Oorlog

/
Toont 1 tot 20 (van 136 produkten)
 • 1940 Soldaat op de Afsluitdijk / B. J. Haijer

  1940 Soldaat op de Afsluitdijk / B. J. Haijer

   15/12/17. De belevenissen van een ordonnans in de meidagen van 1940.Een terug blik van de volwassen Haijer op zijn eigen belevenissen als 18-jarige soldaat die oorlog en bezetting beleefd, doorleefd en overleefd.

 • 250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

  250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

   20/2/18. In 1748 werd het Regiment Mineurs en Sappeurs gevormd. Het was het officiële startschot van een tot de verbeelding sprekend legeronderdeel: de genie. 25O jaar Genietroepen is een overzicht van de geschiedenis der Nederlandse genie-eenheden. Behalve mineurs en sappeurs maakten daar in de loop van de tijd ook pontonniers, torpedisten en spoorwegtroepen deel van uit. Dit boek schenkt veel aandacht aan de operationele inzet van de genie. De veldtocht naar Rusland in 1812, de Belgische Opstand, de Meidagen van 194O, Nederlands-Indië, Libanon en Bosnië. Ook staan de auteurs stil bij de oorlogsvoorbereiding tijdens de Koude Oorlog. Bij humanitaire operaties is de genie onmisbaar gebleken. Dergelijke acties - soms ver weg in Tunesië of Noord Irak, soms dichtbij tijdens de watersnood in eigen land - komen eveneens aan de orde. De fraaie illustraties geven een goed beeld van het veelzijdige takenpakket van de genie en het oude en moderne materiaal: van pontonbruggen tot en met brugleggende tanks.

 • 4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  Nuchter geschreven verslag van de belevenissen van een groot gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijfster, ije van 8 kinderen, leefde van haar 15e tot haar 18e in verschillende Japanse kampen. Vooral het nutteloze gezeul met groepen gevangenen van de ene plaats naar de andere en soms weer terug naar een plek waar ze al eerder waren, komt goed tot uiting. Ze vertelt er wat afstandelijk over. Pas in het laatste hoofdstuk, over de terugkeer in Friesland en de liefdeloze manier waarop haar gereformeerde ouders door hun geloofsgenoten werden opgevangen, laat ze duidelijk blijken hoe haar dat geraakt heeft. De titel slaat op een extraatje waarop de Japanners het kamp een keer tracteerden. Al met al een wat emotieloos verhaal. In dit herdenkingsjaar zullen er zeker meer titels verschijnen, waarbij dit geen slecht voorbeeld is, maar ook geen uitschieter. Met enkele zwart-witillustraties.(Biblion recensie, C. Grader.) 

 • Aanklacht. / M. Beversluis

  Aanklacht. / M. Beversluis

   Martien Beversluis werd in 1928 literair medewerker van de VARA. Hij schreef voor de VARA pacifistische gedichten. Deze werden gebundeld in 'Aanklacht' (1930, deze bundel haalde tien drukken en een totale oplage van dertigduizend exemplaren). Hij verzorgde ook het radioprogramma 'Internationale Socialistische Poëzie'.In zijn gedichten, die van grote technische virtuositeit maar weinig oorspronkelijkheid getuigen, had Beversluis zich onder invloed van de tijd tot een meer allegorische en symbolische vorm gewend; het verwijt van te weinig diepgang bij een teveel aan stemming zal hierin hebben meegespeeld. Beversluis' poëzie zou echter gekenmerkt blijven door de retorische vorm, waarvan de bezieling niet zelden werd betwijfeld. Onder het pseudoniem Huib Wouters schreef hij ook luchtiger werk ten dienste van de socialistische zaak, zoals het 'VARA-lied' en het 'lied voor de Liga tegen Oorlog en Fascisme'.

 • Achter de laatste brug. / J. Blokker

  Achter de laatste brug. / J. Blokker

    Drieënhalve dag duurde de oorlog in de Gelderse vallei. Toen de eerste bewoners een week na de Duitse aanval in mei 1940 voorzichtig waren teruggekeerd van hun evacuatieadressen, hadden ze de ruïnes aangetroffen van hun steden, dorpen en hoeven. Ze hadden de rommel opgeruimd, hun doden begraven en waren aan het werk getogen. De rust was weergekeerd. Maar in september 1944 kwam de oorlog terug in het lage land langs de Grebbelinie. De bevrijding lag aan de overkant van de rivier, voorbij de vernielde bruggen over de Rijn. De bewoners van de Gelderse vallei zaten gevangen tussen de strijdende partijen. In Achter de laatste brug beschrijft historicus Jan Blokker hun leven, dat zeven maanden lang totaal ontregeld raakte.

 • Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

  Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

   21/12/16. Dat deze pil van 1000 bladzijden in Nederland inmiddels aan zijn zesde druk is, bewijst de populariteit van dit boek. Terecht want deze Hitlerbiografie behoort tot de beste die er de afgelopen 20 jaar zijn verschenen. Op grond van een zeer uitvoerige documentatie - waaronder gesprekken met meer dan 150 personen die Hitler van min of meer nabij gekend hebben - schildert de historicus-journalist Toland het leven van deze verdorven figuur. Eens te meer blijkt uit dit boek dat Hitler vooral door wraak, haat en antisemitisme gedreven werd. Register, literatuuropgave, illustraties.(NBD|Biblion recensie, P. Schneiders)

 • Alles ging aan flarden / K. de Zwarte-Walvisch

  Alles ging aan flarden / K. de Zwarte-Walvisch

   21/12/16.Tijdens het onderzoek voor de tv-serie De Oorlog hebben medewerkers van de NPS een dagboek uit de Tweede Wereldoorlog gevonden dat volgens insiders grote historische waarde heeft. Het is geschreven door een 32-jarige joodse vrouw, Klaartje de Zwarte-Walvisch, die uitvoerig en in bijzonder felle bewoordingen beschrijft hoe ze na haar arrestatie in maart 1943 via de Hollandsche Schouwburg en kamp Vught uiteindelijk in Westerbork terecht kwam. Vandaar is ze naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd waar ze in juli 1943 in de gaskamer is vermoord.

 • Als de dag van gisteren K. Mallan

  Als de dag van gisteren K. Mallan

    Over dit schokkende gebeuren en de vijf enerverende oorlogsdagen die er in Rotterdam op volgden, alsmede over de broze periode van vrede en mobilisatie die eraan vooraf ging, handelt dit belangwekkende, rijk met authentiek fotomateriaal gei'llustreerd boek. Tijdens ruim tien jaar van intensief en minutieus historisch onderzoek is de auteur erin geslaagd een schat verrassende nieuwe feiten aan het licht te brengen.

 • Amor Fati / A. J. Herzberg

  Amor Fati / A. J. Herzberg

  Zeven opstellen over Bergen-Belsen, derde druk mei 1950. Het is op veler verzoek, dat de navolgende artikelen, die min of meer toevallig en los van elkander geschreven zijn, en in de groene Amsterdammer zijn verschenen, in een bundel worden uitgegeven.

 • Anzio the bid for Rome / C. Hibbert

  Anzio the bid for Rome / C. Hibbert

   Ballantines illustrated histoty of world war 2. 1970. 'The Beach Head has become a Death's Head the German propaganda leaflet told nothing but the truth. Fatal indecision led to months of loss and pointless bloodshed in the winter of 1943-44. 'The Allies,' Kesselring triumphantly recorded,.. missed a uniquely favourable chance of capturing Rome.

 • Atlas van de 2e Wereldoorlog / A. Swanston & M. Swanston

  Atlas van de 2e Wereldoorlog / A. Swanston & M. Swanston

   7/2/18. Dit boek geeft de beslissende veldslagen en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog weer. De gedetailleerde kaarten en verklarende uitleg maken de grootste wereldbrand in de menselijke geschiedenis inzichtelijk, vanaf de Duitse inval in zijn buurlanden tot de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ze verklaren de oorsprongen van het wereldwijde conflict en ontleden de tactieken en strategieën die de sleutel tot de geallieerde eindzege waren.

 • Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

  Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

   1/8/17. Met fraaie zwart/wit foto´s.

 • Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  De rol die de binnenvaart tijdens de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wordt in het algemeen afgedaan met het gezegde dat zij gewoon heeft doorgevaren en flink heeft verdiend aan vervoer voor de bezetter. Dat niets minder waar is toont de schrijver van dit boek aan na uitvoerig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met nog levende betrokkenen. Om de situatie bij het uitbreken van de oorlog te begrijpen staat de auteur eerst stil bij de periode daarvoor van deze bedrijfstak. Uitvoerig beschrijft hij vervolgens de 'gelijkschakeling' van de binnenvaartorganisaties door de bezetter, het verzet, het onderduiken en de vordering van schepen met alle gevolgen voor de schippersgezinnen. Na de oorlog begint dan de zoektocht naar binnenvaartschepen die soms ver in Duitsland worden teruggevonden. Het boek is voorzien van zwart-witfoto's en andere illustraties.(Biblion recensie, E.A. de Vries.)

 • Bloedlanden / T. Snyder

  Bloedlanden / T. Snyder

   7/1/18. Auschwitz wordt dikwijls beschouwd als hét symbool van de Holocaust, en wellicht van de hele Tweede Wereldoorlog. Maar is Auschwitz wel zo representatief? In het kamp werden vooral West-Europese Joden vermoord, terwijl veruit de meeste Joodse slachtoffers vielen in Midden-Europa. In het huidige Oekraïne, Wit-Rusland, Polen en de Baltische staten hebben de nazi's naast ruim vier miljoen Joden ook miljoenen andere burgers systematisch vermoord. Zij werden ter plaatse doodgeschoten. Deze 'shoah door kogels' is veel minder bekend dan de verschrikkingen die plaatsvonden in de concentratiekampen.

