Literatuur

/
Toont 201 tot 218 (van 218 produkten)
 • Tom poes en de pasmunt / Maarten Toonder

  Tom poes en de pasmunt / Maarten Toonder

   27/9/17. PostNl en Koninklijke Munt hebben samen dit boek uitgegeven.

 • Tussen mal en dwaas & Klein beginnen / S. Carmiggelt

  Tussen mal en dwaas & Klein beginnen / S. Carmiggelt

   11/5/17. S. Carmiggelt (1913-1987) ontwikkelde als schrijver van cursiefjes in de krant - aanvankelijk in Vooruit, de Haagse editie van Het Volk, en na de oorlog in Het Parool - een uniek meesterschap op de korte baan. Zijn rubriek `Kronkel' was om zijn hoge graad van herkenbaarheid geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse lezerspubliek. Carmiggelt liet zien dat er ook literatuur kan worden gemaakt in een vluchtig medium als de krant.

 • Uit de suiker in de tabak / P. A. Daum

  Uit de suiker in de tabak / P. A. Daum

   15/12/17. James van Tuyll wordt naar Nederlands-Indie gestuurd om fortuin te maken in de suikercultuur. Hij verliest zijn vrouw door zijn eigen slechte gedrag en zijn fortuin door zijn overstap naar de tabakscultuur, en is aan het eind van de roman nog slechter af dan in het begin. Krachtig debuut van P.A. Daum (1850-1898), ook wel liefkozend 'paatje' Daum genoemd. Oorspronkelijk verschenen als feuilleton; boeiend en met vaart geschreven. Daum verdiende zijn strepen in de journalistiek in het Nederlands-Indie van de tweede helft van de 19e eeuw. Dit is te merken aan zijn directe, onomwonden schrijfstijl waarmee hij feilloos de vinger op de zere plek legt van de 19e eeuwse koloniale samenleving.

 • Vallende ouders. / A. F. Th. van der Heijden

  Vallende ouders. / A. F. Th. van der Heijden

   6/11/16. Eerste deel van een autobiografische cyclus waarin een 30-jarige man terugkijkt op zijn Brabantse jeugd en Nijmeegse studietijd.

 • Vergeet het maar & Pingpong /S. Carmiggelt

  Vergeet het maar & Pingpong /S. Carmiggelt

   12/5/17.De bundels Vergeet het maar & Ping pong werden oorspronkelijk gepubliceerd in 1953 en 1954.

 • Verwoest Arcadie / G. Komrij

  Verwoest Arcadie / G. Komrij

   Een reconstructie van een leven tussen boeken en jongens, zo kan deze autobiografie/ontwikkelingsroman omschreven worden. Hoofdpersoon Jacob kan aan zowel jongens als boeken geen weerstand bieden. 'Boeken plukte bij uit de lange rijen in de stedelijke boekhandels vandaan, om ze vervolgens snel in zijn binnenzak of onder zijn jas te stoppen. Jongens plukte hij uit de vrije natuur, dat wil zeggen: van de straat. Allebei waren ze gratis en bij allebei ging het alleen om de buitenkant.' Het boek eindigt waar alles in Amsterdams Arcadië alleen nog maar buitenkant dreigt te worden. 'Dag in dag uit was hij bezig zoveel mogelijk op zijn kerfstok te krijgen. Zijn verzameling werd een zinloze vuilnishoop. Maar toch, langzaam, heel aarzelend tekende zich in de berg bric á brac iets af, langzaam steeg er iets op uit die bouillabaisse van spieringen en vermeende kabeljauwen, een sierlijke bladspiegel, de contouren van een mooi gezicht.

 • Vier wintervertellingen / G. Reve

  Vier wintervertellingen / G. Reve

   19/11/16. Het thema van deze, oorspronkelijk in het Engels geschreven verhalen is de uitbuiting en vijandschap tussen elkaar zeer na staande mensen uit klein-burgerlijk milieu - twee vrienden, twee broers, moeder en zoon - waardoor hun sleurige samenleving wordt vergiftigd.(NBD|Biblion recensie, Redaktie)

 • Vlissingse verhalen / R. J. Peskens

  Vlissingse verhalen / R. J. Peskens

   Bundeling van alle verhalen uit "Twee vorstinnen en een vorst", "Mijn tante Coleta" en de verspreide verhalen die ermee samenhangen en die deels niet eerder zijn gepubliceerd. Naar uitgeversinformatie i.v.m. eenmalige voordeelaanbieding. Verzorgde gebonden uitgave.(Biblion recensie, Redactie.)

