Geschiedenis

/
Toont 1321 tot 1340 (van 1376 produkten)
 • Wij moeten versoberen, sprak de minister. / Schrander o.a.

  Wij moeten versoberen, sprak de minister. / Schrander o.a.

   Hoorn is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Hoorn ligt via het Hoornse Hop aan het Markermeer. Op 1 januari 2016 woonden er 72.200 mensen

 • Wijkend water / F. Thomas

  Wijkend water / F. Thomas

    1943.3e druk. Fotos van S. Switzar.BIJ DEN DERDEN DRUK Verscheen de tweede. herziene en uitgebreide druk van ..Wijkend Water" terwijl de Noord-Oostpolder droog viel. de derde druk ziet het licht nu het water geweken is achter Urk rondom Schokland van den Overijselschen wal. Te voet ben ik het Kamperzand overgestoken, loopende naar Schokland. dat als een doode in den polder lag opgebaard. Te voet ben ik ook Kraggenburg genaderd. den ouden havenmond van Blokzyl, den drogen buitenloop van de Linde. Een vreemde ervaring dit weerzien. dat eigenlijk geen weerzien was. Want met het water bleek het oude. geheimzinnige leven. dat er ooit de dingen hun ziel gaf en de sfeer bepaalde. verdwenen. Aan dit leven in dien weiniggekenden uithoek der oude Zuiderzee bewaart dit boek de herinnering. voor U, lezer, zoo goed als voor mij.

 • Wijkplaatsen voor vervolgden. / M. Gijswijk-Hofstra.

  Wijkplaatsen voor vervolgden. / M. Gijswijk-Hofstra.

   31/1/17. Pas enkele jaren geleden werd in ernst de suggestie gedaan om zgn. vrijplaatsen in te stellen voor personen die in conflict waren geraakt met het justitieel apparaat en hun medeburgers. In deze studie (tevens diss. UvA) onderzoekt de auteur de praktijk van de asielverlening in de in de titel genoemde plaatsen. Asiel werd destijds verleend aan hen die door tegenslag failliet waren gegaan en aan hen die per ongeluk of uit noodweer iemand hadden gedood. De bedoeling was dat tijdens de asielperiode een regeling werd getroffen met de belagers. Aangezien de asielplaatsen in de loop van een eeuwenlang proces van politieke ontwikkeling min of meer toevallig buiten het ontstane provincieverband vielen, kregen zij de kans hun soevereiniteit in o.a. asielverlening te uiten. Daarom ook heeft deze asielpraktijk nauwelijks actuele betekenis. Het onderwerp zal velen aanspreken; kennisneming van de inhoud vergt enige (rechts) historische scholing. Fraaie uitgave.(NBD|Biblion recensie, Mr. Drs. D.P. Engberts)

 • Wilhelmina Triesman / J. Jager

  Wilhelmina Triesman / J. Jager

   18/7/18. WILHELMINA TRIESMAN (1901-1982), een Rotterdams ateliermeisje, verloor haar Nederlandse nationaliteit toen zij in 1920 met een Russische zeeman trouwde. Als communiste en 'politieke emigrante' vluchtte zij in 1925 met haar gezin naar de Sovjet-Unie. Onder zeer moeilijke omstandigheden slaagde zij erin om in Leningrad een nieuw leven op te bouwen. Vele vrienden en kennissen verdwenen spoorloos tijdens de stalinistische terreur in de jaren '30. De oorlogsperiode was voor haar een nog zwaardere beproeving. Toen zij na de oorlog wilde terugkeren naar Nederland raakte zij in een gevaarlijk conflict met de Sovjetautoriteiten verwikkeld. Zij mocht het land niet verlaten. Uiteindelijk maakte zij van de nood een deugd. Zij werkte zich op tot wetenschappelijk medewerkster van de Kunstkamera, waar zij de Indonesische collectie beheerde. Aan belangrijke gasten van dit beroemde museum werd zij voorgesteld als nasja Gollandka, 'onze Hollandse'. Als vertaalster en docente bracht zij het Nederlandse culturele erfgoed onder de aandacht van Russen en zij stond aan de wieg van de vakgroep neerlandistiek aan de Leningradse universiteit.

 • Wilhelmina, 1898-1938, 40 jaar

  Wilhelmina, 1898-1938, 40 jaar

     Alphen a/d Rijn, Samsom, 1938, 17p geillustreerde tekst over Wilhelmina, gekleurde omslag, in perfecte staat, lege lijntjes bladzijden tussendoor (dit was een schoolschrift), niet beschreven, ingenaaid.

