Geschiedenis

/
Toont 1341 tot 1360 (van 1390 produkten)
 • Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

  Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

   Wilton- Fijenoord.Rotterdam, gebonden hardcover. 179 blz.. Veel foto's, met achtergronden en de vlootlijst van gebouwde schepen. 1995.

 • Winter in het District Medemblik. / J. Struik

  Winter in het District Medemblik. / J. Struik

   Medemblik is de oudste stad van West-Friesland: het verkreeg in 1289 stadsrechten van graaf Floris V, die toen net West-Friesland definitief had onderworpen aan zijn grafelijke gezag. Medemblik was tot 2007 een zelfstandige gemeente, waartoe geen andere woonplaatsen behoorden. De gemeente was een van de kleinste van de provincie Noord-Holland. De huidige gemeente Medemblik ontstond uit een fusie met de gemeenten Noorder-Koggenland en Wognum per 1 januari 2007, gevolgd door een fusie met de gemeenten Wervershoof en Andijk per 1 januari 2011.

 • Winterboek van de wereldbibliotheek 1922 / 1923.

  Winterboek van de wereldbibliotheek 1922 / 1923.

   Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922-1923. MEVROUW, u bekent mij dat ge uw kinderen niet kunt opvoeden. Ik kan het ook niet. Mevrouw, wij zijn de eenigen niet die het niet kunnen. Ik heb nooit een respektabel mensch ontmoet die het wel kon. Ik heb nooit een moeder of vader, met hart, gevoel en verstand begaafd, gezien die het niet aflegden tegen hun dito kinderen. Het spijt mij, maar als Ellen Key, Professor Foerster, Nellie van Kol, Ligthart, de heilige Montessori en consorten niet helpen konden, kan ik het nog veel minder. NICO VAN SUCHTELEN 1922. 

 • Winters van toen / H. Otten

  Winters van toen / H. Otten

   Wie herinnert zich nog de winters met ijsbloemen op de ramen? Koek-en-zopies met hete snert? En dat er auto s reden op het bevroren IJsselmeer?In winters van toen kan de liefhebber meegenieten van die typische sfeer van weleer.

 • Wiringherlant / J. T. Bremer

  Wiringherlant / J. T. Bremer

  18/2/17.Twee delen samen voor € 25.Hoofdstukken uit de geschiedenis van het landen het volk van Wieringen.

 • Wisselend lot in een woelige tijd. / L. Turksma

  Wisselend lot in een woelige tijd. / L. Turksma

   12/2/18. Van Dirk van Hogendorp, Krayenhoff, Chassé en Janssens - naast Daendels en Ver Huell de meest vooraanstaande militairen uit de Bataafs-Franse tijd - bestaan geen of alleen 19de-eeuwse biografieën. Dit boek tracht hen aan de vergetelheid te ontrukken.Op Chassé na waren het geen stereotype vechtjassen. Dirk van Hogendorp, de oudere broer van Gijsbert Karel die koning Willem I in 1813 naar Nederland terughaalde, vocht onder meer tijdens de Russische veldtocht van 1812-13, maar hij is vooral bekend geworden door zijn ambitie de vaderlandse koloniale politiek ten aanzien van Indië te veranderen. Krayenhoff was naast generaal ook arts, waterbouwkundige en kartograaf. Janssens, die voor Napoleon streed in vele gevechten, werd gouverneur-generaal, in 1802 van Kaap de Goede Hoop en in 1810 van Nederlands-Indië. Chassé leidde de Hollandse brigade voor Napoleon in Spanje en was daar gouverneur. De vier generaals, die ook allen minister zijn geweest, werkten in dienst van het Bataafs-Franse regime, maar waren geen landverraders. Dat koning Willem I na 1815 ieder die maar genoeg capaciteiten had, wat ook zijn politiek verleden was, weer graag in zijn dienst zou hebben opgenomen, blijkt overigens niet juist te zijn: Van Hogendorp kreeg van Willem I geen kans en stierf als herenboer in Brazilië.

 • Wisseling van de wacht / H. Maier

  Wisseling van de wacht / H. Maier

   Schoolboekjes - maar al te vaak de woordvoerders van heersende opvattingen en ideeen in een samenleving - lijken in Indonesie nog altijd niet goed te weten hoe de jaren 1942-1945 het best zijn te benoemen. Doorgaans worden die jaren aangeduid met de neutrale term zaman Jepang ('de Japanse periode, de Japanse tijd'), terwijl er voor die tijd een zeer beladen term wordt gehanteerd: zaman pettjajahati Belanda ('de periode van Nederlandse onderdrukking') die ergens in de zeventiende eeuw begint en meer dan drie eeuwen duurde. De Japanse periode, zo leren we, was dus anders dan de Nederlandse periode, en natuurlijk is dat niet alleen omdat ze slechts drie-en-een-half jaar duurde. Het was een tijd van intens beleefde onrust. Een tijd waarin de samenleving, door de Nederlanders zo zorg-vuldig en zakelijk bijeengehouden en onderdrukt, totaal werd ontwricht en de geest van revolutie vorm kreeg. 

