Geschiedenis

/
Toont 61 tot 80 (van 1215 produkten)
 • Amsterdam jaarboek 10. / V. van Rossem o.a.

  Amsterdam jaarboek 10. / V. van Rossem o.a.

   6/7/17. Amsterdam. Monumenten & Archeologie 10Vincent van Rossem, Gabri van Tussenbroek en Jorgen VeerkampBureau Monumenten & Archeologie (BMA) is hét kenniscentrum voor Amsterdams erfgoed. De deskundigheid bestrijkt een breed terrein, van stedenbouw en bodemschatten tot restauratie en bouwhistorie. In dit jaarboek worden in negen artikelen en het jaaroverzicht van 2010 weer uiteenlopende onderwerpen beschreven: Welke betekenis heeft de werelderfgoedstatus voor de binnenstad van Amsterdam? Hoe komt een Amsterdams huis in de duinen van Noordwijk terecht? Welke historische sensatie is binnenkort in Artis te beleven? Wanneer is de Nieuwe Kerk eigenlijk gebouwd? En moeten we het jammer vinden dat de Bijlmer voor een deel verdwijnt?Dit deel bevat bovendien een complete index van alle tien jaarboeken van Amsterdam. Monumenten & Archeologie.Het Jaarboek wordt gepresenteerd tijdens de opening van de landelijke Open Monumentendag op zaterdag 10 en zondag 11 september 2011. Deze 25ste editie van de monumentendag is een bijzondere jubileumeditie met o.a. een Monumentenquiz Amsterdam.

 • Amsterdam ommuurd / R. Serree

  Amsterdam ommuurd / R. Serree

   5/9/17. Aan het eind van de vijftiende eeuw ontstond als gevolg van de voortdurende dreiging van overvallen door legers van de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre bij het bestuur van Amsterdam de drang om de stad te ommuren. In 1481 werd een begin gemaakt met de bouw van de stenen stadsmuur, die tot 1601 dienst heeft gedaan als verdedigingswal. De bouw van de stadsmuur, vijfduizend meter lang en vier meter hoog, nam circa twintig jaar in beslag. Drie soorten poorten maakten deel uit van de muur, te weten hoofdpoorten, kleine poorten en binnenpoorten. De enige stadspoort die herinnert aan die tijd is de Sint Anthonispoort op de Nieuwmarkt, nu beter bekend als de Waag. De Schreierstoren, gelegen aan de Prins Hendrikkade, is de enige van de vele verdedigingstorens, die nog in volle glorie te bewonderen is. Van de stadsmuur zijn geen bouwtekeningen teruggevonden. De auteur, een Amsterdamse stadsgids, schetst, aan de hand van historische anekdotes, in eenvoudige bewoordingen het leven van alledag in het Amsterdam van de zestiende eeuw. Het boekje is geïllustreerd met historische kaarten en zwartwitafbeeldingen. Literatuuroverzicht en bronvermelding ontbreken.(Biblion recensie, Ruud Booms)

 • Amsterdam omstreeks 1900 / H. de Waal

  Amsterdam omstreeks 1900 / H. de Waal

  Amsterdam omstreeks 1900.Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging, over het Amsterdam van rond 1900 De Bezige Bij, Amsterdam. 

 • Amsterdam project / J. H. Gawronski

  Amsterdam project / J. H. Gawronski

   22/1/17. Met illustraties en foto's van voorwerpen, delen schip, anatomie schips, kaarten. In het boek het verloop van de berging met overzichten en afbeeldingen van gevonden voorwerpen. Tevens achtergronden over het schip.

 • Amsterdam ten tijde van Spinoza / H. Mechoulan

  Amsterdam ten tijde van Spinoza / H. Mechoulan

  Studie over het rijke Amsterdam in de 17e eeuw, waarin aangetoond wordt dat het rationeel en tolerant denken van die tijd leidde tot een vrijere samenleving. 1990. 

