Literatuur

/
Toont 101 tot 120 (van 253 produkten)
 • DPA 2: Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap / H. Dorrestijn

  DPA 2: Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap / H. Dorrestijn

   30/10/17. In de tweede bundeling nieuwsberichten van het DPA gaat Hans Dorrestijn op de oude vertrouwde voet voort, met dit verschil dat de mededelingen over de K(inder) O(pruimings) D(ienst) plaats hebben moeten maken voor die over de Depressie Recherche, een politie-onderdeel dat speciaal belast is met de opsporing van personen die blijk geven van een neerslachtige levenshouding. De Nederlandse Spoorwegen zijn echter een dankbaar mikpunt van spot gebleven en ook het KNMI krijgt er via het weerbericht opnieuw menigmaal van langs. Dorrestijn is gewoon Natuurleuk.© NBD Biblion. Dick Welsink.

 • Drukke dagen / J. Deelder

  Drukke dagen / J. Deelder

   30/10/16.Een tiental nieuwe verhalen, waarvan een aantal reeds bekend is door zaal- en t.v. optredens van de auteur. De verhalen zijn vrijwel alle ontleend aan het hevige leven van de schrijver. Zo verhaalt Deelder ervaringen inzake reizen, optredens, feesten, bezoeken aan concerten alsmede boks- en voetbalwedstrijden en contacten met Rotterdamse kankeraars en deurwaarders. Het enige geheel fictieve verhaal is 'Drukke Dagen', een kerstverhaal waarin Deelder helaas aanmerkelijk minder op dreef blijkt dan in de negen andere verhalen waarin hij meeslepend uitpakt. De grote schare liefhebbers van zijn werk komt in deze bundel ruimschoots aan haar trekken; met name de vele jeugdigen onder zijn publiek zullen smullen van Deelders eigenzinnige, spektakulaire teksten.(Biblion recensie, T. Zijlstra.)

 • Du holde Kunst / Maarten t Hart.

  Du holde Kunst / Maarten t Hart.

   13/12/18. De muziek, die komt voor mij onvoorwaardelijk op de eerste plaats', verklaarde Maarten 't Hart ooit aan Renate Rubinstein, toen zij hem vroeg wat naar zijn idee de hoogste vorm van kunst was. 'Desnoods zou ik alles kunnen missen, als ik mijn gehoor en mijn liefde voor Bach, Mozart, Schubert, Haydn, Verdi, Wagner, Schumann, Brahms en al die anderen maar houden mag.' Tot op zekere hoogte heeft de muziek bij hem de plaats ingenomen die ooit, in zijn jeugd, aan de godsdienst was toebedeeld. Dikwijls heeft Maarten 't Hart al geschreven over deze muzikale bezetenheid en over het geluksgevoel dat hem doorstroomt wanneer hij achter het orgel zit. Maar Da holde Kunst is het eerste boek van zijn hand dat geheel en al gewijd is aan de muziek: zijn allergrootste passie. Bach, Mozart en Schubert, zijn drie lievelingscomponisten, staan uiteraard centraal. 't Hart geeft zijn hoogst onorthodoxe visie op de cantates van Johann Sebastian Bach en probeert aan te tonen dat de inhoud van Mozarts opera's alles te maken heeft met de verhouding tussen vader Leopold en zoon Wolfgang.

 • Duiven melken & Alle orgels slapen / S. Carmiggelt

  Duiven melken & Alle orgels slapen / S. Carmiggelt

   11/5/17. In Duiven melken & Alle orgels slapen, oorspronkelijk verschenen in 1960 en 1961, peilt Carmiggelt zowel de moderne gevoeligheden van zijn tijd als de eeuwige mores en sores van gewone mensen in de trein, bij een modeshow, in lunchroom of bioscoop, op straat en - onvermijdelijk - in de kroeg.

 • Dwarsligger. De greppel / H. Koch

  Dwarsligger. De greppel / H. Koch

   2/5/19. Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam, vermoedt dat zijn vrouw vreemdgaat met een van zijn wethouders. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu. Niet veel later beweert een journaliste dat de burgemeester betrokken is geweest bij het toetakelen van een agent tijdens een Vietnam-betoging. Dan staat opeens zijn vierennegentigjarige vader op de stoep: hij en zijn vrouw willen samen euthanasie plegen. ‘De greppel’ laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Of ziet Robert Walter de dingen juist voor het eerst echt helder?

 • Dwarsligger. De kleine verlossing / Midas Dekkes

  Dwarsligger. De kleine verlossing / Midas Dekkes

   31/3/19. De kleine verlossing van Midas Dekkers is een uniek boek over een zeer alledaags onderwerp: 'met de stoelgang is onze taak volbracht'. Vergeleken bij alle aandacht voor koken en eten steekt die voor spijsvertering en poepen schril af, terwijl poep een prachtig, veelzijdig onderwerp is dat zowel vanuit de biologie, de geschiedenis, de kunst, het milieu benaderd kan worden. Het vergt alleen wel de blik van Midas Dekkers, die als geen ander in staat is om van het onwaarschijnlijkste materiaal boeken te maken die aan het denken zetten, en aan het lachen maken.

