Aardrijkskunde

/
Toont 81 tot 100 (van 817 produkten)
 • Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

  Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

   1/12/16. Het boek, een uitgewerkte doktoraalskriptie, vormt de neerslag van een onderzoek naar de sociale struktuur van de Amsterdammers die in 1566-'67 deelnamen aan de Beeldenstorm en aan het verzet tegen de stadsregering. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan de invloed van een middengroep tussen katholiek en protestant, pro-Spaans en anti-Spaans. Van Nierops studie is er een uit de reeks van publikaties over de jaren van de Beeldenstorm in een bepaalde Nederlandse stad. Voor de specialist een aantrekkelijke zaak, maar waarschijnlijk niet voor de leek buiten de Amsterdamse regio! De uitgave is overigens prima verzorgd.(NBD|Biblion recensie, Redaktie)

 • Beleef de natuur in Nederland

  Beleef de natuur in Nederland

   De Nederlandse natuur is bij uitstek geschikt voor een dagje fietsen of wandelen, ook voor mensen die normaal liever op een terrasje van de zon genieten. Maak eens gebruik van de vele fiets- en wandelpaden die u leiden over prachtige landgoederen, langs slingerende beken en door koele bossen. In dit boek komen elf karakteristieke landschappen aan bod. Kies een landschap, lees er wat over, kies vervolgens een route en ga er op uit.

 • Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

  Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

   Bedijking, Opkomst En Bloei Van de Beemster; Voorafgegaan Door Eene Beschouwing Van Den Vroegeren Toestand Van Noord-Holland. Met Het Portret Op Staal, Van Dirck Van Oss. Grondlegger Van de Beemster. Purmerende, J.Schuitemaker 1857. Linnen XXIV.Met drie uitslaande kaarten.

 • Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn I Berlijn. Twee keer Berlijn. In beeld en in tekst. Het oude en het nieuwe Berlijn. West-Berlijn en Oost-Berlijn. Het oude Oost-Berlijn en het vernieuwde Oost Berlijn. Verbeelding en werkelijkheid. Waar houdt de realiteit op en waar begint de fantasie? Nu de Muur is gevallen zijn de grenzen niet duidelijk.Fotograaf Harold Naayer en schrijver Donald Niedekker gingen op pad in een stad die hen al jaren fascineert. Ze deden hun eigen indrukken op en wisselden die's avonds uit. Zo ontstonden twee verhalen, in foto's en in woorden, die elkaar beinvloedden maar ook een verschillende loop namen. Verhalen over de stad, de inwoners en de veranderingen van de afgelopen tien jaar. 

 • Berlin / J-L. Moulene

  Berlin / J-L. Moulene

   13/2/18. Fotoboek. In het Duits.

 • Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

  Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

   Nooit hadden we kunnen vermoeden dat de mooie en bijzonder mensen die we week in week uit vonden en opzochten, die ons gastvrij binnenlieten, vrijuit praatten over hun lief en hun leed en zich gewillig lieten fotograferen, dat al die, mooie en bijzondere niet door trends en mode-ontwikkelingen lieten voorschrijven hoe ze wonen en hoe ze leven moesten, en niet streefden naar vluchtig materiaal gewin maar teerden op tradities en herinneringen en liefde voor de grond waarop en de streek waarin ze geboren waren, dat al die mooie en bijzondere mensen, zo snel van de aardboden zouden zijn verdwenen. De Barneveldse fotograaf Overeem en de schrijver Kalmann portretteerden in de jaren zeventig een groot aantal Veluwenaren die zich door hun levenswijze en opvattingen typeerden als bijzondere mensen. Dit resulteerde in tientallen foto's van deze figuren in hun dagelijks leven, vergezeld van anekdotische vrij uitgebreide teksten, die samen zevenenveertig levensverhalen opleverden. De geportretteerde personen zijn zeer verscheiden, van eenzame bejaarde landarbeiders en stropers tot zonderlinge huisdokters en adellijke jonkers. De lezer wordt een beeld gegeven van verschillende karakteristieke personen die op dat moment nog leefden als in het Veluws verleden. De verhalen zijn indertijd verschenen in de Amersfoortse Courant en het Veluws Dagblad, daarna gebundeld in 'Allenig zijn is maar een wankele basis'* en 'Beschouw ons maar als een uitzondering'**, waarvan dit boek een 'gebundelde heruitgave is, aangevuld met enige latere portretten. 

 • Beschrijving der stad Rotterdam / G. van Spaan

  Beschrijving der stad Rotterdam / G. van Spaan

   22/12/17. Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III. boeken. : Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen; benevens de heldendaden der Rotterdammers, en andere Zuid- en Noord-Hollandse Steden en nabuurige Provincien. Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelijke voorvallen. Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging; als mede de voornaamste gebouwen van kerken, kloosters, kapellen en andere gedichten.

 • Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen / Adriaan Loosjes

  Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen / Adriaan Loosjes

   25/6/17. Facsimile uitagve van de beroemde 1794 uitgave van Bohn , Haarlem. over Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam. Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerda, met prachtige etsen. genummerd:4

 • Best Loved Tales of the Countryside

  Best Loved Tales of the Countryside

    Taken from the bestselling 'Tales of the Countryside' series these are the very best of the interviews and anecdotes provided by characters such as Ernest Sharp the master thatcher, Harry Grass, 'King of the Gamekeepers', and Joyce Damerill, District Nurse and midwife. The twenty-five tales tell of the experiences of schoolmasters, railwaymen, vets, farmers, pub landlords to name but a few, and are richly illustrated with archive photographs and delightful colour artworks, which bring to life the vivid narrative. Capturing the memories of a fast-disappearing breed of country people. Best Loved Tales of the Countryside will be cherished by those with a passion for nostalgia and anyone who remembers a time when the pace of life was just a little less hectic and the people just a little more friendly.

