Literatuur

/
Toont 81 tot 100 (van 217 produkten)
 • Denkende hart van de barak / E. Hillesum

  Denkende hart van de barak / E. Hillesum

  21/12/16. De brieven van Etty Hillesum behoren tot de meest indrukwekkende die er in de Nederlandse taal geschreven zijn. De schrijfster heeft in het holst van de oorlog haar gedachten en gevoelens op een zo unieke en intense wijze weten te formuleren dat haar brieven die oorlog als het ware wisten te bedwingen. Etty schreef een gedeelte van haar brieven vanuit haar huis aan de Gabriël Metsustraat in Amsterdam naar het doorgangskamp Westerbork. Zij had daar één speciale vriend aan wie zij in haar brieven vertelde over het leven in Amsterdam en aan wie zij haar verlangen naar Westerbork overbracht. De andere helft van haar brieven stuurde zij vanuit kamp Westerbork naar vrienden in Amsterdam en Deventer. Zij komt tot zeldzame beschrijvingen van de verschrikking en terreur, van het dagelijks leven en van de innerlijke moed die zij bij anderen en zichzelf ontdekt: het is niet overdreven deze brieven te bestempelen als een kostbare schat.Voor het eerst zijn nu alle brieven van Etty Hillesum gebundeld en zijn de meer dan twintig brieven die zij in het Duits schreef eindelijk in het Nederlands beschikbaar.

 • Dertig graden in de schaduw./ M. Bril

  Dertig graden in de schaduw./ M. Bril

   26/10/16.Dertig graden in de schaduw is een verzameling verhalen waarin Martin Brils favoriete personages centraal staan: gewone mensen die lijden onder dagelijkse besognes als verveling, onbegrip, eenzaamheid en de bedwelmende hitte van een zomerdag. Geen andere schrijver schreef zo mooi over de zomer als Martin Bril. Voor zijn overlijden op 22 april 2009 voltooide hij het manuscript van de in dit boek gebundelde vier korte verhalen: drie zinderende zomerverhalen, en een winterverhaal als toetje.

 • Dichter op zeedijk / K. van Beijnum

  Dichter op zeedijk / K. van Beijnum

   Het jonge leven van Constant Wegman speelt zich af In en rond het café-hotel van zijn grootmoeder, een gelegenheid van twijfelachtige reputatie op de Amsterdamse Zeedijk. Om te overleven in de harde werkelijkheid van kroegen en bordelen creëert hij een eigen wereld, een veilige haven voor romantiek en dromen. Dichter op de zeedijk is het tedere, opgewekte verhaal van een jeugd te midden van toegewijde alcoholisten, gevallen engelen, een onverschrokken grootmoeder én een zeventiende-eeuwse dichter. in deze semi-autobiografische roman wordt met hartstocht een portret geschilderd van een roemruchte buurt.

 • Dichtertje / Nescio

  Dichtertje / Nescio

   24/12/16. Na de definitieve voltooiing van Titaantjes, in januari 1914, had Nescio vrijwel niets meer kunnen schrijven. Ruim drie jaar later komt in één maand het verhaal Dichtertje op papier, als een geschenk uit de hemel. Nescio moet dat zo gevoeld hebben, want in het kladhandschrift schrijft hij direct na de laatste regels verder, met hetzelfde potloodje, in hetzelfde handschrift: "woensdag 18 juli 1917 's avonds kwart voor twaalven met dank aan God dat ik dit heb mogen beëindigen".

 • Dienstreizen van een thuisblijver / M. t. Hart

  Dienstreizen van een thuisblijver / M. t. Hart

   27/10/16.Maarten 't Hart schreef zijn eerste biografie Het roer kan nog zesmaal om in 1984. Al leek de titel koerswijzigingen aan te kondigen, niets is daarvan terechtgekomen. In feite is er sinds 1984 weinig in zijn leven veranderd, behalve dan dat zijn werk vooral in Duitsland grote opgang heeft gemaakt. Over de vaak opmerkelijke en soms ook bizarre consequenties daarvan brengt hij verslag uit in Dienstreizen van een thuisblijver. 't Hart wordt niet alleen in Duitsland gelezen, maar ook in Hongarije en Zweden. Ook dat levert hilarische hoofdstukken op, evenals zijn weergave van hoe het hem verging als beoogd biograaf van Simon Vestdijk. Aldus ontstond, ondanks het feit dat sinds 1984 het roer niet meer om ging, een kleurrijk vervolg op zijn eerdere biografie.

