Geschiedenis

/
Toont 21 tot 40 (van 1464 produkten)
 • 400 jaar Michiel de Ruyter / N. Krikhaar

  400 jaar Michiel de Ruyter / N. Krikhaar

   In het themaboek ‘400 jaar Michiel de Ruyter’ (Davo-uitgave, samensteller Noor Krikhaar) staat niet alleen de 33-jarige ‘koopvaardijvloot-hiërarchie’ (1618 – 1651) centraal, maar ook de 24-jarige ‘oorlogsvloot-hiërarchie’ (1652 – 1676). Op 11-jarige leeftijd begonnen als hoogbootsmansjongen, vervolgens stuurman walvisvaarder, kapitein kapersschip, koopvaardijkapitein en acht jaar koopvaardijkapitein op een eigen schip. Als plichtsgetrouwe ‘vlootdienaar’ (vanaf 1652) van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden klom hij op van vice-admiraal, luitenant-admiraal tot luitenant-admiraal-generaal.

 • 4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  Nuchter geschreven verslag van de belevenissen van een groot gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijfster, ije van 8 kinderen, leefde van haar 15e tot haar 18e in verschillende Japanse kampen. Vooral het nutteloze gezeul met groepen gevangenen van de ene plaats naar de andere en soms weer terug naar een plek waar ze al eerder waren, komt goed tot uiting. Ze vertelt er wat afstandelijk over. Pas in het laatste hoofdstuk, over de terugkeer in Friesland en de liefdeloze manier waarop haar gereformeerde ouders door hun geloofsgenoten werden opgevangen, laat ze duidelijk blijken hoe haar dat geraakt heeft. De titel slaat op een extraatje waarop de Japanners het kamp een keer tracteerden. Al met al een wat emotieloos verhaal. In dit herdenkingsjaar zullen er zeker meer titels verschijnen, waarbij dit geen slecht voorbeeld is, maar ook geen uitschieter. Met enkele zwart-witillustraties.(Biblion recensie, C. Grader.) 

 • 50 Jaar Centrale Aalsmeerse Veiling.

  50 Jaar Centrale Aalsmeerse Veiling.

   12/2/17.Gedenkboek.  356 pp.,zw-w foto's.

 • 600 jaar stadsbestuur te Hoorn

  600 jaar stadsbestuur te Hoorn

   "600 jaar stadsbestuur te Hoorn. Rede, gehouden door mr. B.R. Canneman, burgemeester van Hoorn, als voorzitter van de raad dier gemeente, in buitengewone zitting bijeen op) 26 maart 1957, ter herdenking van het feit, dat aan Hoorn 600 jaar geleden op die dag stadrechten werden verleend"1957, gedrukt.

 • 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar 1341-1991 / M. Vis

  650 jaar ziekenzorg in Alkmaar 1341-1991 / M. Vis

  650 Jaar ziekenzorg in Alkmaar: 1341-1991. Verloren. 1991. 

 • 7 stompjes kaars / G. Hoyer

  7 stompjes kaars / G. Hoyer

   3/4/19. Verzetsliteratuur tweede wereldoorlog.Pseudoniem van G.B.J. Hiltermann, een Nederlands journalist, politiek commentator, uitgever en historicus.

 • A Civil War Artist At the Front / W. F. Dawson

  A Civil War Artist At the Front / W. F. Dawson

   2/1/18. A Civil War Artist At the Front: Edwin Forbes' Life Studies of the Great Army

 • A history of the orient / Steiger-Beyer-Benitez

  A history of the orient / Steiger-Beyer-Benitez

   A history of the orient. Ginn and company, 1926- 469 pagina's. "This book contains running page references to Robinson, Smith, and Breasted's. 

 • A Joycean Scrapbook / K. McSharry

  A Joycean Scrapbook / K. McSharry

   12/8/17. Many black and white photographs of James Joyce and his friends and family.

 • A La Japonaise / R. Molijn

  A La Japonaise / R. Molijn

   30/5/18. Japan verandert... dat horen tenminste we al jaren. Maar als dat zo is, wat zijn daar dan de tekenen van? Is dat bijvoorbeeld de spectaculaire herstructurering van Nissan door Renault´s Carlos Ghosn, waardoor het voor buitenlandse bedrijven gemakkelijker is geworden om Japanse ondernemingen over te nemen? Zijn het nieuwe winkelformules zoals Uniqlo die de Japanse retailsector op z´n kop zetten? Is het de Japanse uittocht naar China die het land leeg achterlaat? Zijn het de veranderende humor in Japan, de dramatisch lage geboortecijfers of misschien de veranderende damesmaten die de kledingindustrie tot aanpassingen dwingen?Iedereen die wel eens in Japan is geweest, die eraan denkt ernaar toe te gaan, of die zich misschien afvraagt waarom dat land in zoveel opzichten gewoon ánders is, leest in dit boekje de antwoorden op in elk geval deze, en nog veel meer vragen.