 • Buiten schot / Max Nord

  Buiten schot / Max Nord

   Illegale druk. Buiten schot 1943 gedrukt in een oplage van 50 exemplaren.[pseudoniem van Maarten Vrolijk].Nr :19. Met handtekening en opdracht aan Han G. Hoekstra.

 • Compartimenten van vernietiging / Abram De Swaan

  Compartimenten van vernietiging / Abram De Swaan

   24/11/17.  In de afgelopen eeuw zijn keer op keer miljoenen mensen vermoord in campagnes van grootscheepse vernietiging, met de Holocaust als het absolute dieptepunt. Hoe zijn deze verschrikkingen te begrijpen? Al ruim een halve eeuw is één verklaring pasmunt: de massamoordenaars zijn 'gewone mensen'. Dus: 'U en ik zouden onder dezelfde omstandigheden hetzelfde gedaan hebben.' Abram de Swaan bestrijdt deze 'banalisering van het kwaad' en geeft een nieuwe interpretatie van het beroemde Milgram-experiment. Compartimenten van vernietiging bevat een uitvoerig overzicht van de grootste massamoorden in de twintigste eeuw. Voor een beter inzicht in deze massale uitroeiing is het niet genoeg om alleen de directe genocidale situatie in aanmerking te nemen. Ook de voorafgaande maatschappelijke ontwikkelingen moeten erbij betrokken worden, evenals de rol van het genocidale regime, en: de persoonlijke eigenschappen van de daders. De Swaan, opgeleid als politicoloog, gevormd als psychoanalyticus en van beroep socioloog en essayist, probeert vanuit deze brede achtergrond tot een beter begrip te komen van het moderne kwaad: massamoord. Abram de Swaan (1942) was van 1973 tot zijn emeritaat in 2007 hoogleraar sociologie en sinds 2001 universiteitshoogleraar sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Criminal Case 40/61, the Trial of Adolf Eichmann / H. Mulisch

  Criminal Case 40/61, the Trial of Adolf Eichmann / H. Mulisch

    Mulisch modestly called his book on case 40/61 a report, and it is certainly that, as he gives firsthand accounts of the trial and its key players and scenes (the defendant's face strangely asymmetric and riddled by tics, his speech absurdly baroque). Eichmann's character comes out in his incessant bureaucratizing and calculating, as well as in his grandiose visions of himself as a Pontius Pilate-like innocent. As Mulisch intersperses his dispatches from Jerusalem with meditative accounts of a divided and ruined Berlin, an eerily rebuilt Warsaw, and a visit to the gas chambers of Auschwitz, Criminal Case 40/61, the Trial of Adolf Eichmann becomes as a disturbing and highly personal essay on the Nazi extermination of European Jews and on the human capacity to commit evil ever more efficiently in an age of technological advancement.

 • D-day in Zuid Limburg / J. Hendriks & H. Koenen

  D-day in Zuid Limburg / J. Hendriks & H. Koenen

   D-day in Zuid Limburg - Dagboek van de Bevrijding. 1984, 1e druk, geniet, 4vo, 90pp, met talrijke foto's, Een speciale uitgave van De Limburger.

 • Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

  Danseres zonder benen / C.Asscher Pinkhof

   19/9/17. Autobiografisch relaas van een joodse vrouw die als jonge weduwe de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meemaakt.

 • De angst voor lafheid / W. Boellaard

  De angst voor lafheid / W. Boellaard

   Al vrij snel nadat de Duitsers in mei 1940 ons land hadden bezet werden de eerste verzetsgroepen gevormd. Zo sloot W.A.H.C. (Pim) Boellaard - die als reserve officier van de Veldartillerie in de meidagen als batterijcommandant bij Ockenburg had gevochten - zich aan bij de O.D. (Ordedienst). Hij werd gewestelijk commandant in de provincie Utrecht. Hoewel de Duitsers zich aanvankelijk mogal lankmoedig opstelden om de sympathie van de bevolking te winnen, werd de situatie toch geleidelijk grimmiger. Er ging een schok door het Nederlandse volk, toen op 3 mei 1942 de eerste grote executie plaatsvond: 72 leden van de O.D. vielen toen door de kogel. Boellaard - die bij de arrestatie van de eerste O.D.-groep wist te ontvluchten - bleef dit lot bespaard. Hij wist zich 8 maanden schuil te houden, maar werd enkele dagen na deze executies door verraad alsnog opgepakt. Tijdens zijn gevangenschap is hij als enige Nederlander zowel door Heydrich als door Himmler persoonlijk verhoord.

/
Toont 1 tot 20 (van 136 produkten)