Geschiedenis

/
Toont 101 tot 120 (van 1215 produkten)
 • Bellen voor de vrijheid / G. Hogesteeger

  Bellen voor de vrijheid / G. Hogesteeger

   Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er door de illegaliteit veel gebruik gemaakt van het illegale telefoonnet. Over dit telefoonnet, een samenstel van verbindingen, gevormd uit het openbare net van de PTT, het dienstlijnennet van dit bedrijf en de voor eigen verkeer bestemde telefoonlijnen van bedrijven en instellingen, is tot op heden weinig bekend. Voor een deel een logische zaak, want tijdens de oorlog moest het net voor de bezetter verborgen blijven. En na de oorlog ging alle aandacht uit naar de wederopbouw. Maar de onbekendheid heeft ook te maken met een controverse over het belang van dat illegale telefoonnet. Door middel van oorspronkelijk bronnenmateriaal en interviews schetsen de beide schrijvers een informatief beeld van het illegale telefoonnet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in de periode direct na de oorlog bleek de noodzaak van berichtgeving via dit communicatiemiddel. Dit boek is verschenen naar aanleiding van een tentoonstelling in het PTT-Museum.(Biblion recensie, B. Freriks.)

 • Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

  Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

   Bedijking, Opkomst En Bloei Van de Beemster; Voorafgegaan Door Eene Beschouwing Van Den Vroegeren Toestand Van Noord-Holland. Met Het Portret Op Staal, Van Dirck Van Oss. Grondlegger Van de Beemster. Purmerende, J.Schuitemaker 1857. Linnen XXIV.Met drie uitslaande kaarten.

 • Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn I Berlijn. Twee keer Berlijn. In beeld en in tekst. Het oude en het nieuwe Berlijn. West-Berlijn en Oost-Berlijn. Het oude Oost-Berlijn en het vernieuwde Oost Berlijn. Verbeelding en werkelijkheid. Waar houdt de realiteit op en waar begint de fantasie? Nu de Muur is gevallen zijn de grenzen niet duidelijk.Fotograaf Harold Naayer en schrijver Donald Niedekker gingen op pad in een stad die hen al jaren fascineert. Ze deden hun eigen indrukken op en wisselden die's avonds uit. Zo ontstonden twee verhalen, in foto's en in woorden, die elkaar beinvloedden maar ook een verschillende loop namen. Verhalen over de stad, de inwoners en de veranderingen van de afgelopen tien jaar. 

 • Bernhard. Een verborgen geschiedenis / A. van der Zijl.

  Bernhard. Een verborgen geschiedenis / A. van der Zijl.

  23/5/17. Na met veel succes de mens achter ‘schaduwkoningin’ Annie M.G. Schmidt achterhaald te hebben, heeft Annejet van der Zijl zich nu gewaagd aan een zoektocht naar de historische waarheid achter de mythe Bernhard. Het resultaat is een verhaal van faustiaanse allure. Een astmatisch gepest jongetje met louter onvoldoendes voor sport, dat zich wist te transformeren tot het summum van mannelijkheid: een geallieerde oorlogsheld met een heel volk aan zijn voeten. Maar ook Bernhard betaalde wel degelijk een prijs voor de keuzes die hij maakte, en als er iets is wat dit boek duidelijk maakt, dan is het wel dat hij veel minder dan hij deed voorkomen de regisseur was van zijn eigen leven.Bernhard is niet bepaald het stoere jongensboek waarmee hijzelf de geschiedenis in had willen gaan. Het is ook zeker niet het inktzwarte scenario dat zijn tegenstrevers van zijn leven maakten. Het is allemaal veel toevalliger, kleiner en vooral menselijker dan dat. En daarom, misschien wel voor het eerst, begrijpelijk. 

 • Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

  Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

   Nooit hadden we kunnen vermoeden dat de mooie en bijzonder mensen die we week in week uit vonden en opzochten, die ons gastvrij binnenlieten, vrijuit praatten over hun lief en hun leed en zich gewillig lieten fotograferen, dat al die, mooie en bijzondere niet door trends en mode-ontwikkelingen lieten voorschrijven hoe ze wonen en hoe ze leven moesten, en niet streefden naar vluchtig materiaal gewin maar teerden op tradities en herinneringen en liefde voor de grond waarop en de streek waarin ze geboren waren, dat al die mooie en bijzondere mensen, zo snel van de aardboden zouden zijn verdwenen. De Barneveldse fotograaf Overeem en de schrijver Kalmann portretteerden in de jaren zeventig een groot aantal Veluwenaren die zich door hun levenswijze en opvattingen typeerden als bijzondere mensen. Dit resulteerde in tientallen foto's van deze figuren in hun dagelijks leven, vergezeld van anekdotische vrij uitgebreide teksten, die samen zevenenveertig levensverhalen opleverden. De geportretteerde personen zijn zeer verscheiden, van eenzame bejaarde landarbeiders en stropers tot zonderlinge huisdokters en adellijke jonkers. De lezer wordt een beeld gegeven van verschillende karakteristieke personen die op dat moment nog leefden als in het Veluws verleden. De verhalen zijn indertijd verschenen in de Amersfoortse Courant en het Veluws Dagblad, daarna gebundeld in 'Allenig zijn is maar een wankele basis'* en 'Beschouw ons maar als een uitzondering'**, waarvan dit boek een 'gebundelde heruitgave is, aangevuld met enige latere portretten. 

 • Beschryving der stadt en lande van Breda. / Van Goor

  Beschryving der stadt en lande van Breda. / Van Goor

    Behelzende de oudheid van het graafschap stryen, deszelfs eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhael van het leven der graven van Stryen, en daar op gevolgde heeren van Breda ...Als mede eene naeukeurige en beknopte beschryving van het landt van Breda ... : Met Kopere Plaaten

 • Best Loved Tales of the Countryside

  Best Loved Tales of the Countryside

    Taken from the bestselling 'Tales of the Countryside' series these are the very best of the interviews and anecdotes provided by characters such as Ernest Sharp the master thatcher, Harry Grass, 'King of the Gamekeepers', and Joyce Damerill, District Nurse and midwife. The twenty-five tales tell of the experiences of schoolmasters, railwaymen, vets, farmers, pub landlords to name but a few, and are richly illustrated with archive photographs and delightful colour artworks, which bring to life the vivid narrative. Capturing the memories of a fast-disappearing breed of country people. Best Loved Tales of the Countryside will be cherished by those with a passion for nostalgia and anyone who remembers a time when the pace of life was just a little less hectic and the people just a little more friendly.

 • Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

  Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

   1/8/17. Met fraaie zwart/wit foto´s.

 • Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

  Biba Willem Sassen / P. V. Sjem Fat

   26/11/16.Curacao's rechtsleven in de 19e eeuw.

 • Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Bibliotheken en leeszalen / C. Obbens

  Uitgegeven in het kader van het 20-jarig jubileum van de stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam. 

 • Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Bij het scheiden van de markt / F.J. Beemsterboer

  Dit boek moet gezien worden als een hommage aan het Nederlands bedrijfsleven, waarvoor in dit geval J.P. Beemsterboer uit Warmenhuizen N.H. model heeft gestaan.

 • Binnenvaart onder stoom / R. Martens & L. Westra

  Binnenvaart onder stoom / R. Martens & L. Westra

   Binnenvaart onder stoom .. met de beste groeten van..Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  De rol die de binnenvaart tijdens de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wordt in het algemeen afgedaan met het gezegde dat zij gewoon heeft doorgevaren en flink heeft verdiend aan vervoer voor de bezetter. Dat niets minder waar is toont de schrijver van dit boek aan na uitvoerig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met nog levende betrokkenen. Om de situatie bij het uitbreken van de oorlog te begrijpen staat de auteur eerst stil bij de periode daarvoor van deze bedrijfstak. Uitvoerig beschrijft hij vervolgens de 'gelijkschakeling' van de binnenvaartorganisaties door de bezetter, het verzet, het onderduiken en de vordering van schepen met alle gevolgen voor de schippersgezinnen. Na de oorlog begint dan de zoektocht naar binnenvaartschepen die soms ver in Duitsland worden teruggevonden. Het boek is voorzien van zwart-witfoto's en andere illustraties.(Biblion recensie, E.A. de Vries.)

