Geschiedenis

/
Toont 1341 tot 1360 (van 1438 produkten)
 • Vrijgegeven door Duidche censuur / E. Somers

  Vrijgegeven door Duidche censuur / E. Somers

   Vrijgegeven Door De Duitsche Censuur. Fotograaf In Dienst Van De Bezetter.Met afbeeldingen in zwart/wit. De fotoŽs in dit boek zijn gemaakt door Fotopersbureau Stopf Bilderdienst en tonen dan ook een beeld van Nederland vanuit de optoek van de bezetter. 

 • Vrijheid autonomie emancipatie / H. T. Blokland

  Vrijheid autonomie emancipatie / H. T. Blokland

  Vrijheid autonomie emancipatie; Een politiekfilosofische en cultuurpolitieke beschouwing. Delft: Eburon, 1991. Paperback. 388 pp. 

 • Vrouw des huizes / E. Kloek

  Vrouw des huizes / E. Kloek

   Overal ter wereld zorgen vrouwen voor het huishouden, maar nergens is de huisvrouw zo'n begrip als in Nederland. De Hollandse huisvrouw heeft naam gemaakt met haar bazigheid, ondernemingszin, bewegingsvrijheid, huiselijkheid en vooral haar overdreven properheid. Op dit moment werken in Nederland veel meer vrouwen in deeltijd dan elders; zij combineren hun baan met de zorg voor kinderen. Houdt dat soms verband met de sterke traditie van de Hollandse huisvrouw? De Nederlandse samenleving was al vroeg georganiseerd in kleine wooneenheden: jonge mensen vormden een huishouden, zodra ze een eigen woning hadden. Voor het houden van zo'n eigen huis was de huisvrouw cruciaal. Van oudsher had zij geen tijd om dagenlang in de keuken te staan, maar besteedde wel veel aandacht aan het schoonhouden van huis en omgeving. Ze was niet belezen of erudiet, maar kon wel goed rekenen en organiseren...

 • Vrouwen in de middeleeuwen /R. Pernoud

  Vrouwen in de middeleeuwen /R. Pernoud

   Heeft de vrouw altijd al de ondergeschikte rol gespeeld die ze in de negentiende eeuw had?R. Pernoud houdt zich al jaren bezig met deze vragen.

 • Vrouwen in mannenkleren / R. Dekker & L. van de Pol

  Vrouwen in mannenkleren / R. Dekker & L. van de Pol

   21/1/19. Studie naar 120 vrouwen die tussen 1500 en 1800 in Noordwest-Europa als man leefden.

 • Vrouwenkamp op Java. / J. H. Hooykaas

  Vrouwenkamp op Java. / J. H. Hooykaas

   Uitgave ten date van de stichting Nederland helpt Indie.

 • Wa'k zègge wou... / Jan Pannekeet

  Wa'k zègge wou... / Jan Pannekeet

   Met pentekeningen van Henk Tol - Hensbroek : Martin Lammes. Korte Westfriese verhaaltjes en gedichten. 

 • Waar het gebeurde / J.W. Holsbergen & B. Voeten

  Waar het gebeurde / J.W. Holsbergen & B. Voeten

  Op een mooie voorjaarsochtend wandelde de schrijver Holsbergen en zijn zoon Sjoerd door de stady die er op dat uur op haar voordeligst uitzag. De vader raakte aan het vertellen over de huizen die zij passeerden en over de mensen die daar hadden gewoond. De zoon luisterde aandachtig tiaar de verhalen en zei: Waarom maken wij daar geen boek van?' 

 • Waar het om gaat bij Grand Repulse

  Waar het om gaat bij Grand Repulse

   10/4/18. Voorlichtingsfolder voor deelnemers aan de oefening Grand Repulse.

 • Waar in Patria?

  Waar in Patria?

