Literatuur

/
Toont 21 tot 40 (van 217 produkten)
 • Bernhard. Een verborgen geschiedenis / A. van der Zijl.

  Bernhard. Een verborgen geschiedenis / A. van der Zijl.

  23/5/17. Na met veel succes de mens achter ‘schaduwkoningin’ Annie M.G. Schmidt achterhaald te hebben, heeft Annejet van der Zijl zich nu gewaagd aan een zoektocht naar de historische waarheid achter de mythe Bernhard. Het resultaat is een verhaal van faustiaanse allure. Een astmatisch gepest jongetje met louter onvoldoendes voor sport, dat zich wist te transformeren tot het summum van mannelijkheid: een geallieerde oorlogsheld met een heel volk aan zijn voeten. Maar ook Bernhard betaalde wel degelijk een prijs voor de keuzes die hij maakte, en als er iets is wat dit boek duidelijk maakt, dan is het wel dat hij veel minder dan hij deed voorkomen de regisseur was van zijn eigen leven.Bernhard is niet bepaald het stoere jongensboek waarmee hijzelf de geschiedenis in had willen gaan. Het is ook zeker niet het inktzwarte scenario dat zijn tegenstrevers van zijn leven maakten. Het is allemaal veel toevalliger, kleiner en vooral menselijker dan dat. En daarom, misschien wel voor het eerst, begrijpelijk. 

 • Bezorgde ouders / G. Reve

  Bezorgde ouders / G. Reve

   19/11/16. De hoofdpersoon, de eenenveertigjarige drankzuchtige dichter Hugo Treger, woont samen met Eenhoorn, een achttien jaar jongere student tegenover de hoofdstedelijke dierentuin Artis. Aan de vooravond van Kerstmis wordt hij geweld door erotische fantasieën en angsten. In de hoofdpersoon herkennen we een afsplitsing van Frits van Egters, de hoofdpersoon uit De Avonden. Het is opnieuw een hard, bijna genadeloos boek, maar er valt voor de lezer, net als in De Avonden, weer veel en onbedaarlijk te lachen.

 • Binnen de huid / J. J. Voskuil

  Binnen de huid / J. J. Voskuil

   20/11/16.Binnen de huid kan worden beschouwd als een uitdieping van Bij nader inzien. Portretteerde Voskuil in zijn debuutroman een groep vrienden, hiervan zijn in Binnen de huid behalve Maarten en Nicolien Koning op enkele passages na eigenlijk alleen nog de welbespraakte Paul Dehoes en zijn vrouw Rosalie overgebleven. Dit is niet voor niets want in de loop der tijd zijn tussen beide paren emotionele spanningen ontstaan en deze komen in Binnen de huid aan de oppervlakte. Wat Binnen de huid vergeleken met Bij nader inzien en Het Bureau zo bijzonder maakt, is dat deze roman als enige geschreven is in de ik-vorm. Hierdoor wordt de lezer als nooit tevoren het gedachtenleven van Maarten Koning binnengetrokken. De roman toont één groot gevecht tussen zijn emoties en zijn ratio, en in dat gevecht 'binnen de huid' raakt Koning het spoor zelfs af en toe bijster.

 • Binnen de huid / J. J. Voskuil

  Binnen de huid / J. J. Voskuil

   18/3/17. Binnen de huid kan worden beschouwd als een uitdieping van Bij nader inzien. Portretteerde Voskuil in zijn debuutroman een groep vrienden, hiervan zijn in Binnen de huid behalve Maarten en Nicolien Koning op enkele passages na eigenlijk alleen nog de welbespraakte Paul Dehoes en zijn vrouw Rosalie overgebleven. Dit is niet voor niets want in de loop der tijd zijn tussen beide paren emotionele spanningen ontstaan en deze komen in Binnen de huid aan de oppervlakte. Wat Binnen de huid vergeleken met Bij nader inzien en Het Bureau zo bijzonder maakt, is dat deze roman als enige geschreven is in de ik-vorm. Hierdoor wordt de lezer als nooit tevoren het gedachtenleven van Maarten Koning binnengetrokken. De roman toont één groot gevecht tussen zijn emoties en zijn ratio, en in dat gevecht 'binnen de huid' raakt Koning het spoor zelfs af en toe bijster. De lezer zal Binnen de huid ervaren als een roman zoals er in de literatuur nog niet eerder is geschreven. Het is een intieme, genadeloos eerlijke en pijnlijke registratie van een schrijver die alleen door nauwkeurige verslaglegging kon hopen uit de put te kunnen klimmen waarin hij terechtgekomen was. Door Binnen de huid zullen alle bewonderaars van Bij nader inzien en Het Bureau zich genoodzaakt zien deze romans opnieuw te beschouwen.

