Geschiedenis

/
Toont 1321 tot 1340 (van 1393 produkten)
 • Weighing The World. /E. P. Leigh-Bennett.

  Weighing The World. /E. P. Leigh-Bennett.

   W & T Avery Ltd. is a British manufacturer of weighing machines. The company was founded in the early 18th century and took the name W & T Avery in 1818. Having been taken over by GEC in 1979 the company was later renamed into GEC-Avery. The company became Avery Berkel in 1993 when GEC acquired the Dutch company Berkel. After the take over by Weigh-Tronix in 2000 the company was again renamed to be called Avery Weigh-Tronix. The company is based in Smethwick, West Midlands, United Kingdom.

 • Welvaart In Wording / W. Jappe Alberts

  Welvaart In Wording / W. Jappe Alberts

  Welvaart In Wording: Sociaal-economische Geschiedenis Van Nederland Van De Vroegste Tijden Tot Het Einde Van De Middeleeuwen. Martinus Nijhoff.1977. 

 • Wereldgeschiedenis / R. Claasen

  Wereldgeschiedenis / R. Claasen

  Dit boek dat de geschiedenis van de mensheid van de vroegste prehistorie tot het atoomtijdperk behandeld. 

 • Werenfridus 50 / J.P. van der Knaap.

  Werenfridus 50 / J.P. van der Knaap.

   4/10/17. Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van (scholengemeenschap) Werenfridus.

 • Werkers aan de Burma-spoorweg / H. L. Leffelaar & E. van Witsen

  Werkers aan de Burma-spoorweg / H. L. Leffelaar & E. van Witsen

   13/3/18. De beruchte Burmaspoorlijn in Thailand en Birma werd van juni 1942 tot oktober 1943 aangelegd om het Japanse leger te steunen in de geplande campagne tegen Brits-Indie. De erbarmelijke omstandigheden leidden tot de dood van 15.000 geallieerden en vrijwel alle werkers uit de regio. De in 1980 overleden journalist Leffelaar had een grote massa materiaal verzameld voor dit boek, dat werd voltooid door Van Witsen. Het beschrijft de achtergronden van de Japanse agressie, de planning en aanleg van de baan en het lot van de arbeiders tot na de capitulatie van Japan. Helaas is de systematiek van het boek nogal chaotisch en veroorlooft Van Witsen zich nogal eens onnodige persoonlijke uitweidingen. Dit doet aan de waarde van een niet eerder verschenen overzichtwerk over dit onderwerp nogal af. Niettemin is het door de talloze opgenomen aangrijpende ooggetuigenverslagen en de tientallen afbeeldingen een belangwekkend boek.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • West-Friesland in de jaren 40/45

  West-Friesland in de jaren 40/45

   2/2/17. Met o.a. Sjoert Leiker, A. Vortman, A. Buysman, Th. Laan, C. van Hees, C. van der Poel.

 • West-Friesland oud en nieuw 1929.

  West-Friesland oud en nieuw 1929.

   13/9/18. Jaarboek.

 • West-Friesland oud en nieuw 1936.

  West-Friesland oud en nieuw 1936.

   7/9/18. Jaarboek.

 • Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

  Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

   21/3/18. De geschiedenis van de scheepvaart is meer dan de ontwikkeling van de schepen en scheepstypen in de loop der eeuwen. Het schip is eeuwenlang het belangrijkste vervoermiddel geweest.

 • Westfriese Geslachten nr; 20 Kleijmeer / J. W. Joosten

  Westfriese Geslachten nr; 20 Kleijmeer / J. W. Joosten

  Het geslacht 'Kleijmeer' en haar geboortegrond de polder De Kleimeer in de banne Koedijk / St. Westfriese Families, 1983. 

 • Westfriese Geslachten nr; 21 De Greeuw

  Westfriese Geslachten nr; 21 De Greeuw

  Westfriese Geslachten 21. Overzicht van de familie de Greeuw. De Bakker, Dekker, van de Gracht, de Greeuw, de Groot, Hoek, de Jong, Kok, Petrus, Smit en andere families. 1983. 

 • Westfriese Geslachten nr;18 Mol / J. H. Grient

  Westfriese Geslachten nr;18 Mol / J. H. Grient

  Westfriese Geslachten nr; 18 Overzicht van de familie Mol. 1981. Samengesteld door J.H. van der Grient. 

 • Wetten voor weg & water / J. Verheij

  Wetten voor weg & water / J. Verheij

  Nederland is een land van vervoerders, onverschillig of het zeescheepvaart, luchtvaart, wegvervoer of binnenvaart betreft. Wat bewoog de opeenvolgende regeringen in de jaren twintig, wat bewoog onze liberaal denkende minister Colijn om in het begin van de jaren dertig economische regelgeving te introduceren, aanvankelijk alleen in de personenvervoersector maar later ook eerste stappen te ondernemen in de richting van meer overheidsingrijpen in de gehele vervoersector?In deze geschiedenis van het goederenvervoerbeleid komen onderwerpen aan de orde als de crisis van de jaren dertig, de oorlogsjaren en de wederopbouw, de toenemende welvaart, de jaren van protest en actie, de schok die het Rapport van de Club van Rome in Nederland veroorzaakte, en het nieuwe liberalisme van de jaren tachtig. Al deze ontwikkelingen hebben direct het goederenbeleid in de behandelde periode beïnvloed.Hoe zal de het goederenvervoerbeleid zich in de toekomst verder ontwikkelen, is er beleidsmatig nog wel plaats voor specifiek goederen-vervoerbeleid en bovenal, is er binnen de Europese Unie nog wel plaats voor een nationaal beleid? 