 • Waarom schrijven?/ W. F. Hermans

  Waarom schrijven?/ W. F. Hermans

   16/9/17. Bij de jaarwisseling 1983-1984 verscheen de eerste druk van het boekje Waarom schrijven als nieuwjaarsgeschenk. Het is een van de weinige autobiografische geschriften van Hermans.

 • Wacht Maar Tot Ik Dood Ben. / H. Vogel

  Wacht Maar Tot Ik Dood Ben. / H. Vogel

   Wacht maar tot ik dood ben: het lang verwachte boek van Parool - journalist Hans Vogel, in de bewerking van Hans van den Bergh. Wat in de nalatenschap van de onlangs overleden auteur werd aangetroffen, was het resultaat van vele jaren intensief speurwerk. Hans Vogel heeft uitvoerig gesproken met alle artiesten die Annie M.G. Schmidt van nabij leerde kennen en die met haar hebben samengewerkt om haar oeuvre voor radio, televisie en in het theater te realiseren; van haar zoon Flip van Duyn kreeg hij inzage in Annies persoonlijke archief en het omvangrijke brievenmateriaal. Uit deze gesproken en geschreven getuigenissen heeft Vogel een uiterst leesbare, meeslepende reportage opgebouwd van Schmidts omgang met het toneel en de media, over haar plezier en haar conflicten, over de vriendschappen, de successen en de teleurstellingen. Wacht maar tot ik dood ben - de titel die Annie zelf aan Hans Vogel voorstelde - is geen biografie in de traditionele zin, maar een op duizenden feiten gebaseerd verslag van een zoektocht naar de achtergronden van Schmidts gevarieerde dramatische werk, dat vaak verborgen verbanden met haar persoonlijke leven blijkt te hebben. Wacht maar tot ik dood ben is verplichte lectuur voor elke liefhebber van het werk van Annie M.G. Schmidt.

 • Wat enigjes / M. Toonder

  Wat enigjes / M. Toonder

   Wat enigjes de giegelgak, de gezichtenhandel, de kwinkslagen.

 • Werken / G. Bomans

  Werken / G. Bomans

   Godfried Jan Arnold Bomans (Den Haag, 2 maart 1913 – Bloemendaal, 22 december 1971) was een Nederlandse schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid. Bomans was vele jaren de meest gelezen schrijver van Nederland. Hij heeft meer dan 60 boeken en vele andere geschriften op zijn naam staan. Hij heeft tijdens zijn leven weinig officiële erkenning gekregen, in ieder geval niet in de vorm van een literaire prijs. De literaire kritiek weet nog altijd niet goed wat ze met hem aan moet.

 • Wie God verlaat heeft niets te vrezen. / M. T Hart

  Wie God verlaat heeft niets te vrezen. / M. T Hart

   Elke gelovige is vertrouwd met de bijbeloverdenking, variërend van een lange preek tot een korte beschouwing op de achterkant van een kalenderblaadje. De overdenkingen hebben altijd een sterk moraliserende inslag, waarbij de gelovige steevast miskleunt; uiteraard is al wat God doet welgedaan. Dat de inhoud van deze preken en bijbeloverdenkingen vaak niet strookt met datgene wat je in de bijbel kunt lezen, ontdekte Maarten 't Hart al vroeg. Over de groeiende twijfel van jongsaf aan, onder andere door verbazingwekkende ontdekkingen in de Schrift, heeft hij een serie alternatieve bijbeloverdenkingen geschreven. Van 1992 tot 1994 publiceerde Maarten 't Hart in NRC Handelsblad zestien van deze stukken.

