Scheepvaart

/
Toont 141 tot 156 (van 156 produkten)
 • Vissers van de Noordzee / J. P. van de Voort

  Vissers van de Noordzee / J. P. van de Voort

  Vissers van de Noordzee het Nederlandse visserijbedrijf in geschiedenis en volksleven 1975 Den Haag, softcover 140 blz., met fotos en illustraties. 

 • Vissers Van Elburg / W. Van Norel

  Vissers Van Elburg / W. Van Norel

   Willem van Norel (1956) die in het dagelijks leven geschiedenisleraar is, werd op 28-jarige leeftijd gevraagd toe te treden tot het bestuur van de historische vereniging Arent thoe Boecop. Dit was het begin van een enorme reeks activiteiten die hij op vrijwillige basis verrichtte om de geschiedenis van Elburg levendig te houden. Willem van Norel werkte mee aan publicaties over diverse onderwerpen die een relatie hebben met de geschiedenis van Elburg: de visserij, de dorpskernen, landbouw, kerkhistorie, een beeldcanon, de Noord-Veluwe en Gelderland 1900-2000. 

 • Vloot vereeuwigd 1868-1968./ H. de Bles & G. Boven & L. Homburg.

  Vloot vereeuwigd 1868-1968./ H. de Bles & G. Boven & L. Homburg.

   22/2/18.Er bestaat geen boek waarin de geschiedenis van de Koninklijke Marine gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw tot na de tweede wereldoorlog met behulp van fotos wordt verteld.In dit boek wordt met driehonderd fotos van 1868 tot 1968 een beeld geschetst van de geschiedenis van de Koninklijke Marine. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de fotocollectie van het Marinemuseum in Den Helder. Een deelcollectie die sinds de oprichting van het museum in 1962 is ontstaan en door de jaren heen is uitgegroeid tot een belangrijke verzameling. Veel fotos zijn nog nooit eerder gepubliceerd, waardoor dit boek haar bijzondere karakter heeft gekregen.

 • Volaan Vooruit / H. De Groot

  Volaan Vooruit / H. De Groot

   Binnenvaart onder zeil, Sleepoten, luxe motor, sleepschepen, motorschepen, tankschepen, beurtschepen, beunschepen, duwboten, binnen en buitenvaarders.Harry de Groot manifesteert zich in het ene boek na het andere als een deskundig beschrijver van de Nederlandse binnenvaart. In 'Volaan vooruit' geeft hij een boeiend beeld van die bedrijfstak. 'Van opdrukker tot duwboot' beschrijft hij de ontwikkeling van de vele verschillende typen binnenschepen na de zeiltijd. Dat doet hij technisch kundig en bovendien zodanig dat het ook voor een leek op scheepvaartgebied begrijpelijk is. Maar ook het huiselijk leven aan boord, het ondernemerschap van de schipper en tal van andere aspecten komen aan bod. Honderden (zwart/wit) foto's met gedetailleerd bijschrift geven een visueel beeld van de binnenvloot van omstreeks de eeuwwisseling tot de modernste schepen. Namen- en bronnenregister en enige ontwerptekeningen completeren dit informatieve binnenvaartboek. Het is in de eerste plaats boeiend voor de mensen uit de binnenvaart en de liefhebbers van deze bedrijfstak. Maar door de fraaie presentatie in tekst en beeld zal het ook de aandacht van buitenstaanders kunnen richten op onze binnenvaart.(NBD|Biblion recensie, Jaap A.M. Kramer.)

 • Voor en achter de mast / G. M. W. Acda

  Voor en achter de mast / G. M. W. Acda

   Aanmonstering betaling,voeding, legering,werkomstandigheden,ziekten en bestraffing,al deze onderwerpen worden in dit boek aan de orde gesteld.

 • W. K. Versteeg Scheepsmodellen 1700-1900

  W. K. Versteeg Scheepsmodellen 1700-1900

  13/10/16. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.

 • War beneath the sea / P. Padfield

  War beneath the sea / P. Padfield

   Critically acclaimed military historian Peter Padfield has created the definitive account of one of the most turbulent-and crucial-chapters of World War II. Sweeping from the frigid waters of the North Atlantic to the steaming South Pacific, War Beneath the Sea is a riveting chronicle of submarine warfare. It is the first book to cover all the major submarine campaigns of the war, describing, in detail, the operations of the British, American, Japanese, Italian, and German submarine and anti-submarine forces. Beginning with a vivid re-creation of the sinking of the passenger liner Athenia by a German U-boat in September 1939, Padfield's compelling narrative casts an unflinching eye on the devastating consequences of maritime warfare.

