Scheepvaart

/
Toont 141 tot 152 (van 152 produkten)
 • W. K. Versteeg Scheepsmodellen 1700-1900

  W. K. Versteeg Scheepsmodellen 1700-1900

  13/10/16. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.

 • War beneath the sea / P. Padfield

  War beneath the sea / P. Padfield

   Critically acclaimed military historian Peter Padfield has created the definitive account of one of the most turbulent-and crucial-chapters of World War II. Sweeping from the frigid waters of the North Atlantic to the steaming South Pacific, War Beneath the Sea is a riveting chronicle of submarine warfare. It is the first book to cover all the major submarine campaigns of the war, describing, in detail, the operations of the British, American, Japanese, Italian, and German submarine and anti-submarine forces. Beginning with a vivid re-creation of the sinking of the passenger liner Athenia by a German U-boat in September 1939, Padfield's compelling narrative casts an unflinching eye on the devastating consequences of maritime warfare.

 • Wat lijdt den zeeman al verdriet / C. A. Davids

  Wat lijdt den zeeman al verdriet / C. A. Davids

   Een uitvoerig gedocumenteerde verzameling Nederlandse zeemansliederen uit de periode 1600-1900. Na een uitgebreide en erg prettig leesbare inleiding over het zeemansleven in deze periode, over ontstaan en funkties van het zeemanslied, en over de vraag in hoeverre deze liederen bruikbaar zijn als historisch bronnenmateriaal, volgt de tekst van 138 zeemansliederen, met bronverwijzingen en soms met muziek. Tenslotte een uitvoerig kritisch apparaat, met noten, bronnen, en literatuur. De uitvoering is sober, maar zeer verzorgd. De zwart-wit illustraties (helaas erg weinig) roepen een duidelijk beeld op van de sfeer aan boord.(NBD|Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen)

 • Weerzien met de oude binnenvaart. / R. Martens

  Weerzien met de oude binnenvaart. / R. Martens

   Ruim tweehonderd, grotendeels uit particulier bezit afkomstige, foto's werden in dit boek bijeengebracht met informatieve onderschriften, die een voortreffelijk beeld oproepen van de Nederlandse binnenscheepvaart tussen ongeveer 1880 en 1930, toen het goederenvervoer grotendeels per zeilschip plaatsvond. Deze geschiedenis van "gisteren" zal zeker in schipperskringen van nu veel belangstelling genieten. Een korte inleiding gaat aan de alleszins redelijke reproductie van de foto's vooraf.(NBD|Biblion recensie, E.A. de Vries)

 • Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

  Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

   21/3/18. De geschiedenis van de scheepvaart is meer dan de ontwikkeling van de schepen en scheepstypen in de loop der eeuwen. Het schip is eeuwenlang het belangrijkste vervoermiddel geweest.

 • Wetten voor weg & water / J. Verheij

  Wetten voor weg & water / J. Verheij

  Nederland is een land van vervoerders, onverschillig of het zeescheepvaart, luchtvaart, wegvervoer of binnenvaart betreft. Wat bewoog de opeenvolgende regeringen in de jaren twintig, wat bewoog onze liberaal denkende minister Colijn om in het begin van de jaren dertig economische regelgeving te introduceren, aanvankelijk alleen in de personenvervoersector maar later ook eerste stappen te ondernemen in de richting van meer overheidsingrijpen in de gehele vervoersector?In deze geschiedenis van het goederenvervoerbeleid komen onderwerpen aan de orde als de crisis van de jaren dertig, de oorlogsjaren en de wederopbouw, de toenemende welvaart, de jaren van protest en actie, de schok die het Rapport van de Club van Rome in Nederland veroorzaakte, en het nieuwe liberalisme van de jaren tachtig. Al deze ontwikkelingen hebben direct het goederenbeleid in de behandelde periode beïnvloed.Hoe zal de het goederenvervoerbeleid zich in de toekomst verder ontwikkelen, is er beleidsmatig nog wel plaats voor specifiek goederen-vervoerbeleid en bovenal, is er binnen de Europese Unie nog wel plaats voor een nationaal beleid? 

 • Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

  Wilton- Fijenoord. / H. van der Sloot.

   Wilton- Fijenoord.Rotterdam, gebonden hardcover. 179 blz.. Veel foto's, met achtergronden en de vlootlijst van gebouwde schepen. 1995.

 • Wooden ship / P. H. Spectre

  Wooden ship / P. H. Spectre

   Wooden Ship: The Art, History and Revival of Wooden Boat Building Profusely illustrated. Illustrated endpapers. 31x23. An unmarked copy Fine in Fine pictorial card cover. Some 200 full-colour photographs and accompanying text tells the story of the shipbuilder's art, from ancient times to the present. From dugouts and dinghys to warships and workboats, this book celebrates the illustrious art, craft, and history of wooden boatbuilding.

 • Zeeburg / T. Heijdra

  Zeeburg / T. Heijdra

   Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, Het Zeeburgereiland en IJburg. De geschiedenis van dit gebied begint met de aanleg van de Zeeburger- of Diemerzeedijk. Hier tussen het buitendijkse rietland en de Overamstelse Polder ligt herberg Zeeburg, een belangrijk trefpunt voor reizigers, handelaars en Amsterdammers die verpozing zoeken. Er komt echter een eind aan de idyllische rust. In de Overamstelse Polder verrijst in het begin van de vorige eeuw de Indische buurt, een echte Amsterdamse volksbuurt. Het buitendijkse rietland maakt plaats voor de brede waterbekkens en kades van het Oostelijk havengebied. Dit wordt de thuishaven voor de oceaanreuzen van fameuze lijnrederijen zoals de KNSM, de Nederland, de koninklijke Hollandsche Lloyd, de Oceaan en de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Het Buiten-IJ gaat ondertussen dienst doen als baggerdepot waardoor het Zeeburgereiland ontstaat.

 • Zeehelden in Hellevoetsluis / B. Benschop

  Zeehelden in Hellevoetsluis / B. Benschop

   Zeehelden uit Hellevoetsluis in woord en beeld.

 • Zeventiende eeuws statenjacht / W. van Beuge

  Zeventiende eeuws statenjacht / W. van Beuge

   13/12/17. A.d.h. van het bijzondere jacht van van Beuningen uit de 17e eeuw door G.C..E Crone in Nederlandse jachten, binnenschepen, vissersvaartuigen en daarmee verwante kleine schepen 1650-1900 heeft Willem van Beuge zelf eerst het model gebouwd.heeft. Stap voor stap in dit boek beschreven.

 • Zuiderzee / G.R Kruissink

  Zuiderzee / G.R Kruissink

   Om twee minuten over een in de namiddag van de 28ste mei 1932 werd het sluitgat De Vlieter' dichtgestort. Onder de ogen van minister-president Dr. H. Colijn en tal van autoriteiten kwam de bonk keileem neer die Holland en Friesland met elkaar verbond. De laatste opening in de 30 kilometer lange dijk tussen het Wieringer dorp Den Oever en het, bezuiden Harlingen gelegen, Friese dorpje Zurig was gesloten.

/
Toont 141 tot 152 (van 152 produkten)