 • Bougainville / F. Springer

  Bougainville / F. Springer

   Tijdens een gezamenlijk verblijf in Bangladesh verdrinkt Tommie Vaulant, een jeugdvriend van diplomaat Bo, op raadselachtige wijze in de Golf van Bengalen. Bo ontvangt van Tommies weduwe papieren, die een merkwaardig licht werpen op het gedeelde verleden van de vrienden. Bougainville werd bekroond met de F. Bordewijkprijs.

 • Brief aan mijn moeder / I. Meijer

  Brief aan mijn moeder / I. Meijer

   Een van de beklemmendste autobiografische geschriften van de laatste jaren. De auteur weerlegt in deze novelle alle denigrerende opmerkingen die hij in zijn leven van zijn moeder te horen kreeg. Joods, geboren tijdens de oorlog, op transport gezet en door 'het kamp gesleurd' worden deze feiten hem door zijn moeder aangewreven; later dan, wanneer blijkt dat de zoon de verwachtingen van de moeder niet waar kan maken. Ook andere opmerkingen, zoals 'ik moet jouw onderbroeken wassen' worden aan de orde gesteld. Uit dit boek blijkt op 'n ontstellende wijze hoe verregaand de invloed is die ouders uitoefenen op het leven van hun kind. Zo sterk zelfs dat, wat zij ook doen, zij nooit de voldoening kunnen smaken eens 'iets goed te hebben gedaan'. Vrij kleine druk.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Brieven aan Bram P. / G. Reve

  Brieven aan Bram P. / G. Reve

   Brieven aan Bram P. Bundel met achttien brieven die Reve in de jaren 1987-1999 schreef aan Bram Peper, toen burgemeester van Rotterdam.De Bezige Bii. 2003. Als nieuw.

 • Brieven aan matroos Vosch / G. Reve

  Brieven aan matroos Vosch / G. Reve

   Brieven aan matroos Vosch 1975-1992 bestrijkt een lange, intense en veelbewogen periode en nergens anders zal de lezer de neerslag daarvan indringender terugvinden dan in deze intieme en veelomvattende brieven. Aangezien Matroos Vosch het dichtst bij Gerard Reve staat en hem het beste kent, maakt de auteur hem keer op keer en zonder terughouding deelgenoot van de kern van zijn leven en schrijverschap. Ook wanneer hij hem op de hoogte houdt van alledaagse gebeurtenissen is hij veelbetekenend, aangezien bij Reve als bij geen ander leven en werk onlosmakelijk verbonden zijn. Het leven in Frankrijk, de verhuizingen, het ontstaan en de uitgave van zijn vele boeken in deze periode, zijn opvattingen over liefde, kunst, geloof en maatschappij, alles komt in deze verzameling brieven ruimschoots aan de orde. De brieven zijn ontroerend, hilarisch en in hun meedogenloze oprechtheid ook vaak schokkend.

 • Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980 / G. Reve

  Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980 / G. Reve

   19/11/16. Een hoogtepunt in deze bundel is de zeer lange brief waarin Reve een aantal dromen beschrijft en voorziet van zijn eigen duiding. Een en ander betekent overigens niet, dat er in deze bundel niets te lachen valt. Groothuyse en Reve hebben niet alleen een zakelijk, maar ook een zeer vriendschappelijk contact. De brieven beslaan de periode 1963-1980. Ze documenteren daarmee een groot en belangrijk deel van het getormenteerde schrijversleven van Gerard Reve.

 • Brieven van een aardappeleter / Gerard Reve

  Brieven van een aardappeleter / Gerard Reve

    BRIEVEN VAN EEN AARDAPPELETER bevat een keuze uit de ongepubliceerde correspondentie van meer dan dertig jaar. Onder de geadresseerden zijn uitgevers als Geert van Oorschot en Johan Polak, auteurs als Remco Campert, F. ten Harmsen van der Beek en Jac van Hattum, maar ook talrijke andere personen en instanties. BRIEVEN VAN EEN AARDAPPELETER is in zekere zin een autobiografie van Reve. Het boek belicht zijn sociaal-economische positie, de onderhandelingen met opdrachtgevers en organisatoren, de publieke optredens, het literaire werk, de ontwikkelingen in zijn denken, zijn liefdes en zijn beurtelings tedere en verwoestend-venijnige karakter.

