Geschiedenis

/
Toont 21 tot 40 (van 1218 produkten)
 • 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar 1341-1991 / M. Vis

  650 jaar ziekenzorg in Alkmaar 1341-1991 / M. Vis

  650 Jaar ziekenzorg in Alkmaar: 1341-1991. Verloren. 1991. 

 • A Civil War Artist At the Front / W. F. Dawson

  A Civil War Artist At the Front / W. F. Dawson

   2/1/18. A Civil War Artist At the Front: Edwin Forbes' Life Studies of the Great Army

 • A history of the orient / Steiger-Beyer-Benitez

  A history of the orient / Steiger-Beyer-Benitez

   A history of the orient. Ginn and company, 1926- 469 pagina's. "This book contains running page references to Robinson, Smith, and Breasted's. 

 • A Joycean Scrapbook / K. McSharry

  A Joycean Scrapbook / K. McSharry

   12/8/17. Many black and white photographs of James Joyce and his friends and family.

 • A world history of art / H. Honour & J. Fleming

  A world history of art / H. Honour & J. Fleming

   31/10/16.Presenting art history as an essential part of the development of humankind, this book offers an authoritative, balanced and enlightening account, ranging from a statuette carved in central Europe some 30,000 years ago to the video art of the 1990s. The volume covers painting, mosaic, drawing, printmaking, sculpture, architecture and photography. Textiles, coins, pottery, enamels, gold and silver are also included. The scope is international, encompassing the arts of Asia, Africa and Oceania as well as Europe and the Americas.A World History of Art explores the purpose and meaning of art, at times challenging conventional ideas about 'progress' and aesthetic enjoyment. It shows how art can give pleasure, but also deepen our self-knowledge, sharpen our awareness of our own and other religious beliefs and enlarge our understanding of alternative ways of life.

 • Aan de achtergracht / H. Israels & A. Mooij

  Aan de achtergracht / H. Israels & A. Mooij

   Een ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse GG&GD verschenen wetenschappelijk verantwoord, geschiedkundig verslag. In chronologische volgorde wordt uitvoerig ingegaan op relevante ontwikkelingen en de rol van de GG&GD daarbij. Aan de orde komen openbare hygiene, armenzorg, de bestrijding van besmettelijke (en vroeger vaak nog dodelijke) ziekten, EHBO, zuigelingenzorg, schoolartsen, consultatiebureaus, de rijdende psychiater, methadonverstrekking aan verslaafden en aidsbestrijding. Ook relevante politieke ontwikkelingen en organisatorische aspecten passeren de revue. Prettig leesbaar, mooi uitgevoerd boek, verlevendigd met zwart-witfoto's. Bevat personenregister, lijst van geinterviewden, lijst van directeuren, uitgebreide literatuurlijst en notenapparaat per hoofdstuk.(Biblion recensie, Drs. M.H. Langelaan)

 • Aan het hof van Lodewijk XIV / M. Kossok

  Aan het hof van Lodewijk XIV / M. Kossok

   30/7/17. De naam van Lodewijk XIV van Frankrijk en de glans van zijn hof blijven intrigeren. In de langste regeringsperiode van een Europese vorst (ruim 72 jaar) gingen koninklijke vergoddelijking en culturele verfijning gelijk op en werd de kloof tussen de armoede van het volk en de adellijke geldverspilling zo groot en onoverbrugbaar dat dat onvermijdelijk wel moest leiden tot de geest van revolutie. In dit prachtig uitgegeven kijk- en leesboek wordt een goed inzicht gegeven in deze fascinerende tijd, waarbij het accent meer valt op de hoofdrolspelers, hun gewoonten en zeden en het dagelijkse leven aan het hof van Versailles, dan op de politieke en krijgskundige verwikkelingen. Boeiende, helder geschreven portretten zijn er van de Zonnekoning zelf, maar ook van zijn vele maîtresses, ministers en hovelingen, waaronder de talrijke schrijvers, schilders en componisten. Door de overzichtelijke bladspiegel en goede registers is het boek ook een handig naslagwerk. Bevat een tijdtabel, stamboom en kaart.(Biblion recensie, Matthieu Kockelkoren.)

 • Aangekleed gaat uit / M. Havermans-Dikstaal

  Aangekleed gaat uit / M. Havermans-Dikstaal

   Vroeger was textiel even waardevol als meubilair of sieraden. Werkkleding werd gedragen, steeds versteld en gelapt tot het helemaal versleten was. Daardoor bezitten musea weinig oude kleding. Uit inventarissen van gegoede boeren, burgers en een landarbeider zijn echter interessante vondsten opgedoken. Deze publicatie gaat over gebruiken bij het dragen van klederdracht op belangrijke momenten in het leven: huwelijk, geboorte, begrafenis en rouw.Zowel musea als particulieren hebben meegewerkt waardoor een overzicht tot stand is gekomen van oude Noord-Hollandse streekkleding met bijbehorende sieraden. Door dit rijk geïllustreerde boek zal de prachtige streekkleding en interessante cultuur van Noord-Holland in de periode tussen 1750 en 1900 de lezer in verwondering achterlaten.

 • Aanschouw de jaren 1900-1950. / J. de Iongh & M. Kohnstamm.