 • Wat lijdt den zeeman al verdriet / C. A. Davids

  Wat lijdt den zeeman al verdriet / C. A. Davids

   Een uitvoerig gedocumenteerde verzameling Nederlandse zeemansliederen uit de periode 1600-1900. Na een uitgebreide en erg prettig leesbare inleiding over het zeemansleven in deze periode, over ontstaan en funkties van het zeemanslied, en over de vraag in hoeverre deze liederen bruikbaar zijn als historisch bronnenmateriaal, volgt de tekst van 138 zeemansliederen, met bronverwijzingen en soms met muziek. Tenslotte een uitvoerig kritisch apparaat, met noten, bronnen, en literatuur. De uitvoering is sober, maar zeer verzorgd. De zwart-wit illustraties (helaas erg weinig) roepen een duidelijk beeld op van de sfeer aan boord.(NBD|Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen)

 • Weerzien met de oude binnenvaart. / R. Martens

  Weerzien met de oude binnenvaart. / R. Martens

   Ruim tweehonderd, grotendeels uit particulier bezit afkomstige, foto's werden in dit boek bijeengebracht met informatieve onderschriften, die een voortreffelijk beeld oproepen van de Nederlandse binnenscheepvaart tussen ongeveer 1880 en 1930, toen het goederenvervoer grotendeels per zeilschip plaatsvond. Deze geschiedenis van "gisteren" zal zeker in schipperskringen van nu veel belangstelling genieten. Een korte inleiding gaat aan de alleszins redelijke reproductie van de foto's vooraf.(NBD|Biblion recensie, E.A. de Vries)

 • Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

  Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

   21/3/18. De geschiedenis van de scheepvaart is meer dan de ontwikkeling van de schepen en scheepstypen in de loop der eeuwen. Het schip is eeuwenlang het belangrijkste vervoermiddel geweest.

 • Wetten voor weg & water / J. Verheij

  Wetten voor weg & water / J. Verheij

  Nederland is een land van vervoerders, onverschillig of het zeescheepvaart, luchtvaart, wegvervoer of binnenvaart betreft. Wat bewoog de opeenvolgende regeringen in de jaren twintig, wat bewoog onze liberaal denkende minister Colijn om in het begin van de jaren dertig economische regelgeving te introduceren, aanvankelijk alleen in de personenvervoersector maar later ook eerste stappen te ondernemen in de richting van meer overheidsingrijpen in de gehele vervoersector?In deze geschiedenis van het goederenvervoerbeleid komen onderwerpen aan de orde als de crisis van de jaren dertig, de oorlogsjaren en de wederopbouw, de toenemende welvaart, de jaren van protest en actie, de schok die het Rapport van de Club van Rome in Nederland veroorzaakte, en het nieuwe liberalisme van de jaren tachtig. Al deze ontwikkelingen hebben direct het goederenbeleid in de behandelde periode beïnvloed.Hoe zal de het goederenvervoerbeleid zich in de toekomst verder ontwikkelen, is er beleidsmatig nog wel plaats voor specifiek goederen-vervoerbeleid en bovenal, is er binnen de Europese Unie nog wel plaats voor een nationaal beleid? 

 • Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

  Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

   Wilton- Fijenoord.Rotterdam, gebonden hardcover. 179 blz.. Veel foto's, met achtergronden en de vlootlijst van gebouwde schepen. 1995.

 • Wooden ship / P. H. Spectre

  Wooden ship / P. H. Spectre

   Wooden Ship: The Art, History and Revival of Wooden Boat Building Profusely illustrated. Illustrated endpapers. 31x23. An unmarked copy Fine in Fine pictorial card cover. Some 200 full-colour photographs and accompanying text tells the story of the shipbuilder's art, from ancient times to the present. From dugouts and dinghys to warships and workboats, this book celebrates the illustrious art, craft, and history of wooden boatbuilding.

 • Zeeburg / T. Heijdra

  Zeeburg / T. Heijdra

   Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, Het Zeeburgereiland en IJburg. De geschiedenis van dit gebied begint met de aanleg van de Zeeburger- of Diemerzeedijk. Hier tussen het buitendijkse rietland en de Overamstelse Polder ligt herberg Zeeburg, een belangrijk trefpunt voor reizigers, handelaars en Amsterdammers die verpozing zoeken. Er komt echter een eind aan de idyllische rust. In de Overamstelse Polder verrijst in het begin van de vorige eeuw de Indische buurt, een echte Amsterdamse volksbuurt. Het buitendijkse rietland maakt plaats voor de brede waterbekkens en kades van het Oostelijk havengebied. Dit wordt de thuishaven voor de oceaanreuzen van fameuze lijnrederijen zoals de KNSM, de Nederland, de koninklijke Hollandsche Lloyd, de Oceaan en de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Het Buiten-IJ gaat ondertussen dienst doen als baggerdepot waardoor het Zeeburgereiland ontstaat.

 • Zeehelden in Hellevoetsluis / B. Benschop

  Zeehelden in Hellevoetsluis / B. Benschop

   Zeehelden uit Hellevoetsluis in woord en beeld.

 • Zuiderzee / G.R Kruissink

  Zuiderzee / G.R Kruissink

   Om twee minuten over een in de namiddag van de 28ste mei 1932 werd het sluitgat De Vlieter' dichtgestort. Onder de ogen van minister-president Dr. H. Colijn en tal van autoriteiten kwam de bonk keileem neer die Holland en Friesland met elkaar verbond. De laatste opening in de 30 kilometer lange dijk tussen het Wieringer dorp Den Oever en het, bezuiden Harlingen gelegen, Friese dorpje Zurig was gesloten.

/
Toont 141 tot 156 (van 156 produkten)