Literatuur

/
Toont 41 tot 60 (van 217 produkten)
 • De boekhandel / B. Buch

  De boekhandel / B. Buch

   16/9/17. Geschreven ter gelegenheid van de verhuizing van de Boekhandel Scheltema Holkema Vermeulen van het |Spui naar het Koningsplein in 1985.

 • De brief / C. Nootenboom

  De brief / C. Nootenboom

   15/9/17. Kaft met flappen,in kleur geïllustreerd..

 • De buurman / J. J. Voskuil

  De buurman / J. J. Voskuil

   19/11/16.De buurman beschrijft de ontwikkeling van de vriendschap tussen Maarten en Nicolien Koning met hun twee homoseksuele buren Petrus en Peer. Petrus is een stugge, om niet te zeggen knorrige man van middelbare leeftijd, Peer is een jongensachtige dertiger. Nicolien begroet hun komst uitbundig omdat homoseksuelen volgens haar underdogs zijn, en beide mannen kunnen om die reden rekenen op haar compromisloze sympathie. Dit in tegenstelling tot Maarten, die al na een enkele ontmoeting tot de conclusie komt dat beide mannen intellectueel volstrekt oninteressant zijn. Toch ontstaat er een regelmatig en intensief contact met de twee buurmannen. Ze passen op elkaars huisdieren en gaan over en weer bij elkaar op bezoek. Toch gaat het op een gegeven moment mis. De band met Peer en Petrus wordt steeds grimmiger.

 • De doodshoofd vlinder / j. Wolkers.

  De doodshoofd vlinder / j. Wolkers.

   26/10/16.Uit de gesprekken van de kinderen uit een groot gereformeerd gezin die elkaar treffen bij de begrafenis van hun bejaarde vader, rijst het beeld op van de loop die hun leven genomen heeft.

 • De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

  De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

   9/4/17. Morosofie is het tweede deel van de Encyclopedie van de Domheid. Hierin staan Nederlandse en Vlaamse denkers centraal wier theorieën over het bestaan zo absurd zijn, dat ze van de weeromstuit een welhaast literaire kwaliteit krijgen. Honderd van de meest spectaculaire zienswijzen worden samengevat. Op karikaturale wijze maken de waanwijzen de domheid tastbaar waar ieder mens wel eens het slachtoffer van wordt. Van hun fouten kunnen wij leren. Bovendien valt er veel te genieten van de vindingrijkheid waarmee zijn hun waantheorieën hebben pogen te onderbouwen. Morosofie is wetenschap met vakantie, een vrolijke wetenschap.

 • De familieblues / Y. Kroonenberg

  De familieblues / Y. Kroonenberg

   Vrienden kunnen je in de steek laten, familie blijft altijd familie.Iedereen heeft wel een zwart schaap in de familie, een opdringerige tante, een toegeeflijke grootvader en een lastige oom die op verjaardagen altijd te veel drinkt. Je bent onlosmakelijk verbonden met je ouders, je broers en zussen, hoe je ook over ze denkt. Kroonenberg noemt dit 'familieblues'; het melangolieke besef een band te hebben met mensen met wie je niets gemeen hebt. Yvonne Kroonenberg schrijft met haar scherpe, analytische en geestige pen over familiebanden, haar eigen – maar ook die van anderen. Zo brengt ze dé familie in beeld: een ontroerend portret van de broer, een ontluisterend beeld van de moeder, een hilarische visie op de schoonmoeder en meer familieleden.

 • De gedichten / S. Carmiggelt

  De gedichten / S. Carmiggelt

   11/5/17. Simon Carmiggelt (1913-1987) was een cursiefjesschrijver van het eerste uur en hij is dat genre - in een schrijverschap dat ongeveer een halve eeuw omspant - steeds trouw gebleven. Zijn rubriek 'Kronkel' was geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse lezerspubliek. Het werk, eerder met het oog op herkenbaarheid dan op duurzaamheid geschreven, is niettemin deel gaan uitmaken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Deze heruitgave, in uniforme, gebonden boeken, van het complete oeuvre van S. Carmiggelt naar de eerste druk van elke bundel is De Arbeiderspers in 1994 gestart.

