Geschiedenis

/
Toont 41 tot 60 (van 1485 produkten)
 • Abdijen in West-Europa en hun bewoners / T. van Schaik

  Abdijen in West-Europa en hun bewoners / T. van Schaik

   De abdijen in dit boek zijn geselecteerd op hun sfeer en harmonie,hun vrede en sereniteit,en op hunm de deuren voor de makers van het boek te openen. 

 • Ach lieve tijd Hoorn.

  Ach lieve tijd Hoorn.

   13/12/17. Zeven eeuwen Hoorn,zijn bewoners en hun rijke verleden.

 • Acht eeuwen tussen twee stegen / M. Barwasser & M. Smit

  Acht eeuwen tussen twee stegen / M. Barwasser & M. Smit

   13/6/17. Acht eeuwen tussen twee stegen vertelt het verhaal van een stuk geschiedenis van Kampen,toegespitst op het terrein van de Kokpanden tussen de Meerminnensteeg en de Vergietensteeg.

 • Achter de laatste brug. / J. Blokker

  Achter de laatste brug. / J. Blokker

    Drieënhalve dag duurde de oorlog in de Gelderse vallei. Toen de eerste bewoners een week na de Duitse aanval in mei 1940 voorzichtig waren teruggekeerd van hun evacuatieadressen, hadden ze de ruïnes aangetroffen van hun steden, dorpen en hoeven. Ze hadden de rommel opgeruimd, hun doden begraven en waren aan het werk getogen. De rust was weergekeerd. Maar in september 1944 kwam de oorlog terug in het lage land langs de Grebbelinie. De bevrijding lag aan de overkant van de rivier, voorbij de vernielde bruggen over de Rijn. De bewoners van de Gelderse vallei zaten gevangen tussen de strijdende partijen. In Achter de laatste brug beschrijft historicus Jan Blokker hun leven, dat zeven maanden lang totaal ontregeld raakte.

 • Across Canada to the Klondyke / H. Graham

  Across Canada to the Klondyke / H. Graham

  Being the Journal of a Ten Thousand Mile Tour through the "Great North West,"July th — October th, 1900. 1984 

 • Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

  Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

   21/12/16. Dat deze pil van 1000 bladzijden in Nederland inmiddels aan zijn zesde druk is, bewijst de populariteit van dit boek. Terecht want deze Hitlerbiografie behoort tot de beste die er de afgelopen 20 jaar zijn verschenen. Op grond van een zeer uitvoerige documentatie - waaronder gesprekken met meer dan 150 personen die Hitler van min of meer nabij gekend hebben - schildert de historicus-journalist Toland het leven van deze verdorven figuur. Eens te meer blijkt uit dit boek dat Hitler vooral door wraak, haat en antisemitisme gedreven werd. Register, literatuuropgave, illustraties.(NBD|Biblion recensie, P. Schneiders)

 • Afbeelding der menschelyke bezigheden / J. Luyken

  Afbeelding der menschelyke bezigheden / J. Luyken

   Jan Luyken (Johannes Luiken), (Amsterdam, 16 april 1649 - Amsterdam, 5 april 1712), was een dichter, schilder en etser uit de 17e eeuw.Zaltbommel, Europese Bibliotheek,1980. 

 • Afscheid van Indie. / H. W. van der Doel

  Afscheid van Indie. / H. W. van der Doel

   Boek over het moeizame proces waarmee Nederland afscheid nam van Indie. De auteur betrekt hierbij de ontwikkeling van het denken in het moederland (eerst ethische politiek dan cultuurrelativisme), de situatie in de kolonie (radicaliserende nationale beweging) en de dekolonisatie in India, Filipijnenen en Indo-China. In een uiterst leesbare schrijfstijl (eerder verscheen 'Het Rijk van Insulinde') beschrijft de auteur een proces waarbij het streven naar internationaal prestige, de gedachte dat de oosterse mens leiding nodig heeft (cultuurrelativisme) en een romantisch beeld van de koloniale werkelijkheid het Nederlandse denken bepaalden. Eerder al legde de auteur zijn denkbeelden over het bestuur in de kolonie vast in 'De Stille macht'. Niet Japan was de aanjager van het Indisch nationalisme, de Tweede Wereldoorlog was slechts katalisator van een in 1918 gestart proces, waarna de modernisering en democratisering van Indie stokten. Er is al veel verschenen over deze periode maar deze publicatie zal door zijn helderheid en consistent betoog een groot publiek aanspreken.(Biblion recensie, Wim Visscher)

