Geschiedenis

/
Toont 1341 tot 1360 (van 1376 produkten)
 • Wonen.Woning.Wet.

  Wonen.Woning.Wet.

  Honderd jaar geleden, om precies te zijn op 19 april 1901, stemde de Tweede Kamer in met het Ontwerp van een Woningwet dat een drietal ministers had voorgelegd. Hun namen: Pierson, Goeman Borgesius en Cort van der Lindenworden, mede om die Woningwet, nog steeds genoemd. Vier kamerleden waren tegen de wet, 72 voor. Hoewel de stemmenverhouding in de senaat minder uitsprekend voor de wet was, blijkt uit de stemming in de Tweede Kamer dat de politick de nieuwe wet breed onderschreef. Dat kon ook haast niet anders zou je vandaag de dag zeggen, wanneer je met zulke schrijnende woonomstandighedenwordt geconfronteerd als ons land in die tijd. Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland waren de woonomstandigheden ten hemel schreiend. De Woningwet en enkele andere sociale wetten, zoals de Ongevallenwet en de Gezondheidswet, die ongeveer tezelfdertijd aan de orde zijn, betekenen een belangrijke politieke cesuur in de geschiedenis van ons land. Aan een lange periode van overheidsonthouding komt een eind. Hier ligt het begin van onze twintigste-eeuwse verzorgingsstaat, wat men daar aan het eind van die eeuw ook van vindt. Op 1 augustus 1902 trad de Woningwet in werking. 

 • Xelahuh / F. Morton

  Xelahuh / F. Morton

  Avonturen in de jungle van Guatemala. Met 37 foto,s en 50 tekeningen. Uitgegeven in 1955. 

 • Zaandijk / J.Hottentot

  Zaandijk / J.Hottentot

  Zaandijk in oude ansichten deel 2 . 

 • Zaanstad / J. Emmerig

  Zaanstad / J. Emmerig

   Zaanstad 'Zeven Zaanse Dorpen'. De aloude Zaanstreek met haar vele dorpen uit het verleden is in de 20ste eeuw radicaal veranderd. Kleine gemeenten van drieduizend in-woners werden grote plaatsen van 10- tot 20.000 inwoners. De industrie en het voorzieningenpakket werden talloze malen ingewikkelder dan honderd jaar terug. Samenwerkingsverbanden groeiden; had tot 1950 nog bijna ieder dorp een gasfabriek, nu wordt dit groots op regionaal, provinciaal, ja zelfs nationaal niveau aangepakt. Dat om economische redenen dan ook tot een samenvoeging werd besloten lag, ondanks het felle verzet van velen, voor de hand. Zaanstad in 1974, en later Wormerland, deeldehet oude dorpengebied met Oostzaan op in een drietal gemeenten. Het dorpsgevoel van elke deelgemeente bleef echter fier overeind, ja, het werd bij veel gemeenten zelfs sterker dan dit ooit in het verleden was. Wei zijn veel inwoners die nu de voormalige dorpen bevolken van origine geen Zaankanters en lagen hun wortels elders. Om de saamhorigheid van Zaankanters die nu in Zaanstad wonenweer eens van een nostalgisch gevoel te voorzien, is de gedachte achter dit boekje.

 • Zeeburg / T. Heijdra

  Zeeburg / T. Heijdra

   Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, Het Zeeburgereiland en IJburg. De geschiedenis van dit gebied begint met de aanleg van de Zeeburger- of Diemerzeedijk. Hier tussen het buitendijkse rietland en de Overamstelse Polder ligt herberg Zeeburg, een belangrijk trefpunt voor reizigers, handelaars en Amsterdammers die verpozing zoeken. Er komt echter een eind aan de idyllische rust. In de Overamstelse Polder verrijst in het begin van de vorige eeuw de Indische buurt, een echte Amsterdamse volksbuurt. Het buitendijkse rietland maakt plaats voor de brede waterbekkens en kades van het Oostelijk havengebied. Dit wordt de thuishaven voor de oceaanreuzen van fameuze lijnrederijen zoals de KNSM, de Nederland, de koninklijke Hollandsche Lloyd, de Oceaan en de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Het Buiten-IJ gaat ondertussen dienst doen als baggerdepot waardoor het Zeeburgereiland ontstaat.