 • De gevarendriehoek /A. F. Th. van der Heijden

  De gevarendriehoek /A. F. Th. van der Heijden

   Tweede deel van de cyclus De tandeloze tijd waarin hoofdpersoon Albert Egbers opgroeit, het dorp van zijn jeugd verlaat en gaat studeren in Nijmegen. 'Ontroerende passages, humoristische schetsen, schokkende gebeurtenissen, filosofische overwegingen, kindertragedies, grotemensenleed, familiekronieken, sociologische uiteenzettingen, alles komt perfect gedoseerd en afgewisseld aan bod. En, niet het minst belangrijk, Van der Heijden schrijft een uiterst verzorgd Nederlands, prachtig van stijl, met steeds weer verrassende beeldspraak.' (De Stem)

 • De grootste truc aller tijden / T. Holman

  De grootste truc aller tijden / T. Holman

   24/5/17. Een familiegeschiedenisEen Nederlands-Indisch kleinoodTijdens zijn Japanse krijgsgevangenschap in Indië amuseerde vader de gevangenen met zijn goocheltrucs, zij zagen het als een lichtpuntje. Na de oorlog probeert hij in Nederland beroepsgoochelaar te worden. Maar vindt geen emplooi. Hij vestigt zich als bedenker van goocheltrucs, als 'illusionistenmaker'. De zoon heeft met zijn moeder ook in Indië in een Japans kamp gezeten. Als het gezin in Nederland weer bij elkaar komt, ontdekt de zoon dat hij veel van zijn vader houdt, maar niets van hem begrijpt. Na de dood van moeder kan vader de opvoeding niet alleen aan en verdwijnt. Hij belooft de zoon de rechten na te laten van de grootste truc aller tijden. Hij houdt woord, maar met welke consequentie?

 • De grote onthaler / M. Toonder

  De grote onthaler / M. Toonder

   'Waarom? Hoe? Waarheen?' zo schreef ons de heer O.B.B. te R. 'Is er dan nergens een Boodschap?' vraag ik mij wel eens af. En velen, die met mij hooglopend in de put geraakt zijn - en uitgeblust op de scherven van hun hoop zitten, roepen het mij na. Maar neen. Zelfs in dee boekenkast wordt de ernst des levens door vele schrijvers als een ware speelbal misbruikt. En als we de lijdensbeker van hun boeken tot op het lid geledigd hebben, blijft ons niets over dan ontredderd in de baaierd van de beeldbuis te staren. Daarom voldoet Dwe Grote Onthaler aan een lange gevoelde behoefte die als fluitgeschal uitstijgt boven de put waarin het gouden kalf begraven is. Een sterke geesterelijke steun voor degenen, die zich in het lage water des levens dreigen te verliezen.

 • De horizon / J. van Maurik

  De horizon / J. van Maurik

   3/10/17. Deze bloemlezing uit het werk van de 19de eeuwse kroniekschrijver van het Amsterdamse volksleven, Justus van Maurik, maakt duidelijk, dat de wijze waarop deze gefortuneerde sigarenfabrikant in kort bestek het dagelijks leven registreerde, de opmaat vormde voor schrijvers als Simon Carmiggelt. In de verhalen, doorspekt met zuurzoete humor, herleeft het Amsterdam van de vorige eeuw. Nostalgisch, maar wel met distantie, ziet de schrijver hoe de stad zich ten koste van de 'kleine man' ontwikkelt tot een wereldstad. Twee novellen spelen zich af in het voormalig Nederlansch-Indië. De spelling en interpunctie van de verhalen zijn aangepast aan deze tijd. De spreektaal, gelardeerd met een fikse dosis bargoens, is vanwege de uitdrukkingskracht intact gelaten. Voor de omslag van deze sympathieke bundel is gekozen voor een prachtige aquarel van Jacob Maris. Kleine druk. Enkele zwart-wit foto's.(Biblion recensie, R. Booms.)

