Geschiedenis

/
Toont 1201 tot 1220 (van 1373 produkten)
 • Typisch Nederland.

  Typisch Nederland.

   Wat is nu precies 'typisch Nederland'? Die vraag heeft in de loop van de geschiedenis al velen beziggehouden. Nog niet zo lang geleden werd gedacht dat alleen bij boeren en vissers nog het authentieke leven was te zien. Maar de tijd staat ook op het platteland en langs de kust niet stil. Wat wij op en top Nederlands vinden, verandert voortdurend. Koffietijd om acht uur en het broodtrommeltje zijn even karakteristiek voor ons land als Koninginnedag en Sinterklaas. De auteurs van dit boek beschrijven telkens actuele, herkenbare voorbeelden, die vervolgens historisch worden uitgesponnen. Zo krijgt u een veelkleurig en verrassend beeld van 'typisch Nederlandse' zaken.

 • Uit de schemer van Hoorns verleden. / J. van der Knaap & L. Veerkamp

  Uit de schemer van Hoorns verleden. / J. van der Knaap & L. Veerkamp

   Dit is een boek over de vroegste geschiedenis van de stad Hoorn.

 • Uit de Steenen Kamer

  Uit de Steenen Kamer

   Uit de Steenen Kamer : jaarboeken Historische Vereniging 'Suyder Cogge' Vanaf 2012 verandert de naam in: 'Uit het Koggehuis'.

 • Uitheemse klederdrachten in kleur. / H. H. Hansen

  Uitheemse klederdrachten in kleur. / H. H. Hansen

   26/7/17. Aardrijkskunde van het kostuum.

 • Uniforms of the French forein legion / M. Windrow

  Uniforms of the French forein legion / M. Windrow

   The first serious study of the development of the legionnaires' appearance from the Legion's formation to the present. This revised edition provides further information and brings the story up to date. A concise illustrated record, based upon many years of research into documents, histories and photographs and upon interviews with legionnaires, built around more than 100 meticulously detailed full-colour figure paintings, supported by many rare photographs. The text gives extensive descriptions of the uniforms, field dress and equipment of the Legion in all periods. 

 • Utrecht door de eeuwen heen /J. E. A. L. Stuick

  Utrecht door de eeuwen heen /J. E. A. L. Stuick

   Reeds bij de eerste druk in 1968 bleek dit boek een groot succes en in een duidelijke omissie te voorzien. De schrijver, stads-archivaris van Utrecht, beschikt over uniek bronnenmateriaal, terwijl de Vereniging "Oud-Utrecht" en de Gemeentelijke archiefdienst het nodige bijdroegen. Zelden verscheen een geschiedkundig werk dat de historie van een stad openlegde, dat tegelijk zo leesbaar als goed gedocumenteerd is. De geschiedenis van Utrecht tot 1940 is fascinerend, omdat een belangrijk deel van de vaderlandse geschiedenis erin vervat ligt; vooral het Middeleeuwse Utrecht is een openbaring. Inmiddels beleeft dit boek een vierde druk, en de bronnen voor correcties en aanvullingen zijn nog lang niet opgedroogd, evenmin als de belangstelling voor deze stad. Negentien eeuwen geschiedenis van een stad schrijven betekent veel weglaten, toch ademt het boek compleetheid. Met vele zwart-wit illustraties en een register.(NBD|Biblion recensie, N.C.R. Bogaart)

 • Vaarwel kameraad. / A. P. de Graaff

  Vaarwel kameraad. / A. P. de Graaff

   Toen Indieveteraan De Graaff begin 2008 overleed, was hij bezig met zijn twintigste boek over de dagelijkse belevenissen van de gewone Nederlandse soldaat tijdens de dekolonisatiestrijd in toenmalig Oost-Indie (1949-1950). Dit allerlaatste deel bevat weer notities uit het dagboek van een aalmoezenier op Java en verhalen uit brieven van veteranen. Hiermee vraagt de auteur opnieuw aandacht voor de erkenning van de mannen van het vergeten Indie-leger en voor de verwerkingsproblemen van de nog levende veteranen. Verder zijn opgenomen de herdenkingstoespraak van kolonel Habraken van het Veteraneninstituut tijdens de begrafenisdienst en teksten uit dagbladen en tijdschriften naar aanleiding van het overlijden van deze markante persoon die zich decennialang heeft ingespannen om het verhaal van de Indie-veteranen in Nederland en daarbuiten levend te houden. Het boek richt zich op de veteranen en hun verwanten. Bevat diverse zwart-witillustraties. 

 • Van 'n Heerenhuis als Gemeentehuis / N. Th. Van der Lee

  Van 'n Heerenhuis als Gemeentehuis / N. Th. Van der Lee

    Harde kaft Geill met foto's,tekeningen en kaarten in Zwart/Wit.