 • Dienstreizen van een thuisblijver. / M.'t Hart

  Dienstreizen van een thuisblijver. / M.'t Hart

   Maarten 't Hart schreef zijn eerste biografie Het roer kan nog zesmaal om in 1984. Al leek de titel koerswijzigingen aan te kondigen, niets is daarvan terechtgekomen. In feite is er sinds 1984 weinig in zijn leven veranderd, behalve dan dat zijn werk vooral in Duitsland grote opgang heeft gemaakt. Over de vaak opmerkelijke en soms ook bizarre consequenties daarvan brengt hij verslag uit in Dienstreizen van een thuisblijver. 't Hart wordt niet alleen in Duitsland gelezen, maar ook in Hongarije en Zweden. Ook dat levert hilarische hoofdstukken op, evenals zijn weergave van hoe het hem verging als beoogd biograaf van Simon Vestdijk. Aldus ontstond, ondanks het feit dat sinds 1984 het roer niet meer om ging, een kleurrijk vervolg op zijn eerdere biografie.

 • Doezamand / M. Harberts

  Doezamand / M. Harberts

   De doezamand ontleent haar naam aan burgemeester Van der Does uit Leiden. Het was een rieten mand die vrouwelijke studenten in de jaren vijftig aanschaften om hun garderobe, collegedictaten en kleine boodschappen te vervoeren. De hoofdpersoon Karin die in deze 31 kleine schetsen optreedt, maakt na 35 jaar een schoenendoos vol herinneringen open en laat het verleden nog eenmaal terugkeren. Binnen dit enge raamwerk blijkt het leven destijds beheerst te zijn geweest door onwetendheid en fatsoensnormen waarvan de zin niet wordt ontdekt. Het gebrek aan karaktertekening en stilistische eenvormigheid dragen bij aan een beeld van een oppervlakkigheid en bekrompenheid dat waarschijnlijk geen recht doet aan deze generatie. De schaarse pogingen tot zelfontdekking, vriendschap en liefde worden in de kiem gesmoord. Zo blijft een beeld over van vrouwelijke studenten die in Leiden destijds voldeden aan de maatschappelijke verwachtingen om een redelijk huwelijk te stellen boven een wetenschappelijke carrière.(Biblion recensie, Mv. dr. M.J.I. Bos.)

 • DPA 2: Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap / H. Dorrestijn

  DPA 2: Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap / H. Dorrestijn

   30/10/17. In de tweede bundeling nieuwsberichten van het DPA gaat Hans Dorrestijn op de oude vertrouwde voet voort, met dit verschil dat de mededelingen over de K(inder) O(pruimings) D(ienst) plaats hebben moeten maken voor die over de Depressie Recherche, een politie-onderdeel dat speciaal belast is met de opsporing van personen die blijk geven van een neerslachtige levenshouding. De Nederlandse Spoorwegen zijn echter een dankbaar mikpunt van spot gebleven en ook het KNMI krijgt er via het weerbericht opnieuw menigmaal van langs. Dorrestijn is gewoon Natuurleuk.© NBD Biblion. Dick Welsink.

