Geschiedenis

/
Toont 101 tot 120 (van 1325 produkten)
 • Barsten in de fles / P. Quite

  Barsten in de fles / P. Quite

   De titel 'Barsten in de fles' heeft te maken met Vlissingen dat een fles in haar wapen heeft. Die barsten vertolken de gevoelens van de schrijver, Piet Quite, die van mening is dat de stad nooit meer geworden is wat ze was. Vlissingen, van groot strategisch belang als toegangspoort naar Westerschelde en Antwerpen, heeft zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. In deze memoires van de schrijver vormt zich het beeld van een opgroeiende jongen wiens leven beslist niet tragisch te noemen is. Zeker is dat het verhaal door de tijd is gekleurd wat niet wil zeggen dat de fantasie met de schrijver op de loop is gegaan. De talrijke zwart-witte foto's van Vlissingen in oorlogstijd (voor een deel ook van Middelburg) spreken duidelijke taal. Schrijver dezes die de oorlog in Middelburg heeft meegemaakt verbaast zich hoeveel de auteur van dit boek zich herinnert van zin leven als kind van zeven tot tien jaar. Het boek eindigt in 1947, het jaar van zijn toelating op de HBS te Vlissingen.(Biblion recensie, M.P. de Bruin.)

 • Batavia te water / V. Roeper o.a.

  Batavia te water / V. Roeper o.a.

   16/7/17. Begin 1992, toen de romp van de 'Batavia' grotendeels in elkaar zat, verscheen het boek 'Batavia - De terugkeer van een retourschip' (door Priska Gretler e.a. (a.i. 92-13-111-5)). Die 'terugkeer' sloeg in dit geval op de herbouw van het schip in Lelystad en daaraan was dat boek gewijd. Deze uitgave behandelt de geschiedenis van de havenstad Batavia en het ontstaan van de Hollandse handelsrelaties overzee. Het daarop volgende verslag van de eerste en tevens laatste reis van de 'Batavia' in 1628/29 is kort en eindigt op de fatale klippen van het 'Zuidland'. Voorts een beschrijving van de VOC-schepen, het duikersonderzoek op het wrak van de originele 'Batavia' en de reconstructie ervan te Lelystad tot aan de tewaterlating in 1995. Prettig leesbaar, fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd met veel oude prenten en nieuwe foto's in zwart-wit en kleur, vormt het een goede aanvulling op het bovengenoemde boek over de replica.(Biblion recensie, Jaap A.M. Kramer.)

 • Beatrix koningin van der Nederlanden / H. van Bree

  Beatrix koningin van der Nederlanden / H. van Bree

   28/3/17. Een team van specialisten, onder redactie van koningshuiskenner Han van Bree, belicht de vele verschillende kanten van Beatrix' persoonlijkheid en de manier waarop zij invulling heeft gegeven aan haar koningschap. Rode draad door het hele boek zijn Beatrix' pogingen om een afgeschermde privésfeer te combineren met een bijzondere, publieke functie.  Beatrix staat erom bekend dat ze een inhoudelijk koningschap voorstond: betrokken en goed geïnformeerd. Maar het is ook een representatief ambt en ook op dat aspect heeft Beatrix in de afgelopen dertig jaar duidelijk haar stempel gedrukt. In gezelschap stak Beatrix er, ondanks haar geringe postuur, altijd bovenuit.  Aan de hand van bijzondere foto's, uit archieven en van de beste persfotografen, ontstaat een boeiend en onthullend beeld van de manier waarop Beatrix vorm heeft gegeven aan het moderne koningschap.

 • Bedrijvig Bezig / N.J. Groot

  Bedrijvig Bezig / N.J. Groot

   Bedrijvig Bezig, de Kamer, de netwerken en de toekomst, Kamer van Koophandel West-Friesland en Waterland 1888-1988, 88 pag. hardcover + stofomslag. 

 • Beel in Batavia. / R. Gase

  Beel in Batavia. / R. Gase

   11/1/18. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.

 • Beeld en schrift in het oude Egypte / D. Sansison

  Beeld en schrift in het oude Egypte / D. Sansison

  Dit boek geeft een spectaculair beeld van de hiërogliefen uit het oude Egypte, en van de schilderingen en reliëfs die ermee werden gecombineerd. In het eerste deel wordt beschreven met welke technieken het Hiërogliefenschrift werd ontcijferd. Vervolgens komen de vele wonderschone hiërogliefen, die ontdekt zijn in het dal der koningen en het dal der Koninginnen, aan bod. Maar ook grafische voorstellingen van het dagelijks leven, aangetroffen in het minder bekende dal van de kunstenaars, zijn prachtig gereproduceerd en van een duidelijk toelichting voorzien. 

