Kunst

/
Toont 81 tot 100 (van 296 produkten)
 • De wereld van Christiaan Andriessen. / A. Hoogenboom.

  De wereld van Christiaan Andriessen. / A. Hoogenboom.

   18/1/18. Het getekende dagboek van de kunstenaar Christiaan Andriessen (1775-1846), dat hij van 1805 tot en met 1808 met pen en penseel tekende, is een unieke bron om het alledaagse leven van die tijd te leren kennen. Andriessen maakte aanvankelijk vaak dagelijks een schets. Familie en vrienden, politieke gebeurtenissen en impressies van het Amsterdamse straatleven vormden zijn belangrijkste onderwerpen. De tekeningen laten, met name door de vaak bijzondere blikrichtingen en uitsneden, een zeer persoonlijke visie op de werkelijkheid zien, die dikwijls lijkt vooruit te lopen op de fotografie. Hij voorzag de tekeningen van schriftelijk commentaar, vaak in geheimschrift. De publicatie De wereld van Christiaan Andriessen verschijnt naar aanleiding van een tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam. In het boek worden de mooiste honderd tekeningen op ware grootte afgebeeld en van uitgebreid commentaar voorzien. Er zijn twee inleidende teksten voorzien, van Annemieke Hoogenboom en Jan Stroop, over de kunsthistorische en taalkundige aspecten van het dagboek van Andriessen.

 • De wereld van Cornelis Jetses / J. A. Niemeijer

  De wereld van Cornelis Jetses / J. A. Niemeijer

   In dit boek wordt het levensverhaal verteld van Cornelis Jetses (1873-1955), een van Nederlands meest geliefde illustratoren. Hij maakte honderden poëtische tekeningen en aquarellen voor overbekende school- en leesboeken als: Dicht bij huis, Afke's Tiental, Ot en Sien, Pim en Mien, Buurkinderen, Blond en bruin en Zonnestralen in school en huis. In deze druk is een volledig bijgewerkte bibliografie opgenomen, waaruit blijkt hoe veelzijdig Jetses was en hoe omvangrijk zijn oeuvre.

 • Decoratieve kunst / A. O. Eger

  Decoratieve kunst / A. O. Eger

   Mooi boek over decoratieve kunst, vnl. in West-Europa, het Midden-oosten, China en Midden-Amerika. Rijk geillustreerd.

 • Den Haag in de jaren Vijftig / T. Luijendijk & L. Zweers

  Den Haag in de jaren Vijftig / T. Luijendijk & L. Zweers

   2/12/16.Tineke Luijendijk, massacommunicatie-deskundige, en Louis Zweers, foto-historicus, hebben de foto-archieven van de Haagsche Courant, het Binnenhof en het Haagse Gemeente-archief doorzocht en daaruit een honderdtal naar hun inzichten representatieve persfoto's vergaard. Verreweg de meeste hiervan zijn van de Binnenhof-fotograaf Simon Smit. Ze geven, samen met die van van zijn Haagse collega's - Noël van Heusden, Peter van Breukelen, Joep Frieser, Dich Stokvis, Theo Meijer Sr. en Karel de Haas - een overwegend optimistisch, gemoedelijk beeld van het Haagse leven, zoals dit zich in de jaren '50 vooral in het openbaar manifesteerde, met als thema's: gezinsleven, sport, scholen, nieuwbouw en verkeer. Door het betrekkelijk bescheiden formaat der uitgave zijn de meeste foto's op middelmatige grootte afgedrukt. Dit ten koste van de detaillering en indruk, waar de onderwerpen vaak om vragen. Sommige onderschriften konden uitvoeriger informatie geven.(Biblion recensie, P.A. van der Ham.)

 • Digital Beauties / J. Wiedemann

  Digital Beauties / J. Wiedemann

   Here you'll discover a host of digital beauties from all around the world and a dizzying array of styles and techniques-moody black-and-white nudes, surreal portraits, Lara Croft-style adventure chicks, sleek ultra-futuristic babes, etc. Both 2D and 3D design are covered, with an emphasis on the latter; some images are so stunningly lifelike it's hard to believe they're 100% computer generated.

 • Digitale Fototechniek / E. de Kam

  Digitale Fototechniek / E. de Kam

     Digitale Fototechniek biedt informatie die voor fotografen essentieel is voor het digitaal fotograferen. Stap voor stap wordt de fotograaf door alle facetten van de digitale fotografie geleid. Het begint bij de opname, de camera, de verschillende typen sensoren die in gebruik zijn en eindigt bij de verschillende manieren waarop fotografie wordt gepresenteerd. Digitale Fototechniek is een no-nonsense uitleg van alle belangrijke technische elementen, zoals het optimaal bereik en de ruisfactor. Maar ook het zo belangrijke histogram en de instellingen van de witbalans komen uitgebreid aan de orde. De computer en de essentie van een juiste invulling van gegevens voor verschillende doelen wordt niet vergeten. Digitale fototechniek is kort en bondig en heel helder geschreven. Het is voor iedereen die de digitale fotografie serieus neemt een nuttig en noodzakelijk boek.

