Literatuur

/
Toont 41 tot 60 (van 241 produkten)
 • Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

  Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

   19/9/17. Autobiografisch relaas van een joodse vrouw die als jonge weduwe de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meemaakt.

 • De 5 van Bernlef

  De 5 van Bernlef

   16/5/18. Gedeelde levens, hersenschimmen, het begin van tranen, buiten is het maandag, op slot.

 • De bijbel volgens N. Matsier

  De bijbel volgens N. Matsier

  - Jij vandaag gedaan?- Boek Ruth gelezen.- En?- Hartstikke mooi.Nee, zo'n gesprek zul je niet gauw horen! Wie gaat er nou voor zijn plezier de bijbel lezen? Nicolaas Matsier dus. Met De bijbel volgens Nicolaas Matsier levert hij niet alleen het bewijs dat het mogelijk is om de bijbel met groot plezier te lezen, hij draagt dat plezier ook rechtstreeks en met verve over op de lezer.Dit boek heeft voor zijn totstandkoming twee keer het houvast van een krant benut. De bijbel volgens Nicolaas Matsier is de bundeling van de mooie stukken die hij de afgelopen vijf jaar heeft geschreven voor achtereenvolgens de 'Achterpagina' van het NRC Handelsblad en het zaterdagse katern Letter & Geest van Trouw. Een enthousiasmerende introductie tot de boeken van het Oude Testament."Essayistiek van de hoogste soort, na herlezing van de bijbel als literatuur." de Volkskrant 

 • De blijdschapper / M. Toonder

  De blijdschapper / M. Toonder

   Deeltje uit een reeks van 48 gebonden uitgaven van afzonderlijke Bommelverhalen, prettig in de hand liggend met royale weergave van de tekeningen. Dit is een krantestrip uit 1970, in 1973 gebundeld in de paperback "Met uw welnemen". Moet men het eerst slecht gehad hebben om het goed te kunnen hebben? De pilletjes in dit verhaal roepen de diskussie rond Prozac in gedachten. Ze zijn uiterst geneeskrachtig: Heer Bommel blijkt ineens in staat de knechten van de markies met één vuistslag uit het beeld te verwijderen, iets wat hij al heel lang had willen doen.

 • De bloemen van Oscar Kristelijn / J. Siebelink

  De bloemen van Oscar Kristelijn / J. Siebelink

   Dit boek is een vervolg op een eerdere roman van dezelfde auteur: 'Laatste schooldag' (a.i. herdr. 97-47-176-3), waarin de hoofdfiguur afscheid nam van het leraarschap. Hij blijkt nu een nieuw leven aan te vangen als bloemenkoopman. Intussen verwerkt hij de relaties die voor hem van belang zijn: de vrouw van wie hij gescheiden is, zijn zoon die te veel een 'corpsbal' geworden is, en vooral de relatie met zijn vader. In feite is elk 'hoofdstuk' een op zichzelf staand verhaal en kan het boek ook een verhalenbundel worden genoemd, net als 'Laatste schooldag', alleen de hoofdpersoon blijft hetzelfde. Veelal speelt de geschiedenis op het platteland, waar Oscar Kristelijn woont en werkt. Daardoor krijgt het een en ander soms trekjes van een streekroman. De stijl is echter modern en makkelijker leesbaar. Delen uit de bundel zijn al eerder in diverse kranten en publicaties opgenomen. Een echt plot ontbreekt, wie daarnaar zoekt komt bedrogen uit. Vrij kleine druk.(Biblion recensie, Drs. E.A. van Kemenade.)

 • De boekhandel / B. Buch

  De boekhandel / B. Buch

   16/9/17. Geschreven ter gelegenheid van de verhuizing van de Boekhandel Scheltema Holkema Vermeulen van het |Spui naar het Koningsplein in 1985.

 • De brief / C. Nootenboom

  De brief / C. Nootenboom

   15/9/17. Kaft met flappen,in kleur geïllustreerd..

