Literatuur

/
Toont 81 tot 100 (van 246 produkten)
 • De viridiaandinges / M. Toonder

  De viridiaandinges / M. Toonder

    Deeltje uit een reeks van prettig in de hand liggende, gebonden uitgaven van door Toonder zelf gekozen hoogtepunten uit de Bommelverhalen. Door het formaat komen de tekeningen goed tot hun recht. Dit verhaal uit 1968 verscheen eerder in boekvorm in de bundel 'Grofstoffelijke trillingen' uit 1976. Een doek van kunstschilder Terpen Tijn vibreert dat het een aard heeft. Nadat Heer Bommel het slinks zelf signeert, om er goede sier mee te maken op een tentoonstelling, genereert het echter een kracht die een minder artistiek effect heeft op de beschouwer.

 • De vrijheid ligt net over de grens / F. D. Reve.

  De vrijheid ligt net over de grens / F. D. Reve.

   26/9/18. Roman welke zich afspeelt in Rusland.

 • De vuuraanbidders / S. Vestdijk

  De vuuraanbidders / S. Vestdijk

   1/11/16.Historische roman spelend in Leiden tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en de felle godsdiensttwisten en in Duitsland tijdens de uiterst wrede Dertigjarige Oorlog (1618-1648). De hoofdpersoon, kanonnierszoon en vestingbouwkundige, leeft namelijk van de oorlog. Zijn lotgevallen zijn ingepast in een met de uiterste zorg gereconstrueerde historische situatie. Meer nog dan de summiere intrige maakt deze de roman ongemeen boeiend. De vuuraanbidders zijn de militairen, voor wie de oorlog de God schijnt, die ze verloren hebben.

 • De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Munchhausen / G. Bomans

  De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Munchhausen / G. Bomans

   25/11/17. Prachtig geïllustreerde en goed vertaalde uitgave met zeer wonderlijke verhalen van een Duitse baron (1720-1797) die door de ongelooflijkheid van zijn verhalen de bijnaam kreeg van "leugenbaron"

 • De wraak van de Spaanse kat / H. Dorrestijn

  De wraak van de Spaanse kat / H. Dorrestijn

   24/20/16De taalgeleerde Dorrestijn heeft het niet naar zijn zin op het saaie wetenschappelijke instituut. Zijn hele leven verandert wanneer hij de kat Piel leert kennen. Dit is een zeer bijzondere kat, die hij als wetenschappelijk onderzoek spreken leert. Maar naast zijn intelligentie blijkt de kat ook een erg wreed en misdadig karakter te hebben. Het verhaal neemt een absurde loop doordat Piel zijn meester gaat dirigeren. Spannende en gruwelijke belevenissen volgen elkaar op. Een snel lopend, maar tamelijk moeilijk verhaal met veel onvoorspelbare wendingen en een onverwacht einde. Het taalgebruik is heel direkt, en nogal eens grof. Het verhaal wordt met veel kommentaar vanuit de ik-persoon verteld. De omslag is fraai verzorgd. De illustraties zijn zwart-wit, nogal karikaturaal en beelden aktieve situaties uit.(NBD|Biblion recensie, Els de Jong-van Gurp)

 • De zeeromans. / A. van Schendel

  De zeeromans. / A. van Schendel

   De zeeromans. Het fregatschip Johanna Maria. Een eiland in de Zuidzee. Jan Compagnie.Arthur van Schendel (1874-1946) behoort nog altijd tot Nederlands meestgelezen schrijvers.

 • De zeven hoofdzonden / R. Campert o.a.

  De zeven hoofdzonden / R. Campert o.a.

  Teksten van R. Campert, J. Donkers, J. Herzberg, K. van Kooten, H. Raes, en L. Vroman.

 • De Zomer Van 1823.

  De Zomer Van 1823.

   Zomer 1823. Twee Leidse studenten maken een soort inspectietocht door Nederland: de stijfdeftige Dirk van Hogendorp en de latere schrijver Jacob van Lennep. Ze wandelen door een land dat voor ons bijna onherkenbaar is. Een derde van het land is nog pure woestenij, de wegen zijn vaak enkel modder, veel steden liggen vol mestvaalten en als ´s avonds de poorten sluiten, heerst buiten een totale duisternis.Kort daarna zal alles veranderen, met kanalen en straatwegen, spoortreinen en stoommachines, tot uiteindelijk een Nederland dat wij herkennen. Maar Van Lennep staat nog voor het begin als hij in 1823 door Nederland wandelt om de mentaliteit van de bevolking te onderzoeken. Hij laat ons de sfeer, de kleur, de waarden en normen uit die tijd ervaren. Omdat Van Lennep de reis zeer uitgebreid en met veel oog voor detail beschrijft, is het dagboek een uniek document waaruit eindeloos geput kan worden om meer te weten te komen over de in die tijd heersende opvattingen over landschappen, economische situaties, sociale codes, kortom de stand der natie.

