Scheepvaart

/
Toont 1 tot 20 (van 151 produkten)
 • A century in fair and foul weather. / Max Dendermonde

  A century in fair and foul weather. / Max Dendermonde

   26/7/18. The world's weal and woes in a hundred years of sailing with Vinke & Co.

 • Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

  Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

   Aanzien van de oude visserij. ...met de beste groeten van...Talloze oude visserij foto's met bijschrift. Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Afbouw en verbouw van een platbodem / J. van der Post

  Afbouw en verbouw van een platbodem / J. van der Post

   Het is fijn dat voor het zeer kleine groepje amateurafbouwers van een platbodemjacht een speciaal boek werd geschreven. Maar bladzijden vol woorden kunnen niet eenduidig omschrijven, wat een technische bouwtekening in een oogopslag duidelijk maakt. Die bouwtekeningen ontbreken, en daardoor is het boek vaak moeilijk leesbaar, vooral voor de amateur-afbouwer. Wie echter zelf over bouwtekeningen beschikt, kan in dit boek een menigte handige tips, nuttige aanwijzingen en waardevolle adviezen vinden.

 • Alleen in een zeilboot de wereld rond / C. Craandijk

  Alleen in een zeilboot de wereld rond / C. Craandijk

  5/10/16  Met 63 penteekeningen van den vertaler naar illustraties van Thomas Fogerty en George Varian. Uitgave begin 20e eeuw.

 • Amsterdam project / J. H. Gawronski

  Amsterdam project / J. H. Gawronski

   22/1/17. Met illustraties en foto's van voorwerpen, delen schip, anatomie schips, kaarten. In het boek het verloop van de berging met overzichten en afbeeldingen van gevonden voorwerpen. Tevens achtergronden over het schip.

 • Archeologie onder water / Th. j. Maarleveld & E. J. van Ginkel

  Archeologie onder water / Th. j. Maarleveld & E. J. van Ginkel

   23/7/18. Dit boek biedt een inzicht in de wijze waarop archeologen onder water werken.

 • Batavia te water / V. Roeper o.a.

  Batavia te water / V. Roeper o.a.

   16/7/17. Begin 1992, toen de romp van de 'Batavia' grotendeels in elkaar zat, verscheen het boek 'Batavia - De terugkeer van een retourschip' (door Priska Gretler e.a. (a.i. 92-13-111-5)). Die 'terugkeer' sloeg in dit geval op de herbouw van het schip in Lelystad en daaraan was dat boek gewijd. Deze uitgave behandelt de geschiedenis van de havenstad Batavia en het ontstaan van de Hollandse handelsrelaties overzee. Het daarop volgende verslag van de eerste en tevens laatste reis van de 'Batavia' in 1628/29 is kort en eindigt op de fatale klippen van het 'Zuidland'. Voorts een beschrijving van de VOC-schepen, het duikersonderzoek op het wrak van de originele 'Batavia' en de reconstructie ervan te Lelystad tot aan de tewaterlating in 1995. Prettig leesbaar, fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd met veel oude prenten en nieuwe foto's in zwart-wit en kleur, vormt het een goede aanvulling op het bovengenoemde boek over de replica.(Biblion recensie, Jaap A.M. Kramer.)

 • Beter zeezeilen met Eric Tabaerly

  Beter zeezeilen met Eric Tabaerly

   Praktische handleiding waarin zonder veel theorie de diverse manoeuvres met zeiljachten worden behandeld, zoals afmeren, droogvallen, zwaar weer zeilen, etc. De liefhebbers van zeezeilen, wier aantal voortdurend toeneemt, vinden hier een prima gids in Tabarly, met zijn op jarenlange ervaring gebaseerde grondige kennis van zaken en zijn vermogen praktische problemen en hun oplossing overzichtelijk onder woorden te brengen. De vele tekeningen vullen de tekst uitstekend aan. De vertaling is voortreffelijk.(NBD|Biblion recensie, M.C.E. Rutten-van der Putten)

 • Binnenvaart onder stoom / R. Martens & L. Westra

  Binnenvaart onder stoom / R. Martens & L. Westra

   Binnenvaart onder stoom .. met de beste groeten van..Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  De rol die de binnenvaart tijdens de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wordt in het algemeen afgedaan met het gezegde dat zij gewoon heeft doorgevaren en flink heeft verdiend aan vervoer voor de bezetter. Dat niets minder waar is toont de schrijver van dit boek aan na uitvoerig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met nog levende betrokkenen. Om de situatie bij het uitbreken van de oorlog te begrijpen staat de auteur eerst stil bij de periode daarvoor van deze bedrijfstak. Uitvoerig beschrijft hij vervolgens de 'gelijkschakeling' van de binnenvaartorganisaties door de bezetter, het verzet, het onderduiken en de vordering van schepen met alle gevolgen voor de schippersgezinnen. Na de oorlog begint dan de zoektocht naar binnenvaartschepen die soms ver in Duitsland worden teruggevonden. Het boek is voorzien van zwart-witfoto's en andere illustraties.(Biblion recensie, E.A. de Vries.)