 • De kleine verlossing / M. Dekkers

  De kleine verlossing / M. Dekkers

   Vergeleken bij alle aandacht voor koken en eten steekt die voor spijsverteren en poepen schril af. Net alsof al wat naar binnen gaat er nooit meer uit komt. Poep bevindt zich in het verdomhoekje waar eerder de seks huisde. Grootste obstakel bij praten over poep is net als toen bij seks de taal: buiten het vulgaire en medische is er weinig jargon. Maar net zoals seks naast voortplanting vooral het genot dient, is ook de ontlasting een bron van voldoening. Poep is een prachtig, veelzijdig onderwerp dat zowel vanuit de biologie en het milieu als vanuit de geschiedenis en de kunsten benaderd kan worden. Het vergt alleen wel de blik van Midas Dekkers, die als geen ander in staat is om van het onwaarschijnlijkste materiaal (dood en vergankelijkheid, rood haar, bestialiteit) boeken te maken die aan het denken zetten en aan het lachen maken. De kleine verlossing is een uniek boek over een zeer alledaags onderwerp: 'Met de stoelgang is onze taak volbracht.'

 • De laatste deur / Jeroen Brouwers

  De laatste deur / Jeroen Brouwers

   3/1/17. De trits liefde-literatuur-dood is een steeds weerkerende thematische drieeenheid binnen het oeuvre van Jeroen Brouwers. Over de zelfverkozen dood van een aantal Nederlandse en Vlaamse literatoren gaat dit al jarenlang aangekondigde boek. Vanuit een gevoel van mededogen en solidariteit met hen die in verleden en heden de hand aan zichzelf sloegen (van wie hij er enkelen van zeer nabij heeft gekend), poogt de auteur door een beschrijving van hun leven met behulp van een voorzichtige interpretatie van hun werk een verklaring te geven voor hun ultieme daad. Zijn betoogtrant daarbij is veeleer anekdotisch dan systematisch analyserend. De relatie schrijverschapzelfmoord blijkt overigens niet signifikant. Ofschoon de materie zich bij uitstek leent voor een sensationele behandeling, is Brouwers erin geslaagd op een integere en aangrijpende wijze uiteenlopende figuren als Jan Emiel Daele, Halbo C. Kool, Jan Emmens, Dirk de Witte e.a. te karakteriseren.(NBD|Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • De larf / M. Dekkers

  De larf / M. Dekkers

   18/11/17.   Vergelijkend overzicht van biologische metamorfosen: van de ontpopping van larve tot vlinder tot de overgang van kind naar volwassene.

 • De mooiste baby van de hele wereld / M. Bril

  De mooiste baby van de hele wereld / M. Bril

   18/11/16.In 24 aanstekelijke verhalen beleeft de lezer de aandoenlijke en humoristische martelgang van een vader in wording. Martin Bril beschrijft zijn belevenissen van de laatste weken vóór de geboorte van 'de kleine' tot het eerste tandje. Het hele scala aan emoties van totale ontreddering tot diep geluk komt aan bod. Herkenbaar, relativerend en geruststellend. Daarom is het lezen van dit boekje dé voorbereiding op het vaderschap; daar kan geen zwangerschapsgymnastiek tegenop!

 • De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. / J. Zwagerman

  De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. / J. Zwagerman

   16/8/17. Het korte verhaal staat in Nederland, in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Engelstalige landen, niet in hoog aanzien. Joost Zwagerman wil met deze mammoet bloemlezing 'het stiefkind van de Nederlandse literatuur' de aandacht geven die het verdient. De bloemlezing bevat, in chronologische volgorde, 250 korte verhalen van Nederlandstalige auteurs van na 1880 (begin ontwikkeling van het korte verhaal), van Emants, Aletrino, Couperus en Streuvels tot en met Grunberg, Brusselmans, Bouazza en Laurier. Van de meeste auteurs werd een verhaal opgenomen, van een aantal twee en van acht auteurs drie verhalen (o.a. Couperus, Belcampo, Nescio, Biesheuvel en Bordewijk).