 • Amsterdamse gevelstenen / P. van Leeuwen

  Amsterdamse gevelstenen / P. van Leeuwen

    De gevelsteen is in het grote Amsterdamse gezin nog steeds een stiefkind en het wordt hoog nodig tijd dat de stiefkinderen duidelijk ontgroeid raken.

 • Anna baronesse Bentinck 1902-1989./ U. Den Tex

  Anna baronesse Bentinck 1902-1989./ U. Den Tex

   De hoogstpersoonlijke geschiedenis van Anna baronesse Bentinck is een verhaal over standsverschil en moederschap, over de alledaagsheid van de adel, en over zijn raadselachtige ongenaakbaarheid. Anna baronesse Bentinck is geschreven in haar eigen woorden en door haar eigen dochter, de journaliste Ursula den Tex. Brieven en dagboeken vormen de fundamenten voor haar levensbeschrijving en geven een unieke kijk op zeden en gewoonten van een geprivilegieerde stand. Het verhaal beslaat bijna de hele twintigste eeuw en we zien hoe in oorlog en vrede, in rijkdom en verlies een vrouw haar standvastigheid behoudt.Ursula den Tex schreef hiermee een subtiele, intieme en indringende documentaire, niet alleen van een bewogen leven, maar ook over een mensensoort: de echte adellijke mevrouw van weleer.

 • Anna Paulowna in oude ansichten dee1. / A. A. Schouten

  Anna Paulowna in oude ansichten dee1. / A. A. Schouten

  Anna Paulowna in oude ansichten dee1. In 1845 was er nog zee boven de gronden van de Anna-Paulownapolder, men viste er en men vocht voor zijn vrijheid! 1986. 

 • ANTIKE(S) LEBEN / H. Briszinski.

  ANTIKE(S) LEBEN / H. Briszinski.

   In het Duits,met veel Ill.

 • Antithese 1 & 2

  Antithese 1 & 2

  Antithese 1 & 2: Deel 1: Het spinneweb van mergel en cement en Deel 2. De dans om het cementen kalf.Commite Mergelland, 19798-1979. 1-Mare druk, Softcover, 8vo, 107/90pp. 

 • ANWB Archeologieboek Nederland /E. van Ginkel & K. Steehouwer

  ANWB Archeologieboek Nederland /E. van Ginkel & K. Steehouwer

   6/7/17. De doorsnee-Nederlander brengt archeologische monumenten eerder in verband met beroemde oudheidkundige erfenissen in het buitenland, dan met die in eigen land. Talloze Nederlanders bezochten de Akropolis, het Colosseum, Stonehenge, de piramiden of nog exotischer resten van vroegere beschavingen. In eigen omgeving genieten slechts de Drentse hunebedden een grote bekendheid als monument uit de oudheid. Maar er valt in Nederland veel meer te beleven op het gebied van eeuwenoude monumenten. De meeste gaan schuil in het landschap. Sommige liggen verborgen in bossen en heidevelden, andere bevinden zich langs de randen van akkers of in weilanden. In woord en beeld geeft het "ANWB Archologieboek Nederland" een overzicht van de hunebedden, grafheuvels, Romeinse villa's, middeleeuwse versterkingen en vele andere sporen van het verleden waar nog van alles aan te ontdekken valt. In het grote boek leest u alles over zo'n 85 oudheidkundige monumenten. De bijbehorende gids wijst u vervolgens de weg naar 30 bekende en minder bekende archeologische plaatsen.