  Aanschouw de jaren 1900-1950. / J. de Iongh & M. Kohnstamm.

   Fraaie foto's geven een indruk van een halve eeuw wereldgeschiedenis met een sterke nadruk op Nederland.

 • Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

  Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

   Aanzien van de oude visserij. ...met de beste groeten van...Talloze oude visserij foto's met bijschrift. Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

  Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

   Deel II (Cisterciënzerorde): Orval, Ter Duinen, Villers-la-Ville, Aulne, Cambron, Herkenrode, Ter Kameren, Val-Saint-Lambert, La Ramée (Jauchelette in Waals-Brabant), Val-Dieu, De Bijloke, Marche-les-Dames.

 • Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

  Abdijen en begijnhoven in Belgie. / A. d. Haenens

   Deel III (Benedictijnen): Sint-Baafs (Gent), Sint-Pieters (Gent), Stavelot en Malmédy, Saint-Hubert, Brogne (St. Gerard), Gembloers, Sint-Jacob (Luik), Sint-Laurentius (Luik), Affligem, Vlierbeek, Maredsous.

 • Abdijen in de Lage Landen / M. van der Plas

  Abdijen in de Lage Landen / M. van der Plas

  Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen.Tielt : Lannoo ; Baarn : Arbor, 1989. 

 • Abdijen in West-Europa en hun bewoners / T. van Schaik

  Abdijen in West-Europa en hun bewoners / T. van Schaik

   De abdijen in dit boek zijn geselecteerd op hun sfeer en harmonie,hun vrede en sereniteit,en op hunm de deuren voor de makers van het boek te openen. 

 • Ach lieve tijd Hoorn.

  Ach lieve tijd Hoorn.

   13/12/17. Zeven eeuwen Hoorn,zijn bewoners en hun rijke verleden.

 • Ach lieve tijd West-friesland

  Ach lieve tijd West-friesland

   Volgens het inmiddels aloude recept zijn hier de twintig afleveringen bijeengespaard uit de reeks 'Ach Lieve Tijd', over geschiedenis, cultuur en algemeen wel en wee van West-Friesland. Elke apart verschenen aflevering behandelt een bepaald onderwerp, zoals daar zijn verleden, verkeer, strijd en oorlog, steden, dorpen, geloof, rechtspraak, boeren, handel en nijverheid, cultureel leven, sport, enz. In elke aflevering staan zo'n vijftig afbeeldingen: oude foto's en vooral veel oude ansichtkaarten, heel nostalgisch dus ook nog. Zo krijgen we in woord en beeld inderdaad een goed beeld van de besognes van onze (directe) voorouders, hun zeer verschillende nering en andere bezigheden. Afgesloten met een aflevering over welbekende 'kleurrijke' Westfriezen (inclusief Opoe Kee en kardinaal Willebrands), en een volle aflevering met het register. (Biblion recensie, J. Rijsterborgh)

 • Acht eeuwen tussen twee stegen / M. Barwasser & M. Smit

  Acht eeuwen tussen twee stegen / M. Barwasser & M. Smit

   13/6/17. Acht eeuwen tussen twee stegen vertelt het verhaal van een stuk geschiedenis van Kampen,toegespitst op het terrein van de Kokpanden tussen de Meerminnensteeg en de Vergietensteeg.

 • Achter de laatste brug. / J. Blokker

  Achter de laatste brug. / J. Blokker

    Drieënhalve dag duurde de oorlog in de Gelderse vallei. Toen de eerste bewoners een week na de Duitse aanval in mei 1940 voorzichtig waren teruggekeerd van hun evacuatieadressen, hadden ze de ruïnes aangetroffen van hun steden, dorpen en hoeven. Ze hadden de rommel opgeruimd, hun doden begraven en waren aan het werk getogen. De rust was weergekeerd. Maar in september 1944 kwam de oorlog terug in het lage land langs de Grebbelinie. De bevrijding lag aan de overkant van de rivier, voorbij de vernielde bruggen over de Rijn. De bewoners van de Gelderse vallei zaten gevangen tussen de strijdende partijen. In Achter de laatste brug beschrijft historicus Jan Blokker hun leven, dat zeven maanden lang totaal ontregeld raakte.

 • Across Canada to the Klondyke / H. Graham

  Across Canada to the Klondyke / H. Graham

  Being the Journal of a Ten Thousand Mile Tour through the "Great North West,"July th — October th, 1900. 1984 

 • Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

  Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

   21/12/16. Dat deze pil van 1000 bladzijden in Nederland inmiddels aan zijn zesde druk is, bewijst de populariteit van dit boek. Terecht want deze Hitlerbiografie behoort tot de beste die er de afgelopen 20 jaar zijn verschenen. Op grond van een zeer uitvoerige documentatie - waaronder gesprekken met meer dan 150 personen die Hitler van min of meer nabij gekend hebben - schildert de historicus-journalist Toland het leven van deze verdorven figuur. Eens te meer blijkt uit dit boek dat Hitler vooral door wraak, haat en antisemitisme gedreven werd. Register, literatuuropgave, illustraties.(NBD|Biblion recensie, P. Schneiders)

/
Toont 21 tot 40 (van 1218 produkten)