 • Dwarsligger. Het pauperparadijs / S. Jansen

  Dwarsligger. Het pauperparadijs / S. Jansen

   5/5/19. Suzanna Jansen beschrijft in 'Het pauperparadijs' vijf generaties van haar familie en daarmee anderhalve eeuw armoede in Nederland: van heropvoedingsexperimenten in het Drentse Veenhuizen tot wonen-onder-toezicht in de twintigste eeuw. Gaandeweg blijkt hoe de opvoedcampagnes ingrijpen in het leven van haar voorouders, en in dat van haarzelf.

 • Dwarsligger. Ik kom terug. / A. van Dis.

  Dwarsligger. Ik kom terug. / A. van Dis.

   2/5/19. Na een lang leven van zwijgen en buitensluiten begint een moeder opeens te praten tegen haar zoon – aarzelende ontboezemingen over grensoverschrijdende liefde, verraad en drie oorlogen. Hij, een romanschrijver, mag haar biograaf worden, maar er is een voorwaarde: hij moet haar een zachte dood bezorgen.

 • Een bommelding / M. Toonder

  Een bommelding / M. Toonder

   'EEN SCHOKKENDE ERVARING,' aldus de spontane reactie op Een Bommelding van de heer O.B.B. te R. Net als iedereen ga ik gebukt onder de grote boodschap, die een doel aan ons leven geeft. Men kan daar zwaar of licht over denken, maar één ding staat hierbij voor mij vast! Ik heb vergeten wat het is, zodat ik met een schok een Bommelding in mij heb opgenomen. Daardoor werd ik met de neus op spijkers met koppen gedrukt - en het werd mij duidelijk, dat men zelfs moet ontberen wat men bezit als men de zin van het bestaan onder ogen wil zien. Voor iedereen, die met beide benen in het volle leven zijn taak bij de keel wil grijpen.

 • Een Gondel In De Herengracht & De Gebroken Pagaai./ A. V. D. Heijden

  Een Gondel In De Herengracht & De Gebroken Pagaai./ A. V. D. Heijden

   In de reeks herdrukte debuten van uitgeverij Conserve is het inmiddels klassiek gebleken debuut van A.F.Th van der Heijden verschenen. Oorspronkelijke verscheen 'Een gondel in de Herengracht' in 1978; Van der Heijden bediende zich toen van het pseudoniem Patrizio Canaponi.

 • Een handvol achtergrond. / Hella S. Haasse

  Een handvol achtergrond. / Hella S. Haasse

  24/10/16. Hella S. Haasse is in 1918 in Batavia geboren. Dat zij haar kinder- en jeugdjaren op Java heeft doorgebracht heeft zij voor haar persoon en werk altijd van doorslaggevende betekenis geacht. In 1938 vertrok zij, zonder zich daarvan bewust te zijn, voorgoed naar Europa. Pas in 1969 kwam zij voor het eerst op Java terug. Dit boek bevat onder andere een keuze uit Ze!fportret als legkaart (1954) en Krassen op een rots (1970), maar ook niet eerder in boekvorm verschenen materiaal uit verschillende perioden, met reisverslagen, observaties, terugblikken en beschouwingen, afgerond door een kort maar emotioneel verslag van haar recentste bezoek, in 1992. Door deze opeenvolging van teksten uit verschillende perioden ontstaat een fascinerend beeld van de band van de schrijfster van onder andere Oeroeg (1948) en Heren van de thee (1992) met haar land van herkomst, en vooral van de groei en de ontwikkeling die die band in het innerlijk van Hella S. Haasse doormaakte.

 • Een levensverhaal / S. Witteman & T. van der Bergh

  Een levensverhaal / S. Witteman & T. van der Bergh

   11/5/17. Carmiggelt was een groot schrijver van kleine verhalen. Tientallen jaren schreef hij elke dag wat hij zelf geringschattend 'een stukkie' noemde. Hoewel hij als meester van de weemoedigkomische beschrijvingen op de korte baan geliefd was hij het grote publiek en vele prijzen ontving, werd hij door de literaire critici lange tijd niet voor vol aangezien.Zelf hield Carmiggelt zich in zijn cursiefjes meestal op de achtergrond.