 • De buurman / J. J. Voskuil

  De buurman / J. J. Voskuil

   19/11/16.De buurman beschrijft de ontwikkeling van de vriendschap tussen Maarten en Nicolien Koning met hun twee homoseksuele buren Petrus en Peer. Petrus is een stugge, om niet te zeggen knorrige man van middelbare leeftijd, Peer is een jongensachtige dertiger. Nicolien begroet hun komst uitbundig omdat homoseksuelen volgens haar underdogs zijn, en beide mannen kunnen om die reden rekenen op haar compromisloze sympathie. Dit in tegenstelling tot Maarten, die al na een enkele ontmoeting tot de conclusie komt dat beide mannen intellectueel volstrekt oninteressant zijn. Toch ontstaat er een regelmatig en intensief contact met de twee buurmannen. Ze passen op elkaars huisdieren en gaan over en weer bij elkaar op bezoek. Toch gaat het op een gegeven moment mis. De band met Peer en Petrus wordt steeds grimmiger.

 • De doodshoofd vlinder / j. Wolkers.

  De doodshoofd vlinder / j. Wolkers.

   26/10/16.Uit de gesprekken van de kinderen uit een groot gereformeerd gezin die elkaar treffen bij de begrafenis van hun bejaarde vader, rijst het beeld op van de loop die hun leven genomen heeft.

 • De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

  De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

   9/4/17. Morosofie is het tweede deel van de Encyclopedie van de Domheid. Hierin staan Nederlandse en Vlaamse denkers centraal wier theorieën over het bestaan zo absurd zijn, dat ze van de weeromstuit een welhaast literaire kwaliteit krijgen. Honderd van de meest spectaculaire zienswijzen worden samengevat. Op karikaturale wijze maken de waanwijzen de domheid tastbaar waar ieder mens wel eens het slachtoffer van wordt. Van hun fouten kunnen wij leren. Bovendien valt er veel te genieten van de vindingrijkheid waarmee zijn hun waantheorieën hebben pogen te onderbouwen. Morosofie is wetenschap met vakantie, een vrolijke wetenschap.

 • De familieblues / Y. Kroonenberg

  De familieblues / Y. Kroonenberg

   Vrienden kunnen je in de steek laten, familie blijft altijd familie.Iedereen heeft wel een zwart schaap in de familie, een opdringerige tante, een toegeeflijke grootvader en een lastige oom die op verjaardagen altijd te veel drinkt. Je bent onlosmakelijk verbonden met je ouders, je broers en zussen, hoe je ook over ze denkt. Kroonenberg noemt dit 'familieblues'; het melangolieke besef een band te hebben met mensen met wie je niets gemeen hebt. Yvonne Kroonenberg schrijft met haar scherpe, analytische en geestige pen over familiebanden, haar eigen – maar ook die van anderen. Zo brengt ze dé familie in beeld: een ontroerend portret van de broer, een ontluisterend beeld van de moeder, een hilarische visie op de schoonmoeder en meer familieleden.

 • De gedichten / S. Carmiggelt

  De gedichten / S. Carmiggelt

   11/5/17. Simon Carmiggelt (1913-1987) was een cursiefjesschrijver van het eerste uur en hij is dat genre - in een schrijverschap dat ongeveer een halve eeuw omspant - steeds trouw gebleven. Zijn rubriek 'Kronkel' was geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse lezerspubliek. Het werk, eerder met het oog op herkenbaarheid dan op duurzaamheid geschreven, is niettemin deel gaan uitmaken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Deze heruitgave, in uniforme, gebonden boeken, van het complete oeuvre van S. Carmiggelt naar de eerste druk van elke bundel is De Arbeiderspers in 1994 gestart.

 • De geschiedenis van het Nederlands in een notendop./ N. van der Sijs.

  De geschiedenis van het Nederlands in een notendop./ N. van der Sijs.

   30/10/18. In De geschiedenis van het Nederlands in een notendop wordt de ontstaansgeschiedenis beschreven van het Nederlands zoals wij het dagelijks gebruiken. Ieder hoofdstuk bestaat uit twee delen: één over de ontwikkelingen binnen het Nederlands en één over de invloed van vreemde talen. Het gedeelte over de ontwikkelingen binnen het Nederlands bevat aparte paragrafen over klankveranderingen, spelling, woordvormen, nieuwe woorden, en zinsdelen en zinnen.