   Deze zeer uitgebreide gids wordt te Port-Said gratis verstrekt aan de passagiers der mailschepen met bestemingEuropa van de stoomvaart maatschapij Nederland en van de Rotterdamsche Lloyd.

 • Waar licht is is vreugde / W. Cornelisse

  Waar licht is is vreugde / W. Cornelisse

  Waar licht is, is vreugde - Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam N.V. Energiebedrijf. 1995. Zwart/wit foto's, illustraties. Tekst,foto's en prachtige illustraties met oude affiche's. 

 • Waarnemers op heilige grond / A. ten Cate

  Waarnemers op heilige grond / A. ten Cate

     Buiten het oog van het grote publiek stuurt Nederland al bijna vijftig jaar (sinds 1956) beroepsofficieren van de landmacht, luchtmacht en marine naar de VN-waarnemingsmissie UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) in het Midden-Oosten.

 • Waarom is de burger boos? / M. van Rossem

  Waarom is de burger boos? / M. van Rossem

  Wie had gedacht dat het beschamende einde van de LPF definitief een einde zou maken aan het bozige Nederlandse populisme, kwam bedrogen uit. Zowel Rita Verdonk als Geert Wilders heeft gedemonstreerd dat het populistische kiezerspotentieel bepaald niet kleiner is geworden.Voor de objectieve waarnemer blijft dat een verbazingwekkende zaak, gezien de baarlijke nonsens die de populistische voorlieden meestal uitkramen. Rita Verdonk is ondertussen gestruikeld over haar eigen organisatorische onvermogen. Wilders heeft het stokje overgenomen en excelleert vooral in handig geformuleerde borreltafelpolitiek. De enorme attractie van deze politieke kermisgasten is dus verrassend stabiel. Hoofdoorzaak lijkt toch wel de bangmakerij voor de niet-bestaande islamisering van Nederland, en de rest van Europa. Er is echter meer aan de hand. 

 • Waartoe zou dan al die moeijte zijn? / F. J.Loomeijer

  Waartoe zou dan al die moeijte zijn? / F. J.Loomeijer

   Jaaruitgave vereniging vrienden van het Zuiderzeemuseum. 1986.

 • Wageningen herdenkt / Van Eck

  Wageningen herdenkt / Van Eck

   In Wageningen wordt dit jaar (2005) voor de zestigste keer de Tweede Wereldoorlog herdacht. Maar ook de bezetting van Japan in Nederland-Indië en de verschillende vredesmissies van Nederland na de Tweede Wereldoorlog nemen een belangrijk plaats in tijdens de herdenkingen in Wageningen. In dit speciale herdenkingsboek vertelt Alexander Pechtold, burgemeester van Wageningen, op welke wijze Wageningen herdenkt en waarom het belangrijk is dat te blijven doen. U kunt lezen over de Slag om de Grebbeberg, de geschiedenis van Wageningen, de capitulatie in hotel De Wereld en de bezetting van Japan in Nederlands-Indië. Daarnaast vertelt een aantal mensen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat vele foto’s die u langs de herdenkingen door de jaren heen leiden. 

 • Wandelingen door Friesland / J. Craandijk

  Wandelingen door Friesland / J. Craandijk

   De Rotterdamse doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (1834-1912) was een van de bekendere Nederlandse wandelaars uit de negentiende eeuw. Zijn beroemde 'Wandelingen door Nederland werden verlucht met litho's van de hand van de eveneens Rotterdamse kunstschilder Pieter Adrianus Schipperus (1840-1929).

 • Want jij draagt mijn naam. / N. & S. Lebert.

  Want jij draagt mijn naam. / N. & S. Lebert.

   18/2/17. In 1993 ontdekte de gerenommeerde Berlijnse journalist Stephan Lebert bij het opruimen van de werkkamer van zijn overleden vader een vergeten manuscript. Het bevatte de verslagen van gesprekken die Norbert lebert in 1959 voerde met de kinderen van beruchte nazileiders, onder wie Edda Goring, Gudrum Himmler, Martin Bormann, Wolf Rudiger Hess en Niklas Frank. Geboeid door de vraag wat er van hen was gworden, besloot Stephan Lebert hen opnieuw te interviewen.

