Aardrijkskunde

/
Toont 81 tot 100 (van 751 produkten)
 • Best Loved Tales of the Countryside

  Best Loved Tales of the Countryside

    Taken from the bestselling 'Tales of the Countryside' series these are the very best of the interviews and anecdotes provided by characters such as Ernest Sharp the master thatcher, Harry Grass, 'King of the Gamekeepers', and Joyce Damerill, District Nurse and midwife. The twenty-five tales tell of the experiences of schoolmasters, railwaymen, vets, farmers, pub landlords to name but a few, and are richly illustrated with archive photographs and delightful colour artworks, which bring to life the vivid narrative. Capturing the memories of a fast-disappearing breed of country people. Best Loved Tales of the Countryside will be cherished by those with a passion for nostalgia and anyone who remembers a time when the pace of life was just a little less hectic and the people just a little more friendly.

 • Bethlehem in de Bangert. / C. Schrickx

  Bethlehem in de Bangert. / C. Schrickx

   24/2/18.In Westerblokker even buiten Hoorn werd in 1475 een vrouwenklooster met de naam Bethlehem opgericht. De grote stichtingsgolf van kloosters, die eind veertiende eeuw begon, was al enige tijd over zijn hoogtepunt heen. Waarom kwam aan het einde van de vijftiende eeuw nog een nieuwe kloostergemeenschap tot stand en wat zegt dit over de vitaliteit van het kloosterleven in die tijd? Tussen 2003 en 2008 is dit klooster voor een groot gedeelte opgegraven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor grotendeels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegraven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld geven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Christiaan Schrickx waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven. Een grote rol blijkt hierbij te zijn weggelegd voor de Orde van het Heilig Kruis.

 • Bewogen kustlandschap / R. Roos

  Bewogen kustlandschap / R. Roos

   Het boek omvat een zeer breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de duinen en polders van Noord-Kennemerland, het gebied tussen Noordzeekanaal, Hondsbosse Zeewering, de Noordzee en rijksweg A9. Dat blijkt al uit de titels van verschillende hoofdstukken: 'Historie in een dynamisch landschap', 'Het gebruik van het landschap: van landbouw tot natuurbeheer' en 'Natuur in beweging'. Ondanks deze veelheid aan onderwerpen is de auteur erin geslaagd een samenhangend beeld van heden en verleden van dit boeiende gebied te schetsen. Het geheel is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en getekende impressies (alles voornamelijk in kleur) en is door zijn opzet ook interessant voor lezers buiten het betreffende gebied.(Biblion recensie, F.K.A. Noltee.)

 • Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

  Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

   26/11/16.Curacao's rechtsleven in de 19e eeuw.

 • Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam. 

 • Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Dit boek moet gezien worden als een hommage aan het Nederlands bedrijfsleven, waarvoor in dit geval J.P. Beemsterboer uit Warmenhuizen N.H. model heeft gestaan.

 • Blokker in oude ansichten. Deel 2. / J. J. v.d.Gulik

  Blokker in oude ansichten. Deel 2. / J. J. v.d.Gulik

   11/3/18. Geill. met 38 foto's en afb naar oude ansichtkaarten met inleiding en omschrijving in Zwart/Wit.

 • Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

  Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

   24/6/17. In de Steentijd vestigden de eerste boeren zich in Friesland. Wat is hun verhaal, welke gevolgen had het zich op vaste plaatsen vestigen van boeren voor de maatschappij en het landschap in deze streken en is er nog iets van terug te vinden?Boeren in de Friese wouden is het vierde deel in de serie Archeologie in Fryslân. Met deze serie wil de provincie Friesland het Friese archeologisch erfgoed ontsluiten en de geschiedenis van het Friese landschap voor een breed publiek toegankelijk maken.

 • Boeren van toen / H. Siemes

  Boeren van toen / H. Siemes

   Onze landbouw maakte in de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen door. Binnen vier generaties boeren werd het zware handwerk geautomatiseerd en veranderde ploeteren in managen.Verbazingwekkend groot zijn de ontwikkelingen die onze landbouw in de vorige eeuw heeft doorgemaakt. In pakweg vier generaties werd handwerk geautomatiseerd en maakte ploeteren plaats voor managen. Of zoals een Twentse boer het ooit uitdrukte: 'Van pijn in de rug naar pijn in de kop'.Dit ruim geïllustreerde boek schetst deze ingrijpende ontwikkelingen, het is in tekst en beeld een ontmoeting met vroeger, vol herkenning en weemoed. De oude tijd wordt echter niet opgehemeld, want die periode was zeker niet om naar terug te verlangen. Deze bijzondere uitgave zal vele kopers uit boerenfamilies en hun nazaten zeer aanspreken. Voor menigeen een herinnering, voor anderen lichte verbazing: 'Ging het vroeger zo?'* Levendig beeld van de ontwikkelingen in het boerenbestaan * Uniek historisch fotomateriaal* Deskundige informatie over aardappelteelt, melkveehouderij en varkenshouderij.

 • Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

  Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

   29/1/17. Fonds Landbouw Exportbureau 1916-1918.

 • Bouwen aan boerderijen

  Bouwen aan boerderijen

  Bouwen aan Boerderijen biedt in 38 reportages bruikbare en creatieve ideeën voor het verbouwen van oude boerderijen. Het zijn persoonlijke ervaringen van mensen die de verbouwingen uitvoerden met liefde voor boerderij en erf en met respect voor de historie. De vele foto's en tekeningen brengen de veranderingen prachtig in beeld. Soms zijn het details zoals een verbetering van de lichtinval of een aanpassing van oude staldeuren. Bij andere voorbeelden gaat het om forse bouwkundige ingrepen zoals het ombouwen van een schuur tot kantoor of woonruimte voor één of meerder gezinnen. Alle reportages tonen wat er nodig is om het traject van plannen maken tot eindresultaat met succes te doorlopen.

 • Bouwen in het oerwoud. / A. Schweitzer

  Bouwen in het oerwoud. / A. Schweitzer

  Bouwen in het oerwoud. Nieuwste ervaringen en opmerkingen van een arts in Aequatoriaal Afrika. Gebonden hardcover.1928.H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 

 • Bouwers van de zee / P. Boon

  Bouwers van de zee / P. Boon

   Uitgebreid onderzoek in een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de Westfriese dorpen en van de belngrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam.

 • Bouwvallen in West-Friesland / D. Beemster

  Bouwvallen in West-Friesland / D. Beemster

   15/9/17. Tijdens wandelingen  door Westfriesland fotografeerde Dirk Beemster vanaf 2013 meer dan 200 bouwvallen in een regio in Noord-Holland die wordt omgeven door de eeuwenoude Westfriese Omringdijk  (126 km)

 • Brandwaarborg kring benningbroek.1820- 1970 / J. Nobel

  Brandwaarborg kring benningbroek.1820- 1970 / J. Nobel

  Brandwaarborg Kring Benningbroek Hoorn 1820-1970.West Friesland. 

 • Breekbare banden / M. Coomans-Eustatia

  Breekbare banden / M. Coomans-Eustatia

   25/1/17. Geillustreerd met 70 zwart-wit illustraties en zes oude kaarten in kleur .                                     

 • Brieven uit het oude Egypte / B. Tadema Sporry

  Brieven uit het oude Egypte / B. Tadema Sporry

   Zijn de mensen erg veranderd in 2000 jaar?Wie antieke papyri uit Egypte leest ervaart tot zijn verbazing meestal dat die verandering gering blijkt te zijn. Dat gaat zeker op voor een land als Egypte - waaruit die papyri stammen -waar men vaak het gevoel krijgt dat de tijd er heeft stilgestaan, maar waar men ook ziet dat de moderne tijd er snel doordringt.

 • Brochure opening nieuwbouw Het Koetshuis 1982

  Brochure opening nieuwbouw Het Koetshuis 1982

   Dit boekje werd samengesteld bij gelegenheid van de officiële opening van het Koetshuis op 26 maart 1982 en wordt u aangeboden door het bestuur van de H.Hartstichting en de R.K. Stichting "Het Koetshuis".

 • Bruggen in Nederland / H. de Jong

  Bruggen in Nederland / H. de Jong

    Nederland kent velerlei vormen van water zoals meren, rivieren, beken, kanalen en grachten. Bruggen zijn daarom onmisbare schakels die het ons mogelijk maken deze waterbarrieres te overwinnen. Mooi of lelijk, een brug is van nature functioneel en wanneer men meer van de cosntructie weet zelfs buitengewoon interessant. Moderne materialen, geavanceerde berekeningsmethoden en nieuwe technieken maken het tegenwoordig bovendien mogelijk om aandacht aan de vormgeving te besteden.In Bruggen in Nederland worden naast de verschillende typen bruggen in ons land de historie van de Nederlandse bruggenbouw, de toegepaste materialen en technieken beschreven en met tekeningen en een groot aantal foto's in beeld gebracht.

 • Burchten en kastelen van Belgie

  Burchten en kastelen van Belgie

  ARTIS-HISTORIA 1977. Met inplakplaatjes. 

/
Toont 81 tot 100 (van 751 produkten)