Scheepvaart

/
Toont 81 tot 100 (van 155 produkten)
 • Marinewit tropenblauw

  Marinewit tropenblauw

  Voor u ligt een herinneringsboek dat om meerdere redenen uniek van karakter is. Uniek, omdat het niet is samengesteld door een aantal 'oude Westgangers' die nostalgisch terugblikken op hun periode in De West. Het boek is samengesteld door twee jeugdige officieren die voor het eerst dienden in dit tropische deel van ons Koninkrijk. Deze ervaring was de motivatie om hun herinneringen met veel energie en creativiteit in korte periode in boekvorm gestalte te geven. Dit boek is dan ook niet een historisch verslag. Het is een sfeertekening die, met behulp van foto's en korte stukken verklarende tekst, de herinnering wil activeren van al diegenen die de laatste 65 jaar een term hebben doorgebracht bij 'De marine in De West'. Voor diegenen die niet het voorrecht hebben gehad om gedurende hun loopbaan deze bijzondere ervaring op te doen, geeft het een indruk van het leven en werken bij dit unieke stukje Koninklijke marine in de tropen. Een groot deel van het fotomateriaal is afkomstig uit de foto-albums van de marinemensen zelf en van al diegenen op het eiland die zich op enigerlei wijze betrokken voelen bij het wel en wee van de marine. Daarnaast is veel van de verklarende tekst gebaseerd op hun verhalen en hun herinneringen. Het is dus eigenlijk een bundeling van herinneringen, een poging om de herinneringen met elkaar te delen: van ons, voor ons en voor de anderen die er niet bij waren. Generaties marinemensen hebben bij hun vertrek uit De West het lied gezongen: 'Aruba en Bonaire, ik zie je al van verre, we gaan naar Holland toe! Gooi los die tros. De kabels en de touwen. We zijn niet meer te houden. We gaan naar Holland toe! Maar eenmaal in Holland. Dan komt de herinnering. 

 • Maritieme encyclopedie / J. van Beylen

  Maritieme encyclopedie / J. van Beylen

   De Maritieme Encyclopedie is een gespecialiseerde Nederlandstalige encyclopedie. Uitgevoerd in uniform blauw uitgevers-linnen met gulden decoratie en beletterde ruggen. Hij werd in Nederland uitgegeven door Uniboek B.V. in Bussum en in België verspreid door Uitgeverij De Branding N.V. in Antwerpen. Het uitgangspunt was: het geven van exacte, objectieve informatie aan een zo ruim mogelijk geschakeerde groep nautisch geïnteresseerden.

 • Met de kinderdijk naar Java 1884/1886 / C. J. Jaski

  Met de kinderdijk naar Java 1884/1886 / C. J. Jaski

   Kort maar levendig verslag van een stuurmansleerling over diens reis per zeilschip naar Indie en terug gedurende het eind van de vorige eeuw. De auteur -die de traditie van zijn familie als zeevarende en als schrijver voortzet- geeft een betrouwbaar beeld van het leven aan boord van een dergelijk zeilschip. Het eigenlijke verhaal, dat slechts 23 bladzijden telt, is aangevuld met informatie over het desbetreffende schip 'Kinderdijk' en met biografische gegevens over de auteur en zijn voorouders met daarop betrekking hebbende oude foto's.

 • Midscheeps / W.H. Moojen

  Midscheeps / W.H. Moojen

   Zeemansverhalen hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op mensen aan de wal. Men keek reikhalzend uit naar een boek waarin de zeeman ons weer liet genieten van zijn avonturen tijdens zijn reizen naar verre oorden en exotische streken.De zeeman zelf vertelde zijn belevenissen aan zijn maten tijdens de vrije uren op luik één, in de midscheeps of achteruit. Sommige verhalen lijken aangedikt en na jaren een eigen leven te gaan lijden, maar gelooft u mij, ze hebben allemaal een kern van waarheid.Het leven aan boord was vroeger veel harder dan tegenwoordig, maar daar staat tegenover dat de zeeman toen veel meer tijd had om te passagieren, een stad te bekijken of stukje land te ontdekken. Aan boord gebeurde van alles, veel humor onderling, een stille gedragscode om elkaar te respecteren en blindelings te vertrouwen, en soms ook droevige gebeurtenissen. Ze komen allemaal voorbij in dit boek.De verhalen laten de zeeman aan het woord van ketelbink tot kapitein. Het boek is zeer rijk geïllustreerd en laat ondermeer alle schepen zien waarop zij voeren.'Midscheeps' is het eerste boek uit een reeks, waarin het leven op de Nederlandse koopvaardij in al haar gelederen in woord en beeld tot uiting komt.

 • Model van de oorlogsbrik ,,Irene,,/ E. W. Petrejus

  Model van de oorlogsbrik ,,Irene,,/ E. W. Petrejus

   Prachtig boek met veel illustraties.