 • Archeo-logica / F. Diederik

  Archeo-logica / F. Diederik

   14/1/18. De schrijver van deze studie van de archeologie van de kop van Noord-Holland is zelf amateur-archeoloog. Hij heeft het werk niet alleen voor andere (amateur-)archeologen geschreven, maar voor ieder die in de geschiedenis en de archeologie van dat gebied geïnteresseerd is. Het boek bestrijkt de tijd tussen de eerste bewoningssporen (op Texel vanaf ca. 12000 v. Chr. en in Noord-Holland vanaf ca. 3500 v. Chr.) en de grote overstromingsfase van de 12de en 13de eeuw van onze jaartelling. De laatste 600 jaar zijn elders voldoende beschreven en komen hier minder aan bod. Op aardige wijze wordt door de schrijver verband gelegd tussen klimaat, landschap, historische en archeologische gegevens. Achtereenvolgens worden behandeld de geologie van het gebied, de bewoning in steen-, brons- en ijzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen met apart de geschiedenis van een aantal oude parochies als Heiloo, Schoorl en Petten. Tot slot dient een handige catalogus van archeologische resten, zoals die bij een archeologische verkenning in Nederland worden aangetroffen, als gids voor toekomstige speurders naar het verleden. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto's, tekeningen en kaarten.(Biblion recensie, Drs. E. Hemelrijk.)

 • Archeologie in Nederland./ W. A. van Es

  Archeologie in Nederland./ W. A. van Es

   16/11/17. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is deze goed verzorgde uitgave verschenen, waarin een overzicht geboden wordt van de archeologische resten van 150.000 v. Chr. tot 1600 na Chr. uit talrijke vindplaatsen over het hele land verspreid. Een groot aantal zeer heldere foto's en prachtige kaarten verduidelijken en verlevendigen de tekst. In aparte hoofdstukken worden ontstaan, inhoud en beheer van het archeologische 'bodemarchief' behandeld, waarna 28 belangrijke opgravingen in Nederland uit verschillende perioden apart behandeld worden. De tekst is wetenschappelijk zeer verantwoord en in helder Nederlands gesteld, maar zal voor een leek wel problemen opleveren. Voor hen die zich diepgaander met de Nederlandse archeologie willen bezighouden is het boek echter bijzonder aan te raden.(NBD|Biblion recensie, Drs. E.A. Hemelrijk.)

 • Archievengids van de Tweede Wereldoorlog / E. Somers

  Archievengids van de Tweede Wereldoorlog / E. Somers

   Archievengids van de Tweede Wereld. Nederland en Nederlands-Indie. Walburg Pers.Paperback.1994. 

 • Art of Islam: Language and Meaning / T. Burckhardt

  Art of Islam: Language and Meaning / T. Burckhardt

   Masterpieces of Islamic architecture, ornamentation, mosaics, and decorative arts illustrate a study of the spiritual significance of art in the Islamic religion and the link between liturgy and iconography. 

 • Arubaans akkoord / L. J. Alofs

  Arubaans akkoord / L. J. Alofs

   27/11/16. Arubaans akkoord : opstellen over Aruba van vóór de komst van de olieindustrie, ter nagedachtenis aan dr Johan Hartog, 1912-1997 / onder redactie van Luc Alofs, Wim Rutgers, Henny E. Coomans, eindredacteur met medewerking van Alice van Romondt, Johan van 't Leven, vormgeving.

 • ASKO 1954-2004. Vijftig jaar katholiek onderwijs in Amsterdam.

  ASKO 1954-2004. Vijftig jaar katholiek onderwijs in Amsterdam.

  ASKO Amsterdam 2005. Hard cover, 136 p. foto's in kleur en z/w. 

 • Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, 1390-1970.

  Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, 1390-1970.

  Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, 1390-1970. Stichting Teleac,Utrecht. 1982. 

 • Atlas van archeologie / M. Aston & T. Taylor

  Atlas van archeologie / M. Aston & T. Taylor

   9/1/18. Ontdek de fascinerende wereld van onze voorouders, van de verblijfplaats van de eerste jager-verzamelaars tot de uitvindingen van het Industriële Tijdperk. Volg het proces van een archeologische ontdekking, vanaf de eerste voorbereidende werkzaamheden tot de uiteindelijke opgraving en analyse van de vondsten.

/
Toont 61 tot 80 (van 1215 produkten)