 • De zonnige kijk. / M. Toonder

  De zonnige kijk. / M. Toonder

    Deeltje uit een reeks van 48 gebonden uitgaven van afzonderlijke Bommelverhalen, prettig in de hand liggend en met een royale weergave van de tekeningen. Dit is een krantestrip uit 1976, in 1980 gebundeld in de paperback "Had ik maar beter geluisterd". Centraal staat een roze bril, die een prozac-achtig effekt heeft op de drager. Het is een uitvinding van professor Sickbock om mogelijke investeerders prettig te stemmen ten aanzien van een wetenschappelijk projekt dat hem voor de geest zweeft.

 • Denkend aan Holland / T. Rosenboom

  Denkend aan Holland / T. Rosenboom

   15/9/17. Thomas Rosenboom deed veel stof opwaaien met zijn persoonlijke mening in het pamflet Denkend aan Holland. Het beeld dat hij schetst van de Nederlandse samenleving is weliswaar niet erg vleiend, maar wel bijzonder scherp en geestig verwoord.In dit pleidooi tegen de brutaliteit en voor de verlegenheid heeft Rosenboom de vinger op de zere plek weten te leggen

 • Denkende hart van de barak / E. Hillesum

  Denkende hart van de barak / E. Hillesum

  21/12/16. De brieven van Etty Hillesum behoren tot de meest indrukwekkende die er in de Nederlandse taal geschreven zijn. De schrijfster heeft in het holst van de oorlog haar gedachten en gevoelens op een zo unieke en intense wijze weten te formuleren dat haar brieven die oorlog als het ware wisten te bedwingen. Etty schreef een gedeelte van haar brieven vanuit haar huis aan de Gabriël Metsustraat in Amsterdam naar het doorgangskamp Westerbork. Zij had daar één speciale vriend aan wie zij in haar brieven vertelde over het leven in Amsterdam en aan wie zij haar verlangen naar Westerbork overbracht. De andere helft van haar brieven stuurde zij vanuit kamp Westerbork naar vrienden in Amsterdam en Deventer. Zij komt tot zeldzame beschrijvingen van de verschrikking en terreur, van het dagelijks leven en van de innerlijke moed die zij bij anderen en zichzelf ontdekt: het is niet overdreven deze brieven te bestempelen als een kostbare schat.Voor het eerst zijn nu alle brieven van Etty Hillesum gebundeld en zijn de meer dan twintig brieven die zij in het Duits schreef eindelijk in het Nederlands beschikbaar.

 • Dertig graden in de schaduw./ M. Bril

  Dertig graden in de schaduw./ M. Bril

   26/10/16.Dertig graden in de schaduw is een verzameling verhalen waarin Martin Brils favoriete personages centraal staan: gewone mensen die lijden onder dagelijkse besognes als verveling, onbegrip, eenzaamheid en de bedwelmende hitte van een zomerdag. Geen andere schrijver schreef zo mooi over de zomer als Martin Bril. Voor zijn overlijden op 22 april 2009 voltooide hij het manuscript van de in dit boek gebundelde vier korte verhalen: drie zinderende zomerverhalen, en een winterverhaal als toetje.

 • Dichter op zeedijk / K. van Beijnum

  Dichter op zeedijk / K. van Beijnum

   Het jonge leven van Constant Wegman speelt zich af In en rond het café-hotel van zijn grootmoeder, een gelegenheid van twijfelachtige reputatie op de Amsterdamse Zeedijk. Om te overleven in de harde werkelijkheid van kroegen en bordelen creëert hij een eigen wereld, een veilige haven voor romantiek en dromen. Dichter op de zeedijk is het tedere, opgewekte verhaal van een jeugd te midden van toegewijde alcoholisten, gevallen engelen, een onverschrokken grootmoeder én een zeventiende-eeuwse dichter. in deze semi-autobiografische roman wordt met hartstocht een portret geschilderd van een roemruchte buurt.

 • Dichtertje / Nescio

  Dichtertje / Nescio

   24/12/16. Na de definitieve voltooiing van Titaantjes, in januari 1914, had Nescio vrijwel niets meer kunnen schrijven. Ruim drie jaar later komt in één maand het verhaal Dichtertje op papier, als een geschenk uit de hemel. Nescio moet dat zo gevoeld hebben, want in het kladhandschrift schrijft hij direct na de laatste regels verder, met hetzelfde potloodje, in hetzelfde handschrift: "woensdag 18 juli 1917 's avonds kwart voor twaalven met dank aan God dat ik dit heb mogen beëindigen".

 • Doezamand / M. Harberts

  Doezamand / M. Harberts

   De doezamand ontleent haar naam aan burgemeester Van der Does uit Leiden. Het was een rieten mand die vrouwelijke studenten in de jaren vijftig aanschaften om hun garderobe, collegedictaten en kleine boodschappen te vervoeren. De hoofdpersoon Karin die in deze 31 kleine schetsen optreedt, maakt na 35 jaar een schoenendoos vol herinneringen open en laat het verleden nog eenmaal terugkeren. Binnen dit enge raamwerk blijkt het leven destijds beheerst te zijn geweest door onwetendheid en fatsoensnormen waarvan de zin niet wordt ontdekt. Het gebrek aan karaktertekening en stilistische eenvormigheid dragen bij aan een beeld van een oppervlakkigheid en bekrompenheid dat waarschijnlijk geen recht doet aan deze generatie. De schaarse pogingen tot zelfontdekking, vriendschap en liefde worden in de kiem gesmoord. Zo blijft een beeld over van vrouwelijke studenten die in Leiden destijds voldeden aan de maatschappelijke verwachtingen om een redelijk huwelijk te stellen boven een wetenschappelijke carrière.(Biblion recensie, Mv. dr. M.J.I. Bos.)