 • Zeedijk / H. Brouns

  Zeedijk / H. Brouns

   De Zeedijk, de oudste zeewering van Amsterdam, is van oudsher een pleisterplaats geweest van passagierende zeelui. Pas vanaf de introductie van de verdovende middelen heroïne en cocaïne rond de jaren zeventig veranderde het karakter van de buurt radicaal. Een redelijk gemoedelijke zelfkant werd ingewisseld voor onverhulde zware criminaliteit met elkaar naar het leven staande bendes van voornamelijk Surinaamse en Chinese herkomst. De auteur, opgegroeid in het Wallengebied, neemt de lezer mee op een tocht, die leidt van het Centraal Station over het Damrak, de Zeedijk naar de beide burgwallen. In kleurrijk doch eenvoudig proza, doorspekt met jargon en neergezet met onderkoelde cynische humor, verhaalt hij over de onmacht van de politie, de onwil van het bestuur, de overlast door junks en de woede van buurtbewoners.

 • Zeehelden / R. Prud homme van Reine

  Zeehelden / R. Prud homme van Reine

   16/2/18. Zeehelden vervulden in de zeventiende eeuw een rol die vergelijkbaar is met die van muziek- en sportidolen tegenwoordig. Zij waren bij uitstek volkshelden. De carrières van de beroemdste zeehelden behoren tot de spectaculairste van de zeventiende eeuw. Na een beknopt overzicht van de organisatie van de marine en de geschiedenis van de oorlogsvloot voert Prud'homme van Reine de gouden generatie van zeehelden ten tonele, vlootvoogden die naam maakten tijdens de Engelse oorlogen in de zeventiende eeuw.Over monumentenmanie, rivaliserende admiraliteiten, grafmonumententoerisme, jammerlijk in bed gestorven zeehelden en roemrijke nederlagen, en voorzien van een top-40 van Nederlandse zeehelden uit de zeventiende eeuw.

 • Zeehondenjacht in Nederland1591-1962. /P. 'T Hart.

  Zeehondenjacht in Nederland1591-1962. /P. 'T Hart.

  Zeehondenjacht in Nederland, 1591-1962.2007 Ill. Academisch proefschrift VU Amsterdam. Hardcover. 

 • Zeven eeuwen bouwen / H. Janse

  Zeven eeuwen bouwen / H. Janse

  Zeven eeuwen bouwen, De bouwwereld in s-Gravenhage van 1280 tot 1980.NVOB, afdeling s-Gravenhage en omstreken. 1980, 160pp, 1e druk, linnen met stofomslag, keurig. 

 • Zeven Zeeuwse vrouwen. / K. Slager

  Zeven Zeeuwse vrouwen. / K. Slager

  Zeven Zeeuwse vrouwen die nu tussen de 70 en 80 jaar zijn vertellen hun levensverhaal. Ze hebben met elkaar gemeen dat zij in hun leven hard hebben moeten werken en het geen van allen, zeker in hun jeugd, financieel goed hebben gehad. Zo vertelt Marie over de armoede in haar jeugd, waardoor zij hard moest meewerken en aan werken verslaafd is geraakt, tot ze niet meer kon. Jaantje werd door haar grootmoeder opgevoed, werd op haar drieëndertigste al weduwe en moest hard knokken om het met zeven kinderen te redden. Johanna was de dochter van een kolenhandelaar, zat in het verzet, verloor haar liefde door de oorlog, vond hem bijna dertig jaar later terug en trouwde met hem. In het werk van de journalist en radiomaker speelt 'oral history' een belangrijke rol. Hij laat de vrouwen binnen de gestelde kaders alle ruimte hun verhaal te vertellen. Alle vrouwen zijn door hun ervaringen heel mondig en weten hun levensverhaal goed onder woorden te brengen. Zij geven daarmee een boeiend beeld van het leven van het grootste deel van hun generatie vrouwen in Zeeland, dat vooral Zeeuwen en geïnteresseerden in vrouwengeschiedenis zal aanspreken.(Biblion recensie, Drs. M.A.H. de Swart.)

 • Zieke wereldleiders / D. Owen

  Zieke wereldleiders / D. Owen

   31/1/18. Winston Churchill had last van depressies, Boris Jeltsin was alcoholist, George W. Bush en Tony Blair lijden aan hybris. Het nieuwe boek van de Britse politicus David Owen gaat over medische aandoeningen van regeringsleiders in de 20e en 21e eeuw. Het behandelt de effecten van kwalen - zowel lichamelijke als psychische - op het politieke beleid, met speciale aandacht voor de dwaze, ondoordachte besluiten waartoe die kunnen leiden.

