Geschiedenis

/
Toont 81 tot 100 (van 1438 produkten)
 • ANTIKE(S) LEBEN / H. Briszinski.

  ANTIKE(S) LEBEN / H. Briszinski.

   In het Duits,met veel Ill.

 • Antithese 1 & 2

  Antithese 1 & 2

  Antithese 1 & 2: Deel 1: Het spinneweb van mergel en cement en Deel 2. De dans om het cementen kalf.Commite Mergelland, 19798-1979. 1-Mare druk, Softcover, 8vo, 107/90pp. 

 • Antwerpen / R. Tijs

  Antwerpen / R. Tijs

   29/1/18. Een nieuwe kijk op een stad met vele gezichten * Een must voor elke Antwerpenaar * Waardevolle en unieke iconografie Antwerpen is een stad met een enorm rijk verleden. De architecturale verscheidenheid van de stad vormt het bewijs bij uitstek van deze rijkdom: elke periode, gaande van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw, heeft haar sporen nagelaten. Het Vleeshuis, de kathedraal, het stadhuis, het beursgebouw en het Centraal Station zijn slechts enkele van de vele architecturale hoogstandjes die de stad rijk is. Aan de hand van deze en andere monumenten van het stedelijk decor schetst Rutger Tijs de evolutie van Antwerpen. Het resultaat is een historische atlas die een boeiende kijk biedt op het ontstaan en de groei van de stad. Het chronologische overzicht wordt rijkelijk geïllustreerd met oude kaarten, foto's, prenten en schilderijen, die de uitgave tot een waardevol boek maken voor elke inwoner van de sinjorenstad. Voor de niet-Antwerpenaar is dit boek het perfecte uitgangspunt voor een boeiende ontdekkingsreis.

 • ANWB Archeologieboek Nederland /E. van Ginkel & K. Steehouwer

  ANWB Archeologieboek Nederland /E. van Ginkel & K. Steehouwer

   6/7/17. De doorsnee-Nederlander brengt archeologische monumenten eerder in verband met beroemde oudheidkundige erfenissen in het buitenland, dan met die in eigen land. Talloze Nederlanders bezochten de Akropolis, het Colosseum, Stonehenge, de piramiden of nog exotischer resten van vroegere beschavingen. In eigen omgeving genieten slechts de Drentse hunebedden een grote bekendheid als monument uit de oudheid. Maar er valt in Nederland veel meer te beleven op het gebied van eeuwenoude monumenten. De meeste gaan schuil in het landschap. Sommige liggen verborgen in bossen en heidevelden, andere bevinden zich langs de randen van akkers of in weilanden. In woord en beeld geeft het "ANWB Archologieboek Nederland" een overzicht van de hunebedden, grafheuvels, Romeinse villa's, middeleeuwse versterkingen en vele andere sporen van het verleden waar nog van alles aan te ontdekken valt. In het grote boek leest u alles over zo'n 85 oudheidkundige monumenten. De bijbehorende gids wijst u vervolgens de weg naar 30 bekende en minder bekende archeologische plaatsen.

 • Archaeologia Mediaevalis 35 / C. Laleman G. Vermeiren

  Archaeologia Mediaevalis 35 / C. Laleman G. Vermeiren

   13/3/18. Archeologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de drie Belgische gewesten en de aangrenzende gebieden.

 • Archeo-logica / F. Diederik

  Archeo-logica / F. Diederik

   14/1/18. De schrijver van deze studie van de archeologie van de kop van Noord-Holland is zelf amateur-archeoloog. Hij heeft het werk niet alleen voor andere (amateur-)archeologen geschreven, maar voor ieder die in de geschiedenis en de archeologie van dat gebied geïnteresseerd is. Het boek bestrijkt de tijd tussen de eerste bewoningssporen (op Texel vanaf ca. 12000 v. Chr. en in Noord-Holland vanaf ca. 3500 v. Chr.) en de grote overstromingsfase van de 12de en 13de eeuw van onze jaartelling. De laatste 600 jaar zijn elders voldoende beschreven en komen hier minder aan bod. Op aardige wijze wordt door de schrijver verband gelegd tussen klimaat, landschap, historische en archeologische gegevens. Achtereenvolgens worden behandeld de geologie van het gebied, de bewoning in steen-, brons- en ijzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen met apart de geschiedenis van een aantal oude parochies als Heiloo, Schoorl en Petten. Tot slot dient een handige catalogus van archeologische resten, zoals die bij een archeologische verkenning in Nederland worden aangetroffen, als gids voor toekomstige speurders naar het verleden. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto's, tekeningen en kaarten.(Biblion recensie, Drs. E. Hemelrijk.)