 • DPA 2: Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap / H. Dorrestijn

  DPA 2: Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap / H. Dorrestijn

   30/10/17. In de tweede bundeling nieuwsberichten van het DPA gaat Hans Dorrestijn op de oude vertrouwde voet voort, met dit verschil dat de mededelingen over de K(inder) O(pruimings) D(ienst) plaats hebben moeten maken voor die over de Depressie Recherche, een politie-onderdeel dat speciaal belast is met de opsporing van personen die blijk geven van een neerslachtige levenshouding. De Nederlandse Spoorwegen zijn echter een dankbaar mikpunt van spot gebleven en ook het KNMI krijgt er via het weerbericht opnieuw menigmaal van langs. Dorrestijn is gewoon Natuurleuk.© NBD Biblion. Dick Welsink.

 • Drukke dagen / J. Deelder

  Drukke dagen / J. Deelder

   30/10/16.Een tiental nieuwe verhalen, waarvan een aantal reeds bekend is door zaal- en t.v. optredens van de auteur. De verhalen zijn vrijwel alle ontleend aan het hevige leven van de schrijver. Zo verhaalt Deelder ervaringen inzake reizen, optredens, feesten, bezoeken aan concerten alsmede boks- en voetbalwedstrijden en contacten met Rotterdamse kankeraars en deurwaarders. Het enige geheel fictieve verhaal is 'Drukke Dagen', een kerstverhaal waarin Deelder helaas aanmerkelijk minder op dreef blijkt dan in de negen andere verhalen waarin hij meeslepend uitpakt. De grote schare liefhebbers van zijn werk komt in deze bundel ruimschoots aan haar trekken; met name de vele jeugdigen onder zijn publiek zullen smullen van Deelders eigenzinnige, spektakulaire teksten.(Biblion recensie, T. Zijlstra.)

 • Du holde Kunst / Maarten t Hart.

  Du holde Kunst / Maarten t Hart.

   13/12/18. De muziek, die komt voor mij onvoorwaardelijk op de eerste plaats', verklaarde Maarten 't Hart ooit aan Renate Rubinstein, toen zij hem vroeg wat naar zijn idee de hoogste vorm van kunst was. 'Desnoods zou ik alles kunnen missen, als ik mijn gehoor en mijn liefde voor Bach, Mozart, Schubert, Haydn, Verdi, Wagner, Schumann, Brahms en al die anderen maar houden mag.' Tot op zekere hoogte heeft de muziek bij hem de plaats ingenomen die ooit, in zijn jeugd, aan de godsdienst was toebedeeld. Dikwijls heeft Maarten 't Hart al geschreven over deze muzikale bezetenheid en over het geluksgevoel dat hem doorstroomt wanneer hij achter het orgel zit. Maar Da holde Kunst is het eerste boek van zijn hand dat geheel en al gewijd is aan de muziek: zijn allergrootste passie. Bach, Mozart en Schubert, zijn drie lievelingscomponisten, staan uiteraard centraal. 't Hart geeft zijn hoogst onorthodoxe visie op de cantates van Johann Sebastian Bach en probeert aan te tonen dat de inhoud van Mozarts opera's alles te maken heeft met de verhouding tussen vader Leopold en zoon Wolfgang.

 • Duiven melken & Alle orgels slapen / S. Carmiggelt

  Duiven melken & Alle orgels slapen / S. Carmiggelt

   11/5/17. In Duiven melken & Alle orgels slapen, oorspronkelijk verschenen in 1960 en 1961, peilt Carmiggelt zowel de moderne gevoeligheden van zijn tijd als de eeuwige mores en sores van gewone mensen in de trein, bij een modeshow, in lunchroom of bioscoop, op straat en - onvermijdelijk - in de kroeg.

 • Een bommelding / M. Toonder

  Een bommelding / M. Toonder

   'EEN SCHOKKENDE ERVARING,' aldus de spontane reactie op Een Bommelding van de heer O.B.B. te R. Net als iedereen ga ik gebukt onder de grote boodschap, die een doel aan ons leven geeft. Men kan daar zwaar of licht over denken, maar één ding staat hierbij voor mij vast! Ik heb vergeten wat het is, zodat ik met een schok een Bommelding in mij heb opgenomen. Daardoor werd ik met de neus op spijkers met koppen gedrukt - en het werd mij duidelijk, dat men zelfs moet ontberen wat men bezit als men de zin van het bestaan onder ogen wil zien. Voor iedereen, die met beide benen in het volle leven zijn taak bij de keel wil grijpen.

/
Toont 81 tot 100 (van 246 produkten)