 • De gevarendriehoek /A. F. Th. van der Heijden

  De gevarendriehoek /A. F. Th. van der Heijden

   Tweede deel van de cyclus De tandeloze tijd waarin hoofdpersoon Albert Egbers opgroeit, het dorp van zijn jeugd verlaat en gaat studeren in Nijmegen. 'Ontroerende passages, humoristische schetsen, schokkende gebeurtenissen, filosofische overwegingen, kindertragedies, grotemensenleed, familiekronieken, sociologische uiteenzettingen, alles komt perfect gedoseerd en afgewisseld aan bod. En, niet het minst belangrijk, Van der Heijden schrijft een uiterst verzorgd Nederlands, prachtig van stijl, met steeds weer verrassende beeldspraak.' (De Stem)

 • De god Denkbaar, Denkbaar de god / Willem Frederik Hermans

  De god Denkbaar, Denkbaar de god / Willem Frederik Hermans

   7/8/18. Verbazingwekkend was het tempo waarmee W.F. Hermans zijn 'De God Denkbaar Denkbaar de God' (1956) voorlas, zonder haperen, als een gepassioneerde getuigenverklaring van een surrealistisch natuurverschijnsel. Luisterde u mee? Nee? Gelukkig is er nu het luisterboek. I.s.m. VPRO en W.F. Hermans Instituut.

 • De graanrepubliek / F. Westerman

  De graanrepubliek / F. Westerman

   25/1/18. Overzicht van de sociale geschiedenis van het Groninger boerenland tijdens een reis door de tijd in het voetspoor van Sicco Mansholt.

 • De groene overmacht./ Maarten t Hart.

  De groene overmacht./ Maarten t Hart.

   25/11/18. De groene overmacht is soms een aangrijpend,maar vaker hilarisch verslag van de schrijver om eetbare gewassen te kweken rondom zijn huis.

 • De grootste truc aller tijden / T. Holman

  De grootste truc aller tijden / T. Holman

   24/5/17. Een familiegeschiedenisEen Nederlands-Indisch kleinoodTijdens zijn Japanse krijgsgevangenschap in Indië amuseerde vader de gevangenen met zijn goocheltrucs, zij zagen het als een lichtpuntje. Na de oorlog probeert hij in Nederland beroepsgoochelaar te worden. Maar vindt geen emplooi. Hij vestigt zich als bedenker van goocheltrucs, als 'illusionistenmaker'. De zoon heeft met zijn moeder ook in Indië in een Japans kamp gezeten. Als het gezin in Nederland weer bij elkaar komt, ontdekt de zoon dat hij veel van zijn vader houdt, maar niets van hem begrijpt. Na de dood van moeder kan vader de opvoeding niet alleen aan en verdwijnt. Hij belooft de zoon de rechten na te laten van de grootste truc aller tijden. Hij houdt woord, maar met welke consequentie?

 • De grote onthaler / M. Toonder

  De grote onthaler / M. Toonder

   'Waarom? Hoe? Waarheen?' zo schreef ons de heer O.B.B. te R. 'Is er dan nergens een Boodschap?' vraag ik mij wel eens af. En velen, die met mij hooglopend in de put geraakt zijn - en uitgeblust op de scherven van hun hoop zitten, roepen het mij na. Maar neen. Zelfs in dee boekenkast wordt de ernst des levens door vele schrijvers als een ware speelbal misbruikt. En als we de lijdensbeker van hun boeken tot op het lid geledigd hebben, blijft ons niets over dan ontredderd in de baaierd van de beeldbuis te staren. Daarom voldoet Dwe Grote Onthaler aan een lange gevoelde behoefte die als fluitgeschal uitstijgt boven de put waarin het gouden kalf begraven is. Een sterke geesterelijke steun voor degenen, die zich in het lage water des levens dreigen te verliezen.

 • De heerlijkheid van Julia./ Oscar van den Boogaard

  De heerlijkheid van Julia./ Oscar van den Boogaard

   3/12/18. De heerlijkheid van Julia is een mythisch sprookje,een thriller,een lofzang op de extase.

/
Toont 41 tot 60 (van 241 produkten)