 • Bewogen kustlandschap / R. Roos

  Bewogen kustlandschap / R. Roos

   Het boek omvat een zeer breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de duinen en polders van Noord-Kennemerland, het gebied tussen Noordzeekanaal, Hondsbosse Zeewering, de Noordzee en rijksweg A9. Dat blijkt al uit de titels van verschillende hoofdstukken: 'Historie in een dynamisch landschap', 'Het gebruik van het landschap: van landbouw tot natuurbeheer' en 'Natuur in beweging'. Ondanks deze veelheid aan onderwerpen is de auteur erin geslaagd een samenhangend beeld van heden en verleden van dit boeiende gebied te schetsen. Het geheel is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en getekende impressies (alles voornamelijk in kleur) en is door zijn opzet ook interessant voor lezers buiten het betreffende gebied.(Biblion recensie, F.K.A. Noltee.)

 • Beyond Traditional Borders./ R. Schuddeboom.

  Beyond Traditional Borders./ R. Schuddeboom.

   23/12/18. This rich book contains a wide array of articles covering many elements of the close relationship between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Latvia and is the first book ever written on this relationship. For centuries these two parts of the world were connected in many, sometimes unexpected ways. After Germany, Sweden and Russia, the Netherlands ranked among the most influential countries in Latvia. In thirtheen chapters, eight hundred years of bilateral contacts are being dealt with on topics like trade, religion, architecture, sports and many others. Many subjects deserve to be examined more thoroughly by Latvian and Dutch scholars.

 • Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

  Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

   26/11/16.Curacao's rechtsleven in de 19e eeuw.

 • Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam. 

 • Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Dit boek moet gezien worden als een hommage aan het Nederlands bedrijfsleven, waarvoor in dit geval J.P. Beemsterboer uit Warmenhuizen N.H. model heeft gestaan.

 • Bloemen van het heelal / A. Veldhuisen-Djajasoebrata.

  Bloemen van het heelal / A. Veldhuisen-Djajasoebrata.

   15/7/18. De traditionele textielkunst van Java leent zich uitstekend voor het vertellen van talloze verhalen over de eeuwenoude cultuur van het eiland Java. Honderden originele platen en een boeiende tekst geven, vanuit een onverwachte hoek bezien, een beeld van de samenleving op het eiland.

 • Bloomsday / K. Tamboer

  Bloomsday / K. Tamboer

   29/1/19. Dit is de eerste Nederlandse gids die de lezer wegwijs maakt in Dublin én in Ulysses, het rijke, tragische, geestige, openhartige, scabreuze, eerlijke, ontroerende, overweldigende, diepzinnige, poëtische, unieke, altijd weer nieuwe meesterwerk van James Joyce.  De gids voert ook langs de achttien woningen waarin James Joyce opgroeide: het leven van de kunstenaar als jongeman.

 • Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

  Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

   24/6/17. In de Steentijd vestigden de eerste boeren zich in Friesland. Wat is hun verhaal, welke gevolgen had het zich op vaste plaatsen vestigen van boeren voor de maatschappij en het landschap in deze streken en is er nog iets van terug te vinden?Boeren in de Friese wouden is het vierde deel in de serie Archeologie in Fryslân. Met deze serie wil de provincie Friesland het Friese archeologisch erfgoed ontsluiten en de geschiedenis van het Friese landschap voor een breed publiek toegankelijk maken.

 • Boeren van toen / H. Siemes

  Boeren van toen / H. Siemes

   Onze landbouw maakte in de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen door. Binnen vier generaties boeren werd het zware handwerk geautomatiseerd en veranderde ploeteren in managen.Verbazingwekkend groot zijn de ontwikkelingen die onze landbouw in de vorige eeuw heeft doorgemaakt. In pakweg vier generaties werd handwerk geautomatiseerd en maakte ploeteren plaats voor managen. Of zoals een Twentse boer het ooit uitdrukte: 'Van pijn in de rug naar pijn in de kop'.Dit ruim geïllustreerde boek schetst deze ingrijpende ontwikkelingen, het is in tekst en beeld een ontmoeting met vroeger, vol herkenning en weemoed. De oude tijd wordt echter niet opgehemeld, want die periode was zeker niet om naar terug te verlangen. Deze bijzondere uitgave zal vele kopers uit boerenfamilies en hun nazaten zeer aanspreken. Voor menigeen een herinnering, voor anderen lichte verbazing: 'Ging het vroeger zo?'* Levendig beeld van de ontwikkelingen in het boerenbestaan * Uniek historisch fotomateriaal* Deskundige informatie over aardappelteelt, melkveehouderij en varkenshouderij.

 • Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

  Bosbouwkundige studien over Suriname / J. W. Gonggryp

   29/1/17. Fonds Landbouw Exportbureau 1916-1918.

 • Bouwen aan boerderijen

  Bouwen aan boerderijen

  Bouwen aan Boerderijen biedt in 38 reportages bruikbare en creatieve ideeën voor het verbouwen van oude boerderijen. Het zijn persoonlijke ervaringen van mensen die de verbouwingen uitvoerden met liefde voor boerderij en erf en met respect voor de historie. De vele foto's en tekeningen brengen de veranderingen prachtig in beeld. Soms zijn het details zoals een verbetering van de lichtinval of een aanpassing van oude staldeuren. Bij andere voorbeelden gaat het om forse bouwkundige ingrepen zoals het ombouwen van een schuur tot kantoor of woonruimte voor één of meerder gezinnen. Alle reportages tonen wat er nodig is om het traject van plannen maken tot eindresultaat met succes te doorlopen.

/
Toont 81 tot 100 (van 817 produkten)