Geschiedenis

/
Toont 1201 tot 1220 (van 1389 produkten)
 • Tromp: Het verhaal van een zeeheld. / A. Doedens & L. Mulder

  Tromp: Het verhaal van een zeeheld. / A. Doedens & L. Mulder

   Maarten Harpertszoon Tromp (Den Briel, circa 23 april 1598 – Slag bij Ter Heijde, 10 augustus 1653) was een Nederlands zeevaarder en luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. Tromp geniet faam als bekend zeeheld in de Nederlandse geschiedenis.

 • Tropen in Amsterdam. / H. Jans & H. van den Brink.

  Tropen in Amsterdam. / H. Jans & H. van den Brink.

   Tropen in Amsterdam. 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen.Bouwgeschiedenis en overzicht van de huiduge activiteiten. Amsterdam, K.I.T.

 • Truus Menger 85 een strijdbaar leven in deeld

  Truus Menger 85 een strijdbaar leven in deeld

   Truus Menger werd geboren te Schoten op 29 Augustus 1923. Nadat zij in de Tweede Wereldoorlog veel als verzetsstrijdster onderweg was, sprak ze na de oorlog regelmatig op universiteiten en middelbare scholen over de oorlog. Ze trouwde met Piet Menger, en Truus Oversteegen werd bekend als Truus Menger, beeldhouwer en schilderes. Er zijn veel beelden van haar, verspreid over heel Nederland. Zo is er een beeld dat ter nagedachtenis is aan Hannie Schaft, in het Kenaupark te Haarlem. 

 • Tuinen van Willem en Mary. / D. Jacques o.a.

  Tuinen van Willem en Mary. / D. Jacques o.a.

   De regeringsperiode van Willem en Mary was opmerkelijk door de toenemende pracht en praal van tuinen en buitenplaatsen.

 • Turkana pastoral craftsmen / A. Fedders & C. Salvadori

  Turkana pastoral craftsmen / A. Fedders & C. Salvadori

  Turkana: Pastoral Craftsmen,text and colour photography by Andrew Fedders ; black and white photographs by Cynthia Salvadori. Transafrica Book Distributors 1977.Paperback. 

 • Tussen heks & heilige / P. Bange o. a.

  Tussen heks & heilige / P. Bange o. a.

  Tussen heks en heilige: Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de-16de eeuw Nijmegen : SUN : Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1985.Met ills. 

 • Tussen hondenhemel en Munnickay / P. Boon

  Tussen hondenhemel en Munnickay / P. Boon

  Tussen Hondenhemel en Munnickay: schetsen uit de geschiedenis van Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes. Korpershoek Boekwijzer, 1986 - 167 pagina's. 1986. 

 • Tussen streek en Randstad : Alkmaar in de twintigste eeuw

  Tussen streek en Randstad : Alkmaar in de twintigste eeuw

  De nog steeds groeiende belangstelling voor plaatselijke en regionale geschiedenis is in veelopzichten een paradoxaal verschijnsel. In een tijd van verzakelijking, technificeringen interna-tionalisering blijkt het verleden veel mensen nog intens te boeien. In een dynamische maat-schappij, waarin vele vaste kaders wegsmelten en relaties een anoniemer karakter krijgen, blijfttoch een onstuitbaar verlangen leven naar kennis over de verankering in het verleden van fami-lie of stad. Soms is dit zuivere nostalgie, het heimwee naar een schijnbaar overzichtelijkersamenleving en warmer menselijke verhoudingen. Maar dikwijls is er ook een reeel besef vande onvermijdelijke metamorfose van de maatschappij door de eeuwen heen. Dan spelen in debenadering van dat verleden moderne verworvenheden mee door een andere, meer socialevraagstelling en het gebruik van nieuwe werktuigen, zoals het electronische telraam. Juist dezemoderne instrumenten stellen zowel in staat de aanzienlijk gegroeide hoeveelheid gegevens teordenen, als diepteboringen ter plaatse te verrichten. Ook bracht het functieverlies van denationale staat als vanzelf de samenstellende delen daarvan, stad en gewest, meer in de aan-dacht. 

 • Tussen verering en verachting / P. Bot

  Tussen verering en verachting / P. Bot

   Tussen verering en verachting bevat vele boeiende episoden uit de duizendjarige vrouwengeschiedenis van 500 tot 1500. 

 • Twaalf verhalen uit oost en west

  Twaalf verhalen uit oost en west

   twaalf zendings verhalen voor de jeugd. ÖNZE ZENDINGSVELDEN' naar INDIE met gekleurde platen. uitgave zendingsbureau Oegstgeest.

 • Twee Eeuwen Kindermode / H. Adriaans

  Twee Eeuwen Kindermode / H. Adriaans

  Van Het Centraal Museum Utrecht.1983 Kinderkleding door de eeuwen heen ,met veel fotos van schilderijen. 