 • Broodje halfom / B. Chabot

  Broodje halfom / B. Chabot

   13/12/16. Het gelukstelegram. In de catacomben van Paradiso komt Herman opgetogen op me af. "Ik heb een telegram van de koningin gekregen." Hij haalt een stuk papier uit de binnenzak van zijn colbertjasje en vouwt het open. "Zal ik het voorlezen?" Ik kijk over zijn schouder mee. Het vel is leeg. "Voorlezen? Telegram van de koningin. En de tekst luidt: h e r m a n s t o p"" In 1994 verscheen 'Broodje gezond'. Bart Chabot toonde het fenomeen in zijn ware gedaante: als huisvader, kunstenaar en bij moeder Brood. Broodje halfom vertelt verder over Nederlands enige rock-'n'-rollheld: de viering van Hermans vijftigste verjaardag, de schilderscarrière die een hoge vlucht neemt en de avonturen van Herman als kapitein van de wilde vaart. Broodje halfom is het tweede deel in de unieke Herman Brood-trilogie van Bart Chabot. De pers over Broodje gezond: "Het beste valt Broodje gezond te vergelijken met Jack Kerouacs On the Road.

 • Büchmania Magazine

  Büchmania Magazine

   17/8/17. Bijdragen van Guus Bauer, Henk Spaakman, Arjan van Olst, André Koolen, Karin Piters, Menno Voskuijl, David de Poel e.a., over o.a. Boudewijn Büch, Harry Prick en Bernade.

 • Carmiggelt / H.. van Gelder

  Carmiggelt / H.. van Gelder

   26/10/16.Simon Carmiggelt (1913-1987) deed zich voor als de man die vanaf de zijlijn, minzaam peinzend, het menselijk tekort beschouwde en beschreef in fijnzinnige verhaaltjes met een tragikomische strekking. De ironie van zijn zinswendingen, de beeldende kracht van zijn metaforen en de melancholieke toonzetting van zijn humor maakten hem tot de observator, die altijd alles in evenwicht leek te hebben. De postume onthulling van zijn verhouding met Renate Rubinstein deed pas vermoeden dat hij ook een andere kant had, die echter nog grotendeels onbelicht is gebleven. Uit dit levensverhaal komen de vele kanten van Carmiggelt naar voren: de publieke persoonlijkheid, die hij bewust cultiveerde en naar voren schoof, en de persoon daarachter: de man die zichzelf uit de schaduw moest halen van zijn in de bezetting opgepakte broer, die aan de oorlog een aan fanatisme grenzend wereldbeeld overhield, en die zichzelf ondanks drank en depressies overeind trachtte te houden. Een man ook, die dartel uit de hand kon springen en een gretig feestvierden was, maar die tegelijk ongenadig hard kon zijn voor zichzelf en anderen, en anderzijds de tranen voelde opkomen als hij zijn favoriete 'In a sentimental mood' van Duke Ellington hoorde. Door getuigenissen van vrienden en tijdgenoten, en door een analyse van de duizenden onbekend gebleven Kronkels, rijst van Simon Carmiggelt een veelzijdiger en boeiender beeld op dan tot dusver bekend was. Henk van Gelder (1946) is freelance publicist op velerlei gebied. Eerder schreef hij onder meer biografieën van Jacques van Tol (De spookschrijver) en Abraham Tuschinski.

 • Contrapunt / A. Enquist

  Contrapunt / A. Enquist

   11/4/17. Hangend over een grote tafel en bevangen door een grimmige eenzaamheid bestudeert een vrouw met 'een uitgebreid verleden' de Goldbergvariaties van JohannSebastian Bach.Zedoetdat met de rug naar de toekomst, de blik gericht op wat geweest is. Soms staat ze op om plaats te nemen aan de vleugel en een variatie te gaan spelen. Maar de pianostudie lijkt voor de vrouw allereerst een verdovend middel. Langzaammaar zeker, variatie voor variatie, ontvouwt zich het landschap van haar verleden zoals zij dat voorzich ziet.Dat levert een allerminst chronologisch beeld op.Op de voorgrond treedt echter voortdurend een gezin: een vrouw (die zijzelf is), een man, een dochter en een zoon – in verschillende levensstadia. Momenten van geluk en pijn, van vrolijkheid en razernij, van onbekommerdheid en zorg wisselen elkaar in snel tempo af. Zo is het leven.Maar onder al dat onvermijdelijke existeren resoneert van meet af aan iets; aanvankelijk ternauwernood waarneembaar maar gaandeweg dringt een verontrustende ondertoon zich in toenemendemate aan ons op.