 • Blijvend in verbeelding. / P.J. Alderse Baas-Budwilowitz

  Blijvend in verbeelding. / P.J. Alderse Baas-Budwilowitz

   26/3/17. Uitgave n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in Arti et Amicitiae te Amsterdam van 14 februari-9 maart 1997.

 • Bloedlanden / T. Snyder

  Bloedlanden / T. Snyder

   7/1/18. Auschwitz wordt dikwijls beschouwd als hét symbool van de Holocaust, en wellicht van de hele Tweede Wereldoorlog. Maar is Auschwitz wel zo representatief? In het kamp werden vooral West-Europese Joden vermoord, terwijl veruit de meeste Joodse slachtoffers vielen in Midden-Europa. In het huidige Oekraïne, Wit-Rusland, Polen en de Baltische staten hebben de nazi's naast ruim vier miljoen Joden ook miljoenen andere burgers systematisch vermoord. Zij werden ter plaatse doodgeschoten. Deze 'shoah door kogels' is veel minder bekend dan de verschrikkingen die plaatsvonden in de concentratiekampen.

 • Boeken van Oranje-Nassau / A. S. Korteweg

  Boeken van Oranje-Nassau / A. S. Korteweg

   Boeken van Oranje-Nassau: De bibliotheek van de graven van Nassau en prinsen van Oranje in de vijftiende en zestiende eeuw. 

 • Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

  Boeren In De Friese Wouden. / K. J. Steehouwer

   24/6/17. In de Steentijd vestigden de eerste boeren zich in Friesland. Wat is hun verhaal, welke gevolgen had het zich op vaste plaatsen vestigen van boeren voor de maatschappij en het landschap in deze streken en is er nog iets van terug te vinden?Boeren in de Friese wouden is het vierde deel in de serie Archeologie in Fryslân. Met deze serie wil de provincie Friesland het Friese archeologisch erfgoed ontsluiten en de geschiedenis van het Friese landschap voor een breed publiek toegankelijk maken.

 • Boeren van toen / H. Siemes

  Boeren van toen / H. Siemes

   Onze landbouw maakte in de vorige eeuw stormachtige ontwikkelingen door. Binnen vier generaties boeren werd het zware handwerk geautomatiseerd en veranderde ploeteren in managen.

 • Boudewijn / J. Alain-Fralon

  Boudewijn / J. Alain-Fralon

   Het overlijden van Boudewijn op 31 juli 1993 heeft bij de Belgische bevolking een emotionele reactie veroorzaakt zonder voorgaande, een bewijs van een uitzonderlijke genegenheid en verbondenheid van een volk met zijn koning. Maar wie is deze koning en waarom zijn de Belgen hem zo trouw gebleven?<br>Om dit te begrijpen heft jos lain Fralin jarenlang gesprekken gevoerd met mannen en vrouwen uit de onmiddellijke om giving van de koning, leden van de aristocratie, belangrijke politici, personen uit het culturele en het sociale leven. Uit deze gesprekken komen heel wat verrassende vaak leuke – anekdoten over de koning naar voren. Het boek geeft ons een volledig nieuw en tweeledig porteret van Boudewijn: Boundewijn als staatmen, in de uitoefening va zijn koninklijke functie en Boudewijn als gewone man, met een complexe persoonlijkheid, wiens jeugd werd gebroken door het tragische overlijden van zijn moeder, de mooie Astrid, door de oorlog en door de symbolische dood van zijn vader-koning die gedwongen werd troonsafstand te doen.

 • Bouwen en duiden / E. de Hartog o.a

  Bouwen en duiden / E. de Hartog o.a

   Bouwen en duiden is een historische orientatie op architectuur en betekenis.

/
Toont 101 tot 120 (van 1215 produkten)