Geschiedenis

/
Toont 1321 tot 1340 (van 1438 produkten)
 • Vlissingen bijzonder wonen / A. van Hoof

  Vlissingen bijzonder wonen / A. van Hoof

   Met deze uitgave wordt teruggeblikt op een bewogen geschiedenis van de v.v.v. en de volkshuisvesting in Vlissingen.

 • Vloot vereeuwigd 1868-1968./ H. de Bles & G. Boven & L. Homburg.

  Vloot vereeuwigd 1868-1968./ H. de Bles & G. Boven & L. Homburg.

   22/2/18.Er bestaat geen boek waarin de geschiedenis van de Koninklijke Marine gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw tot na de tweede wereldoorlog met behulp van fotos wordt verteld.In dit boek wordt met driehonderd fotos van 1868 tot 1968 een beeld geschetst van de geschiedenis van de Koninklijke Marine. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de fotocollectie van het Marinemuseum in Den Helder. Een deelcollectie die sinds de oprichting van het museum in 1962 is ontstaan en door de jaren heen is uitgegroeid tot een belangrijke verzameling. Veel fotos zijn nog nooit eerder gepubliceerd, waardoor dit boek haar bijzondere karakter heeft gekregen.

 • Volendam: hoe arm het was... en hoe ver... / K. Bootsman

  Volendam: hoe arm het was... en hoe ver... / K. Bootsman

   Volendam: hoe arm het was... en hoe ver...Purmerend; 1977; Nooy's drukkerij-uitgeverij.Geill.

 • Volk op klompen / P.Rooker

  Volk op klompen / P.Rooker

   Bovenkarspel in vroeger dagen .

 • Volk rond de kaag.Deel 2. / P. Ruitenberg.

  Volk rond de kaag.Deel 2. / P. Ruitenberg.

  Volk rond de kaag.Dorpsleven Wervershoof 1900-1940, deel 2.Bovenkarspel, 1986. 238 blz. Geïll.Softcover, goede staat ,rug verkleurd. 

 • Volk Voor Indie / Martin Bossenbroek

  Volk Voor Indie / Martin Bossenbroek

  Volk Voor Indie: De Werving Van Europese Militairen Voor De Nederlandse Koloniale Dienst, 1814-1909. Amsterdam : Van Soeren, 1992. 399 p. : ill., maps ; 25 cm. Nederlandse Koloniale Dienst, 1814-1909. In de periode 1814 -1909 schiep het kleine Nederland een immens koloniaal rijk in de Indische archipel. Verspreide handelsvestigingenwerden aaneengesmeed tot een overzees imperium. Om deze koloniale expansie te- realiseren, moest Nederland zich grote inspanningen getroosten. 

 • Vondsten onder de Sint Olofskape / J. M. Baart

  Vondsten onder de Sint Olofskape / J. M. Baart

   Vondsten onder de Sint Olofskapel: Stadskernonderzoek in Amsterdam. Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam.1972.Uitgegev. t.g.v. tentoonst. "A'dam, die kleine stad" in A'dams Historisch Museum v. 24 feb. tot 29 mei '72|met noten, lit. opg., samenv., lijst v. ill.|geb. ed.

 • Vondsten van eeuwen

  Vondsten van eeuwen

   Vooraf een verantwoording van de keuze van deze 'top 100' van de wereldarcheologie van klassieke en recente ontdekkingen, waarbij houtsnippers even waardevol zijn als goud bij het zoeken naar de oorsprong van de mens. In Afrika leefden 3,7 miljoen jaren geleden de Australopithecinen, die al op twee benen liepen. Moderne volken ontwikkelden zich 120.000 jaar geleden ook in Afrika terwijl niet-moderne in Eurazië woonden. In Europa ontdekten archeologen Neanderthalers, poolcirkelbewoners, huizen van mammoetbeenderen, tempels, veenlijken, scheepswrakken en de Minoïsche en Griekse beschaving. Onderwerpen in Azië zijn: Jericho, Ur, Babylon, Niniveh, Chinese schatgraven, Mingtomben; rotskunst in Australië, de Paaseilandbeelden en in Amerika mensen van 33.000 jaar oud, Olmeken, Nasca-lijnen, Mayaschrift en prehistorische rijken in de Andes. Illustraties in kleur van werktuigen, botten, landschappen, kunstvoorwerpen, graven, piramiden. 

 • Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren / D. Hermans

  Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren / D. Hermans

   Levensbijzonderheden en anekdotes over de drie negentiende-eeuwse Nederlandse koningen Willem I, II en III.

 • Voor en achter de mast / G. M. W. Acda

  Voor en achter de mast / G. M. W. Acda

   Aanmonstering betaling,voeding, legering,werkomstandigheden,ziekten en bestraffing,al deze onderwerpen worden in dit boek aan de orde gesteld.

 • Voor Europa!/ G. verhofstadt

  Voor Europa!/ G. verhofstadt

   2/8/18. Het Europa van Verhofstadt en Cohn-Bendit is de oplossing, niet het probleemAlleen Europa kan ons redden. Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit houden een passioneel pleidooi voor de weldaden van een federaal Europa. Het defaitisme dat met de crisis gepaard gaat, kan alleen worden gekeerd door een groots en meeslepend plan.Of we kiezen resoluut voor een federaal Europa, de Verenigde Staten van Europa. Of we vallen met zijn allen terug in onze nationale vergeetputten. Die Europese eenmaking is niet zozeer het werk van politici of bankiers, als wel van ontelbare Europeanen die het Europese project in woord en daad gestalte geven. Vraag je niet af wat Europa voor jou betekent, maar wat jij voor Europa kunt betekenen.

 • Voor Keizer En Koning. / B. de Prins.

  Voor Keizer En Koning. / B. de Prins.

   6/3/18. 'Staan we hier voor het portret van een hereboer-landedelman, of voor dat van een staatsman?' vroegen Nederlandse historici zich af toen ze het schilderij van Leonard du Bus bewonderden in het paleis van Buitenzorg. Een boer, een edelman, een opportunist, een carrièreambtenaar, een groot staatsman? Misschien van alles wat. Leonard du Bus de Gisignies was een opvallende, maar ook mysterieuze figuur aan het hof van keizer Napoleon, koning Willem I en koning Leopold I. Van 1826 tot 1830 was hij bewindvoerder over Nederlands-Indië, een Belg die de koloniën weer op orde moest zien te krijgen. Leonard du Bus was een man die het vertrouwen genoot van vele vorsten. Een invloedrijke en talentvolle politicus, maar toch nooit echt een doorgronde overheidsdienaar. Bart de Prins heeft een prachtige biografie geschreven en geeft tevens inzicht in de boeiende geschiedenis van België, Nederland en Nederlands-Indië tussen 1780 en 1850.

 • Voor twee cent een kooltje vuur / J. Maarten

  Voor twee cent een kooltje vuur / J. Maarten

  Voor Twee Cent Een Kooltje Vuur : Amsterdam In De Jaren Twintig. Met veel foto s.  

 • Voor volk en vaderland / C. van Geelkerken

  Voor volk en vaderland / C. van Geelkerken

   Voor volk en vaderland. De strijd der nationaal socialistische beweging 14 december 1931-mei 1941. Utrecht, Nenasu, 1941. 1ste druk. Linnen Hardcover,Geen Stofomslag. 400 pagina's, fotopagina's Romeins genummerd (CI, 101). Vele Foto's, documenten en afbeeldingen. Voorwoord door A. Mussert leider der N.S.B. Donkerblauw linnen met gouden en witte letters + logo van de NSB in reliëfopdruk. Met uitklapposter foto van de Hagespraak 1940, overzicht van belangrijke feiten uit en gedurende den strijd der N.S.B., inhousopgave der afbeeldingen, alfabetische inhoudsopgave. 