 • De nieuwe man / T. Rosenboom

  De nieuwe man / T. Rosenboom

   Scheepsbouwer Berend Bepol is een tevreden man als hij aan het begin van de twintigste eeuw zijn scheepswerf bij Wirdum, aan het Groninger Damsterdiep, overziet. Ruim tien jaar later is de situatie echter veranderd. De welvaart, die geen einde leek te hebben, is verdwenen, zijn dochter Ilse is nog steeds ongehuwd en wie hem moet opvolgen is een groot raadsel. Uiteindelijk weet hij zijn meesterknecht Niesten aan zijn dochter te binden en daarmee heeft hij tegelijk het voortbestaan van de werf veiliggesteld. Maar de altijd zwijgende Niesten wordt voor Bepol een obsessie, zeker als die ook nog een spectaculaire order uit Duitsland in de wacht weet te slepen. De helse obsessie leidt tot een even magistraal als fataal hoogtepunt, zoals alleen Rosenboom dat weet op te wekken.

 • De ondergang van het morgenland / K. van het Reve

  De ondergang van het morgenland / K. van het Reve

   17/12/16.Hoe komt het dat het Sovjetrijk in elkaar stort? Is er vooruitgang in de kunst? Gaat het Nederlands teloor? Is het verkeerd je eigen land lief te hebben? Wat betekent 'Natura artis inagistra'? Wat is het aantrekkelijke van revoluties? Waarom worden de Sanders-boeken van Edgar Wallace nog steeds gelezen? Waarom is Poesjkins De kapiteinsdochter een meesterwerk? Hoe slim was de vrouw van Tolstoi? Wat was Geert van Oorschot voor een man? Hoe staat het met het gelijk van rechts? Wat wilde een patiënte van Freud die naar Italië wou nu eigenlijk precies? Hoezeer leed Multatuli aan mania pecuniosa? Aan welke gebreken lijden veel Nederlandse journalisten? Waarom moeten D66, VVD en PvdA een wetsvoorstel indienen waarbij de artikelen 147 en 147A van ons Wetboek van Strafrecht komen te vervallen? Dit zijn enkele van de vragen die in De ondergang van het morgenland door Karel van het Reve worden behandeld.

 • De ongeschreven leer / G. Meijsing

  De ongeschreven leer / G. Meijsing

   6/11/16.Volgens een hardnekkig gerucht dat al direct na zijn dood de ronde begon te doen heeft Plato zijn 'laatste woorden' altijd zorgvuldig en jaloers verborgen gehouden en ze nooit willen opschrijven. Zijn 'eerste en laatste beginselen' zou hij alleen voor een esoterische kring van intimi hebben onthuld. Geerte Meijssing stuitte op een aantal mysterieuze sterfgevallen. Hij begon te vermoeden dat iedere geleerde die de 'ongeschreven leer' - de term is van Plato's leerling Aristoteles - dreigde te onthullen inderdaad zijn laatste woorden gesproken had.Zijn queeste voerde hem van het dorpskerkhof van Renesse naar de Duitse universiteitsstad Tubingen, van het heden naar de duistere jaren dertig in Duitsland en vandaar naar de nooit verwezenlijkte Ideale Staat van Syracuse in de vierde eeuw voor Christus. De ongeschreven leer confronteert de lezer met een aantal kernvragen die vroeg of laat in ieder leven aan de orde komen: Is de ziel onsterfelijk? Hoe is de wereld geschapen? Wat weten we eigenlijk?

 • De ontdekking van de hemel./ H. Mulisch

  De ontdekking van de hemel./ H. Mulisch

   24/10/16.Is de hemel een organisatie die op het punt staat begrepen en opgerold te worden door de technologisch hoogontwikkelde mens van de twintigste eeuw? De ontdekking van de hemel (1992) is een totaalroman waarin alle thema’s en obsessies uit het werk van Harry Mulisch in 65 hoofdstukken bijeenkomen. Dit monumentale boek is tegelijk een psychologische roman, een filosofische roman, een tijdroman, een ontwikkelingsroman, een avonturenroman en een alles overkoepelend mysteriespel.

/
Toont 41 tot 60 (van 217 produkten)