Aardrijkskunde

/
Toont 81 tot 100 (van 734 produkten)
 • Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Dit boek moet gezien worden als een hommage aan het Nederlands bedrijfsleven, waarvoor in dit geval J.P. Beemsterboer uit Warmenhuizen N.H. model heeft gestaan.

 • Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

  Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

   24/6/17. In de Steentijd vestigden de eerste boeren zich in Friesland. Wat is hun verhaal, welke gevolgen had het zich op vaste plaatsen vestigen van boeren voor de maatschappij en het landschap in deze streken en is er nog iets van terug te vinden?Boeren in de Friese wouden is het vierde deel in de serie Archeologie in Fryslân. Met deze serie wil de provincie Friesland het Friese archeologisch erfgoed ontsluiten en de geschiedenis van het Friese landschap voor een breed publiek toegankelijk maken.

 • Boeren van toen / H. Siemes

  Boeren van toen / H. Siemes

   Onze landbouw maakte in de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen door. Binnen vier generaties boeren werd het zware handwerk geautomatiseerd en veranderde ploeteren in managen.Verbazingwekkend groot zijn de ontwikkelingen die onze landbouw in de vorige eeuw heeft doorgemaakt. In pakweg vier generaties werd handwerk geautomatiseerd en maakte ploeteren plaats voor managen. Of zoals een Twentse boer het ooit uitdrukte: 'Van pijn in de rug naar pijn in de kop'.Dit ruim geïllustreerde boek schetst deze ingrijpende ontwikkelingen, het is in tekst en beeld een ontmoeting met vroeger, vol herkenning en weemoed. De oude tijd wordt echter niet opgehemeld, want die periode was zeker niet om naar terug te verlangen. Deze bijzondere uitgave zal vele kopers uit boerenfamilies en hun nazaten zeer aanspreken. Voor menigeen een herinnering, voor anderen lichte verbazing: 'Ging het vroeger zo?'* Levendig beeld van de ontwikkelingen in het boerenbestaan * Uniek historisch fotomateriaal* Deskundige informatie over aardappelteelt, melkveehouderij en varkenshouderij.

 • Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

  Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

   29/1/17. Fonds Landbouw Exportbureau 1916-1918.

 • Bouwen aan boerderijen

  Bouwen aan boerderijen

  Bouwen aan Boerderijen biedt in 38 reportages bruikbare en creatieve ideeën voor het verbouwen van oude boerderijen. Het zijn persoonlijke ervaringen van mensen die de verbouwingen uitvoerden met liefde voor boerderij en erf en met respect voor de historie. De vele foto's en tekeningen brengen de veranderingen prachtig in beeld. Soms zijn het details zoals een verbetering van de lichtinval of een aanpassing van oude staldeuren. Bij andere voorbeelden gaat het om forse bouwkundige ingrepen zoals het ombouwen van een schuur tot kantoor of woonruimte voor één of meerder gezinnen. Alle reportages tonen wat er nodig is om het traject van plannen maken tot eindresultaat met succes te doorlopen.

 • Bouwen in het oerwoud. / A. Schweitzer

  Bouwen in het oerwoud. / A. Schweitzer

  Bouwen in het oerwoud. Nieuwste ervaringen en opmerkingen van een arts in Aequatoriaal Afrika. Gebonden hardcover.1928.H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 

 • Bouwers van de zee / P. Boon

  Bouwers van de zee / P. Boon

   Uitgebreid onderzoek in een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de Westfriese dorpen en van de belngrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam.

 • Bouwvallen in West-Friesland / D. Beemster

  Bouwvallen in West-Friesland / D. Beemster

   15/9/17. Tijdens wandelingen  door Westfriesland fotografeerde Dirk Beemster vanaf 2013 meer dan 200 bouwvallen in een regio in Noord-Holland die wordt omgeven door de eeuwenoude Westfriese Omringdijk  (126 km)

 • Brandwaarborg kring benningbroek.1820- 1970 / J. Nobel

  Brandwaarborg kring benningbroek.1820- 1970 / J. Nobel

  Brandwaarborg Kring Benningbroek Hoorn 1820-1970.West Friesland. 

 • Breekbare banden / M. Coomans-Eustatia

  Breekbare banden / M. Coomans-Eustatia

   25/1/17. Geillustreerd met 70 zwart-wit illustraties en zes oude kaarten in kleur .                                     

 • Brieven uit het oude Egypte / B. Tadema Sporry

  Brieven uit het oude Egypte / B. Tadema Sporry

   Zijn de mensen erg veranderd in 2000 jaar?Wie antieke papyri uit Egypte leest ervaart tot zijn verbazing meestal dat die verandering gering blijkt te zijn. Dat gaat zeker op voor een land als Egypte - waaruit die papyri stammen -waar men vaak het gevoel krijgt dat de tijd er heeft stilgestaan, maar waar men ook ziet dat de moderne tijd er snel doordringt.