 • Beelden van een verdwijnend ras / E. Sheriff Curtis

  Beelden van een verdwijnend ras / E. Sheriff Curtis

  Meer nog dan aan het op zich best boeiende relaas over het leven en vooral van de belevenissen van deze fotograaf ontleent dit werk zijn waarde aan de vele volstrekt unieke opnamen van indianen en hun gebruiken. Deze uitgave bevat een selektie, door zijn dochter gemaakt, uit de in een beperkte oplaag van 500 exemplaren verschenen internationaal vermaarde collectie van twintig delen etnologisch-fotografisch werk, waarin Edward Sheriff Curtis van 1907-1930 de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse indianen in beeld bracht. Het zijn hoofdzakelijk portretten die stuk voor stuk een grote zeggingskracht hebben. Wie bedenkt met welke apparatuur en onder welke omstandigheden deze meestal haarscherpe opnamen gemaakt zijn kan niet anders dan met eerbied kijken naar dit indrukwekkende beeld van een voorbij tijdperk.(NBD|Biblion recensie, J. Joosse)

 • Beeldenstorm 1 / Henk van Os

  Beeldenstorm 1 / Henk van Os

  Close-ups van kunst uit Nederlandse musea. In dit rijk geïllustreerde boek, dat gebaseerd is op de teksten van het televisieprogramma Beeldenstorm, bespreekt Henk van Os in zijn bekende aanstekelijke stijl een selectie schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten. 

 • Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

  Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

   1/12/16. Het boek, een uitgewerkte doktoraalskriptie, vormt de neerslag van een onderzoek naar de sociale struktuur van de Amsterdammers die in 1566-'67 deelnamen aan de Beeldenstorm en aan het verzet tegen de stadsregering. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan de invloed van een middengroep tussen katholiek en protestant, pro-Spaans en anti-Spaans. Van Nierops studie is er een uit de reeks van publikaties over de jaren van de Beeldenstorm in een bepaalde Nederlandse stad. Voor de specialist een aantrekkelijke zaak, maar waarschijnlijk niet voor de leek buiten de Amsterdamse regio! De uitgave is overigens prima verzorgd.(NBD|Biblion recensie, Redaktie)

 • Bellen voor de vrijheid / G. Hogesteeger

  Bellen voor de vrijheid / G. Hogesteeger

   Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er door de illegaliteit veel gebruik gemaakt van het illegale telefoonnet. Over dit telefoonnet, een samenstel van verbindingen, gevormd uit het openbare net van de PTT, het dienstlijnennet van dit bedrijf en de voor eigen verkeer bestemde telefoonlijnen van bedrijven en instellingen, is tot op heden weinig bekend. Voor een deel een logische zaak, want tijdens de oorlog moest het net voor de bezetter verborgen blijven. En na de oorlog ging alle aandacht uit naar de wederopbouw. Maar de onbekendheid heeft ook te maken met een controverse over het belang van dat illegale telefoonnet. Door middel van oorspronkelijk bronnenmateriaal en interviews schetsen de beide schrijvers een informatief beeld van het illegale telefoonnet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in de periode direct na de oorlog bleek de noodzaak van berichtgeving via dit communicatiemiddel. Dit boek is verschenen naar aanleiding van een tentoonstelling in het PTT-Museum.(Biblion recensie, B. Freriks.)

 • Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

  Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

   Bedijking, Opkomst En Bloei Van de Beemster; Voorafgegaan Door Eene Beschouwing Van Den Vroegeren Toestand Van Noord-Holland. Met Het Portret Op Staal, Van Dirck Van Oss. Grondlegger Van de Beemster. Purmerende, J.Schuitemaker 1857. Linnen XXIV.Met drie uitslaande kaarten.

 • Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn / Berlijn / D. Niedekker & H. Naayer

  Berlijn I Berlijn. Twee keer Berlijn. In beeld en in tekst. Het oude en het nieuwe Berlijn. West-Berlijn en Oost-Berlijn. Het oude Oost-Berlijn en het vernieuwde Oost Berlijn. Verbeelding en werkelijkheid. Waar houdt de realiteit op en waar begint de fantasie? Nu de Muur is gevallen zijn de grenzen niet duidelijk.Fotograaf Harold Naayer en schrijver Donald Niedekker gingen op pad in een stad die hen al jaren fascineert. Ze deden hun eigen indrukken op en wisselden die's avonds uit. Zo ontstonden twee verhalen, in foto's en in woorden, die elkaar beinvloedden maar ook een verschillende loop namen. Verhalen over de stad, de inwoners en de veranderingen van de afgelopen tien jaar. 

 • Bernhard. Een verborgen geschiedenis / A. van der Zijl.

  Bernhard. Een verborgen geschiedenis / A. van der Zijl.

