Scheepvaart

/
Toont 41 tot 60 (van 156 produkten)
 • Eastern Harbour District Amsterdam / P. Bouvier & M. Buurman

  Eastern Harbour District Amsterdam / P. Bouvier & M. Buurman

   The transformation of the Eastern Harbour District in Amsterdam was completed in 2003. More than 8,000 dwellings have definitively taken over from hangars, transhipment installations, rails, containers and goods trains. All of the Netherlands' top architects have built here, as well as a large number of renowned foreigners. An operation like this appeals to the imagination. The number of articles in newspapers and magazines is impressive, as are the numbers of architecture and urban-planning tourists who have visited the district in recent years. Until now, however, there was no single publication in which the entire district was documented in its completed form. Each of the various sections of the district has had a book devoted to it over the years, but only this book gives us a complete overview of the Eastern Harbour District, with historical information and with extensive documentation on every existing project that has by now been built. Besides the built and visible projects, such as dwellings, facilities, infrastructure and public space, this publication also devotes attention to the invisible: the planning process, the basic urban-planning principles, and the cultural and social impact at a local and national level. 

 • Een Halve Eeuw Paketvaart. 1891 - 1941. / M. G. De Boer

  Een Halve Eeuw Paketvaart. 1891 - 1941. / M. G. De Boer

    1941  Amsterdam, . Met talrijke afbeeldingen, waarvan enkele paginagrote in kleur. Het boek is opgedeeld in een deel Geschiedenis en een deel Bedrijf. Het tweede deel besteedt veel andacht aan Ned.-Indië: Makassar, kleine Soenda-eilanden, Borneo, Singapore, Deli, Atjeh, Java, enz.

 • Een schipper uit Hoorn / A. van der Moer

  Een schipper uit Hoorn / A. van der Moer

  In deze roman wordt het leven van een 17e-eeuwse schipper uit Hoorn ingepast in de maritieme realiteit van die dagen: de op haar eind lopende Tachtigjarige Oorlog met Spanje, de Duinkerker en de Barbarijnse zeerovers en de Slag bij Duins onder admiraal Tromp. De schrijfstijl sluit aan bij de hoofdpersoon: eenvoudig, nuchter en zakelijk, zonder de epische diepgang van de grote historische roman. Daar staat tegenover dat een realistisch beeld wordt getekend van het leven aan boord, van reizen naar de Middellandse Zee en Noord-Afrika en van Hollandse rederijen. Het zal geinteresseerden in de geschiedenis van onze zeevaart zeker boeien. Er zijn enkele kaartjes en een uitleg van scheepstermen met enkele schetsen.(NBD|Biblion recensie, Redactie) 

 • Fluisteringen van de zee. / A. Teenstra

  Fluisteringen van de zee. / A. Teenstra

   12/3/19. Illustraties zijn van Pieter Kuhn, dit is de tekenaar van Kapitein Rob.

 • Frankrijk per boot / N. Duijndam

  Frankrijk per boot / N. Duijndam

   7/3/17. In deze gids worden alle Franse rivieren en kanalen afzonderlijk besproken, maar er worden ook suggesties voor vaartochten gegeven door een aantal waterwegen te combineren. Gedetailleerde kaartjes met aanduidingen van alle bezienswaardigheden zijn opgenomen en de vele kleurenfoto's geven een goede indruk van de schoonheid en verscheidenheid van het Franse vaargebied.  La douce France. Frankrijk is al jaren het land bij uitstek voor de Nederlandse vakantieganger. Het heeft voor elke bezoeker wat wils: bergen, zee, strand, musea en kastelen en niet te vergeten ruim 8000 kilometen aan rivieren en kanalen.

 • Friese Meren / K. F. Gildemacher o.a.

  Friese Meren / K. F. Gildemacher o.a.