 • Voor volkshuisvesting / P. de Ruijter

  Voor volkshuisvesting / P. de Ruijter

   In ons dichtbevolkte land is sinds jaar en dag iedere vorm van ruimtegebruik aan wet- en regelgeving gebonden. Niet alleen vanwege ruimtegebrek, maar ook door de invloed die iedere activiteit op de omringende ruimte uitoefent. Vooral op het gebied van de stedebouw bestaan er al eeuwenlang wetten en voorschriften die het mogelijk moeten maken dat de stad zijn vele functies goed kan vervullen, zonder dat daarbij conflicterend ruimtegebruik ontstaat. Het wonen is een van de belangrijkste functies van een stad, en het is niet verwonderlijk dat veel regelgeving zich hierop concentreert. Dit geldt ook voor het beleid van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw opgericht in 1918 met als doel het coordineren van deze functie. Dit boek beschrijft de achtergrond van die oprichting, en hoe het het Instituut en de woningbouw sinds die tijd is vergaan. Boeiende vakliteratuur voor wie uit hoofde van zijn werk met woningbouwbeleid te maken heeft. Met vele zwart-witte foto's en register.

 • Voorbij de grenzen van het Amerikaanse imperium./ R. D. Kaplan

  Voorbij de grenzen van het Amerikaanse imperium./ R. D. Kaplan

   2/3/18. Robert Kaplan is het slechte geweten van conservatief Amerika. Voor zijn nieuwe boek bezocht hij Amerikaanse zee-, land- en luchtstrijdkrachten over de hele wereld: Afrika, Indonesië, de Stille Oceaan, Irak, Thailand en Zuid-Korea.

 • Voorwaarts in Bataille / R. Hengeveld e.a

  Voorwaarts in Bataille / R. Hengeveld e.a

  8/6/17.  Geschiedenis van de bereden politie in Amsterdam, verteld aan de hand van foto's en interviews van betrokkenen binnen en buiten het politieapparaat. Met literatuur opgave., registerister - Met samenvatting in het Engels, uitgegeven in opdracht van de politie Amsterdam-Amstelland.

 • Vorstin in een mannenwereld / J. Withuis.

  Vorstin in een mannenwereld / J. Withuis.

   23/9/18. Juliana (1909-2004) was een door velen geliefde vorstin; niet temin weten we weinig van haar persoonlijk leven. Na een afgeschermde jeugd in de benauwenis van het hof en na haar opbloei tijdens haar verblijf in Canada gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij ze zich veel actiever inzette voor de geallieerde zaak dan veelal wordtgedacht, begon Juliana in 1948 vol ambitie aan haar 'zware maar mooie' taak. De competente prinses werd evenwel algauw geconfronteerd met grote persoonlijke en politieke teleurstellingen en haar regeringsperiode werd getekend door een reeks van crises. Juliana's blijvende liefde voor prins Bernhard, die in 1936 als haar bevrijder uit de hemel was gevallen, werd haar achilleshiel. Hij bracht haar bijna ten val. Juliana was grillig en gretig; gelovig en goedgelovig. Gewoon was ze in elk geval niet. Ze moest functioneren in een wereld van zich vaak superieur voelende mannen. En zoals ze zich tegen allerlei andere conventies verzette, verzette Juliana zich van jongs af aan tegen de achterstelling van vrouwen.

 • Vreemde werden vrienden / R. J. Zevenbergen

  Vreemde werden vrienden / R. J. Zevenbergen

  Vreemden werden vrienden : 15 jaar : Stedenband Hoorn-Pribram : 1992-2007. Over de stedenband met deze Tsjechische stad. 

 • Vriendenkringen in de zeventiende eeuw / J. Zijlmans

  Vriendenkringen in de zeventiende eeuw / J. Zijlmans

   In Vriendenkringen in de zeventiende eeuw worden acht Rotterdamse verenigingsvormen voorgesteld waarbinnen gelijkgestemde personen bijeenkwamen. Creatieve mannen en vrouwen wijdden zich daar in hun vrije tijd aan diverse culturele en sociale activiteiten. Naast het bespreken van religieuze en politieke kwesties, vermaakten den leden binnen verschillende vriendenkringen zich met het voorlezen van gedichten en het maken van muziek.

/
Toont 1321 tot 1340 (van 1438 produkten)