 • Archeologie in Nederland./ W. A. van Es

  Archeologie in Nederland./ W. A. van Es

   16/11/17. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is deze goed verzorgde uitgave verschenen, waarin een overzicht geboden wordt van de archeologische resten van 150.000 v. Chr. tot 1600 na Chr. uit talrijke vindplaatsen over het hele land verspreid. Een groot aantal zeer heldere foto's en prachtige kaarten verduidelijken en verlevendigen de tekst. In aparte hoofdstukken worden ontstaan, inhoud en beheer van het archeologische 'bodemarchief' behandeld, waarna 28 belangrijke opgravingen in Nederland uit verschillende perioden apart behandeld worden. De tekst is wetenschappelijk zeer verantwoord en in helder Nederlands gesteld, maar zal voor een leek wel problemen opleveren. Voor hen die zich diepgaander met de Nederlandse archeologie willen bezighouden is het boek echter bijzonder aan te raden.(NBD|Biblion recensie, Drs. E.A. Hemelrijk.)

 • Archievengids van de Tweede Wereldoorlog / E. Somers

  Archievengids van de Tweede Wereldoorlog / E. Somers

   Archievengids van de Tweede Wereld. Nederland en Nederlands-Indie. Walburg Pers.Paperback.1994. 

 • Arm en rijk / D.S. Landes

  Arm en rijk / D.S. Landes

   8/11/18.Waarom sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.Arm en rijk is het eerste voor een breed publiek geschreven boek waarin verklaard wordt waarom het Westen rijk werd en de rest van de wereld arm bleef. Speciaal voor deze editie schreef de auteur een nawoord dat onder andere de Aziatische economische crisis belicht.

 • Art of Islam: Language and Meaning / T. Burckhardt

  Art of Islam: Language and Meaning / T. Burckhardt

   Masterpieces of Islamic architecture, ornamentation, mosaics, and decorative arts illustrate a study of the spiritual significance of art in the Islamic religion and the link between liturgy and iconography. 

 • Artykel-brief instr. molenaars Wieringer-Waert. / J. Bremer

  Artykel-brief instr. molenaars Wieringer-Waert. / J. Bremer

   17/4/18. Eens werd de Wieringerwaard (N-H) droog gehouden door zes molens, waarvan er nog een, omgebouwd tot korenmolen, resteert. Het boekje beschrijft eerst heel in 't kort de bemalingsgeschiedenis, dan volgen enige technische gegevens van de resterende korenmolen 'De Hoop', een oude kaart van de Wieringerwaard, en ten slotte de tekst van de 'Artykelbrief', dat is het reglement waar de molenaars in de 17de eeuw zich aan te houden hadden. Het interessante aan dit reglement zijn vooral de hoge boetes die op overtredingen stonden. Het geheel, hoewel goed verzorgd, maakt toch een wat magere indruk. Er staat bijvoorbeeld geen enkele afbeelding in van de molens, zelfs niet van de overgebleven molen. Ook de ligging van de beschreven molens wordt verder niet met illustraties verduidelijkt. Naar het boek 'Molens in Noord-Holland', (a.i. 81-49-170-0) wat in dit opzicht al meer gegevens biedt, wordt in de literatuuropgave niet eens verwezen. Aardig voor mensen die geinteresseerd zijn in de geschiedenis van de Wieringerwaard, en voor molenliefhebbers.(NBD|Biblion recensie, Dr. E. Zwijnenberg.)

 • Arubaans akkoord / L. J. Alofs

  Arubaans akkoord / L. J. Alofs

   27/11/16. Arubaans akkoord : opstellen over Aruba van vóór de komst van de olieindustrie, ter nagedachtenis aan dr Johan Hartog, 1912-1997 / onder redactie van Luc Alofs, Wim Rutgers, Henny E. Coomans, eindredacteur met medewerking van Alice van Romondt, Johan van 't Leven, vormgeving.

