Scheepvaart

/
Toont 41 tot 60 (van 151 produkten)
 • Friese Meren / K. F. Gildemacher o.a.

  Friese Meren / K. F. Gildemacher o.a.

   7/3/17. Het Friese woord voor meer, mar, is familie van moeras.Waarschijnlijk betekende het oorspronkelijk waterig land, dat in een droge zomer land was en in een nat jaargetijde water.'Zoet water' ligt binnen dijken en dammen: in meren, plassen, poelen, kanalen, sloten en greppels. Als men het Friese deel van het IJsselmeer en het Lauwersmeer meetelt, bestaat het oppervlak van deze provincie voor ongeveer vijftien procent uit water. Meren en plassen zijn samen ruim 52.000 hectare groot. In natte tijden is het wat meer, in droge wat minder.Us Marren, ús wetter. Bronnen van leven zijn ze, ook een kostenpost en een opdracht. Maar ze zijn voor een creatieve, natuurminnende generatie van onschatbare betekenis.

 • Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij / Bezemer

  Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij / Bezemer

  Hoewel ten aanzien van dit onderwerp L.L. Von Munching's 'De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog (a.i. 86-33-187) reeds was verschenen, onderscheidt Bezemer's werk zich daarvan in positieve zin. Von Munching beperkt zich namelijk tot een documentaire opsomming van feiten die zich moeilijk laten lezen en die onvoldoende ruimte laat voor de menselijke factor. De historicus Bezemer is er echter in geslaagd een enorme hoeveelheid gegevens in een geschiedkundige vorm te verwerken die bewonderenswaardig vlot leest en die gebaseerd is op zeldzame nog niet eerder geraadpleegde bronnen. Het is des te meer spijtig dat de eerste druk teveel onnauwkeurigheden bevat in het notenapparaat, in de bijschriften bij de foto's en wellicht ook in het uitvoerige register. De uitgever brengt echter begin 1987 een verbeterde druk uit.(NBD|Biblion recensie, E.A. de Vries.) 

 • Glecannon de scheve schot deel 1 / G. Gilpatric

  Glecannon de scheve schot deel 1 / G. Gilpatric

   Sterke verhalen over bemanningsleden van een oud Engels vrachtschip in de jaren dertig en veertig. Hoofdpersoon is de slimme en dorstige Schotse hoofdwerktuigkundige Glencannon. De achtergrond wordt gevormd door de vanouds bestaande rivaliteit tussen machinekamer- en dekdienst. De schrijfwijze is niet erg geestig. Gebeurtenissen en karakters worden sterk overdreven. De verhalen zijn humoristisch bedoeld, maar een deel is flauw en maakt een gedateerde indruk. Ze zijn oorsprodnkelijk in het Engels in feuilletonvorm geschreven. Deze uitgave is een bewerking van de gelijknamige Nederlandse uitgave uit 1954, aangevuld met verhalen uit "Schots en Scheef" (1952). Het boek lijkt bestemd voor zeevarenden en liefhebbers van scheepvaartromantiek. Het geeft echter te weinig de gewenste glimlach van herkenning.(NBD|Biblion recensie, M. Brand.)

 • Glecannon schots en scheef deel 2 / G. Gilpatric

  Glecannon schots en scheef deel 2 / G. Gilpatric

  Sterke verhalen over bemanningsleden van een oud Engels vrachtschip in de jaren dertig en veertig. Hoofdpersoon is de slimme en dorstige Schotse hoofdwerktuigkundige Glencannon. De achtergrond wordt gevormd door de vanouds bestaande rivaliteit tussen machinekamer- en dekdienst. De schrijfwijze is niet erg geestig. Gebeurtenissen en karakters worden sterk overdreven. De verhalen zijn humoristisch bedoeld, maar een deel is flauw en maakt een gedateerde indruk. Ze zijn oorsprodnkelijk in het Engels in feuilletonvorm geschreven. Deze uitgave is een bewerking van de gelijknamige Nederlandse uitgave uit 1954, aangevuld met verhalen uit "Schots en Scheef" (1952). Het boek lijkt bestemd voor zeevarenden en liefhebbers van scheepvaartromantiek. Het geeft echter te weinig de gewenste glimlach van herkenning.(NBD|Biblion recensie, M. Brand.)

 • Glencannon lapt de oorlog aan zijn laars. Deel 4. / G. Gilpatric.

  Glencannon lapt de oorlog aan zijn laars. Deel 4. / G. Gilpatric.