 • Van Belegen naar Beleggen / J. de Jong & L. Schram-van Gulik

  Van Belegen naar Beleggen / J. de Jong & L. Schram-van Gulik

   Geschiedenis van de kaashandel in Hoorn, die vooral is toegespitst op K.H. de Jong's Exporthandel.

 • Van Bismark tot Hitler / S. Haffner

  Van Bismark tot Hitler / S. Haffner

   Sebastian Haffner, beroemd om zijn scherpzinnige historische beschouwingen reconstrueert en analyseert in dit boek de gebeurtenissen in Duitsland uit de jaren 1871-1945. de auteur rekent af met de talloze vooroordelen en legendevormingen over deze cruciale periode uit de Duitse geschiedenis. 

 • Van Christelijke Hoogere Burgerschool naar Christelijk Lyceum / N. Boukema

  Van Christelijke Hoogere Burgerschool naar Christelijk Lyceum / N. Boukema

   Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn.

 • Van d ee tot hontenisse / C. de Boer.

  Van d ee tot hontenisse / C. de Boer.

   Dit fotoboek over Zeeuws-Vlaanderen is een van de vele uitgaven die de laatste jaren zijn uitgekomen. Het bevat zwart-wit foto's met daarbij een eenregelig commentaar. Vergeleken met het werk van Riemens is dit werk wel wat minder. Af en toe dreigt het boek wat saai te worden, waarschijnlijk door het zwart-wit. Toch geeft het een heel goede indruk van dit stukje Zeeland. Natuur, nijverheid en folklore komen ruimschoots aan de orde.(NBD|Biblion recensie, C. Joosse)

 • Van de watermesien tot Elba / P. Ruitenberg

  Van de watermesien tot Elba / P. Ruitenberg

  Van de Watermesien tot Elba. Dorpsleven Hem-Venhuizen 1900 - 1940. Bovenkarspel 1984.Foto's en tekeningen in zwart/wit. 

 • Van Heiligerlee tot Korea / J. G. Raadgever

  Van Heiligerlee tot Korea / J. G. Raadgever

   13/2/18. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.

 • Van Indie tot Indonesie / R. Raben

  Van Indie tot Indonesie / R. Raben

    Op 17 augustus 1945 werd de onafhankelijke Republiek Indonesië uitgeroepen; op 27 december 1949 deed Nederland afstand van zijn soevereiniteit over het grootste deel van Nederlands-Indië. Maar dit is niet het hele verhaal van de dekolonisatie. Waren er niet al veel eerder voortekenen dat het einde van de koloniale relatie naderde? Heeft de Japanse tijd niet een bepalende invloed gehad op de vormgeving van het nieuwe Indonesië? En duurde het desondanks niet tot lang na 1950 voordat de Indonesische economie zich definitief van haar knellende banden met Nederland ontdeed?

 • Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen./ K. W. J. M. Bossaers

  Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen./ K. W. J. M. Bossaers

   17/3/18. De achttiende-eeuwse regenten zijn in het verleden vaak afgeschilderd als bepruikte nietsnutten die zich slechts inspanden voor hun eigen belang, waardoor de Republiek, na de glorieuze Gouden Eeuw afgleed naar een tweederangs mogendheid. Recent historisch onderzoek heeft reeds aangetoond dat dit beeld onjuist is. Het huidige beeld van de achttiende-eeuwse regent is met name door een drietal proefschriften van Utrechtse onderzoekers over de Hollandse steden Leiden, Gouda en Hoorn ontstaan. Bossaers heeft onderzocht in hoeverre dit algemene beeld opgaat voor de andere stemhebbende steden van het Noorderkwartier, die veel kleiner in omvang waren dan de drie genoemde middelgrote steden. Bovendien was het Noorderkwartier in de achttiende eeuw in economisch opzicht in verval, hetgeen ook van invloed kan zijn geweest op de samenstelling van de stadsbesturen.

 • Van Lombaert naar microkrediet / J. de Ridder

  Van Lombaert naar microkrediet / J. de Ridder

   De geschiedenis van de Bank van Lening te Vlissingen van 1584 tot 1900.

 • Van marketentster tot logistiek netwerk / H. Roos

  Van marketentster tot logistiek netwerk / H. Roos

   20/2/18. Nog steeds wekken de krijgsverrichtingen van onze voorouders alom verbazing. Met zeer weinig middelen en onder extreme omstandigheden trokken zij door onbekende gebieden, doorstonden vele gevaren om ver van huis veldslagen te leveren. Hoe werden de troepen van weleer gevoed? Hoe kwamen zij aan wapens? Welke organisatie zorgde kortom voor de logistieke verzorging?

 • Van schuilkerk tot zuilkerk / P. Dalmatius Van Heel o.a.

  Van schuilkerk tot zuilkerk / P. Dalmatius Van Heel o.a.

   6/9/17. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de kerk.

/
Toont 1201 tot 1220 (van 1373 produkten)