 • Willem Drees 1886-1988 / H. Daalder

  Willem Drees 1886-1988 / H. Daalder

   21/4/18. Op grond van uniek archiefmateriaal, waaronder Drees' uitvoerige stenografische aantekeningen en correspondentie, reconstrueert het eerste deel de ervaringen van Drees tijdens de Duitse bezetting, de bevrijding en het beginnende herstel na 1945. Na een periode als gijzelaar in Buchenwald leverde Drees een steeds belangrijker aandeel aan het Nederlandse verzet en geheim politiek overleg. Op grond daarvan gaf koningin Wilhelmina hem in 1945 samen met Schermerhorn opdracht een nieuw kabinet te formeren. Te midden van grote problemen van herstel en wederopbouw, wist Drees in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening tot stand te brengen die, hoe karig de uitkeringen ook noodgedwongen moesten zijn, een einde maakte aan de gelijkstelling van oud en arm. Met de eretitel Vader der Ouden van Dagen werd Drees de meest bewonderde Nederlandse staatsman.

 • Wilt u de waarheid weten?

  Wilt u de waarheid weten?

   29/1/18. Propagandaschrift voor het bezette Nederlandse volk, in goede staat, met veel foto's.

 • Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

  Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

   Wilton- Fijenoord.Rotterdam, gebonden hardcover. 179 blz.. Veel foto's, met achtergronden en de vlootlijst van gebouwde schepen. 1995.

 • Winter in het District Medemblik. / J. Struik

  Winter in het District Medemblik. / J. Struik

   Medemblik is de oudste stad van West-Friesland: het verkreeg in 1289 stadsrechten van graaf Floris V, die toen net West-Friesland definitief had onderworpen aan zijn grafelijke gezag. Medemblik was tot 2007 een zelfstandige gemeente, waartoe geen andere woonplaatsen behoorden. De gemeente was een van de kleinste van de provincie Noord-Holland. De huidige gemeente Medemblik ontstond uit een fusie met de gemeenten Noorder-Koggenland en Wognum per 1 januari 2007, gevolgd door een fusie met de gemeenten Wervershoof en Andijk per 1 januari 2011.

 • Winterboek van de wereldbibliotheek 1922 / 1923.

  Winterboek van de wereldbibliotheek 1922 / 1923.

   Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922-1923. MEVROUW, u bekent mij dat ge uw kinderen niet kunt opvoeden. Ik kan het ook niet. Mevrouw, wij zijn de eenigen niet die het niet kunnen. Ik heb nooit een respektabel mensch ontmoet die het wel kon. Ik heb nooit een moeder of vader, met hart, gevoel en verstand begaafd, gezien die het niet aflegden tegen hun dito kinderen. Het spijt mij, maar als Ellen Key, Professor Foerster, Nellie van Kol, Ligthart, de heilige Montessori en consorten niet helpen konden, kan ik het nog veel minder. NICO VAN SUCHTELEN 1922. 

 • Winters van toen / H. Otten

  Winters van toen / H. Otten

   Wie herinnert zich nog de winters met ijsbloemen op de ramen? Koek-en-zopies met hete snert? En dat er auto s reden op het bevroren IJsselmeer?In winters van toen kan de liefhebber meegenieten van die typische sfeer van weleer.

 • Wiringherlant / J. T. Bremer

  Wiringherlant / J. T. Bremer

  18/2/17.Twee delen samen voor € 25.Hoofdstukken uit de geschiedenis van het landen het volk van Wieringen.

 • Wisselend lot in een woelige tijd. / L. Turksma

  Wisselend lot in een woelige tijd. / L. Turksma

   12/2/18. Van Dirk van Hogendorp, Krayenhoff, Chassé en Janssens - naast Daendels en Ver Huell de meest vooraanstaande militairen uit de Bataafs-Franse tijd - bestaan geen of alleen 19de-eeuwse biografieën. Dit boek tracht hen aan de vergetelheid te ontrukken.Op Chassé na waren het geen stereotype vechtjassen. Dirk van Hogendorp, de oudere broer van Gijsbert Karel die koning Willem I in 1813 naar Nederland terughaalde, vocht onder meer tijdens de Russische veldtocht van 1812-13, maar hij is vooral bekend geworden door zijn ambitie de vaderlandse koloniale politiek ten aanzien van Indië te veranderen. Krayenhoff was naast generaal ook arts, waterbouwkundige en kartograaf. Janssens, die voor Napoleon streed in vele gevechten, werd gouverneur-generaal, in 1802 van Kaap de Goede Hoop en in 1810 van Nederlands-Indië. Chassé leidde de Hollandse brigade voor Napoleon in Spanje en was daar gouverneur. De vier generaals, die ook allen minister zijn geweest, werkten in dienst van het Bataafs-Franse regime, maar waren geen landverraders. Dat koning Willem I na 1815 ieder die maar genoeg capaciteiten had, wat ook zijn politiek verleden was, weer graag in zijn dienst zou hebben opgenomen, blijkt overigens niet juist te zijn: Van Hogendorp kreeg van Willem I geen kans en stierf als herenboer in Brazilië.