 • Een ragfijn spel./ M. Toonder

  Een ragfijn spel./ M. Toonder

   Wat een geluk, dat een ontmaskerd meesterwerk als het onderhavige het daglicht ziet voor het te laat is. Als heer, die op zijn tellen past, zit ik er vol van, zodat ik niet zal nalaten het steeds weer te herhalen, terwijl de geneesheer mij volstrekte rust heeft voorgeschreven. Maar als ik zou sterven zonder dit te hebben gedaan zou ik er mijn hele leven spijt van hebben. Veler ogen zullen op schokkende wijze geopend worden. De aanschaf van dit boek is voor iedereen een noodzaak; al zou men er geld op moeten toeleggen.

 • Elisabeth Samson / Cynthie Mc Leod

  Elisabeth Samson / Cynthie Mc Leod

  De naam van Elisabeth Samson wordt in veel historische werken over Suriname genoemd, omdat zij in 1767 de eerste negerin was die wilde huwen met een blanke man. Door zes jaar historisch onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven en een zeer intensieve studie is het Cynthia Mc Leod gelukt de persoon die werkelijk schuil gaat achter deze vermelding op te sporen en levend te maken. Bovenal wordt inzicht verschaft in de sociale structuur van de slavenmaatschappij Suriname in de 18de eeuw. Hoewel de auteur dit onderzoek begon voor een roman over deze markante vrouw, besloot ze eerst en vooral een wetenschappelijk verantwoord verslag hierover te schrijven omdat in dit geval de werkelijkheid haar veel boeiender leek dan elke vorm van fantasie. 

 • Engelen van het duister / J. Siebelink

  Engelen van het duister / J. Siebelink

   Hoofdpersonen in Engelen van het duister zijn twee broers. Ze zijn de volwassen geworden zonen uit Knielen op een bed violen. Uitverkoren is Lucas, die plichtsgetrouw is en wordt gedreven door ambitie. De jongste, Casper, heeft hem nooit kunnen evenaren. Uiteindelijk weet geen van beiden te ontkomen aan de doem die over hun leven ligt. Het onderscheid tussen hemel en hel bestaat niet meer in Engelen van het duister. Elk op eigen wijze jagen Casper en Lucas hun verlossing na.

 • Esmeralda / Drs.P.

  Esmeralda / Drs.P.

   14/3/17. Voor dit boekje bedacht Drs. P een nieuwe versvorm, de 'spicht', een variant op de ollekebolleke. In het voorwoord legt hij de regels uit van de 'spicht'.  Dit boekje werd aangeboden aan alle taaldocenten van Nederland voor de bijna 100 jaar lange betrokkenheid bij de ontwikkeling van Wolters' Woordenboeken.

 • Etty de nagelaten geschriften van Etty Hillesum

  Etty de nagelaten geschriften van Etty Hillesum

   18/4/17. De dagboeken en brieven van de joodse Etty Hillesum, een 27-jarige joodse vrouw, werden geschreven midden in bezet Amsterdam. Tegen het dreigend decor van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden. Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek, en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en zoveel jaren later voor honderdduizenden anderen. In 1981 verscheen een eerste keuze uit Hillesums werk onder de titel Het verstoorde leven, dat over de hele wereld is vertaald en gelezen. Sindsdien zijn alle dagboekaantekeningen en brieven verzameld, van commentaar voorzien en gebundeld in het monumentale Etty.

 • Felix Timmermans: mens, schrijver, schilder, tekenaar / J. Van Remoortere

  Felix Timmermans: mens, schrijver, schilder, tekenaar / J. Van Remoortere

   28/9/17. Verschenen ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van het overlijden van Felix Timmermans.

 • Gekgemaakt in het huwelijk / I. Meijer

  Gekgemaakt in het huwelijk / I. Meijer

   Deze serie verhalen is eerder in druk verschenen, maar nu van tekeningen van Monica Sauwer voorzien. Het zijn bizarre, vaak herkenbare gesprekken in een huwelijk of relatie. 'Een geval van onaangepast gedrag' is autobiografisch en geeft een psychologische uitleg aan het doen en laten van auteur.(Biblion recensie, M.C. de Munck-Biemans.)

 • Gekkenschemer ; Het stierenoffer ; De keisnijder van Fichtenwald / L. Ferron

  Gekkenschemer ; Het stierenoffer ; De keisnijder van Fichtenwald / L. Ferron

   21/10/18. Louis Ferron is vanaf het begin van zijn schrijverschap gefascineerd geweest door de Duitse cultuurgeschiedenis van het fin du siècle. tegen dit decor schildert hij, in een afwisselend laconieke en barokke stijl, de diep in de mens gelegen wortels van het kwaad, de hang naar het decadente, en de drijfveren tot oorlogsvoering. Zijn eerste romans, Gekkenschemer (1974), Het stierenoffer (1975) en De keisnijder van Fichtenwald (1977) vormen tezamen een trilogie waarin Ferron op een fabuleuze manier de grandeur en misère van het Duitse rijk belicht.

/
Toont 101 tot 120 (van 253 produkten)