    Sterke verhalen over bemanningsleden van een oud Engels vrachtschip in de jaren dertig en veertig. Hoofdpersoon is de slimme en dorstige Schotse hoofdwerktuigkundige Glencannon. De achtergrond wordt gevormd door de vanouds bestaande rivaliteit tussen machinekamer- en dekdienst. De schrijfwijze is niet erg geestig. Gebeurtenissen en karakters worden sterk overdreven. De verhalen zijn humoristisch bedoeld, maar een deel is flauw en maakt een gedateerde indruk. Ze zijn oorsprodnkelijk in het Engels in feuilletonvorm geschreven. Deze uitgave is een bewerking van de gelijknamige Nederlandse uitgave uit 1954, aangevuld met verhalen uit "Schots en Scheef" (1952). Het boek lijkt bestemd voor zeevarenden en liefhebbers van scheepvaartromantiek. Het geeft echter te weinig de gewenste glimlach van herkenning.(NBD|Biblion recensie, M. Brand.)

 • Glencannon Schot en whisky deel 3 / G. Gilpatric

  Glencannon Schot en whisky deel 3 / G. Gilpatric

    Sterke verhalen over bemanningsleden van een oud Engels vrachtschip in de jaren dertig en veertig. Hoofdpersoon is de slimme en dorstige Schotse hoofdwerktuigkundige Glencannon. De achtergrond wordt gevormd door de vanouds bestaande rivaliteit tussen machinekamer- en dekdienst. De schrijfwijze is niet erg geestig. Gebeurtenissen en karakters worden sterk overdreven. De verhalen zijn humoristisch bedoeld, maar een deel is flauw en maakt een gedateerde indruk. Ze zijn oorsprodnkelijk in het Engels in feuilletonvorm geschreven. Deze uitgave is een bewerking van de gelijknamige Nederlandse uitgave uit 1954, aangevuld met verhalen uit "Schots en Scheef" (1952). Het boek lijkt bestemd voor zeevarenden en liefhebbers van scheepvaartromantiek. Het geeft echter te weinig de gewenste glimlach van herkenning.(NBD|Biblion recensie, M. Brand.)

 • Glorie van de oude binnenvaart / R. Martens & L. Westra

  Glorie van de oude binnenvaart / R. Martens & L. Westra

   Glorie van de oude binnenvaart ...met de beste groeten van..Postkaarten collecties met informatieve bijschriften.1995.

 • Golden Age of Ocean Liners / l. Server

  Golden Age of Ocean Liners / l. Server

   21/2/17. The remarkable story of the international competition to build the world's fastest, largest, and most luxurious ships. Full color and archival photographs capture the glamour of this extraordinary era.

 • Havens achter de kim. / G. A. J. Bovens

  Havens achter de kim. / G. A. J. Bovens

  HAVENS ACHTER DE KIM. Uitgave van John Wood & Son (Tobacco) Ltd. 1e druk, 1959, Spiraalband, 70 p. Compleet met alle plaatjes. 

 • Havens van Amsterdam en Rotterdam / E. A. Daalder.

  Havens van Amsterdam en Rotterdam / E. A. Daalder.

  Jaarboek Maritieme Musea Havens van Amsterdam en Rotterdam, sinds 1870.Deskundigen uit beide havensteden buigen zich over de wijze waarop havenarbeid door de jaren heen veranderde en hoe de steden voortdurend probeerden het imago van hun havens te verbeteren.

 • Hedendaagse Nederlandse zeeschilders

  Hedendaagse Nederlandse zeeschilders

   Een overzicht van de thans levende schilders die, gedeeltelijk verenigd in de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, de zee en de scheepvaart als onderwerp kiezen. Na een summiere inleiding over de geschiedenis van het maritieme schilderen worden 34 kunstenaars kort besproken, elk met een of twee zorgvuldige reproducties naar hun werk. De besprokenen varieren van zeevarenden die schilderen tot beeldende kunstenaars die min of meer regelmatig onderwerpen uitbeelden die met de zeevaart te maken hebben. De afgebeelde werken lopen uiteen van schilderijen waarbij het onderwerp slechts aanleiding is tot de eigenlijke artistieke bedoelingen tot zeer natuurgetrouwe scheepsportretten. Er is geen opzettelijke eenheid of overeenkomst in de artistieke opvattingen en de kwaliteit van het afgebeelde werk varieert sterk. Van de zeeschilders worden enkele biografische gegevens, hun favoriete technieken en gehouden tentoonstellingen vermeld.(NBD|Biblion recensie, J. Breeschoten)

 • Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis./F. Scheurleer

  Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis./F. Scheurleer

   Overzicht van maritiem-historische gebeurtenissen tot ca. 1905 geordend naar de dagen van het jaar.

 • Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven / T. Heijdra

  Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven / T. Heijdra

   Amsterdam en de haven zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Van het IJ vertrokken al vroeg grote zeilschepen naar verre werelddelen terwijl in het stoomvaarttijdperk oceaanreuzen de wereldzeeën bevoeren. De haven bracht niet alleen rijkdom maar zorgde ook voor contact met vreemde culturen. Door de haven is Amsterdam een welvarende stad van internationale allure geworden, een stad waar vreemdelingen en creatieve geesten zich thuis voelen. Een grote diversiteit aan schrijvers - van Vondel tot Jacques Brel; van Jan Mens tot Simon Vinkenoog - hebben de lof van de Amsterdamse haven gezongen. Dit boek geeft een overzicht van wat zij schreven over de oude havens in Oost en West, met een enkel uitstapje naar Noord.

 • Het knopen handboek / M. Costantino

  Het knopen handboek / M. Costantino

   21/10/16.Een complete gids voor het leggen en gebruiken van knopen in alle situaties.Met volledig geïllustreerde stap-voor-stap instructies voor het maken van elke knoop.Inclusief hoofdstukken over de verschillende soorten touw, zelf touw maken, onderhoud, een verklarende woordenlijst en een register.

 • Het leken wel jachten. Koopvaardijschepen. / A. Zuidhoek

  Het leken wel jachten. Koopvaardijschepen. / A. Zuidhoek

   5/2/17. Dit tweede deel van een vierdelige serie fotoboeken behandelt koopvaardijschepen van Noord-Hollandse rederijen tussen 1945-1970. Met deze publicatie wil men benadrukken dat de ontwerpers van deze schepen niet alleen oog hadden voor doelmatigheid, maar ook voor schoonheid in verschijningsvorm. De auteur - oud zeeman - pleit ervoor de mooiste ontwerpen tot kunst te verheffen. Na de inleiding wordt gedetailleerd (per schip) informatie gegeven. Hier en daar is er terloops wat aandacht voor de specifieke reder die het schip exploiteerde, waartoe het schip diende of interessante feiten. De vele foto's (kleur en zwart-wit) verschaffen veel kijkplezier voor de schepenliefhebber. Een schepenregister ontbreekt uiteraard niet. Deze serie is van aanvullende waarde op reeds bestaande boeken over dit onderwerp.E.A. de Vries

 • Het natte hart van Nederland / E. Leijenaar

  Het natte hart van Nederland / E. Leijenaar

   In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Zuiderzee en de stadjes aan de oever ervan vanaf de IJstijd tot heden op vlotte wijze beschreven. Aan de hand van allerlei boeiende verhalen en feitelijke informatie over onder meer opgravingen, flora en fauna, dijkbouw en landaanwinning, de Zuiderzeewerken, watersnoden, kalkbranderijen, visserij, scheepsbouw, walvisvaart, zeeslagen en plundertochten, krijgt de lezer inzicht in dit economisch eens zo belangrijke gebied. Het bevat uniek foto- en illustratiemateriaal.

 • Het schip en de zee / D. Haws

  Het schip en de zee / D. Haws

   12/2/18. Het boek beschrijft de ontwikkeling van het schip en de zeevaart vanaf het prille begin tot nu.Het vermeldt in korte verslagen belangrijke data en gebeurtenissen.Het verhaalt over ontdekkingsreizen en zeeslagen, boekaniers en piraten. Het memoreert de vele beroemden en minder bekende kapiteins, stuurlui en navigatoren en beschrijft het leven aan boord in al die verschillende perioden.Met meer dan 600 illustraties, waarvan 200 in kleur van onder meer reconstructietekeningen maken van dit boek een schitterend nautisch werk.

 • Hospitaal Kerkschip De Hoop 1898-1948 / Bussy

  Hospitaal Kerkschip De Hoop 1898-1948 / Bussy

    Een boek uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het hospitaalkerkschip "De Hoop" met Koningin Juliana als beschermvrouwe. De koningin heeft ook een foto met haar felicitatie gegeven aan de vereniging.

 • Hr. MS. Urania / H. Vogelzang o.a.

  Hr. MS. Urania / H. Vogelzang o.a.

   28/7/17. Geschiedenis van de opleidingschepen van de Marine met name veel aandacht voor de 4e Urania, vanaf 1928, met fotos etc.

 • Hr.Ms. "De Ruyter" 19 september-9 november 1955.

  Hr.Ms. "De Ruyter" 19 september-9 november 1955.

   31/12/17, Gedenkboek van de reis van het koninklijk paar naar de Ned.Antillen .

/
Toont 41 tot 60 (van 151 produkten)