 • Alfabet hieroglief en pictogram / A. Robinson

  Alfabet hieroglief en pictogram / A. Robinson

   30/10/17. Dit boek biedt een overzicht in woord en beeld van alle mogelijke schriftsoorten die in de loop van circa 3.000 jaar zijn ontwikkeld. Na een algemene inleiding over de principes van schrift (onder andere over de relatie tussen klank en teken en de voorgangers van geschreven teksten, zoals kerfstokken) volgt een deel over niet meer gebruikte schriftsoorten, zoals spijkerschrift, Egyptische hierogliefen, het Maya-schrift en nog niet ontcijferde schriftsystemen. Dan volgt een deel over de ontwikkeling van hedendaagse schriften, met onder meer aandacht voor het ontstaan van het Latijnse alfabet vanuit het Grieks en Etruskisch, het Hebreeuws, runen, het Cherokee-alfabet en met aparte, uitgebreide hoofdstukken gewijd aan het Chinees en Japans. Nauwkeurig wordt het verschil uitgelegd tussen alfabetten, hierogliefen en pictogrammen. De tekst gaat vergezeld van talrijke schriftvoorbeelden en illustraties, waarvan een aantal in kleur. Mede door de uitgebreide aandacht voor China, Japan en exotische schriftsoorten vormt dit heldere, prettig geschreven boek een aanvulling op bestaande literatuur. In deze vertaling van een Engels boek uit 1995* is de literatuuropgave niet geactualiseerd of aangevuld met Nederlandse titels. Een kleine smet op een verder hoogwaardige uitgave.(Biblion recensie)

 • Algemeene geschiedenis des vaderlands / J. P. Arend

  Algemeene geschiedenis des vaderlands / J. P. Arend

   16/11/17. Met gegraveerde platen, kaarten en portretten.8 delen samen voor 100 euro.

 • Alkmaar in oude ansichten deel 1 / P. H. Wortel

  Alkmaar in oude ansichten deel 1 / P. H. Wortel

  Alkmaar in oude ansichten deel 1. 1967 Europese Bibliotheek - Zaltbommel. Rug wat minder mooi.

 • Alkmaar in prenten en foto's / H. Koolwijk

  Alkmaar in prenten en foto's / H. Koolwijk

  Dit boek toont aan wat 200 jaar kan doen met een stad. Voor dit boek zijn 60 mooie prenten van Alkmaar uitgekozen. Met deze afbeeldingen in de auteur op stap gegaan in het Alkmaar van nu. Dan wordt in één oogopslag duidelijk hoezeer de stad is veranderd. 

 • Alkmaar zo was het / L.J.N. Kouwenberg

  Alkmaar zo was het / L.J.N. Kouwenberg

  Alkmaar zo was het. E iedere plaats in Nederland is er wel een boek geschreven over hoe het vroeger was, het leukevan dit soort boeken is dat u oude situaties tegen komt die u zich wellicht kunt herinneren.Een boekje vol foto's van oude ansichten.1995 

 • All of one company / L. Busse & C. Brouwer & F. Lequin o.a.

  All of one company / L. Busse & C. Brouwer & F. Lequin o.a.

   24/4/18. The VOC in biographical perspective. Essays in the honour of Prof. M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the History of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.

 • Alleen in een zeilboot de wereld rond / C. Craandijk

  Alleen in een zeilboot de wereld rond / C. Craandijk

  5/10/16  Met 63 penteekeningen van den vertaler naar illustraties van Thomas Fogerty en George Varian. Uitgave begin 20e eeuw.