   7/3/17. Het Friese woord voor meer, mar, is familie van moeras.Waarschijnlijk betekende het oorspronkelijk waterig land, dat in een droge zomer land was en in een nat jaargetijde water.'Zoet water' ligt binnen dijken en dammen: in meren, plassen, poelen, kanalen, sloten en greppels. Als men het Friese deel van het IJsselmeer en het Lauwersmeer meetelt, bestaat het oppervlak van deze provincie voor ongeveer vijftien procent uit water. Meren en plassen zijn samen ruim 52.000 hectare groot. In natte tijden is het wat meer, in droge wat minder.Us Marren, ús wetter. Bronnen van leven zijn ze, ook een kostenpost en een opdracht. Maar ze zijn voor een creatieve, natuurminnende generatie van onschatbare betekenis.

 • Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij / Bezemer

  Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij / Bezemer

  Hoewel ten aanzien van dit onderwerp L.L. Von Munching's 'De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog (a.i. 86-33-187) reeds was verschenen, onderscheidt Bezemer's werk zich daarvan in positieve zin. Von Munching beperkt zich namelijk tot een documentaire opsomming van feiten die zich moeilijk laten lezen en die onvoldoende ruimte laat voor de menselijke factor. De historicus Bezemer is er echter in geslaagd een enorme hoeveelheid gegevens in een geschiedkundige vorm te verwerken die bewonderenswaardig vlot leest en die gebaseerd is op zeldzame nog niet eerder geraadpleegde bronnen. Het is des te meer spijtig dat de eerste druk teveel onnauwkeurigheden bevat in het notenapparaat, in de bijschriften bij de foto's en wellicht ook in het uitvoerige register. De uitgever brengt echter begin 1987 een verbeterde druk uit.(NBD|Biblion recensie, E.A. de Vries.) 

 • Glorie van de oude binnenvaart / R. Martens & L. Westra

  Glorie van de oude binnenvaart / R. Martens & L. Westra

   Glorie van de oude binnenvaart ...met de beste groeten van..Postkaarten collecties met informatieve bijschriften.1995.

 • Golden Age of Ocean Liners / l. Server

  Golden Age of Ocean Liners / l. Server

   21/2/17. The remarkable story of the international competition to build the world's fastest, largest, and most luxurious ships. Full color and archival photographs capture the glamour of this extraordinary era.

 • Havens achter de kim. / G. A. J. Bovens

  Havens achter de kim. / G. A. J. Bovens

  HAVENS ACHTER DE KIM. Uitgave van John Wood & Son (Tobacco) Ltd. 1e druk, 1959, Spiraalband, 70 p. Compleet met alle plaatjes. 

 • Havens van Amsterdam en Rotterdam / E. A. Daalder.

  Havens van Amsterdam en Rotterdam / E. A. Daalder.

  Jaarboek Maritieme Musea Havens van Amsterdam en Rotterdam, sinds 1870.Deskundigen uit beide havensteden buigen zich over de wijze waarop havenarbeid door de jaren heen veranderde en hoe de steden voortdurend probeerden het imago van hun havens te verbeteren.

 • Hedendaagse Nederlandse zeeschilders

  Hedendaagse Nederlandse zeeschilders

   Een overzicht van de thans levende schilders die, gedeeltelijk verenigd in de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, de zee en de scheepvaart als onderwerp kiezen. Na een summiere inleiding over de geschiedenis van het maritieme schilderen worden 34 kunstenaars kort besproken, elk met een of twee zorgvuldige reproducties naar hun werk. De besprokenen varieren van zeevarenden die schilderen tot beeldende kunstenaars die min of meer regelmatig onderwerpen uitbeelden die met de zeevaart te maken hebben. De afgebeelde werken lopen uiteen van schilderijen waarbij het onderwerp slechts aanleiding is tot de eigenlijke artistieke bedoelingen tot zeer natuurgetrouwe scheepsportretten. Er is geen opzettelijke eenheid of overeenkomst in de artistieke opvattingen en de kwaliteit van het afgebeelde werk varieert sterk. Van de zeeschilders worden enkele biografische gegevens, hun favoriete technieken en gehouden tentoonstellingen vermeld.(NBD|Biblion recensie, J. Breeschoten)

 • Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis./F. Scheurleer

  Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis./F. Scheurleer

   Overzicht van maritiem-historische gebeurtenissen tot ca. 1905 geordend naar de dagen van het jaar.

 • Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven / T. Heijdra

  Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven / T. Heijdra

   Amsterdam en de haven zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Van het IJ vertrokken al vroeg grote zeilschepen naar verre werelddelen terwijl in het stoomvaarttijdperk oceaanreuzen de wereldzeeën bevoeren. De haven bracht niet alleen rijkdom maar zorgde ook voor contact met vreemde culturen. Door de haven is Amsterdam een welvarende stad van internationale allure geworden, een stad waar vreemdelingen en creatieve geesten zich thuis voelen. Een grote diversiteit aan schrijvers - van Vondel tot Jacques Brel; van Jan Mens tot Simon Vinkenoog - hebben de lof van de Amsterdamse haven gezongen. Dit boek geeft een overzicht van wat zij schreven over de oude havens in Oost en West, met een enkel uitstapje naar Noord.

 • Het knopen handboek / M. Costantino

  Het knopen handboek / M. Costantino

   21/10/16.Een complete gids voor het leggen en gebruiken van knopen in alle situaties.Met volledig geïllustreerde stap-voor-stap instructies voor het maken van elke knoop.Inclusief hoofdstukken over de verschillende soorten touw, zelf touw maken, onderhoud, een verklarende woordenlijst en een register.

 • Het leken wel jachten. Koopvaardijschepen. / A. Zuidhoek

  Het leken wel jachten. Koopvaardijschepen. / A. Zuidhoek

   5/2/17. Dit tweede deel van een vierdelige serie fotoboeken behandelt koopvaardijschepen van Noord-Hollandse rederijen tussen 1945-1970. Met deze publicatie wil men benadrukken dat de ontwerpers van deze schepen niet alleen oog hadden voor doelmatigheid, maar ook voor schoonheid in verschijningsvorm. De auteur - oud zeeman - pleit ervoor de mooiste ontwerpen tot kunst te verheffen. Na de inleiding wordt gedetailleerd (per schip) informatie gegeven. Hier en daar is er terloops wat aandacht voor de specifieke reder die het schip exploiteerde, waartoe het schip diende of interessante feiten. De vele foto's (kleur en zwart-wit) verschaffen veel kijkplezier voor de schepenliefhebber. Een schepenregister ontbreekt uiteraard niet. Deze serie is van aanvullende waarde op reeds bestaande boeken over dit onderwerp.E.A. de Vries

 • Het natte hart van Nederland / E. Leijenaar

  Het natte hart van Nederland / E. Leijenaar

   In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Zuiderzee en de stadjes aan de oever ervan vanaf de IJstijd tot heden op vlotte wijze beschreven. Aan de hand van allerlei boeiende verhalen en feitelijke informatie over onder meer opgravingen, flora en fauna, dijkbouw en landaanwinning, de Zuiderzeewerken, watersnoden, kalkbranderijen, visserij, scheepsbouw, walvisvaart, zeeslagen en plundertochten, krijgt de lezer inzicht in dit economisch eens zo belangrijke gebied. Het bevat uniek foto- en illustratiemateriaal.

 • Het schip en de zee / D. Haws

  Het schip en de zee / D. Haws

   12/2/18. Het boek beschrijft de ontwikkeling van het schip en de zeevaart vanaf het prille begin tot nu.Het vermeldt in korte verslagen belangrijke data en gebeurtenissen.Het verhaalt over ontdekkingsreizen en zeeslagen, boekaniers en piraten. Het memoreert de vele beroemden en minder bekende kapiteins, stuurlui en navigatoren en beschrijft het leven aan boord in al die verschillende perioden.Met meer dan 600 illustraties, waarvan 200 in kleur van onder meer reconstructietekeningen maken van dit boek een schitterend nautisch werk.

 • Het werken met touw en staaldraad / K. Lund.

  Het werken met touw en staaldraad / K. Lund.

   29/1/19. Met meer dan 100 foto s van praktijkvoorbeelden.

 • Horatio Hornblower / C. S. Forester

  Horatio Hornblower / C. S. Forester

   21/12/18. Het levensverhaal van een 19de-eeuwse zeeman.

/
Toont 41 tot 60 (van 156 produkten)