 • Dijkshoorn kijkt kunst / N. Dijkshoorn

  Dijkshoorn kijkt kunst / N. Dijkshoorn

   Een willekeurig museum. Bezoekers volgen de pijlen op de vloer en hebben een koptelefoon op hun hoofd. Een stem zegt: 'De schedel staat voor vergankelijkheid' of 'Let ook op het engeltje in de linkerbovenhoek'. Dertig hoofden draaien tegelijk naar links. Dat wilde Nico Dijkshoorn ook wel eens: de blik sturen. Voor het Kröller-Müller Museum stelde hij een succesvolle audio-rondleiding samen. Hij schreef nieuwe teksten bij kunstwerken en sprak die zelf in. In dit boek gaat hij verder. Dijkshoorn kijkt kunst. En als je met hem hebt meegekeken, kijk je nooit meer hetzelfde.

 • Dood en opstanding / E. De Pascale

  Dood en opstanding / E. De Pascale

    Dit nieuwe deel van de Kunstbibliotheek bewijst dat de dood een uiterst fascinerend gegeven is, waarover veel te vertellen valt.Het boek telt acht hoofdstukken, die stuk voor stuk het levenseinde vanuit een uniek perspectief belichten. Dit naslagwerk toont door middel van kunstwerken uit verschillende perioden en culturen aan hoe nauw de dood wel is verbonden met de verschillende aspecten van het leven.De eerste vier hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de gewelddadige dood en het lijden in lichaam, geest en ziel, de dood in allegorieën in de gewijde en profane kunst, enkele beroemde kunstwerken met de dood als thema en, tenslotte, het afscheidnemen en de rouwplechtigheden.Hoofdstuk vijf buigt zich over de verschillende gedaanten waarin de dood, volgens ons collectieve geheugen, aan de levenden verschijnt. Hoofstukken zes en zeven zijn gewijd aan enerzijds de dodencultus en anderzijds het hiernamaals en de reis naar het dodenrijk. Het laatste deel bezingt hoe kunstenaars de triomf van het leven vieren over de verwoestende macht van de dood.

 • Duinen / H. Botman

  Duinen / H. Botman

   16/7/17. Gomdrukken van de Amsterdamse Waterleidingenduinen.

 • Dwars door de stad. / M. de Haan o.a

  Dwars door de stad. / M. de Haan o.a

   Dit mooie en degelijk uitgevoerde boek geeft een goed overzicht van het Nederlandse stadsgezicht in de negentiende eeuw. De drie schrijvers geven summier de voorgeschiedenis uit de zeventiende en achttiende eeuw weer om vervolgens ruim in te gaan op thema's in het 19e eeuwse stadsgezicht, de verhouding tussen werkelijkheid en fantasie, stijlen en uiteraard de historische ontwikkeling. Grote namen als Wijnand Nuijen, Charles Leickert, Jan Weisenbruch, Cornelis Springer, George Hendrik Breitner en Isaac Israels komen uitgebreid aan bod. Ook de rol van fotografie wordt niet vergeten. De steden waarop het stadsgezicht zich vooral concentreerde, waren Amsterdam en Den Haag. Speciale en uitgebreide aandacht gaat uit naar de Haagse schilder Floris Arntzenius die meer dan dertig jaar in zijn stad werkte en een kijkje geeft in het leven van meer dan een eeuw geleden. Het thema van het boek is goed uitgewerkt en bevat veel prachtige afbeeldingen in kleur.Drs. Monique Groot

 • Een eeuw apart. / J. Kiers.o.a.

  Een eeuw apart. / J. Kiers.o.a.

   21/10/17. Dit boek behandelt op een zeer byzondere en bovendien uitmuntende manier de Nederlandse schilderkunst van de 19e eeuw. Dit in een volledige doorsnede vanaf het neo-classicisme tot het post-impressionisme (Vincent van Gogh). Een en ander gebeurt op een prettig leesbare en onderhoudende manier, niet alleen middels de tekst, maar ook via (veel) uitstekende afbeeldingen (vnl. in kleur). Er worden bovendien invloeden beschreven en getoond met vroegere kunst, die de 19e eeuwse kunstenaars hebben beïnvloed. Het aantal onderwerpen is uiterst gevarieerd. Door dit alles geeft dit boek niet alleen een goed inzicht in de kunst van de romantiek, maar is het bovendien een goede hulp om te leren hoe men kunst moet en kan bekijken, waardoor die kunst voor velen een grotere betekenis kan krijgen. Een zeer aanbevelenswaardig boek, ook in cultuurhistorisch opzicht, waarin naast het hierboven geschetste, een inleiding en een beknopte geschiedenis van de vleugel van het Rijksmuseum, die deze kunst gaat herbergen, deel uitmaken. Toptien-boek.(Biblion recensie, Jan Thomassen.)