 • Woorden, woorden, woorden / H. Mulisch

  Woorden, woorden, woorden / H. Mulisch

   15/11/16.In het tweede bedrijf van Shakespeares Hamlet vraagt Polonius: "Wat leest u, heer?' Hamlet antwoordt: 'Woorden, woorden, woorden.' De titel voor zijn spel met een Hamlet passage heeft Mulisch hieraan ontleend. Op de eerste bladzijde van deze aangevulde heruitgave zegt Mulisch dat hij in de zenuwachtige weken van september 1971, die voorafgingen aan de geboorte van zijn kind, zich bezighield met 'huisvlijt'. Zo ontstond de hier gepubliceerde reeks literaire prenten. Uitgangspunt is de bekende 'To be, or not to be' monoloog van Hamlet. Elf vertalingen van deze monoloog worden gevolgd door typografische spelletjes en bewerkingen. Vondsten en grappen wisselen elkaar af. Amusant om door te bladeren, maar verder niet erg noodzakelijk.(NBD|Biblion recensie, Jos Radstake.)

 • Zeg nuzelf / M. Toonder

  Zeg nuzelf / M. Toonder

   Het is geen wonder, dat velen tegenwoordig in gezondheidsomstandigheden verkeren. De krant, de t.v. en andere communicatiemiddelen dwingen lieden met een gevoelige hersenvulling te veel hooi op de horens te nemen, zodat zij instorten en op een laag peil komen te staan. Ik voor mij moet mij door een bloeddruk toch al zoutloos bewegen - en daarom sta ik, wat lezen betreft, op een teer standpunt. Maar de lezing van dit boek heeft er zand over doen groeien, en ik kan u dan ook schrijven als heer met herwonnen levenskracht. is er een betere aanbeveling denkbaar?

 • Zielespiegel / H. Mulisch

  Zielespiegel / H. Mulisch

   11/7/17.Als ik naar een schilderij kijk, probeer ik erbij in de buurt te blijven - zo dichtbij als maar mogelijk is. Het is de bedoeling om precies te weten te komen hoe het werk in elkaar zit.  Een schrijver kijkt naar een schilderij en ziet wat anders, tenminste een schrijver als Harry Mulisch. Hij zwerft. Toen hij eenmaal ontdekt had dat hij met kunstwerken een beeld (of spiegel) van zijn ziel zou kunnen construeren, was er geen houden meer aan. Er gebeurde wat ik had gehoopt. Door de kunstwerken die hij uitkoos echt naar zich toe te trekken, gaf hij ze ook een andere horizon. Ik denk dat ze met de interpretaties en vertellingen van Mulisch heel goed kunnen leven. Tenslotte is de ernst waarmee de schrijver naar de kunstwerken keek meer dan voorbeeldig. Rudi Fuchs

 • Zondagmorgen zonder zorgen / G. Reve

  Zondagmorgen zonder zorgen / G. Reve

   19/11/16.In Zondagmorgen zonder zorgen, een verzameling korte stukken van Gerard Reve, aangevuld met vier brieven aan Rudy Kousbroek, is Reve aan het woord zoals we hem kennen: kritisch, bewogen, geest-rijk en hartstochtelijk.Intiemer met zijn publiek dan ooit, verdedigt hij zijn standpunten over kunst, religie, politiek en moraal. Hij komt krachtig uit voor wat hij belangrijk vindt, maar is ook in staat zijn meningen subtiel te relativeren en te nuanceren, en overal steekt zijn unieke humor de kop op. Het is een boek dat niet alleen voortdurend een dialoog uitlokt, maar ook herhaaldelijk een gulle lach veroorzaakt.

 • Zuidland / P. F. Thomese

  Zuidland / P. F. Thomese

   P.F. Thomése beschrijft in deze verhalenbundel de ongewenste lotsbestemmingen van enkele vergeten figuren uit de vaderlandse geschiedenis. Jacob Roggeveen, de ontdekkingsreiziger die tegen zijn zin uitzeilde naar het Zuidland, de tweederangs dichter Janus Dousa, die denkende aan Latijnse verzen een walvis op het strand vindt, de stervende 'hertog' van Ripperda en zijn lijfarts, een beeldenstormer-met-berouw en zijn gebochelde zoontje - allen dromen zij van de waarheid, maar als ze dichtbij komen, merken ze dat die onverdraaglijk is.

/
Toont 201 tot 218 (van 218 produkten)