 • A world history of art / H. Honour & J. Fleming

  A world history of art / H. Honour & J. Fleming

   31/10/16.Presenting art history as an essential part of the development of humankind, this book offers an authoritative, balanced and enlightening account, ranging from a statuette carved in central Europe some 30,000 years ago to the video art of the 1990s. The volume covers painting, mosaic, drawing, printmaking, sculpture, architecture and photography. Textiles, coins, pottery, enamels, gold and silver are also included. The scope is international, encompassing the arts of Asia, Africa and Oceania as well as Europe and the Americas.A World History of Art explores the purpose and meaning of art, at times challenging conventional ideas about 'progress' and aesthetic enjoyment. It shows how art can give pleasure, but also deepen our self-knowledge, sharpen our awareness of our own and other religious beliefs and enlarge our understanding of alternative ways of life.

 • Aan de achtergracht / H. Israels & A. Mooij

  Aan de achtergracht / H. Israels & A. Mooij

   Een ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse GG&GD verschenen wetenschappelijk verantwoord, geschiedkundig verslag. In chronologische volgorde wordt uitvoerig ingegaan op relevante ontwikkelingen en de rol van de GG&GD daarbij. Aan de orde komen openbare hygiene, armenzorg, de bestrijding van besmettelijke (en vroeger vaak nog dodelijke) ziekten, EHBO, zuigelingenzorg, schoolartsen, consultatiebureaus, de rijdende psychiater, methadonverstrekking aan verslaafden en aidsbestrijding. Ook relevante politieke ontwikkelingen en organisatorische aspecten passeren de revue. Prettig leesbaar, mooi uitgevoerd boek, verlevendigd met zwart-witfoto's. Bevat personenregister, lijst van geinterviewden, lijst van directeuren, uitgebreide literatuurlijst en notenapparaat per hoofdstuk.(Biblion recensie, Drs. M.H. Langelaan)

 • Aan de grenzen van het Amerikaans imperium./ R. D. Kaplan.

  Aan de grenzen van het Amerikaans imperium./ R. D. Kaplan.

   27/3/18. De Verenigde Staten lijken zich onder George W. Bush te ontwikkelen tot een imperium, dat zich vooral bezighoudt met zijn eigen belangen in de wereld. Zij bekommeren zich weinig om de mening van andere staten. Maar hoe en door wie wordt deze imperialistische politiek nu eigenlijk ten uitvoer gebracht?

 • Aan het hof van Lodewijk XIV / M. Kossok

  Aan het hof van Lodewijk XIV / M. Kossok

   30/7/17. De naam van Lodewijk XIV van Frankrijk en de glans van zijn hof blijven intrigeren. In de langste regeringsperiode van een Europese vorst (ruim 72 jaar) gingen koninklijke vergoddelijking en culturele verfijning gelijk op en werd de kloof tussen de armoede van het volk en de adellijke geldverspilling zo groot en onoverbrugbaar dat dat onvermijdelijk wel moest leiden tot de geest van revolutie. In dit prachtig uitgegeven kijk- en leesboek wordt een goed inzicht gegeven in deze fascinerende tijd, waarbij het accent meer valt op de hoofdrolspelers, hun gewoonten en zeden en het dagelijkse leven aan het hof van Versailles, dan op de politieke en krijgskundige verwikkelingen. Boeiende, helder geschreven portretten zijn er van de Zonnekoning zelf, maar ook van zijn vele maîtresses, ministers en hovelingen, waaronder de talrijke schrijvers, schilders en componisten. Door de overzichtelijke bladspiegel en goede registers is het boek ook een handig naslagwerk. Bevat een tijdtabel, stamboom en kaart.(Biblion recensie, Matthieu Kockelkoren.)

 • Aanschouw de jaren 1900-1950 / J. de Jongh

  Aanschouw de jaren 1900-1950 / J. de Jongh

   24/3/18. Een halve eeuw in beeld fotoboek.

 • Aanschouw de jaren 1900-1950. / J. de Iongh & M. Kohnstamm.

  Aanschouw de jaren 1900-1950. / J. de Iongh & M. Kohnstamm.

   Fraaie foto's geven een indruk van een halve eeuw wereldgeschiedenis met een sterke nadruk op Nederland.

 • Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

  Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

   Aanzien van de oude visserij. ...met de beste groeten van...Talloze oude visserij foto's met bijschrift. Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

  Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

   Deel II (Cisterciënzerorde): Orval, Ter Duinen, Villers-la-Ville, Aulne, Cambron, Herkenrode, Ter Kameren, Val-Saint-Lambert, La Ramée (Jauchelette in Waals-Brabant), Val-Dieu, De Bijloke, Marche-les-Dames.

 • Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

  Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

   Deel III (Benedictijnen): Sint-Baafs (Gent), Sint-Pieters (Gent), Stavelot en Malmédy, Saint-Hubert, Brogne (St. Gerard), Gembloers, Sint-Jacob (Luik), Sint-Laurentius (Luik), Affligem, Vlierbeek, Maredsous.

 • Abdijen in de Lage Landen / M. van der Plas

  Abdijen in de Lage Landen / M. van der Plas

  Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen.Tielt : Lannoo ; Baarn : Arbor, 1989. 

/
Toont 21 tot 40 (van 1464 produkten)