 • Wij hebben aan dit alles geen schuld / L. Hupperts

  Wij hebben aan dit alles geen schuld / L. Hupperts

   Ludo Hupperts diende als Nederlands officier zes maanden in Kosovo. 

 • Wij Hutters / O. Dantz & M. Aden

  Wij Hutters / O. Dantz & M. Aden

  Wij Hutters : een boek over Leerdam en de Leerdammers van toen en nu. Europese bibliotheek- Zaltbommel. 1986. 

 • Wij mensen / Th. van Baaren

  Wij mensen / Th. van Baaren

   12/2/17. Theodoor Pieter (Theo) van Baaren - ook wel Theodorus Petrus van Baaren - (Utrecht, 13 mei 1912 - Groningen, 4 mei 1989) was een Nederlands dichter en godsdiensthistoricus, verbonden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Behalve gedichten schreef Van Baaren toneel, een roman en een aantal godsdiensthistorische publicaties. Op het gebied van de beeldende kunst maakte hij collages. Ook was hij een actief verzamelaar van (kunst)voorwerpen uit niet-westerse culturen.

 • Wij moeten versoberen, sprak de minister. / Schrander o.a.

  Wij moeten versoberen, sprak de minister. / Schrander o.a.

   Hoorn is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Hoorn ligt via het Hoornse Hop aan het Markermeer. Op 1 januari 2016 woonden er 72.200 mensen

 • Wijkend water / F. Thomas

  Wijkend water / F. Thomas

    1943.3e druk. Fotos van S. Switzar.BIJ DEN DERDEN DRUK Verscheen de tweede. herziene en uitgebreide druk van ..Wijkend Water" terwijl de Noord-Oostpolder droog viel. de derde druk ziet het licht nu het water geweken is achter Urk rondom Schokland van den Overijselschen wal. Te voet ben ik het Kamperzand overgestoken, loopende naar Schokland. dat als een doode in den polder lag opgebaard. Te voet ben ik ook Kraggenburg genaderd. den ouden havenmond van Blokzyl, den drogen buitenloop van de Linde. Een vreemde ervaring dit weerzien. dat eigenlijk geen weerzien was. Want met het water bleek het oude. geheimzinnige leven. dat er ooit de dingen hun ziel gaf en de sfeer bepaalde. verdwenen. Aan dit leven in dien weiniggekenden uithoek der oude Zuiderzee bewaart dit boek de herinnering. voor U, lezer, zoo goed als voor mij.

 • Wijkplaatsen voor vervolgden. / M. Gijswijk-Hofstra.

  Wijkplaatsen voor vervolgden. / M. Gijswijk-Hofstra.

   31/1/17. Pas enkele jaren geleden werd in ernst de suggestie gedaan om zgn. vrijplaatsen in te stellen voor personen die in conflict waren geraakt met het justitieel apparaat en hun medeburgers. In deze studie (tevens diss. UvA) onderzoekt de auteur de praktijk van de asielverlening in de in de titel genoemde plaatsen. Asiel werd destijds verleend aan hen die door tegenslag failliet waren gegaan en aan hen die per ongeluk of uit noodweer iemand hadden gedood. De bedoeling was dat tijdens de asielperiode een regeling werd getroffen met de belagers. Aangezien de asielplaatsen in de loop van een eeuwenlang proces van politieke ontwikkeling min of meer toevallig buiten het ontstane provincieverband vielen, kregen zij de kans hun soevereiniteit in o.a. asielverlening te uiten. Daarom ook heeft deze asielpraktijk nauwelijks actuele betekenis. Het onderwerp zal velen aanspreken; kennisneming van de inhoud vergt enige (rechts) historische scholing. Fraaie uitgave.(NBD|Biblion recensie, Mr. Drs. D.P. Engberts)

 • Wilhelmina Triesman / J. Jager

  Wilhelmina Triesman / J. Jager

   18/7/18. WILHELMINA TRIESMAN (1901-1982), een Rotterdams ateliermeisje, verloor haar Nederlandse nationaliteit toen zij in 1920 met een Russische zeeman trouwde. Als communiste en 'politieke emigrante' vluchtte zij in 1925 met haar gezin naar de Sovjet-Unie. Onder zeer moeilijke omstandigheden slaagde zij erin om in Leningrad een nieuw leven op te bouwen. Vele vrienden en kennissen verdwenen spoorloos tijdens de stalinistische terreur in de jaren '30. De oorlogsperiode was voor haar een nog zwaardere beproeving. Toen zij na de oorlog wilde terugkeren naar Nederland raakte zij in een gevaarlijk conflict met de Sovjetautoriteiten verwikkeld. Zij mocht het land niet verlaten. Uiteindelijk maakte zij van de nood een deugd. Zij werkte zich op tot wetenschappelijk medewerkster van de Kunstkamera, waar zij de Indonesische collectie beheerde. Aan belangrijke gasten van dit beroemde museum werd zij voorgesteld als nasja Gollandka, 'onze Hollandse'. Als vertaalster en docente bracht zij het Nederlandse culturele erfgoed onder de aandacht van Russen en zij stond aan de wieg van de vakgroep neerlandistiek aan de Leningradse universiteit.

/
Toont 1321 tot 1340 (van 1393 produkten)