 • Witboek friesland februari 79 / L. Kooistra

  Witboek friesland februari 79 / L. Kooistra

  De Tille. Friesch Dagblad.F. Andringa Foto`s 1979 95 pp.Large Paperback.A ltijdens die barre winterweek van 13 tot 21 februari kregen de schrijvers en fotograaf het gevoel een uniek gebeuren mee te maken. Ze legden hun ervaringen en die van anderen vast in reportages voor kranten, maar meenden dat het materiaal te uniek was om alleen maar te gebruiken voor de eendagsvlieg de krant. 

 • Witkop / G. Jansen-Lugtigheid

  Witkop / G. Jansen-Lugtigheid

   Vier jaar oud was ze toen de oorlog begon. Gezegend met een uitstekend geheugen,deelde ze later haar belevenissen graag en dikwijls met anderen.

 • Witmannen / N. Rush

  Witmannen / N. Rush

  In 'Witmannen' wordt in een zestal verhalen verteld over het leven in Botswana en vooral over de verhouding tussen blank en zwart. Hoewel Botswana een zwarte regering heeft, is de apartheid er een niet weg te denken fenomeen. Hoe diep de apartheid ingevreten zit in de hoofden van de mensen, blijkt uit deze met grote precisie geschreven verhalen, waarin uit het contrast tussen doen en denken (maar vaak ook door wat er gezegd wordt) de effecten van het sluipende gif dat apartheid heet op pijnlijke wijze duidelijk worden. Norman Rush schrijft een heldere, meeslepende en psychologisch zeer boeiende taal, die, vanuit het engels, in voortreffelijk nederlands is overgebracht. 

 • Witte Ko herinneringen uit het gewapend verzet / O. Kraan

  Witte Ko herinneringen uit het gewapend verzet / O. Kraan

    In dit boek met een sterk biografiese inslag beleeft de lezer weer enige jaren bezetting. Aan het woord is Jan Brasser, indertijd arbeider bij de Hoogovens, gemeenteraadslid voor de C.P.N. en tijdens de bezetting een fel verzetsstrijder. Brasser heeft veel beleefd, veel werk verricht als saboteur en kraker van gemeentehuizen, enz. Hij weet het aardig en boeiend te vertellen zonder zich schuldig te maken aan zelfverheerlijking.(NBD|Biblion recensie, Mr. Drs. W.M. Westerhuis)

 • Wognum in oude ansichten deel 2./ A. Steltenpool.

  Wognum in oude ansichten deel 2./ A. Steltenpool.

   12/10/16.Fotoboekje met oude ansichtkaarten.

 • Wolken boven Volendam

  Wolken boven Volendam

    Herdenkingsboek: met een selectie van gedichten en brieven aan de slachtoffers en nabestaanden van de Nieuwjaarsbrand.

 • Women's religions in the Greco-Roman world

  Women's religions in the Greco-Roman world

   3/8/17.This is a substantially expanded and completely revised edition of a book originally published in 1988 as Maenads, Martyrs, Matrons, Monastics. The book is a collection of translations of primary texts relevant to women's religion in Western antiquity, from the fourth century BCE to the fifth century CE. The selections are taken from the plethora of ancient religions, including Judaism and Christianity, and are translated from the six major languages of the Greco-Roman world: Greek, Latin, Aramaic, Hebrew, Syriac, and Coptic. The texts are grouped thematically in six sections: Observances, Rituals, and Festivals; Researching Real Women: Documents to, from and by Women; Religious Office; New Religious Affiliation and Conversion; Holy, Pious, and Exemplary Women; and The Feminine Divine. Women's Religions in the Greco-Roman World provides a unique and invaluable resource for scholars of classical antiquity, early Christianity and Judaism, and women's religion more generally.

 • Wonen.Woning.Wet.

  Wonen.Woning.Wet.

