1984 Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht

1984 Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht
1984 Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht
€5,00 incl. tax
In voorraad
1 stuks
Qty:   

1924-1984: Zestig jaar Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'. Het bestuur heeft gemeend aan dit twaalfde lustrum de nodige aandacht te moeten schenken. Onder andere met het (laten) samenstellen van een heemkundige dia-serie, die de jeugd van West-Friesland nader wil laten kennismaken met het door de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk omsloten deel van de provincie Noord-Holland.

1924-1984: Zestig jaar Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'. Het bestuur heeft gemeend aan dit twaalfde lustrum de nodige aandacht te moeten schenken. Onder andere met het (laten) samenstellen van een heemkundige dia-serie, die de jeugd van West-Friesland nader wil laten kennismaken met het door de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk omsloten deel van de provincie Noord-Holland.
Zestig jaar geleden werd het Historisch Genootschap opgericht. Als reactie op veranderingsprocessen, die zich óók toen voltrokken in de samenleving. De beslotenheid van West-Friesland, beschut door de Omringdijk, werd in de jaren twintig opengebroken. Het tempo waarin de diverse veranderingen zich voltrokken, kwam steeds hoger te liggen. Er stonden in West-Friesland enige mensen op, die het maar zo-zo vonden dat het zo typisch streekeigene - de eigen Westfriese identiteit - op de tocht werd gezet. Zij vonden elkaar en op 6 augustus 1924 werd het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' opgericht. Doelstelling van de vereniging is bij te dragen tot het welzijn van de bevolking van West-Friesland en van hen die zich daarbij betrokken gevoelen, meer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van West-Friesland en van het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen.
 

Er geen zijn recensies voor dit product


SCHRIJF RECENCIES

Klik hier om in te loggen in uw profiel om een recensie te schrijven.