 • Was Jezus Caesar ? / F. Carotta

  Was Jezus Caesar ? / F. Carotta

   Julius Caesar, zoon van Venus en grondlegger van het Romeinse Rijk, werd na zijn tragische dood verheven tot de rijksgod Divus Iulius. Zijn eredienst raakt in onbruik, wanneer het christendom opkomt. Jezus Christus, zoon van God en stichter van het christendom, wordt vanaf de tweede eeuw vereerd. Voordien vermeldt geen historicus zijn bestaan, waaraan tot op heden wordt getwijfeld. Een historische figuur zonder cultus, een cultus zonder een historische figuur: een intrigerend spiegelbeeldig gegeven. Is Jezus de historisch overgeleverde vorm van Divus Iulius? Verhoudt het evangelie van Jezus zich tot de biografie van Caesar als de eerste christelijke kerken tot de antieke tempels, op de fundamenten waarvan die kerken zijn gebouwd?Verschrijvingen bij het kopiëren, allerlei vertaalfouten en algehele verandering in de beeldvorming worden opgespoord, belicht en controleerbaar gepresenteerd. Het evangelie ontpopt zich als de geschiedenis van de Romeinse burgeroorlog, als een 'misvertelling' van de Historiae van Asinius Pollio. 

 • Wat is er misgaan ? / B. Lewis

  Wat is er misgaan ? / B. Lewis

   9/9/18. Bernard Lewis stelt de vraag die menigeen sinds de gebeurtenissen van 11 september bezighoudt maar die velen in het Westen niet hardop durven uit te spreken: wat is er misgegaan met de islam? Lewis maakt duidelijk dat deze politiek incorrecte craag in de wereld van de islam zelf niet ongebruikelijk is, en door Arabieren, Turken en moslims regelmatig wordt gesteld.Hoe kon het gebeuren dat een hoogontwikkelde cultuur die veel uitheemse invloeden opnam en een belangrijk doorgeefluik vormde voor de westerse cultuur haar superioriteit en dominantie kwijtraakte? Lewis gaat in op de afwijzing van het concept van de scheiding van Kerk en Staat, en de ontkenning van gelijkwaardige positie van de vrouw in de moslimsamenlevingen.

 • Wat zie Ik? / J. Voeten

  Wat zie Ik? / J. Voeten

  WAT ZIE IK? AMSTERDAM EEN STAD VAN FOTO'S - Inleiding: Jessica Voeten; nawoord: Titus Yokarini.Een boek met onvermoede foto’s van Amsterdam. Dat is het uitgangspunt van het fotoboek Wat zie ik? Amsterdam een stad van foto’s. Verbazing, ­verrassing, vervreemding... zijn trefwoorden die hierbij op­duiken. Ongebruikelijke en on­verwachte beelden van Amsterdam uit het dagelijks leven, maar ook van veranderde locaties en verdwenen beroepen en opleidingen. Voor oudere Amsterdammers is het een feest van herkenning, voor jongeren een ontdekking. Een olifant aan de wandel in Artis, een auto in de gracht, een geld­wisselaar bij een sigaretten­auto­maat – om slechts een enkel voor­beeld te noemen. De beelden zijn afkomstig uit de archieven van het Maria Austria Instituut/MAI, dat in 2011 zijn 35-­jarig bestaan viert. Het MAI beheert de negatievencollecties van vijftig gerenommeerde Amsterdamse fotografen. Uit deze collecties is een keuze gemaakt die loopt van de jaren dertig van de vorige eeuw tot begin deze eeuw, met het accent op de jaren 50, 60 en 70. 

/
Toont 1341 tot 1360 (van 1438 produkten)