  Honderd jaar geleden, om precies te zijn op 19 april 1901, stemde de Tweede Kamer in met het Ontwerp van een Woningwet dat een drietal ministers had voorgelegd. Hun namen: Pierson, Goeman Borgesius en Cort van der Lindenworden, mede om die Woningwet, nog steeds genoemd. Vier kamerleden waren tegen de wet, 72 voor. Hoewel de stemmenverhouding in de senaat minder uitsprekend voor de wet was, blijkt uit de stemming in de Tweede Kamer dat de politick de nieuwe wet breed onderschreef. Dat kon ook haast niet anders zou je vandaag de dag zeggen, wanneer je met zulke schrijnende woonomstandighedenwordt geconfronteerd als ons land in die tijd. Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland waren de woonomstandigheden ten hemel schreiend. De Woningwet en enkele andere sociale wetten, zoals de Ongevallenwet en de Gezondheidswet, die ongeveer tezelfdertijd aan de orde zijn, betekenen een belangrijke politieke cesuur in de geschiedenis van ons land. Aan een lange periode van overheidsonthouding komt een eind. Hier ligt het begin van onze twintigste-eeuwse verzorgingsstaat, wat men daar aan het eind van die eeuw ook van vindt. Op 1 augustus 1902 trad de Woningwet in werking. 

 • Xelahuh / F. Morton

  Xelahuh / F. Morton

  Avonturen in de jungle van Guatemala. Met 37 foto,s en 50 tekeningen. Uitgegeven in 1955. 

 • Zaandijk / J.Hottentot

  Zaandijk / J.Hottentot

  Zaandijk in oude ansichten deel 2 . 

 • Zaanstad / J. Emmerig

  Zaanstad / J. Emmerig

   Zaanstad 'Zeven Zaanse Dorpen'. De aloude Zaanstreek met haar vele dorpen uit het verleden is in de 20ste eeuw radicaal veranderd. Kleine gemeenten van drieduizend in-woners werden grote plaatsen van 10- tot 20.000 inwoners. De industrie en het voorzieningenpakket werden talloze malen ingewikkelder dan honderd jaar terug. Samenwerkingsverbanden groeiden; had tot 1950 nog bijna ieder dorp een gasfabriek, nu wordt dit groots op regionaal, provinciaal, ja zelfs nationaal niveau aangepakt. Dat om economische redenen dan ook tot een samenvoeging werd besloten lag, ondanks het felle verzet van velen, voor de hand. Zaanstad in 1974, en later Wormerland, deeldehet oude dorpengebied met Oostzaan op in een drietal gemeenten. Het dorpsgevoel van elke deelgemeente bleef echter fier overeind, ja, het werd bij veel gemeenten zelfs sterker dan dit ooit in het verleden was. Wei zijn veel inwoners die nu de voormalige dorpen bevolken van origine geen Zaankanters en lagen hun wortels elders. Om de saamhorigheid van Zaankanters die nu in Zaanstad wonenweer eens van een nostalgisch gevoel te voorzien, is de gedachte achter dit boekje.

 • Zeeburg / T. Heijdra

  Zeeburg / T. Heijdra

   Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, Het Zeeburgereiland en IJburg. De geschiedenis van dit gebied begint met de aanleg van de Zeeburger- of Diemerzeedijk. Hier tussen het buitendijkse rietland en de Overamstelse Polder ligt herberg Zeeburg, een belangrijk trefpunt voor reizigers, handelaars en Amsterdammers die verpozing zoeken. Er komt echter een eind aan de idyllische rust. In de Overamstelse Polder verrijst in het begin van de vorige eeuw de Indische buurt, een echte Amsterdamse volksbuurt. Het buitendijkse rietland maakt plaats voor de brede waterbekkens en kades van het Oostelijk havengebied. Dit wordt de thuishaven voor de oceaanreuzen van fameuze lijnrederijen zoals de KNSM, de Nederland, de koninklijke Hollandsche Lloyd, de Oceaan en de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Het Buiten-IJ gaat ondertussen dienst doen als baggerdepot waardoor het Zeeburgereiland ontstaat.

 • Zeedijk / H. Brouns

  Zeedijk / H. Brouns

   De Zeedijk, de oudste zeewering van Amsterdam, is van oudsher een pleisterplaats geweest van passagierende zeelui. Pas vanaf de introductie van de verdovende middelen heroïne en cocaïne rond de jaren zeventig veranderde het karakter van de buurt radicaal. Een redelijk gemoedelijke zelfkant werd ingewisseld voor onverhulde zware criminaliteit met elkaar naar het leven staande bendes van voornamelijk Surinaamse en Chinese herkomst. De auteur, opgegroeid in het Wallengebied, neemt de lezer mee op een tocht, die leidt van het Centraal Station over het Damrak, de Zeedijk naar de beide burgwallen. In kleurrijk doch eenvoudig proza, doorspekt met jargon en neergezet met onderkoelde cynische humor, verhaalt hij over de onmacht van de politie, de onwil van het bestuur, de overlast door junks en de woede van buurtbewoners.

/
Toont 1341 tot 1360 (van 1390 produkten)