 • Een eeuw Willink - Agenda 00/01

  Een eeuw Willink - Agenda 00/01

   Data krijgen inhoud door de gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden. In ontwikkelingspaden van bedrijven is een cesuur niet zo eenduidig te formuleren. Waar de progressie van een kunstenaar zich laat aflezen aan zijn werk, wordt de ontwikkeling van een professionele organisatie afgemeten in data en de periode die ligt tussen uiteenlopende mijlpalen. Deze agenda biedt inzicht in beide. Het toont werken die Carel Willink in de loop van zijn lange kunstenaarsloopbaan heeft gecreeerd en biedt alle ruimte voor vastlegging van uw bezigheden in het komende jaar. Topwerken uit vijf decennia van de meester van het magisch realisme. gebundeld in het concrete harnas van een zakelijk gereedschap. 

 • Een kleine wereld / M. Bastin

  Een kleine wereld / M. Bastin

   De grote pracht van het kleine in de natuur bekeken van lente tot en met winter.

 • Een wonderlijke reis / H. Smith

  Een wonderlijke reis / H. Smith

   28/12/17. Kunstschilder Herman Smith beschrijft op hilarische, filosofische, en beeldende wijze de wereld die voor hem openging toen hij een beroerte kreeg. Een tijd lang zag hij alles alsof het nieuw was. De gewoonste dagelijkse handelingen kregen een hogere, transcendentale betekenis.  De beelden die hij zag, werkten genezend: ze hielpen hem bij het terugvinden van de tijd, de ruimte en zichzelf. Zodra het weer kon, herschiep hij deze beelden in krachtige kleurrijke schilderijen, waarin auto's over water glijden en bonen Russisch met elkaar praten. Aan de hand van de schilderijen vertelt hij het verhaal van zijn herstel.

 • Een zomer aan zee / A. van Gemert.

  Een zomer aan zee / A. van Gemert.

   18/11/17. Fotografe Annie van Gemert (Vught, 1954) legt het strandleven en hun bewoners vast in de badplaats De Panne aan de Vlaamse kust. Haar kleurenfoto’s worden afgewisseld met historische foto’s in zwartwit, en laten zo het contrast zien tussen het strandleven aan het begin en het einde van de twintigste eeuw. Misha Cohen schreef er een verhaal bij. De serie verscheen eerder in Vrij Nederland (1995).

 • Eik en Beuk / J.P. Thijsse

  Eik en Beuk / J.P. Thijsse

  Verkade album. Nieuwstaat 1995 

 • Eindelijk sneeuw. / A. Peters

  Eindelijk sneeuw. / A. Peters

   Nooit heb ik geweten waarom sneeuw mij altijd treft. In de afgelopen jaren kwam het begrip geregeld in mijn artikelen en columns terug. Soms terzijde, soms prominent. Misschien dat een bundeling van die stukken iets kan onthullen. In deze kleine onderzoeking van een ontroering gaat het telkens over anderen; kunstenaars, acteurs, muzikanten, schrijvers en schilders, maar die hardnekkige sneeuwgerichtheid moet toch ook iets over de beschouwer zeggen. Het mysterie van de 'chilly softness' (kille zachtheid, Emily Dickinson) kan nooit worden verklaard. Het in woorden vangen zou al veel zijn. Volgens mij zijn de afbeelding in deze uitgave minstens zo belangrijk. Zij tonen wat eigenlijk niet gezegd kan worden.

 • El mundo de Goya en sus dibujos./ E.L. Ferrari

  El mundo de Goya en sus dibujos./ E.L. Ferrari

    Goya werd geboren in Fuendetodos in Spanje, maar leefde later voornamelijk in Madrid. Hij groeide op in Zaragoza en werd op 13-jarige leeftijd leerling van een kunstenaar, José Luzán, die vriend van zijn vader was. Goya trouwde in 1773 met Josefa Bayeu, de zus van Francisco Bayeu, die inmiddels zijn leermeester was geworden.Goya was vooral portretschilder van de Spaanse koninklijke familie.

 • Elf jaar bijzondere kunst / W. Gerlings o.a.

  Elf jaar bijzondere kunst / W. Gerlings o.a.

   9/3/17. Elf jaar bijzondere kunst & de achterstraat: bijzondere kunst en bijzondere kunstenaars.

/
Toont 81 tot 100 (van 296 produkten)