Literatuur

/
Toont 21 tot 40 (van 251 produkten)
 • Avenue / Cees Nooteboom

  Avenue / Cees Nooteboom

   18/2/18. Cees Nooteboombracht als literair redacteur van Avenue gedurende vijftien jaar het mooiste uit de wereldpoëzie bij elkaar. Hij introduceerde vaak nog onbekende dichters en hun werk. Dankzij zijn reiszucht en nooit aflatende nieuwsgierigheid naar nog niet ontdekte dichters, internationale stromingen en nieuwe invloeden wist Nooteboom steeds weer buitenlandse dichters te publiceren die bepalend zijn gebleken voor de literatuur van de twintigste eeuw. Deze indrukwekkende verzameling poëzie toont het belang van Nootebooms redacteurschap voor de literatuur van die tijd.

 • Avontuur Amerika / C. Nooteboom

  Avontuur Amerika / C. Nooteboom

   Gedreven door nieuwsgierigheid en gewapend met een scherp observatievermogen reist Cees Nooteboom regelmatig naar Noord-Amerika. Natuurlijk ontdekt hij New York: `Ik doe de televisie aan en uit, kijk naar duizenden en duizenden verlichte ramen van wolkenkrabbers en voel me, zoals menige Nederlandse zakenman op reis, volmaakt alleen. Hoera, hoera, zou Remco Campert zeggen. Met zijn Volkswagenbus zoeft hij over de Interstate van de oostkust naar Autopia Los Angeles. De ervaren reiziger is altijd op zoek, in New England zoekt hij naar Hollandse sporen. In Chicago vindt hij geen jazz maar Mahler: `Ik voel mij als een duizelige adelaar en weet zeker dat ik straks uit mijn nest te pletter zal vallen voor de dirigent. Reizen is voor Nooteboom meer dan het overbruggen van afstanden, het is zijn manier van leven, en juist dat is het wat zijn verhalen zo boeiend en soms ook zo ontroerend maakt.

 • Banboeng-Bandung / F. Springer

  Banboeng-Bandung / F. Springer

    Chris Regensberg, een uitgerangeerde politicus, reist met een handelsdelegatie naar Indonesië , waar hij geboren en getogen is, en in een Japans interneringskamp heeft gezeten. Aanvankelijk lijkt het of de koel observerende oud-politicus geen enkele binding meer met het land heeft. Tot hij Bandung bezoekt. Daar gebeurt iets. Bandung wordt weer Bandoeng.

 • Bij nader inzien / J. J. Voskuil

  Bij nader inzien / J. J. Voskuil

   19/7/19. De roman Bij nader inzien, voor het eerst verschenen in 1963, is de fascinerende beschrijving van een groep studenten Nederlands in Amsterdam tussen 1946 en 1953. Met een grote rijkdom aan onvergetelijke details weet J.J. Voskuil de typisch na-oorlogse atmosfeer van het studentenleven uit die tijd op te roepen. Vooral via de talloze op studentenkamers gevoerde discussies, waarin de literatuur een belangrijke rol speelt, raakt de lezer heel geleidelijk bekend met de persoonlijkheid en de opvattingen van elk van de personages: de studenten voelen verwantschap met het gedachtegoed dat het tijdschrift Forum in de jaren ¿30 uitdroeg: het denken in ¿vriend en vijand¿, de nadruk op intelligentie en de afkeer van wetenschap. Maarten Koning, alter-ego van de schrijver, leert zichzelf bij stukjes en beetjes kennen, door te letten op hoe hij reageert op verschillende situaties, alleen, of met anderen. Een centrale vraag voor hem, en daarom ook in de roman, is die naar de betekenis van vriendschap. Maarten Koning moet uiteindelijk ervaren dat vriendschap bij nader inzien niets te betekenen heeft. Drieëndertig jaar na de verschijning van deze debuutroman verscheen het eerste deel van Het Bureau, een roman in zeven delen, waarmee Voskuil zijn naam als schrijver definitief vestigde.