 • Drukke dagen / J. Deelder

  Drukke dagen / J. Deelder

   30/10/16.Een tiental nieuwe verhalen, waarvan een aantal reeds bekend is door zaal- en t.v. optredens van de auteur. De verhalen zijn vrijwel alle ontleend aan het hevige leven van de schrijver. Zo verhaalt Deelder ervaringen inzake reizen, optredens, feesten, bezoeken aan concerten alsmede boks- en voetbalwedstrijden en contacten met Rotterdamse kankeraars en deurwaarders. Het enige geheel fictieve verhaal is 'Drukke Dagen', een kerstverhaal waarin Deelder helaas aanmerkelijk minder op dreef blijkt dan in de negen andere verhalen waarin hij meeslepend uitpakt. De grote schare liefhebbers van zijn werk komt in deze bundel ruimschoots aan haar trekken; met name de vele jeugdigen onder zijn publiek zullen smullen van Deelders eigenzinnige, spektakulaire teksten.(Biblion recensie, T. Zijlstra.)

 • Duiven melken & Alle orgels slapen / S. Carmiggelt

  Duiven melken & Alle orgels slapen / S. Carmiggelt

   11/5/17. In Duiven melken & Alle orgels slapen, oorspronkelijk verschenen in 1960 en 1961, peilt Carmiggelt zowel de moderne gevoeligheden van zijn tijd als de eeuwige mores en sores van gewone mensen in de trein, bij een modeshow, in lunchroom of bioscoop, op straat en - onvermijdelijk - in de kroeg.

 • Een bommelding / M. Toonder

  Een bommelding / M. Toonder

   'EEN SCHOKKENDE ERVARING,' aldus de spontane reactie op Een Bommelding van de heer O.B.B. te R. Net als iedereen ga ik gebukt onder de grote boodschap, die een doel aan ons leven geeft. Men kan daar zwaar of licht over denken, maar één ding staat hierbij voor mij vast! Ik heb vergeten wat het is, zodat ik met een schok een Bommelding in mij heb opgenomen. Daardoor werd ik met de neus op spijkers met koppen gedrukt - en het werd mij duidelijk, dat men zelfs moet ontberen wat men bezit als men de zin van het bestaan onder ogen wil zien. Voor iedereen, die met beide benen in het volle leven zijn taak bij de keel wil grijpen.

 • Een deerne in lokkend postuur./ M. t. Hart

  Een deerne in lokkend postuur./ M. t. Hart

   28/10/16.Ondanks het feit dat er in 1999 weinig bijzonders gebeurt voor Maarten 't Hart, wordt hij het hele jaar door geconfronteerd met allerlei vormen van waanzin: het hoofdthema van deze roman. Tevens blikt hij in Een deerne in lokkend postuur terug op zaken waaraan hij in de loop van zijn leven belang hechtte. Zo werd deze schets van het laatste jaar van de eeuw niet alleen een dagboek maar ook een boek der herinneringen.

 • Een gat in het plafond / A. Koolhaas

  Een gat in het plafond / A. Koolhaas

   24/10/16.In deze bundel van A. Koolhaas treft men verhalen aan over allerlei dieren.

 • Een Gondel In De Herengracht & De Gebroken Pagaai./ A. V. D. Heijden

  Een Gondel In De Herengracht & De Gebroken Pagaai./ A. V. D. Heijden

   In de reeks herdrukte debuten van uitgeverij Conserve is het inmiddels klassiek gebleken debuut van A.F.Th van der Heijden verschenen. Oorspronkelijke verscheen 'Een gondel in de Herengracht' in 1978; Van der Heijden bediende zich toen van het pseudoniem Patrizio Canaponi.

 • Een handvol achtergrond. / Hella S. Haasse

  Een handvol achtergrond. / Hella S. Haasse

  24/10/16. Hella S. Haasse is in 1918 in Batavia geboren. Dat zij haar kinder- en jeugdjaren op Java heeft doorgebracht heeft zij voor haar persoon en werk altijd van doorslaggevende betekenis geacht. In 1938 vertrok zij, zonder zich daarvan bewust te zijn, voorgoed naar Europa. Pas in 1969 kwam zij voor het eerst op Java terug. Dit boek bevat onder andere een keuze uit Ze!fportret als legkaart (1954) en Krassen op een rots (1970), maar ook niet eerder in boekvorm verschenen materiaal uit verschillende perioden, met reisverslagen, observaties, terugblikken en beschouwingen, afgerond door een kort maar emotioneel verslag van haar recentste bezoek, in 1992. Door deze opeenvolging van teksten uit verschillende perioden ontstaat een fascinerend beeld van de band van de schrijfster van onder andere Oeroeg (1948) en Heren van de thee (1992) met haar land van herkomst, en vooral van de groei en de ontwikkeling die die band in het innerlijk van Hella S. Haasse doormaakte.