 • Narrow boats / N.Billingham

  Narrow boats / N.Billingham

   A thorough grounding is provided in this book in all aspects of looking after the various systems that make up a narrow boat. Proper installation and maintenance of these systems is vital for safe and enjoyable cruising. It will enable all narrow boat owners to keep equipment in good working order. All systems are covered, including hull and superstructure, engine, electrics, plumbing, heating, woodwork and fittings. Also included are routine maintenance checks, larger repairs/overhauls and full explanations of current safety standards. The book is illustrated with photographs and explanatory line drawings.

 • Nederlanders overzee. / L. Blusse

  Nederlanders overzee. / L. Blusse

  Beschrijving van de Nederlandse koloniale geschiedenis in de eerste helft van de 17e eeuw. Geillustreerd foto's, afbeeldingen, kaartjes, documenten. De strijd om de handel in de Gouden Eeuw en de organisaties die daar achter stonden.

 • Nederlandse schoeners & brikken / R. de Vos

  Nederlandse schoeners & brikken / R. de Vos

   1/12/16.De snauw en de brigantijn werden opgevolgd door de brik en de schoener en deze ontwikkelden zich in de negentiende eeuw weer tot snelvarende schepen met de lijnen van een clipper. De schoener bleek bij uitstek het schip te zijn voor de snelle vaart. Twee achterover hellende masten met gaffelzeilen waren kenmerkend voor het schip. Fruit ophalen uit een Italiaanse haven en dat vervoeren naar een haven aan de Oostzee bleek een lucratieve handel te zijn. Wilde de reder echter geld verdienen, dan moest er ook met een kleinere bemanning gevaren worden. Ook dat kon op een schoener. De brik - het tweemast volgetuigde schip, dus met razeilen aan beide masten - was een handzaam schip en werd meer gebruikt in de vaart naar de West, naar Zuid-Amerika en naar de Oost. Het lading vervoeren met kleine schepen had nog meer voordelen voor de reder. Als het schip verging, raakte hij financieel niet aan de grond. En vergaan deden die schepen, omdat ze langs gevaarlijke kusten voeren, bijvoorbeeld van West-Afrika.

 • Noordpolderzijl. / A. F. Flikkema

  Noordpolderzijl. / A. F. Flikkema

   Noordpolderzijl, het schilderachtige getijdenhaventje, uniek gelegen op de grens van land en wad, is al bijna twee eeuwen de thuishaven voor vissers en robbenjagers uit Usquert en omgeving. Dit lees- en kijkboek laat een kleurrijke geschiedenis herleven. Langdurig speurwerk in archieven, interviews en materiaal verkregen uit particuliere bronnen, waaronder veel beeldmateriaal, vormden de basis voor dit boek.

 • Olie en vuur op de golven / M. Olivier

  Olie en vuur op de golven / M. Olivier

    Het verhaal van een marineman in de periode 1938 en daarna. De tweede wereldoorlog, de kwestie Nederlands-Indië en de kwestie Nieuw-Guinea. U kijkt mee hoe het er aan toe ging tijdens de matrozen opleiding in Vlissingen.

 • Omzwervingen langs de oude Zuiderzee. / W. Kuyper

  Omzwervingen langs de oude Zuiderzee. / W. Kuyper

  Omzwervingen langs de oude Zuiderzee. Utrecht, Kadmos, 1984. 224 pp. linnen + omslag. Illustraties.

 • Onder zeil / J. van Exter & G. Tol

  Onder zeil / J. van Exter & G. Tol

   In dit boek zijn in stripvorm alle tips voor jeugdige aspirantzeilers te vinden. Het omvat op komische wijze vormgegeven adviezen voor: Vaartvoorbereiding; Afvaren en aankomen; Het varen voor de wind; Het varen op andere koersen; Vaarreglementen en bruggen; Bijzondere manoeuvres; Knopen en steken.

 • Plymouth Cordage Company: One Hundred Years of Service.

  Plymouth Cordage Company: One Hundred Years of Service.

   24/3/19. The Plymouth Cordage Company was a rope making company located in Plymouth, Massachusetts, USA. The company, founded in 1824, had a large factory located on the Plymouth waterfront. By the late 19th century, the Plymouth Cordage Company had become the largest manufacturer of rope and twine in the world.[1] The company specialized in ship rigging, and was chosen among other competitors in the early 1900s to manufacture the rope used on the USS Constitution. The company's twine, Plymouth binder twine, popular among farmers, was the inspiration for the naming of the Plymouth brand of automobiles first produced in 1928.

 • Praktijkboek hout en epoxyhars / Gougeon

  Praktijkboek hout en epoxyhars / Gougeon

   De gebroeders Gougeon hebben in de jaren '70 op hun Amerikaanse scheepswerf de techniek ontwikkeld hout te impregneren, te omhullen en te lijmen met epoxyhars. Het succes en resultaat ervan leidde tot verkoop van en propaganda voor hun harsproducten onder de naam WEST SYSTEM. Dit boek - het is de derde, gewijzigde en verbeterde druk - beschrijft allereerst de productenserie, de verwerking ervan en de mogelijkheden die het materiaal daarbij biedt. In de tweede helft van het boek wordt ingegaan op de toepassing ervan bij grote en kleine reparaties, bij de conserverende werking en de manier waarop de materialen bij de bouw en constructie de eigenschappen van het hout mede bepalen. De foto's -grotendeels van nederlandse boten en werven- ondersteunen goed. In de literatuurlijst staan drie verwijzingen naar artikelen in nederlandse vakbladen. Door de goede reparatie-aanwijzingen bruikbaar voor hobby-isten. Aanschaf is zinvol bij grote vraag naar zeilliteratuur.(NBD|Biblion recensie, F.J. Seller.)