 • Binnen de huid / J. J. Voskuil

  Binnen de huid / J. J. Voskuil

   20/11/16.Binnen de huid kan worden beschouwd als een uitdieping van Bij nader inzien. Portretteerde Voskuil in zijn debuutroman een groep vrienden, hiervan zijn in Binnen de huid behalve Maarten en Nicolien Koning op enkele passages na eigenlijk alleen nog de welbespraakte Paul Dehoes en zijn vrouw Rosalie overgebleven. Dit is niet voor niets want in de loop der tijd zijn tussen beide paren emotionele spanningen ontstaan en deze komen in Binnen de huid aan de oppervlakte. Wat Binnen de huid vergeleken met Bij nader inzien en Het Bureau zo bijzonder maakt, is dat deze roman als enige geschreven is in de ik-vorm. Hierdoor wordt de lezer als nooit tevoren het gedachtenleven van Maarten Koning binnengetrokken. De roman toont één groot gevecht tussen zijn emoties en zijn ratio, en in dat gevecht 'binnen de huid' raakt Koning het spoor zelfs af en toe bijster.

 • Binnen de huid / J. J. Voskuil

  Binnen de huid / J. J. Voskuil

   18/3/17. Binnen de huid kan worden beschouwd als een uitdieping van Bij nader inzien. Portretteerde Voskuil in zijn debuutroman een groep vrienden, hiervan zijn in Binnen de huid behalve Maarten en Nicolien Koning op enkele passages na eigenlijk alleen nog de welbespraakte Paul Dehoes en zijn vrouw Rosalie overgebleven. Dit is niet voor niets want in de loop der tijd zijn tussen beide paren emotionele spanningen ontstaan en deze komen in Binnen de huid aan de oppervlakte. Wat Binnen de huid vergeleken met Bij nader inzien en Het Bureau zo bijzonder maakt, is dat deze roman als enige geschreven is in de ik-vorm. Hierdoor wordt de lezer als nooit tevoren het gedachtenleven van Maarten Koning binnengetrokken. De roman toont één groot gevecht tussen zijn emoties en zijn ratio, en in dat gevecht 'binnen de huid' raakt Koning het spoor zelfs af en toe bijster. De lezer zal Binnen de huid ervaren als een roman zoals er in de literatuur nog niet eerder is geschreven. Het is een intieme, genadeloos eerlijke en pijnlijke registratie van een schrijver die alleen door nauwkeurige verslaglegging kon hopen uit de put te kunnen klimmen waarin hij terechtgekomen was. Door Binnen de huid zullen alle bewonderaars van Bij nader inzien en Het Bureau zich genoodzaakt zien deze romans opnieuw te beschouwen.

 • Bloedboek / D. Verhulst

  Bloedboek / D. Verhulst

   5/2/18. Dimitri Verhulst keerde terug naar de Bijbel om de schoonheid van de taal, maar toen hij zich aan het hervertellen zette realiseerde hij zich dat de verhalen eigenlijk mooier zijn dan de woorden waarin ze gevat zijn.De eerste vijf Bijbelboeken bevatten de geschiedenis van het ontstaan van de wereld, de verspreiding der volkeren en de wetgeving. Het zijn de verhalen die iedereen wel kent, maar ze worden steeds minder gelezen.Verhulst besloot de verhalen terug te geven aan de taal en verbaasde zich over gruwelijke details en lachwekkende eigenaardigheden...

 • Bougainville / F. Springer

  Bougainville / F. Springer

   Tijdens een gezamenlijk verblijf in Bangladesh verdrinkt Tommie Vaulant, een jeugdvriend van diplomaat Bo, op raadselachtige wijze in de Golf van Bengalen. Bo ontvangt van Tommies weduwe papieren, die een merkwaardig licht werpen op het gedeelde verleden van de vrienden. Bougainville werd bekroond met de F. Bordewijkprijs.

