Geschiedenis

/
Toont 1201 tot 1215 (van 1215 produkten)
 • Zo was het in Berkhout

  Zo was het in Berkhout

   Tal van onderwerpen als activiteiten van de agrariers en het verdere sociaal-economische leven, het wel en wee van tal van verenigingen op cultureel en ander gebied, vele zaken,worden in dit boek beschreven.

 • Zo'n andere wereld / J. A. Niemeijer

  Zo'n andere wereld / J. A. Niemeijer

   Cornelis Jetses, de beroemde illustrator, trok in al het begin van deze eeuw met zijn schetsboek rond en legde in rake schetsen vast wat zijn kunstenaarsoog zag. Hij tekende boeren die met vleugels aan het dorsen waren, boerinnen, die boter karnden of kaas maakten, kruideniers in hun kunsse dorpswinkels, nijvere ambachtslieden en spelende kinderen. Jetses werkte in opdracht van uitgevers die zijn prachtige tekeningen en aquarellen gebruikten voor leer- en leesboeken of voor schoolplaten, die tientallen jaren in klaslokalen hingen Cornelis Jetses heeft een verrukkelijk oeuvre nagelaten, dat ook de mensen in onze tijd nog hevig boeit.

 • Zo'n beetje wat ik voel / M. van der Plas

  Zo'n beetje wat ik voel / M. van der Plas

     Michel van der Plas (1927), ps. van Bernardus Gerhardus Franciscus Brinkel,is schrijver, dichter, journalist en biograaf. Veel lof oogstte hij met zijn biografieën over Guido Gezelle en J.A. Alberdingk Thijm en Anton van Duinkerken.Een belangrijke verzameluitgave van zijn poëzie is Gedichten (1974). Vertaalde poëzie kwam een jaar later uit onder de titel Goede buren, verre vrienden. Later werk van gemengd karakter selecteerde hij in Zo'n beetje wat ik voel (1979).

 • Zonen grijpen de wereldmacht / G. Heinsohn

  Zonen grijpen de wereldmacht / G. Heinsohn

   Religieus fanatisme of diepe armoede zijn niet de echte oorzaken van het wereldwijd escalerende terrorisme. Het is het grote aantal jongemannen, zonder behoorlijke opleiding en zonder zicht op werk, dat de oorzaak is voor onrust, terrorisme en oorlog. Vooral in de islamitische landen, met een bevolkingsgroei in 100 jaar van 150 naar 1200 miljoen mensen, zijn de jongemannen oververtegenwoordigd. Zij vormen een immens reservoir aan strijders die tot geweld in staat zijn.

 • Zoo Leven Wij In Indie. / C.W. Wormser E. A

  Zoo Leven Wij In Indie. / C.W. Wormser E. A

  Deventer[van Hoeve], 1943, 320 pp. Geb, ill, 3e druk. Beschrijft in korte verhalen het leven van Nederlanders in vooroorlogs Indié. 

 • Zover de wereld strekt / W. van den Doel

  Zover de wereld strekt / W. van den Doel

  6/1/18.  Een nieuw deel in de reeks Algemene Geschiedenis van Nederland Niets heeft zo';n invloed gehad op het verloop van de wereldgeschiedenis als de grote metamorfose van de menselijke samenleving in de afgelopen tweehonderd jaar. Leefden tot de achttiende eeuw wereldwijd de meeste mensen nog in feodale en agrarische samenlevingen, nu is er veelal sprake van geïndustrialiseerde en stedelijke maatschappijen, moderne staten en snelle verbindingen. In deze grote metamorfose van de wereld hebben Nederlanders en het Nederlandse koloniale rijk een belangrijke rol gespeeld. Waarom heeft Nederland zo';n belangrijke historische rol gespeeld in de Europese expansie overzee, de modernisering van de wereld en de hedendaagse globalisering? En wat voor betekenis hadden deze processen voor de ontwikkeling van de eigen samenleving? Jarenlang hebben dit soort vragen verlegenheid opgeroepen, maar in het huidige tijdsgewricht van globalisering zijn ze actueler dan ooit. Want de geschiedenis van Nederland en de Nederlanders overzee is een belangrijk hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis.

 • Zuid-Hollandse studiën. Deel XI.

