Geschiedenis

/
Toont 101 tot 120 (van 1421 produkten)
 • Axel in oude ansichten deel 2 / C. van Winkelen

  Axel in oude ansichten deel 2 / C. van Winkelen

  Axel in oude ansichten deel 2. Europese bibliotheek, Zaltbommel, 1980. 

 • Axel in oude ansichten deel 3 / C. van Winkelen

  Axel in oude ansichten deel 3 / C. van Winkelen

   In de loop van de jaren is er over de stad Axel nogal het een en ander gepubliceerd.Moge dit derde platenboekje "Axel in oude ansichten" een aangename herinnering zijn en blijven aan de jaren die nimmer weer keren, maar waaraan de herinnering blijft. Ten slotte wil de samensteller u allen niet alleen veel lees-, maar ook veel kijkgenot toewensen op onze rondwandeling door het Axel uit grootvaders tijd.

 • Bai oòs op 't durp / J. Koster

  Bai oòs op 't durp / J. Koster

   Dit is niet het eerste boek van Jan Koster dat van de persen ie gekomen. De glazen wagen en op een mooie zeumereivend.

 • Bajes in de duinen 1880-2000/ J. M. Terwiel

  Bajes in de duinen 1880-2000/ J. M. Terwiel

   Bajes in de duinen is de turbulente geschiedenis van het Penitentiair Complex Scheveningen, bij het publiek beter bekend als de Scheveningse Strafgevangenis, het oranjehotel of De Bunker. Bajes in de duinen ontstond in 1880, op de tekentafel van de Ingenieur Architect voor de Gevangenissen en Regtsgebouwen, J.F. Metzelaar. Zes jaar later verrees het eerste gebouw in het verlaten duingebied nabij Scheveningen. Het boek volgt niet alleen de bouwgeschiedenis op de voet, de lezer wordt ook in staat gesteld een blik over de strenge muren te werpen. Hij maakt kennis met het wel en wee van de vele generaties gevangenen die daar waren ingesloten en de personeelsleden die er op toezagen dat de delinquenten hun straf naar de eisen van de maatschappij ondergingen. 

 • Baltische zielen / Jan Brokken

  Baltische zielen / Jan Brokken

   19/3/18.Na een gevangenschap van zes jaar werd Aina Roze, de dochter van boekhandelaar Janis Roze in Riga, vrijgelaten uit een Siberische strafkolonie. Haar moeder Emma moest in Siberië achterblijven. Ze vertikte dat. Haar twintigjarige dochter was door de dwangarbeid sterk verzwakt, ze wilde haar vergezellen. Emma ontsnapte en reisde met haar dochter mee. De vrouwen legden duizenden kilometers af, verstopt in treinen en vrachtwagens, of lopend. Toen ze Letland ten slotte bereikten, moest Emma onderduiken. Elf jaar lang diende ze als huishoudster bij een professor in Riga. De kinderen van haar zoon wisten niet wie ze was en spraken haar aan met 'tante'. Pas in 1959 durfde ze te zeggen: 'Wees nu maar aardig voor me, ik ben jullie oma.'  De verbijsterende geschiedenis van de familie Roze is een van de tientallen verhalen die Jan Brokken optekende. Van 1999 tot 2010 zocht hij in Estland, Letland en Litouwen naar levensgeschiedenissen. Baltische zielen geeft een onthutsend beeld van de twintigste eeuw, met al zijn illusies, desillusies, doctrinaire twisten en waanzinnige moordlust.

 • Bandoeng / H. Buitenweg

  Bandoeng / H. Buitenweg

   9/ 5/ 18. Deze uitgave is geheel gewijd aan Bandoeng en zijn directe omgeving.

 • Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

  Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

   5/11/16.Bar Mitzvah is a very important milestone in the life of the young thirteen-year-old Jewish man.

 • Bar-Kokhba / Yigael Yadin

  Bar-Kokhba / Yigael Yadin

   Bar-Kokhba: Tthe rediscovery of the legendary hero of the second Jewish Revolt against Rome. Out of a crevice in a canyon near the Dead Sea,  where it had lain for almost two thousand years, came a woman's bag. Out of the bag came a fragile batch of papyrus inside which were wrapped four wooden slats. And as the excited archaeologists stared incredulously at the strips of wood, one name blazed at them. 