 • ASKO 1954-2004. Vijftig jaar katholiek onderwijs in Amsterdam.

  ASKO 1954-2004. Vijftig jaar katholiek onderwijs in Amsterdam.

  ASKO Amsterdam 2005. Hard cover, 136 p. foto's in kleur en z/w. 

 • Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, 1390-1970.

  Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, 1390-1970.

  Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, 1390-1970. Stichting Teleac,Utrecht. 1982. 

 • Atlas van de 2e Wereldoorlog / A. Swanston & M. Swanston

  Atlas van de 2e Wereldoorlog / A. Swanston & M. Swanston

   7/2/18. Dit boek geeft de beslissende veldslagen en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog weer. De gedetailleerde kaarten en verklarende uitleg maken de grootste wereldbrand in de menselijke geschiedenis inzichtelijk, vanaf de Duitse inval in zijn buurlanden tot de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ze verklaren de oorsprongen van het wereldwijde conflict en ontleden de tactieken en strategieën die de sleutel tot de geallieerde eindzege waren.

 • Atlas van Kaap Hoorn / M. klein

  Atlas van Kaap Hoorn / M. klein

   15/4/18. Ter gelegenheid van de ontdekking van Kaap Hoorn, 400 jaar geleden, is deze atlas gepubliceerd: een hommage aan de ontdekkers Le Maire en Schouten en ook een prachtig, veelomvattend document over de tijd van reizen naar de onontdekte delen van de aarde. Het is een atlas, dus staan er veel kaarten in, die bij elkaar een chronologisch beeld geven van de toenemende kennis van de werkelijke geografie van het zuidelijkst gelegen deel van Zuid-Amerika: de Straat van Magelaan, Vuurland en het nabije 'Zuidland' dat uiteindelijk Antarctica genoemd zou worden. Mooie afbeeldingen van Hollandse en Vlaamse cartografen illustreren dit. Interessante essays gaan nader in op de reizen die in die periode zijn gemaakt door Nederlandse kapiteins. Ook is er een boeiend hoofdstuk over de manier waarop men in die periode navigeerde en hoe zich dat ontwikkelde naarmate het inzicht in de positie van de aarde ten opzichte van de zon duidelijker werd. Al met al een interessant document over een bewogen tijd van ontdekkingen en ontwikkelingen in de cartografie. Inclusief register en Spaanse synopsis.M. Deylius

 • Avereest / A. Piel

  Avereest / A. Piel

  Avereest en de Avereesters in oude ansichten Dit boekje bevat een verzameling oude ansichten van monumenten en objecten uit de gemeente Avereest.Europese Bivbiotheek Zaltbommel (1971) Rijkelijk geïllustreerd met zwartwit-fotografie. 

 • Avro 60 in beeld / R. van Rooij

  Avro 60 in beeld / R. van Rooij

   Rein van Rooy, hoofdredakteur van de AVRObode/Televizier, stelde voor de 60-jarige AVRO een gedenkboek samen, waarin een greep wordt gedaan uit de historie van Hilversums oudste omroep. Voor het schetsen van die geschiedenis putte hij uit het archief van tekenaar/cartoonist Eppo Doeve, die lange tijd tekende voor de omroepbladen van de AVRO. Vervolgens rangschikte Van Rooy de tekeningen naar thema's zoals: de AVRO en de jeugd, - en de klassieke muziek, - en de sport etc. Joop Bulten tekende voor de vormgeving, een uiterst belangrijk element in een kijkboek. Van die vormgeving heeft hij weinig terecht gebracht. Hij heeft de pagina's zo volgestopt met Doeve's werk dat er een onrustige, drukke impressie ontstaat. Van een aansprekende lay-out is daardoor niets terecht gekomen. Desalniettemin: een leuk doorbladerboek voor een verloren uurtje. 

 • Axel in oude ansichten / P. G. van den Bosse

  Axel in oude ansichten / P. G. van den Bosse

  Axel in oude ansichten.Europese bibliotheek, Zaltbommel, 1972. Op eerste bladzijde foto ingeplakt.Op eerste bladzijde een naam. 

/
Toont 81 tot 100 (van 1438 produkten)