 • Brief aan mijn moeder / I. Meijer

  Brief aan mijn moeder / I. Meijer

   Een van de beklemmendste autobiografische geschriften van de laatste jaren. De auteur weerlegt in deze novelle alle denigrerende opmerkingen die hij in zijn leven van zijn moeder te horen kreeg. Joods, geboren tijdens de oorlog, op transport gezet en door 'het kamp gesleurd' worden deze feiten hem door zijn moeder aangewreven; later dan, wanneer blijkt dat de zoon de verwachtingen van de moeder niet waar kan maken. Ook andere opmerkingen, zoals 'ik moet jouw onderbroeken wassen' worden aan de orde gesteld. Uit dit boek blijkt op 'n ontstellende wijze hoe verregaand de invloed is die ouders uitoefenen op het leven van hun kind. Zo sterk zelfs dat, wat zij ook doen, zij nooit de voldoening kunnen smaken eens 'iets goed te hebben gedaan'. Vrij kleine druk.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Briefwisseling 1 / J. Huizinga

  Briefwisseling 1 / J. Huizinga

  13/6/19.  Het eerste deel van deze lang verwachte correspondentie omvat 569 brieven, over uiterst diverse onderwerpen, zeer verschillend in belang en uiteenlopend van lengte. In de betreffende periode vallen studie en promotie van Huizinga, zijn loopbaan als leraar te Haarlem, benoeming tot hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis te Groningen (1905) en vervolgens in algemene geschiedenis te Leiden (1914). Zijn meest beroemd geworden historische werken, verschenen in dat tijdperk: 'Herfsttij der middeleeuwen' (1919) en 'Erasmus' (1924). Ofschoon de achterhaalde correspondentie grote hiaten vertoont, was de redactie toch nog gedwongen keuzes te maken: strikt wetenschappelijke kwesties genoten daarbij geen voorrang. Er komt een opvallend grote hoeveelheid brieven voor van veelzijdig begaafde kunstenaars: André Jolles, Henriëtte en Richard Roland Holst, Jan Veth. Met deze correspondentie, die alle liefhebbers van Huizinga's werk zal interesseren, kan ook een nog steeds ontbrekende biografie van Huizinga naderbij komen.(Biblion recensie, P.A.M. Geurts.)

 • Brieven aan Bram P. / G. Reve

  Brieven aan Bram P. / G. Reve

   Brieven aan Bram P. Bundel met achttien brieven die Reve in de jaren 1987-1999 schreef aan Bram Peper, toen burgemeester van Rotterdam.De Bezige Bii. 2003. Als nieuw.

 • Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980 / G. Reve

  Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980 / G. Reve

   19/11/16. Een hoogtepunt in deze bundel is de zeer lange brief waarin Reve een aantal dromen beschrijft en voorziet van zijn eigen duiding. Een en ander betekent overigens niet, dat er in deze bundel niets te lachen valt. Groothuyse en Reve hebben niet alleen een zakelijk, maar ook een zeer vriendschappelijk contact. De brieven beslaan de periode 1963-1980. Ze documenteren daarmee een groot en belangrijk deel van het getormenteerde schrijversleven van Gerard Reve.

 • Brieven van een aardappeleter / Gerard Reve

  Brieven van een aardappeleter / Gerard Reve

    BRIEVEN VAN EEN AARDAPPELETER bevat een keuze uit de ongepubliceerde correspondentie van meer dan dertig jaar. Onder de geadresseerden zijn uitgevers als Geert van Oorschot en Johan Polak, auteurs als Remco Campert, F. ten Harmsen van der Beek en Jac van Hattum, maar ook talrijke andere personen en instanties. BRIEVEN VAN EEN AARDAPPELETER is in zekere zin een autobiografie van Reve. Het boek belicht zijn sociaal-economische positie, de onderhandelingen met opdrachtgevers en organisatoren, de publieke optredens, het literaire werk, de ontwikkelingen in zijn denken, zijn liefdes en zijn beurtelings tedere en verwoestend-venijnige karakter.