 • Brochure opening nieuwbouw Het Koetshuis 1982

  Brochure opening nieuwbouw Het Koetshuis 1982

   Dit boekje werd samengesteld bij gelegenheid van de officiële opening van het Koetshuis op 26 maart 1982 en wordt u aangeboden door het bestuur van de H.Hartstichting en de R.K. Stichting "Het Koetshuis".

 • Bruggen in Nederland / H. de Jong

  Bruggen in Nederland / H. de Jong

    Nederland kent velerlei vormen van water zoals meren, rivieren, beken, kanalen en grachten. Bruggen zijn daarom onmisbare schakels die het ons mogelijk maken deze waterbarrieres te overwinnen. Mooi of lelijk, een brug is van nature functioneel en wanneer men meer van de cosntructie weet zelfs buitengewoon interessant. Moderne materialen, geavanceerde berekeningsmethoden en nieuwe technieken maken het tegenwoordig bovendien mogelijk om aandacht aan de vormgeving te besteden.In Bruggen in Nederland worden naast de verschillende typen bruggen in ons land de historie van de Nederlandse bruggenbouw, de toegepaste materialen en technieken beschreven en met tekeningen en een groot aantal foto's in beeld gebracht.

 • Burchten en kastelen van Belgie

  Burchten en kastelen van Belgie

  ARTIS-HISTORIA 1977. Met inplakplaatjes. 

 • Burchten en kastelen van Belgie

  Burchten en kastelen van Belgie

  ARTIS-HISTORIA 1979. Met inplakplaatjes. NR: 10 

 • Burchten en kastelen van Belgie

  Burchten en kastelen van Belgie

  ARTIS-HISTORIA 1978. Met inplakplaatjes. NR: 9 

 • Canon van de Noordkop / C. Misset

  Canon van de Noordkop / C. Misset

  De Noordkop is een gebied van uitersten. De keileembulten op Texel en Wieringen zijn de oudste landschappen van de provincie; de Wieringermeerpolder is het allerjongste land. De Noordkop wordt al vijfduizend jaar onafgebroken bewoond. Die lange geschiedenis van leven op de grens van water en land leidt tot een veelzijdig verhaal. Van bezoekende Romeinen en Vikingen; van wereldreizigers en polderpioniers; van verdedigingswerken en oorlogsvloten; van gastvrije toeristenoorden en ongerepte natuurgebieden. Over de boeiende ontwikkeling van Texel, Den Helder, Zijpe, Anna Paulowna, Wieringermeer en Wieringen vertelt deze canon. Met interessante bezoek- en leestips. Canon van de Noordkop is de vierde in de reeks van Regionale Canons van Noord-Holland. Eerder verschenen Canon van de Zaanstreek, Canon van West-Friesland en Canon van Amstelland en de Meerlanden. De Regionale Canons van Noord-Holland zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord-Holland en komen tot stand met medewerking van de Kring van Noord-Hollandse archivarissen en Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland en de regionale dagbladen van HDC Media ondersteunen de Regionale Canons.De geschiedenis van de Noordkop in 29 verhalen. 

 • Canon van West-Friesland / J. Leenders

  Canon van West-Friesland / J. Leenders

   In de Canon van West-Friesland schetst historicus Jos Leenders de ontwikkeling van deze regio. In 29 rijk geïllustreerde vensters wordt de Westfriese geschiedenis beschreven vanaf de eerste bewoning tot het heden.

 • Capitool compact Barcelona / A. Sorensen

  Capitool compact Barcelona / A. Sorensen

   20/11/17.Of u nu eersteklas reist of met een beperkt budget, Capitool Compact biedt u het beste van alles. Tientallen lijsten met hoogtepunten - de mooiste musea, de beste winkels en de gezelligste restaurants - verschaffen u alle kennis die u nodig hebt. De praktische informatie en bijzondere tips besparen u tijd en geld. Met behulp van de gedetailleerde kaarten en honderden foto's vindt u moeiteloos de weg. De gids is handzaam, licht, overzichtelijk en compleet. Inclusief uitneembare kaart.

 • Capitool Compact Griekse Eilanden. / C. French

  Capitool Compact Griekse Eilanden. / C. French

   14/5/17. Of u nu eersteklas reist of met een beperkt budget, Capitool Compact biedt u het beste van alles. Tientallen lijsten met hoogtepunten - de mooiste musea, de beste winkels en de gezelligste restaurants - verschaffen u alle kennis die u nodig hebt. De praktische informatie en bijzondere tips besparen u tijd en geld. Met behulp van de gedetailleerde kaarten en honderden foto's vindt u moeiteloos de weg. De gids is handzaam, licht, overzichtelijk en compleet. Inclusief uitneembare kaart.

/
Toont 81 tot 100 (van 734 produkten)