 • Bouwers van de zee / P. Boon

  Bouwers van de zee / P. Boon

   Uitgebreid onderzoek in een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de Westfriese dorpen en van de belngrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam.

 • Dagboek van Jan Janse 1905 1907

  Dagboek van Jan Janse 1905 1907

   23/6/18. Stuurmansleerling aan boord van het Viermastbarkschip Jeanette Francoise 1905-1907.

 • De ,,Holland" Zaandijk-New York / J. G. Kuyt

  De ,,Holland" Zaandijk-New York / J. G. Kuyt

   Het was zijn wens om als eerste nederlander de wereld rond te zeilen. Onder andere Joshua Slocumb en Alain Gerbauld gingen hem voor, maar Ko vond dat jammer juist uit het land van de zeevaarders bij uitstek, niemand er nog in geslaagd was dat na te doen. Voordat hij tot dit besluit kwam had Kuyt al een leven vol omzwervingen achter de rug. Hij was onder andere steenhouwer in Stuttgart, handelsreiziger in de Zaanstreek, havenarbeider in Beunos Aires en werkte op de rubberplantages op Sumatra. Als zijn zoon Jaap gevraagd werd was zijn vader was, antwoordde hij: ' avonturier'. En dat is misschien wel de beste omschrijven voor de levenswandel van Ko Kuyt.        

 • De avonturen van een VOC soldaat. / J. Parmentier & R. Laarhoven

  De avonturen van een VOC soldaat. / J. Parmentier & R. Laarhoven

   17/2/18. De auteur van dit dagboek was de zoon van een Vlaamse notabel, die uit zucht tot reizen en avontuur als soldaat in dienst trad van de VOC en in 1699 werd verscheept naar Batavia. Achteraf kreeg hij spijt van zijn beslissing en deserteerde hij naar de Filipijnen, waar hij ditmaal dienst nam als soldaat van de Spanjaarden. Ook dit kon hem niet blijvend bekoren en samen met enkele kameraden deserteerde hij opnieuw. Hij kwam in Japan terecht, waar hij door de Compagnie werd achterhaald. Tijdens zijn belevenissen hield hij een dagboek bij, mede om zich te onderscheiden van zijn ongeletterde, deels analfabetische kameraden. Zijn relaas breekt af in Japan, als hij wordt gevangengenomen en gedeporteerd naar Batavia. Omdat hij belangrijke inlichtingen over de Spanjaarden kon verschaffen, werd hij niet terechtgesteld en kwam hij tenslotte weer in Vlaanderen terecht. Zijn dagboek in originele spelling is door de uitgevers voorzien van een historische inleiding en verklarende noten en aangevuld met o.a. de tekst van zijn verhoor in Batavia. De oorspronkelijk niet voor publicatie bestemde, onopgesmukte tekst is interessant voor alle liefhebbers van oude reisverslagen. Met enkele zwart-wit reproducties.(Biblion recensie, P.F.Th.M. Turk.)

 • De boekeniers / J. Piekalkiewicz.

  De boekeniers / J. Piekalkiewicz.

   5/3/17. De boekeniers , oorspronkelijk Franse en Engelse gelukzoekers, opgejaagd door Spaanse kolonisten, vestigden zich in de Karibische Zee.

 • De Clippers / A. Teenstra

  De Clippers / A. Teenstra

   2/1/18. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft van der 19e eeuw.

 • De glorie van de scheepvaart

  De glorie van de scheepvaart

   Dit boek werd samengesteld en in 1972 uitgegeven door Tre Tryckare in Zweden. In datzelfde jaar verzorgde Elsevier de eerste Nederlandse editie; waar nodig, was die aan de Nederlandse situatie aangepast. Dit bijna encyclopedische werk wordt grotendeels gedragen door 1500 tekeningen. Het behandelt vrijwel alles wat met schepen te maken heeft: scheepsbouw, voortstuwing, navigatie en zeemanschap. De tekeningen geven een beeld van de historische ontwikkeling van koopvaardij-, oorlogs- en vissersschepen en van de recreatievloot. Dit fraaie boek hoort zeker in een bibliotheek thuis. De zojuist verschenen derde druk is op een twintigtal plaatsen aangevuld met tekeningen van moderne schepen, motoren, voortstuwers enz. De inleiding bij het hoofdstuk over pleziervaart werd vernieuwd, maar ging daarbij in kwaliteit achteruit. Door de toegevoegde, nieuwe illustraties en door enige andere verbeteringen is het werk weer behoorlijk up to date.(NBD|Biblion recensie, J.A.M. Kramer)

 • De Gouvernementsmarine. / F. C. Backer Dirks

  De Gouvernementsmarine. / F. C. Backer Dirks

   15/2/18. De Gouvernementsmarine. In het voormalige Nederlands-Indie in haar verschillende tijdsperioden geschetst1861-1949.

/
Toont 1 tot 20 (van 151 produkten)