 • Broodje halfom / B. Chabot

  Broodje halfom / B. Chabot

   13/12/16. Het gelukstelegram. In de catacomben van Paradiso komt Herman opgetogen op me af. "Ik heb een telegram van de koningin gekregen." Hij haalt een stuk papier uit de binnenzak van zijn colbertjasje en vouwt het open. "Zal ik het voorlezen?" Ik kijk over zijn schouder mee. Het vel is leeg. "Voorlezen? Telegram van de koningin. En de tekst luidt: h e r m a n s t o p"" In 1994 verscheen 'Broodje gezond'. Bart Chabot toonde het fenomeen in zijn ware gedaante: als huisvader, kunstenaar en bij moeder Brood. Broodje halfom vertelt verder over Nederlands enige rock-'n'-rollheld: de viering van Hermans vijftigste verjaardag, de schilderscarrière die een hoge vlucht neemt en de avonturen van Herman als kapitein van de wilde vaart. Broodje halfom is het tweede deel in de unieke Herman Brood-trilogie van Bart Chabot. De pers over Broodje gezond: "Het beste valt Broodje gezond te vergelijken met Jack Kerouacs On the Road.

 • Büchmania Magazine

  Büchmania Magazine

   17/8/17. Bijdragen van Guus Bauer, Henk Spaakman, Arjan van Olst, André Koolen, Karin Piters, Menno Voskuijl, David de Poel e.a., over o.a. Boudewijn Büch, Harry Prick en Bernade.

 • Camera obscura / Hildebrand

  Camera obscura / Hildebrand

   6/4/18. De Camera Obscura is niet alleen een héél bekend maar ook een heel leuk boek uit de negentiende eeuw. Met geamuseerde, soms spottende blik bekijkt de student Hildebrand de wereld om hem heen. Hij lacht om de burgerlijke samenleving met haar vaste gewoonten, haar sterke sociale controle en haar isolement. Het was de tijd dat de stadspoorten 's avonds nog dichtgingen, en men alleen kon reizen met de trekschuit of de diligence. De omgang tussen jongens en meisjes was strak geregeld. Iedereen moest zijn plaats weten en wee je gebeente als je daarvan probeerde af te wijken.

 • Clownerietjes / T. Hermans

  Clownerietjes / T. Hermans

   31/10/18. In 1975 ontsprong aan de beeldende kracht van Toon Hermans het boek Clownerietjes. Het is bijna niet voor te stellen dat hij dit in enkele maanden heeft kunnen verzinnen, tekenen en samenstellen.

 • Contrapunt / A. Enquist

  Contrapunt / A. Enquist

   11/4/17. Hangend over een grote tafel en bevangen door een grimmige eenzaamheid bestudeert een vrouw met 'een uitgebreid verleden' de Goldbergvariaties van JohannSebastian Bach.Zedoetdat met de rug naar de toekomst, de blik gericht op wat geweest is. Soms staat ze op om plaats te nemen aan de vleugel en een variatie te gaan spelen. Maar de pianostudie lijkt voor de vrouw allereerst een verdovend middel. Langzaammaar zeker, variatie voor variatie, ontvouwt zich het landschap van haar verleden zoals zij dat voorzich ziet.Dat levert een allerminst chronologisch beeld op.Op de voorgrond treedt echter voortdurend een gezin: een vrouw (die zijzelf is), een man, een dochter en een zoon – in verschillende levensstadia. Momenten van geluk en pijn, van vrolijkheid en razernij, van onbekommerdheid en zorg wisselen elkaar in snel tempo af. Zo is het leven.Maar onder al dat onvermijdelijke existeren resoneert van meet af aan iets; aanvankelijk ternauwernood waarneembaar maar gaandeweg dringt een verontrustende ondertoon zich in toenemendemate aan ons op.

 • Dag opa & Oude mensen / S. Carmiggelt.

  Dag opa & Oude mensen / S. Carmiggelt.

   12/5/17. De 'Kronkels' van S. Carmiggelt (1913-1987) waren om hun hoge graad van herkenbaarheid geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse volk. De puntige, laconieke stijl ervan paste uitstekend in een vluchtig medium als de krant. Niettemin is het werk, dat nauwelijks met het oog op duurzaamheid geschreven lijkt, inmiddels deel gaan uitmaken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

 • Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

  Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

   19/9/17. Autobiografisch relaas van een joodse vrouw die als jonge weduwe de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meemaakt.

/
Toont 21 tot 40 (van 251 produkten)