 • Wisseling van de wacht / H. Maier

  Wisseling van de wacht / H. Maier

   Schoolboekjes - maar al te vaak de woordvoerders van heersende opvattingen en ideeen in een samenleving - lijken in Indonesie nog altijd niet goed te weten hoe de jaren 1942-1945 het best zijn te benoemen. Doorgaans worden die jaren aangeduid met de neutrale term zaman Jepang ('de Japanse periode, de Japanse tijd'), terwijl er voor die tijd een zeer beladen term wordt gehanteerd: zaman pettjajahati Belanda ('de periode van Nederlandse onderdrukking') die ergens in de zeventiende eeuw begint en meer dan drie eeuwen duurde. De Japanse periode, zo leren we, was dus anders dan de Nederlandse periode, en natuurlijk is dat niet alleen omdat ze slechts drie-en-een-half jaar duurde. Het was een tijd van intens beleefde onrust. Een tijd waarin de samenleving, door de Nederlanders zo zorg-vuldig en zakelijk bijeengehouden en onderdrukt, totaal werd ontwricht en de geest van revolutie vorm kreeg. 

 • Witboek friesland februari 79 / L. Kooistra

  Witboek friesland februari 79 / L. Kooistra

  De Tille. Friesch Dagblad.F. Andringa Foto`s 1979 95 pp.Large Paperback.A ltijdens die barre winterweek van 13 tot 21 februari kregen de schrijvers en fotograaf het gevoel een uniek gebeuren mee te maken. Ze legden hun ervaringen en die van anderen vast in reportages voor kranten, maar meenden dat het materiaal te uniek was om alleen maar te gebruiken voor de eendagsvlieg de krant. 

 • Witkop / G. Jansen-Lugtigheid

  Witkop / G. Jansen-Lugtigheid

   Vier jaar oud was ze toen de oorlog begon. Gezegend met een uitstekend geheugen,deelde ze later haar belevenissen graag en dikwijls met anderen.

 • Witmannen / N. Rush

  Witmannen / N. Rush

  In 'Witmannen' wordt in een zestal verhalen verteld over het leven in Botswana en vooral over de verhouding tussen blank en zwart. Hoewel Botswana een zwarte regering heeft, is de apartheid er een niet weg te denken fenomeen. Hoe diep de apartheid ingevreten zit in de hoofden van de mensen, blijkt uit deze met grote precisie geschreven verhalen, waarin uit het contrast tussen doen en denken (maar vaak ook door wat er gezegd wordt) de effecten van het sluipende gif dat apartheid heet op pijnlijke wijze duidelijk worden. Norman Rush schrijft een heldere, meeslepende en psychologisch zeer boeiende taal, die, vanuit het engels, in voortreffelijk nederlands is overgebracht. 

 • Witte Ko herinneringen uit het gewapend verzet / O. Kraan

  Witte Ko herinneringen uit het gewapend verzet / O. Kraan

    In dit boek met een sterk biografiese inslag beleeft de lezer weer enige jaren bezetting. Aan het woord is Jan Brasser, indertijd arbeider bij de Hoogovens, gemeenteraadslid voor de C.P.N. en tijdens de bezetting een fel verzetsstrijder. Brasser heeft veel beleefd, veel werk verricht als saboteur en kraker van gemeentehuizen, enz. Hij weet het aardig en boeiend te vertellen zonder zich schuldig te maken aan zelfverheerlijking.(NBD|Biblion recensie, Mr. Drs. W.M. Westerhuis)

 • Wognum in oude ansichten deel 2./ A. Steltenpool.

  Wognum in oude ansichten deel 2./ A. Steltenpool.

   12/10/16.Fotoboekje met oude ansichtkaarten.

 • Wolken boven Volendam

  Wolken boven Volendam

    Herdenkingsboek: met een selectie van gedichten en brieven aan de slachtoffers en nabestaanden van de Nieuwjaarsbrand.

/
Toont 1321 tot 1340 (van 1376 produkten)