 • Barsten in de fles / P. Quite

  Barsten in de fles / P. Quite

   De titel 'Barsten in de fles' heeft te maken met Vlissingen dat een fles in haar wapen heeft. Die barsten vertolken de gevoelens van de schrijver, Piet Quite, die van mening is dat de stad nooit meer geworden is wat ze was. Vlissingen, van groot strategisch belang als toegangspoort naar Westerschelde en Antwerpen, heeft zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. In deze memoires van de schrijver vormt zich het beeld van een opgroeiende jongen wiens leven beslist niet tragisch te noemen is. Zeker is dat het verhaal door de tijd is gekleurd wat niet wil zeggen dat de fantasie met de schrijver op de loop is gegaan. De talrijke zwart-witte foto's van Vlissingen in oorlogstijd (voor een deel ook van Middelburg) spreken duidelijke taal. Schrijver dezes die de oorlog in Middelburg heeft meegemaakt verbaast zich hoeveel de auteur van dit boek zich herinnert van zin leven als kind van zeven tot tien jaar. Het boek eindigt in 1947, het jaar van zijn toelating op de HBS te Vlissingen.(Biblion recensie, M.P. de Bruin.)

 • Batavia te water / V. Roeper o.a.

  Batavia te water / V. Roeper o.a.

   16/7/17. Begin 1992, toen de romp van de 'Batavia' grotendeels in elkaar zat, verscheen het boek 'Batavia - De terugkeer van een retourschip' (door Priska Gretler e.a. (a.i. 92-13-111-5)). Die 'terugkeer' sloeg in dit geval op de herbouw van het schip in Lelystad en daaraan was dat boek gewijd. Deze uitgave behandelt de geschiedenis van de havenstad Batavia en het ontstaan van de Hollandse handelsrelaties overzee. Het daarop volgende verslag van de eerste en tevens laatste reis van de 'Batavia' in 1628/29 is kort en eindigt op de fatale klippen van het 'Zuidland'. Voorts een beschrijving van de VOC-schepen, het duikersonderzoek op het wrak van de originele 'Batavia' en de reconstructie ervan te Lelystad tot aan de tewaterlating in 1995. Prettig leesbaar, fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd met veel oude prenten en nieuwe foto's in zwart-wit en kleur, vormt het een goede aanvulling op het bovengenoemde boek over de replica.(Biblion recensie, Jaap A.M. Kramer.)

 • Battle Royal voor Vrede, Recht en Vrijheid.

  Battle Royal voor Vrede, Recht en Vrijheid.

   10/4/18. Voorlichtingsfolder voor deelnemers aan de oefening Battle Royal in Duitsland.

 • Beatrix koningin van der Nederlanden / H. van Bree

  Beatrix koningin van der Nederlanden / H. van Bree

   28/3/17. Een team van specialisten, onder redactie van koningshuiskenner Han van Bree, belicht de vele verschillende kanten van Beatrix' persoonlijkheid en de manier waarop zij invulling heeft gegeven aan haar koningschap. Rode draad door het hele boek zijn Beatrix' pogingen om een afgeschermde privésfeer te combineren met een bijzondere, publieke functie.  Beatrix staat erom bekend dat ze een inhoudelijk koningschap voorstond: betrokken en goed geïnformeerd. Maar het is ook een representatief ambt en ook op dat aspect heeft Beatrix in de afgelopen dertig jaar duidelijk haar stempel gedrukt. In gezelschap stak Beatrix er, ondanks haar geringe postuur, altijd bovenuit.  Aan de hand van bijzondere foto's, uit archieven en van de beste persfotografen, ontstaat een boeiend en onthullend beeld van de manier waarop Beatrix vorm heeft gegeven aan het moderne koningschap.

 • Bedrijvig Bezig / N.J. Groot

  Bedrijvig Bezig / N.J. Groot

   Bedrijvig Bezig, de Kamer, de netwerken en de toekomst, Kamer van Koophandel West-Friesland en Waterland 1888-1988, 88 pag. hardcover + stofomslag. 

 • Beel in Batavia. / R. Gase

  Beel in Batavia. / R. Gase

   11/1/18. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.