 • Dag opa & Oude mensen / S. Carmiggelt.

  Dag opa & Oude mensen / S. Carmiggelt.

   12/5/17. De 'Kronkels' van S. Carmiggelt (1913-1987) waren om hun hoge graad van herkenbaarheid geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse volk. De puntige, laconieke stijl ervan paste uitstekend in een vluchtig medium als de krant. Niettemin is het werk, dat nauwelijks met het oog op duurzaamheid geschreven lijkt, inmiddels deel gaan uitmaken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

 • Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

  Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

   19/9/17. Autobiografisch relaas van een joodse vrouw die als jonge weduwe de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meemaakt.

 • De beste beesten 2 / Midas Dekkers

  De beste beesten 2 / Midas Dekkers

   3/11/17. Na het succes van De beste beesten is er nu opnieuw een dubbeldikke verzamelbundel van Midas Dekkers, met een selectie van de leukste columns uit zijn eerder verschenen bundels. Het zijn grappige en altijd rake karakterschetsen van dieren, mensen en andere verschijnselen in de natuur. Tekenaar Maus Slangen maakte bij elk beest een indringend portret.

 • De bijbel volgens N. Matsier

  De bijbel volgens N. Matsier

  - Jij vandaag gedaan?- Boek Ruth gelezen.- En?- Hartstikke mooi.Nee, zo'n gesprek zul je niet gauw horen! Wie gaat er nou voor zijn plezier de bijbel lezen? Nicolaas Matsier dus. Met De bijbel volgens Nicolaas Matsier levert hij niet alleen het bewijs dat het mogelijk is om de bijbel met groot plezier te lezen, hij draagt dat plezier ook rechtstreeks en met verve over op de lezer.Dit boek heeft voor zijn totstandkoming twee keer het houvast van een krant benut. De bijbel volgens Nicolaas Matsier is de bundeling van de mooie stukken die hij de afgelopen vijf jaar heeft geschreven voor achtereenvolgens de 'Achterpagina' van het NRC Handelsblad en het zaterdagse katern Letter & Geest van Trouw. Een enthousiasmerende introductie tot de boeken van het Oude Testament."Essayistiek van de hoogste soort, na herlezing van de bijbel als literatuur." de Volkskrant 

 • De blijdschapper / M. Toonder

  De blijdschapper / M. Toonder

   Deeltje uit een reeks van 48 gebonden uitgaven van afzonderlijke Bommelverhalen, prettig in de hand liggend met royale weergave van de tekeningen. Dit is een krantestrip uit 1970, in 1973 gebundeld in de paperback "Met uw welnemen". Moet men het eerst slecht gehad hebben om het goed te kunnen hebben? De pilletjes in dit verhaal roepen de diskussie rond Prozac in gedachten. Ze zijn uiterst geneeskrachtig: Heer Bommel blijkt ineens in staat de knechten van de markies met één vuistslag uit het beeld te verwijderen, iets wat hij al heel lang had willen doen.

 • De bloemen van Oscar Kristelijn / J. Siebelink

  De bloemen van Oscar Kristelijn / J. Siebelink

   Dit boek is een vervolg op een eerdere roman van dezelfde auteur: 'Laatste schooldag' (a.i. herdr. 97-47-176-3), waarin de hoofdfiguur afscheid nam van het leraarschap. Hij blijkt nu een nieuw leven aan te vangen als bloemenkoopman. Intussen verwerkt hij de relaties die voor hem van belang zijn: de vrouw van wie hij gescheiden is, zijn zoon die te veel een 'corpsbal' geworden is, en vooral de relatie met zijn vader. In feite is elk 'hoofdstuk' een op zichzelf staand verhaal en kan het boek ook een verhalenbundel worden genoemd, net als 'Laatste schooldag', alleen de hoofdpersoon blijft hetzelfde. Veelal speelt de geschiedenis op het platteland, waar Oscar Kristelijn woont en werkt. Daardoor krijgt het een en ander soms trekjes van een streekroman. De stijl is echter modern en makkelijker leesbaar. Delen uit de bundel zijn al eerder in diverse kranten en publicaties opgenomen. Een echt plot ontbreekt, wie daarnaar zoekt komt bedrogen uit. Vrij kleine druk.(Biblion recensie, Drs. E.A. van Kemenade.)

/
Toont 21 tot 40 (van 217 produkten)