 • Twixt French & Home / J. W. Swithenbank

  Twixt French & Home / J. W. Swithenbank

     Dit boekje uit de eerste wereldoorlog gaat over mannen uit Bradford die in Frankrijk gelegerd  zijn.

 • Typisch Nederland.

  Typisch Nederland.

   Wat is nu precies 'typisch Nederland'? Die vraag heeft in de loop van de geschiedenis al velen beziggehouden. Nog niet zo lang geleden werd gedacht dat alleen bij boeren en vissers nog het authentieke leven was te zien. Maar de tijd staat ook op het platteland en langs de kust niet stil. Wat wij op en top Nederlands vinden, verandert voortdurend. Koffietijd om acht uur en het broodtrommeltje zijn even karakteristiek voor ons land als Koninginnedag en Sinterklaas. De auteurs van dit boek beschrijven telkens actuele, herkenbare voorbeelden, die vervolgens historisch worden uitgesponnen. Zo krijgt u een veelkleurig en verrassend beeld van 'typisch Nederlandse' zaken.

 • Uit de schemer van Hoorns verleden. / J. van der Knaap & L. Veerkamp

  Uit de schemer van Hoorns verleden. / J. van der Knaap & L. Veerkamp

   Dit is een boek over de vroegste geschiedenis van de stad Hoorn.

 • Uit de Steenen Kamer

  Uit de Steenen Kamer

   Uit de Steenen Kamer : jaarboeken Historische Vereniging 'Suyder Cogge' Vanaf 2012 verandert de naam in: 'Uit het Koggehuis'.

 • Uitheemse klederdrachten in kleur. / H. H. Hansen

  Uitheemse klederdrachten in kleur. / H. H. Hansen

   26/7/17. Aardrijkskunde van het kostuum.

 • Uniforms of the French forein legion / M. Windrow

  Uniforms of the French forein legion / M. Windrow

   The first serious study of the development of the legionnaires' appearance from the Legion's formation to the present. This revised edition provides further information and brings the story up to date. A concise illustrated record, based upon many years of research into documents, histories and photographs and upon interviews with legionnaires, built around more than 100 meticulously detailed full-colour figure paintings, supported by many rare photographs. The text gives extensive descriptions of the uniforms, field dress and equipment of the Legion in all periods. 

 • Utrecht door de eeuwen heen /J. E. A. L. Stuick

  Utrecht door de eeuwen heen /J. E. A. L. Stuick

   Reeds bij de eerste druk in 1968 bleek dit boek een groot succes en in een duidelijke omissie te voorzien. De schrijver, stads-archivaris van Utrecht, beschikt over uniek bronnenmateriaal, terwijl de Vereniging "Oud-Utrecht" en de Gemeentelijke archiefdienst het nodige bijdroegen. Zelden verscheen een geschiedkundig werk dat de historie van een stad openlegde, dat tegelijk zo leesbaar als goed gedocumenteerd is. De geschiedenis van Utrecht tot 1940 is fascinerend, omdat een belangrijk deel van de vaderlandse geschiedenis erin vervat ligt; vooral het Middeleeuwse Utrecht is een openbaring. Inmiddels beleeft dit boek een vierde druk, en de bronnen voor correcties en aanvullingen zijn nog lang niet opgedroogd, evenmin als de belangstelling voor deze stad. Negentien eeuwen geschiedenis van een stad schrijven betekent veel weglaten, toch ademt het boek compleetheid. Met vele zwart-wit illustraties en een register.(NBD|Biblion recensie, N.C.R. Bogaart)

 • Vaarwel kameraad. / A. P. de Graaff

  Vaarwel kameraad. / A. P. de Graaff

   Toen Indieveteraan De Graaff begin 2008 overleed, was hij bezig met zijn twintigste boek over de dagelijkse belevenissen van de gewone Nederlandse soldaat tijdens de dekolonisatiestrijd in toenmalig Oost-Indie (1949-1950). Dit allerlaatste deel bevat weer notities uit het dagboek van een aalmoezenier op Java en verhalen uit brieven van veteranen. Hiermee vraagt de auteur opnieuw aandacht voor de erkenning van de mannen van het vergeten Indie-leger en voor de verwerkingsproblemen van de nog levende veteranen. Verder zijn opgenomen de herdenkingstoespraak van kolonel Habraken van het Veteraneninstituut tijdens de begrafenisdienst en teksten uit dagbladen en tijdschriften naar aanleiding van het overlijden van deze markante persoon die zich decennialang heeft ingespannen om het verhaal van de Indie-veteranen in Nederland en daarbuiten levend te houden. Het boek richt zich op de veteranen en hun verwanten. Bevat diverse zwart-witillustraties. 

 • Van 'n Heerenhuis als Gemeentehuis / N. Th. Van der Lee

  Van 'n Heerenhuis als Gemeentehuis / N. Th. Van der Lee

    Harde kaft Geill met foto's,tekeningen en kaarten in Zwart/Wit.

/
Toont 1201 tot 1220 (van 1389 produkten)