  23/5/17. Na met veel succes de mens achter ‘schaduwkoningin’ Annie M.G. Schmidt achterhaald te hebben, heeft Annejet van der Zijl zich nu gewaagd aan een zoektocht naar de historische waarheid achter de mythe Bernhard. Het resultaat is een verhaal van faustiaanse allure. Een astmatisch gepest jongetje met louter onvoldoendes voor sport, dat zich wist te transformeren tot het summum van mannelijkheid: een geallieerde oorlogsheld met een heel volk aan zijn voeten. Maar ook Bernhard betaalde wel degelijk een prijs voor de keuzes die hij maakte, en als er iets is wat dit boek duidelijk maakt, dan is het wel dat hij veel minder dan hij deed voorkomen de regisseur was van zijn eigen leven.Bernhard is niet bepaald het stoere jongensboek waarmee hijzelf de geschiedenis in had willen gaan. Het is ook zeker niet het inktzwarte scenario dat zijn tegenstrevers van zijn leven maakten. Het is allemaal veel toevalliger, kleiner en vooral menselijker dan dat. En daarom, misschien wel voor het eerst, begrijpelijk. 

 • Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

  Beschouw ons maar als een uitzondering / A Kalmann

   Nooit hadden we kunnen vermoeden dat de mooie en bijzonder mensen die we week in week uit vonden en opzochten, die ons gastvrij binnenlieten, vrijuit praatten over hun lief en hun leed en zich gewillig lieten fotograferen, dat al die, mooie en bijzondere niet door trends en mode-ontwikkelingen lieten voorschrijven hoe ze wonen en hoe ze leven moesten, en niet streefden naar vluchtig materiaal gewin maar teerden op tradities en herinneringen en liefde voor de grond waarop en de streek waarin ze geboren waren, dat al die mooie en bijzondere mensen, zo snel van de aardboden zouden zijn verdwenen. De Barneveldse fotograaf Overeem en de schrijver Kalmann portretteerden in de jaren zeventig een groot aantal Veluwenaren die zich door hun levenswijze en opvattingen typeerden als bijzondere mensen. Dit resulteerde in tientallen foto's van deze figuren in hun dagelijks leven, vergezeld van anekdotische vrij uitgebreide teksten, die samen zevenenveertig levensverhalen opleverden. De geportretteerde personen zijn zeer verscheiden, van eenzame bejaarde landarbeiders en stropers tot zonderlinge huisdokters en adellijke jonkers. De lezer wordt een beeld gegeven van verschillende karakteristieke personen die op dat moment nog leefden als in het Veluws verleden. De verhalen zijn indertijd verschenen in de Amersfoortse Courant en het Veluws Dagblad, daarna gebundeld in 'Allenig zijn is maar een wankele basis'* en 'Beschouw ons maar als een uitzondering'**, waarvan dit boek een 'gebundelde heruitgave is, aangevuld met enige latere portretten. 

 • Beschryving der stadt en lande van Breda. / Van Goor

  Beschryving der stadt en lande van Breda. / Van Goor

    Behelzende de oudheid van het graafschap stryen, deszelfs eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhael van het leven der graven van Stryen, en daar op gevolgde heeren van Breda ...Als mede eene naeukeurige en beknopte beschryving van het landt van Breda ... : Met Kopere Plaaten

 • Best Loved Tales of the Countryside

  Best Loved Tales of the Countryside

    Taken from the bestselling 'Tales of the Countryside' series these are the very best of the interviews and anecdotes provided by characters such as Ernest Sharp the master thatcher, Harry Grass, 'King of the Gamekeepers', and Joyce Damerill, District Nurse and midwife. The twenty-five tales tell of the experiences of schoolmasters, railwaymen, vets, farmers, pub landlords to name but a few, and are richly illustrated with archive photographs and delightful colour artworks, which bring to life the vivid narrative. Capturing the memories of a fast-disappearing breed of country people. Best Loved Tales of the Countryside will be cherished by those with a passion for nostalgia and anyone who remembers a time when the pace of life was just a little less hectic and the people just a little more friendly.

 • Besturen als kunst / J. de Roos

  Besturen als kunst / J. de Roos

   19/2/18. Jubileumboek met o.a. portretten en bekende en minder bekende bestuurders van SDAP en PvdA.

 • Bethlehem in de Bangert. / C. Schrickx

  Bethlehem in de Bangert. / C. Schrickx

   24/2/18.In Westerblokker even buiten Hoorn werd in 1475 een vrouwenklooster met de naam Bethlehem opgericht. De grote stichtingsgolf van kloosters, die eind veertiende eeuw begon, was al enige tijd over zijn hoogtepunt heen. Waarom kwam aan het einde van de vijftiende eeuw nog een nieuwe kloostergemeenschap tot stand en wat zegt dit over de vitaliteit van het kloosterleven in die tijd? Tussen 2003 en 2008 is dit klooster voor een groot gedeelte opgegraven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor grotendeels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegraven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld geven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Christiaan Schrickx waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven. Een grote rol blijkt hierbij te zijn weggelegd voor de Orde van het Heilig Kruis.

 • Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

  Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

   1/8/17. Met fraaie zwart/wit foto´s.

 • Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702. / F. Gaastra

  Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702. / F. Gaastra

   7/2/18. De financiële en commerciële politiek van de bewindvoerders, 1672-1702.

/
Toont 101 tot 120 (van 1325 produkten)