 • Een levensverhaal / S. Witteman & T. van der Bergh

  Een levensverhaal / S. Witteman & T. van der Bergh

   11/5/17. Carmiggelt was een groot schrijver van kleine verhalen. Tientallen jaren schreef hij elke dag wat hij zelf geringschattend 'een stukkie' noemde. Hoewel hij als meester van de weemoedigkomische beschrijvingen op de korte baan geliefd was hij het grote publiek en vele prijzen ontving, werd hij door de literaire critici lange tijd niet voor vol aangezien.Zelf hield Carmiggelt zich in zijn cursiefjes meestal op de achtergrond.

 • Een plek onder de zon / Martin Bril

  Een plek onder de zon / Martin Bril

   25/10/16.In 'Een plek onder de zon' heeft Martin Bril zijn mooiste stukken over muziek verzameld. Van beschouwingen over J.J. Cale, Sam Cooke, Charlie Rich en Ruby Johnson tot persoonlijke impressies over Elvis Presley en de moderne hitparade-muziek van zijn dochters: in een heldere stijl, soms weemoedig en soms ronduit hilarisch, brengt Bril een soort muzikale autobiografie bijeen, en laat hij zien waarom echte goede muziek twee uitersten met elkaar verenigt: het gevoel ontwortelt te zijn en het verlangen om thuis te komen.

 • Een ragfijn spel./ M. Toonder

  Een ragfijn spel./ M. Toonder

   Wat een geluk, dat een ontmaskerd meesterwerk als het onderhavige het daglicht ziet voor het te laat is. Als heer, die op zijn tellen past, zit ik er vol van, zodat ik niet zal nalaten het steeds weer te herhalen, terwijl de geneesheer mij volstrekte rust heeft voorgeschreven. Maar als ik zou sterven zonder dit te hebben gedaan zou ik er mijn hele leven spijt van hebben. Veler ogen zullen op schokkende wijze geopend worden. De aanschaf van dit boek is voor iedereen een noodzaak; al zou men er geld op moeten toeleggen.

 • Elisabeth Samson / Cynthie Mc Leod

  Elisabeth Samson / Cynthie Mc Leod

  De naam van Elisabeth Samson wordt in veel historische werken over Suriname genoemd, omdat zij in 1767 de eerste negerin was die wilde huwen met een blanke man. Door zes jaar historisch onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven en een zeer intensieve studie is het Cynthia Mc Leod gelukt de persoon die werkelijk schuil gaat achter deze vermelding op te sporen en levend te maken. Bovenal wordt inzicht verschaft in de sociale structuur van de slavenmaatschappij Suriname in de 18de eeuw. Hoewel de auteur dit onderzoek begon voor een roman over deze markante vrouw, besloot ze eerst en vooral een wetenschappelijk verantwoord verslag hierover te schrijven omdat in dit geval de werkelijkheid haar veel boeiender leek dan elke vorm van fantasie. 

 • Engelen van het duister / J. Siebelink

  Engelen van het duister / J. Siebelink

   Hoofdpersonen in Engelen van het duister zijn twee broers. Ze zijn de volwassen geworden zonen uit Knielen op een bed violen. Uitverkoren is Lucas, die plichtsgetrouw is en wordt gedreven door ambitie. De jongste, Casper, heeft hem nooit kunnen evenaren. Uiteindelijk weet geen van beiden te ontkomen aan de doem die over hun leven ligt. Het onderscheid tussen hemel en hel bestaat niet meer in Engelen van het duister. Elk op eigen wijze jagen Casper en Lucas hun verlossing na.

/
Toont 81 tot 100 (van 217 produkten)