 • Praktijkhandboek kunststoffen / G. Lok

  Praktijkhandboek kunststoffen / G. Lok

   5/2/17. Het Praktijkhandboek kunststoffen is het enige boek over het werken met polyester en epoxy. Deze technologie schrijdt snel voort, dus werd het tijd voor een geheel nieuwe editie. Auteur Gerard Lok kent de praktijk en de achterliggende theorie van deze materialen als geen ander. In de dagelijkse praktijk wordt steeds meer met polyester en epoxy gewerkt; de toepassingen zijn legio. Toch is het voor de gebruiker noodzakelijk ook iets te lezen over de theoretische achtergronden van de verschillende kunststoffen.Dit handboek biedt een compleet overzicht van de technische mogelijkheden en de toepassingen op allerlei gebied. Het boek is overzichtelijk ingedeeld in drie delen: begrippen en materialen, algemene vaardigheden en de praktijk. Bovendien is het boek voorzien van een zeer nuttig trefwoordenregister.

 • Rederij Willem Muller Terneuzen / H. de Winde

  Rederij Willem Muller Terneuzen / H. de Winde

   Rederij Willem Muller Nederland BV is een sleepbootrederij die reeds in 1911 werd opgericht.

 • Reizen rond Kaap Hoorn onder de Nederlandse vlag. / H. Hazelhoff Roelfzema

  Reizen rond Kaap Hoorn onder de Nederlandse vlag. / H. Hazelhoff Roelfzema

   23/6/18. Jaarlijks brengt de Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders een uitgave uit over de Nederlandse scheepvaart rondom de uiterste zuidpunt van Zuid-Amerika. Deze uitgave is een min of meer volledig overzicht van alle tochten door Nederlanders, vanaf de eerste reis door Jacob le Maire, die de naar hem genoemde zeestraat ontdekte in 1616 en Kaap Hoorn haar naam gaf. Het boek eindigt met de laatste reis in 1911, toen het tijdperk van de Nederlandse grote zeilvaart ten einde liep en stoomschepen werden ingezet. Elke tocht wordt in enkele bladzijden kort beschreven; de tekst wordt in voetnoten per hoofdstuk verandwoord. De tekst is geillustreerd met kaartjes, reproducties van oude prenten en portretten. Achterin een schematische lijst (in het Engels) van alle bekende reizen door Nederlandse schepen. Het boek heeft 'n beetje opsommerig karakter, omdat de reisbeschrijvingen zich doorgaans beperkten tot de tocht rond Kaap Hoorn en het verdere verloop van de reis doorgaans nauwelijks aan de orde komen. Dat is jammer, want dat fragmentarische karakter maakt het boek voor anderen dan zeer in het onderwerp geinteresseerden daardoor minder boeiend. Voor die laatsten is het echter een handig overzicht, waarvoor duidelijk veel onderzoek is verricht.Peter Turk

 • Respekt / P. Neumann

  Respekt / P. Neumann

   28/10/17. When ships seek safety in port, lifeboats head out to sea, no matter the weather conditions. The German Maritime Search and Rescue Service, the Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), founded 1865, is probably the world’s best equipped non-governmental rescue organization with a correspondingly trained and motivated personnel force dedicated to saving life and rendering assistance at sea. In May 2015 the society celebrates its 150th anniversary. RESPEKT is an homage to the lifeboat service and people securing the German North Sea and Baltic coasts. Lively English-German essays and picture captions give deep insight into the world of sea rescue. The book introduces the reader to lifeboat history, astonishing lifeboat technology and noble men and woman whose priorities are to aid people in peril at sea.

 • Rooie Gerrit.Nattigheid / B. van Zuilekom

  Rooie Gerrit.Nattigheid / B. van Zuilekom

   Over de Rooie.  Zeilschipper van het IJsselmeer. Markante schipper.O.a Hoorn.

 • Rotterdam-Europoort / G. Mast

  Rotterdam-Europoort / G. Mast

   Voor scheepvaart moet men in de region Rotterdam zijn. In Rotterdam-Europoort: De Maasvlakte en de havens aan het aangrenzende Calandkanaal. En alleen daar kan men de grootste schepen ter wereld aanterffen.De supertankers, ertscarriers en containercarriers zijn de grootase transportmiddelen die de mens ooit heeft uitgedacht. Met lengtes van 300 meter of meer, breedtes van 55 tot 60 meter, een diepgang van 20 meter of meer en een hoogte boven de waterlijn van ongeveer  30 meter. Maar ook vinden we hier de bedrijvigheid van de talloze kleinere vaartuigen.

/
Toont 81 tot 100 (van 155 produkten)