 • Beeld en schrift in het oude Egypte / D. Sansison

  Beeld en schrift in het oude Egypte / D. Sansison

  Dit boek geeft een spectaculair beeld van de hiërogliefen uit het oude Egypte, en van de schilderingen en reliëfs die ermee werden gecombineerd. In het eerste deel wordt beschreven met welke technieken het Hiërogliefenschrift werd ontcijferd. Vervolgens komen de vele wonderschone hiërogliefen, die ontdekt zijn in het dal der koningen en het dal der Koninginnen, aan bod. Maar ook grafische voorstellingen van het dagelijks leven, aangetroffen in het minder bekende dal van de kunstenaars, zijn prachtig gereproduceerd en van een duidelijk toelichting voorzien. 

 • Beelden van een verdwijnend ras / E. Sheriff Curtis

  Beelden van een verdwijnend ras / E. Sheriff Curtis

  Meer nog dan aan het op zich best boeiende relaas over het leven en vooral van de belevenissen van deze fotograaf ontleent dit werk zijn waarde aan de vele volstrekt unieke opnamen van indianen en hun gebruiken. Deze uitgave bevat een selektie, door zijn dochter gemaakt, uit de in een beperkte oplaag van 500 exemplaren verschenen internationaal vermaarde collectie van twintig delen etnologisch-fotografisch werk, waarin Edward Sheriff Curtis van 1907-1930 de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse indianen in beeld bracht. Het zijn hoofdzakelijk portretten die stuk voor stuk een grote zeggingskracht hebben. Wie bedenkt met welke apparatuur en onder welke omstandigheden deze meestal haarscherpe opnamen gemaakt zijn kan niet anders dan met eerbied kijken naar dit indrukwekkende beeld van een voorbij tijdperk.(NBD|Biblion recensie, J. Joosse)

 • Beeldenstorm 1 / Henk van Os

  Beeldenstorm 1 / Henk van Os

  Close-ups van kunst uit Nederlandse musea. In dit rijk geïllustreerde boek, dat gebaseerd is op de teksten van het televisieprogramma Beeldenstorm, bespreekt Henk van Os in zijn bekende aanstekelijke stijl een selectie schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten. 

 • Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

  Beeldenstorm en burgerlyk verzet / H. van Nierop

   1/12/16. Het boek, een uitgewerkte doktoraalskriptie, vormt de neerslag van een onderzoek naar de sociale struktuur van de Amsterdammers die in 1566-'67 deelnamen aan de Beeldenstorm en aan het verzet tegen de stadsregering. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan de invloed van een middengroep tussen katholiek en protestant, pro-Spaans en anti-Spaans. Van Nierops studie is er een uit de reeks van publikaties over de jaren van de Beeldenstorm in een bepaalde Nederlandse stad. Voor de specialist een aantrekkelijke zaak, maar waarschijnlijk niet voor de leek buiten de Amsterdamse regio! De uitgave is overigens prima verzorgd.(NBD|Biblion recensie, Redaktie)

 • Bellen voor de vrijheid / G. Hogesteeger

  Bellen voor de vrijheid / G. Hogesteeger

   Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er door de illegaliteit veel gebruik gemaakt van het illegale telefoonnet. Over dit telefoonnet, een samenstel van verbindingen, gevormd uit het openbare net van de PTT, het dienstlijnennet van dit bedrijf en de voor eigen verkeer bestemde telefoonlijnen van bedrijven en instellingen, is tot op heden weinig bekend. Voor een deel een logische zaak, want tijdens de oorlog moest het net voor de bezetter verborgen blijven. En na de oorlog ging alle aandacht uit naar de wederopbouw. Maar de onbekendheid heeft ook te maken met een controverse over het belang van dat illegale telefoonnet. Door middel van oorspronkelijk bronnenmateriaal en interviews schetsen de beide schrijvers een informatief beeld van het illegale telefoonnet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in de periode direct na de oorlog bleek de noodzaak van berichtgeving via dit communicatiemiddel. Dit boek is verschenen naar aanleiding van een tentoonstelling in het PTT-Museum.(Biblion recensie, B. Freriks.)

 • Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

  Berijking,opkomst en bloei van de Beemster./ J. Bouman.

   Bedijking, Opkomst En Bloei Van de Beemster; Voorafgegaan Door Eene Beschouwing Van Den Vroegeren Toestand Van Noord-Holland. Met Het Portret Op Staal, Van Dirck Van Oss. Grondlegger Van de Beemster. Purmerende, J.Schuitemaker 1857. Linnen XXIV.Met drie uitslaande kaarten.

/
Toont 101 tot 120 (van 1421 produkten)