  Zuid-Hollandse studiën. Deel XI.

  Zuid-Hollandse studiën. Deel XI. Historische ver. voor Zuid Holland onder de zinspreuk "Vigilate deo confidentes"" Drukkerij die Haghe nv. Te Voorburg, 1965.. Geb. 339 pag. 

 • Zuid-Nederlandse Immigratie 1572-1630

  Zuid-Nederlandse Immigratie 1572-1630

   In dit boek beoogt de auteur een inzicht te geven in de omvang en invloed van de Zuidnederlandse immigratie die tussen de jaren 1572 en 1630 naar Noord-Nederland plaatsvond. 

 • Zuiderzee / G.R Kruissink

  Zuiderzee / G.R Kruissink

   Om twee minuten over een in de namiddag van de 28ste mei 1932 werd het sluitgat De Vlieter' dichtgestort. Onder de ogen van minister-president Dr. H. Colijn en tal van autoriteiten kwam de bonk keileem neer die Holland en Friesland met elkaar verbond. De laatste opening in de 30 kilometer lange dijk tussen het Wieringer dorp Den Oever en het, bezuiden Harlingen gelegen, Friese dorpje Zurig was gesloten.

 • Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld

  Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld

   In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kreeg het binnenmeer de naam IJsselmeer; het gedeelte buiten de dijk hoorde voortaan bij de Waddenzee. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.

 • Zutphen stad met een rijke historie. / B. M. J. Speet

  Zutphen stad met een rijke historie. / B. M. J. Speet

   Zo'n 500 jaar geleden kreeg Zutphen stadsrechten van graaf Otto I van Zutphen. Op dit felbegeerde stuk perkament liet de graaf met zoveel woorden vastleggen dat hij, na eerst uitvoerig overleg te hebben gepleegd met zijn familie en enige adellijke personen, aan de 'Sutphaniensi civitati', de Zutphense gemeenschap, zelfbestuur gaf. Voortaan mochten de Zutphenaren zelf hun stad besturen en waren zij niet meer volledig onderworpen aan het gezag van de graaf. Dat was een belangrijke gebeurtenis voor de stad, die haar bestaan eeuwenlang zou bepalen.

 • Zwartboek ontruimingen / E. van Meel & J. Verbruggen

  Zwartboek ontruimingen / E. van Meel & J. Verbruggen

   Zwartboek ontruimingen: de beschrijving van een aantal dubieuze gerechtelijke uitspraken en de gevolgen daarvan voor Amsterdamse kraakpanden in de periode 1993-19999. 

 • Zwarte kunst / R. Marshall

  Zwarte kunst / R. Marshall

   Zwarte Kunst heeft altijd een grote aantrekkingskracht op de mens uitgeoefend. 

 • Zwerfstenen in Fryslan./ Y. van Koeveringe

  Zwerfstenen in Fryslan./ Y. van Koeveringe

   24/6/17. Zwerfstenen in Fryslan vertelt de lange geschiedenis van deze stenen,die begint bij het ontstaan van onze planeet en de vorming van de eerste gesteenten.

 • Zwolle Ondergronds / H. Clevis

  Zwolle Ondergronds / H. Clevis

   Mijn voorganger heeft twaalf jaar archeologie in haar portefeuille als wethouder gehad. Toen ik drie jaar geleden aantrad, wist ik niet goed wat mij te wachten stond, hoewel archeologie mijn warme belangstelling genoot. Ht jaar 1999 was voor de medewerkers van archeologie een waar gevecht tegen de tijd. Ze holden van de ene opgraving naar de andere, met als grote topper de opgraving van de Kleine Aa op het Eiland. Veel van deze opgravingen heb ik als portefeuillehouder bezocht. In 2000 kon ik de opgraving van het 'Zwolse veenbos' in Stadshagen zien, dat een landelijke pers kreeg en waarvan de onderzoekers verslag zullen doen tijdens een symposium in september 2001 in het Ecodroom. Het ligt in de verwachting dat in 2001 de opgraving van de havezathe Werkeren in Stadshagen het grootste deel van de tijd van de archeologen in beslag zal nemen.

/
Toont 1201 tot 1215 (van 1215 produkten)