 • Zij sprongen bij maanlicht / E. de Roever

  Zij sprongen bij maanlicht / E. de Roever

   7/11/17. De geschiedenis van het Bureau Bijzondere Opdrachten en de agenten. Londen 1944-1945.

 • Zij vochten op de zeven zeeën. / K. W. L. Bezemer

  Zij vochten op de zeven zeeën. / K. W. L. Bezemer

   9/3/17. Geillustreerd met foto s.

 • Zijn dit nu handelwijzen van een herder..!/ J. M. M. Leenders

  Zijn dit nu handelwijzen van een herder..!/ J. M. M. Leenders

   2/8/18. In de geschiedschrijving van het katholicisme gaapte een opmerkelijk groot gat. nog maar twee generaties geleden noemde tweevijfde van de Nederlanders zich katholiek, maar hun geloofspraktijk en de verhoudingen tussen priesters en gelovigen zijn nauwelijks bestudeerd. Alsof er geen bronnen bestonden.... Dit boek gaat over mensen, over priesters en leken op het lokale niveau, het reconstrueert hun mentaliteit tot in detail. Het is niet alleen een geleerd boek, het is vooral ook leuk en spannend. De grootste en hechtste vereniging die Nederland ooit kende, maar die nog in de schaduw van het verleden lag, heeft een gezicht gekregen.

 • Zijne heiligheid / C. Bernstein & M. Politi

  Zijne heiligheid / C. Bernstein & M. Politi

   Dit boek is tot stand gekomen op basis van gesprekken met talloze direct betrokkenen uit Oost en West, die zich lieten overhalen tot in de finesse te getuigen van geheime politieke manipulaties. Daarnaast konden de schrijvers tot nu toe ontoegankelijke bronnen in Washington, Rome en Moskou aanboren. Met overtuigend psychologisch inzicht beschrijven de auteurs jeugd en achtergrond van Karol Wojtyla. Zij werpen licht op zijn opgang in de Poolse kerkelijke hiërarchie en onthullen vele details over zijn uitverkiezing tot paus. Hoofdpunt is natuurlijk de houding van Johannes Paulus II tegenover de strubbelingen in de jaren 80 in zijn vaderland, die het begin vormen van wat later de vreedzame ontmanteling van het Oostblok bleek te zijn. Het ragfijne samenspel tussen het Vaticaan en het Witte Huis in die dagen wordt beschreven met 'chirurgische precisie". De pontificale missie was hiermee echter niet voorbij.

 • Zinnebeelden in Nederland. / W. F. van Heemskerck Duker

  Zinnebeelden in Nederland. / W. F. van Heemskerck Duker

   16/3/17. Meer als 100 bladzijden met zwart-wit afbeeldingen.

 • Zo ging dat , toen / M. Schoen

  Zo ging dat , toen / M. Schoen

   De tijd waarin deze jeugdherinneringen spelen zijn de jaren 1950-1955.

 • Zo ginge ze toendertoid van hot naar her / M. de Reus.

  Zo ginge ze toendertoid van hot naar her / M. de Reus.

   Fotoboek over het vervoer in West-Friesland.

 • Zo leefde de Moslims / A. Mazaheri

  Zo leefde de Moslims / A. Mazaheri

   17/11/17. Dit boek - geeft een kaleidoskopisch beeld van het dagelijks leven der Moslims gedurende de periode vanaf de 10de tot aan het einde van de 13de eeuw. In 10 hoofdstukken, met direct aansprekende "kopjes", wordt duidelijk inzicht gegeven in de Mohammedaanse godsdienst, in handel en wandel in gezin, staat, maatschappij. Uitvoerig wordt de opkomst van de bourgeoisie getekend waarbij opvallend veel bronnenmateriaal is benut. Het leven in de steden en op het platteland, nijverheid, handel en verkeer krijgen tot in details een boeiende beschrijving. In dit boek heeft de auteur zich tot doel gesteld van binnenuit begrip te kweken voor een der bloeiendste perioden uit de geschiedenis van de Islamitische wereld. Een historische tabel, een uitstekende literatuurlijst en een grote hoeveelheid aantekeningen verhogen de bruikbaarheid.(NBD|Biblion recensie, Dr. W.P. Theunissen)

 • Zo was Grootebroek de leste 100 jaar / M. Reus

  Zo was Grootebroek de leste 100 jaar / M. Reus

  Zo was Groôtebroek de leste 100 Jaar.Hardcover. Uitgever: Grootebroek.Met illustraties.2000. 

/
Toont 1341 tot 1360 (van 1376 produkten)