 • Alles ging aan flarden / K. de Zwarte-Walvisch

  Alles ging aan flarden / K. de Zwarte-Walvisch

   21/12/16.Tijdens het onderzoek voor de tv-serie De Oorlog hebben medewerkers van de NPS een dagboek uit de Tweede Wereldoorlog gevonden dat volgens insiders grote historische waarde heeft. Het is geschreven door een 32-jarige joodse vrouw, Klaartje de Zwarte-Walvisch, die uitvoerig en in bijzonder felle bewoordingen beschrijft hoe ze na haar arrestatie in maart 1943 via de Hollandsche Schouwburg en kamp Vught uiteindelijk in Westerbork terecht kwam. Vandaar is ze naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd waar ze in juli 1943 in de gaskamer is vermoord.

 • Als eb en vloed. / J. Bruinsma

  Als eb en vloed. / J. Bruinsma

   Als eb en vloed. 150 jaar onderlinge verzekering maatschappij Oost- & Westdongeradeel en Dokkum.Dokkum, Drukkerij Schaafsma & Brouwer. 1965.Gebonden,met illustraties.

 • Als een dief in de nacht. / J. Cornwell

  Als een dief in de nacht. / J. Cornwell

   Poging tot verklaring van het onverwachte overlijden van paus Johannes Paulus I (1912-1978). 

 • Als het gewelt comt / D. Alten

  Als het gewelt comt / D. Alten

   3/2/18. Als het gewelt comt, soo is het recht uyt', zei een Alkmaarse burgemeester tegen protesterende sluiswachters toen hij in gezelschap van gewapende lieden een sluis in de dijk langs de noordzijde van het IJ liet opendraaien. De lage waterstand dreigde de handelsvaart op Alkmaar te blokkeren. De burgemeester greep in zonder te overleggen met het verantwoordelijke hoogheemraadschap. Deze actie van het Alkmaarse stadbestuur in 1648 is bepaald niet uitzonderlijk. De geschiedenis van de binnenlandse handel van het preïndustriële Holland wordt juist gekenmerkt door een eindeloze serie van moeilijkheden en spanningen in allerlei gradaties. In de nijverheid was het niet anders. Ondanks het grote aantal conflicten en de heftigheid waarmee de tegenstellingen soms werden uitgevochten, hebben zij lange tijd nauwelijks aandacht van historici getrokken. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een herwaardering van de betekenis van dit soort politieke kwesties in de verklaring van economisch-historische processen. Hierbij aansluitend beschrijft en verklaart Diederik Aten de spanningen in de binnenlandse handel en industrie in het gebied benoorden het IJ, het zogenaamde Noorderkwartier van Holland. Bij het streven hun positie als schakel in het Amsterdamse handelsnetwerk te versterken, kwamen de steden zowel in conflict met elkaar als met het platteland. Iedere stad probeerde zijn verkeersverbindingen met Amsterdam veilig te stellen. De concurrentie van het platteland probeerden de steden zowel individueel als gezamelijk uit te schakelen. Vanaf eind zestiende eeuw legden de Staten van Holland de dorpsneringen allerlei beperkingen op als onderdeel van de belastingwetgeving. Dat deze maatregelen minder effect hadden dan op grond van de toegenomen stedelijke macht aangenomen zou mogen worden, hing samen met de economische en politieke ontwikkelingen in de zeventiende eeuw.

 • Als slachtoffers daders worden. / Koos Groen.

  Als slachtoffers daders worden. / Koos Groen.

   6/4/18. De naam Ans van Dijk was ooit synoniem met het verraad van de duizenden ondergedoken joden tijdens de tweede Wereldoorlog. Zij was 37 jaar toen ze in 1943 na zelf verraden te zijn ging werken als Vertrouwensvrouw voor het Bureau Joodsche Zaken van de Amsterdamse politie. In die functie heeft ze tientallen ondergedoken joden opgespoord en verraden - onder hen bevonden zich haar broer met zijn gezin, de familie van haar vriendin en waarschijnlijk haar compagnon. Ans van Dijk, zelf joods, werd de motor van een groep joden en 'ariërs' die op joden jaagden. Een uiterst actieve en sluwe ploeg die zeer effectief opereerde - niet alleen in Amsterdam, maar ook ver daarbuiten. De naam Ans van Dijk zal nu weinigen meer iets zeggen. Zoals ook het massaal verraad en verklikken tijdens de bezetting geen onderdeel meer lijkt uit te maken van de geschiedenis.

/
Toont 41 tot 60 (van 1485 produkten)