jonkers. De lezer wordt een beeld gegeven van verschillende karakteristieke personen die op dat moment nog leefden als in het Veluws verleden. De verhalen zijn indertijd verschenen in de Amersfoortse Courant en het Veluws Dagblad, daarna gebundeld in 'Allenig zijn is maar een wankele basis'* en 'Beschouw ons maar als een uitzondering'**, waarvan dit boek een 'gebundelde heruitgave is, aangevuld met enige latere portretten. 

 • Beschrijving der stad Rotterdam / G. van Spaan

  Beschrijving der stad Rotterdam / G. van Spaan

   22/12/17. Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III. boeken. : Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen; benevens de heldendaden der Rotterdammers, en andere Zuid- en Noord-Hollandse Steden en nabuurige Provincien. Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelijke voorvallen. Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging; als mede de voornaamste gebouwen van kerken, kloosters, kapellen en andere gedichten.

 • Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen / Adriaan Loosjes

  Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen / Adriaan Loosjes

   25/6/17. Facsimile uitagve van de beroemde 1794 uitgave van Bohn , Haarlem. over Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam. Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerda, met prachtige etsen. genummerd:4

 • Best Loved Tales of the Countryside

  Best Loved Tales of the Countryside

    Taken from the bestselling 'Tales of the Countryside' series these are the very best of the interviews and anecdotes provided by characters such as Ernest Sharp the master thatcher, Harry Grass, 'King of the Gamekeepers', and Joyce Damerill, District Nurse and midwife. The twenty-five tales tell of the experiences of schoolmasters, railwaymen, vets, farmers, pub landlords to name but a few, and are richly illustrated with archive photographs and delightful colour artworks, which bring to life the vivid narrative. Capturing the memories of a fast-disappearing breed of country people. Best Loved Tales of the Countryside will be cherished by those with a passion for nostalgia and anyone who remembers a time when the pace of life was just a little less hectic and the people just a little more friendly.

 • Bewogen kustlandschap / R. Roos

  Bewogen kustlandschap / R. Roos

   Het boek omvat een zeer breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de duinen en polders van Noord-Kennemerland, het gebied tussen Noordzeekanaal, Hondsbosse Zeewering, de Noordzee en rijksweg A9. Dat blijkt al uit de titels van verschillende hoofdstukken: 'Historie in een dynamisch landschap', 'Het gebruik van het landschap: van landbouw tot natuurbeheer' en 'Natuur in beweging'. Ondanks deze veelheid aan onderwerpen is de auteur erin geslaagd een samenhangend beeld van heden en verleden van dit boeiende gebied te schetsen. Het geheel is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en getekende impressies (alles voornamelijk in kleur) en is door zijn opzet ook interessant voor lezers buiten het betreffende gebied.(Biblion recensie, F.K.A. Noltee.)

 • Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

  Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

   26/11/16.Curacao's rechtsleven in de 19e eeuw.

 • Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam. 

 • Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Dit boek moet gezien worden als een hommage aan het Nederlands bedrijfsleven, waarvoor in dit geval J.P. Beemsterboer uit Warmenhuizen N.H. model heeft gestaan.

 • Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

  Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

   24/6/17. In de Steentijd vestigden de eerste boeren zich in Friesland. Wat is hun verhaal, welke gevolgen had het zich op vaste plaatsen vestigen van boeren voor de maatschappij en het landschap in deze streken en is er nog iets van terug te vinden?Boeren in de Friese wouden is het vierde deel in de serie Archeologie in Fryslân. Met deze serie wil de provincie Friesland het Friese archeologisch erfgoed ontsluiten en de geschiedenis van het Friese landschap voor een breed publiek toegankelijk maken.

 • Boeren van toen / H. Siemes

  Boeren van toen / H. Siemes

   Onze landbouw maakte in de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen door. Binnen vier generaties boeren werd het zware handwerk geautomatiseerd en veranderde ploeteren in managen.

 • Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

  Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

   29/1/17. Fonds Landbouw Exportbureau 1916-1918.

/
Toont 61 tot 80 (van 725 produkten)