Oorlog

/
Toont 41 tot 60 (van 153 produkten)
 • De slag om Leyte Golf / C. Vann Woodward

  De slag om Leyte Golf / C. Vann Woodward

   Dit verhaal gaat over de grootste slag tussen de Amerikaanse en de Japanse vloot uit de geschiedenis. De zeeslag die in oktober 1944 plaats vond in de Filippijnse wateren betekende uiteindelijk het einde van de machtige Japanse marine in de Tweede Wereldoorlog. Behalve de inzet van de slagschepen was de inbreng van vliegkampschepen tijdens de zeeslag van belang. Voor de Japanners was de Slag bij Leyte de grootste maritieme krachtsinspanning van de oorlog. In de Nederlandse vertaling is het één van de weinige specifieke boeken over de oorlog in de Pacific, alleen meer populaire boeken over dit onderwerp waren tot nu op de Nederlandse markt verschenen. Daardoor is het uitstekend geschikt voor de geïnteresseerde in zeeslagen. De tekst maakt een gedegen indruk. Een ernstig tekort is het ontbreken van een register en van een literatuuropgave. De foto's hebben de kwaliteit van slechte fotokopieën met een zwaar raster waardoor veel details verloren gaan.(Biblion recensie, Cees van Romburgh, Scheepvaartmuseum Amsterdam.)

 • De strijd om de Februaristaking. / A. Mooij

  De strijd om de Februaristaking. / A. Mooij

   2/8/17. Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. Dat deze woorden na de oorlog aan het wapen van Amsterdam zijn toegevoegd, heeft de stad to danken aan de Februaristaking van 1941, een massaal protest van de Amsterdammers tegen de vervolging van hun joodse stadgenoten. Deze daad moest in de herinnering worden gekoesterd, maar binnen een paar jaar tijd was de jaarlijkse herdenking de inzet geworden van een onverzoenlijke politieke strijd tussen de gemeente en de communisten. De verdeeldheid groeide in de jaren vijftig uit tot Amsterdams eigen Koude Oorlogje op het Jonas Daniel Meijerplein, waar de sfeer door de interne partij-twisten van de CPN nog verder werd verziekt.

 • De strijd om een mensenleven 1940-1945. / L. van Taalingen-Dols

  De strijd om een mensenleven 1940-1945. / L. van Taalingen-Dols

   Mevrouw Mr L. M. I. L. van Taalingen-Dols, advocaat te Haarlem, was door haren leermeester, Professor Meijers, aangezocht diens belangen te behartigen, toen de steeds ondoorzichtiger wordende schaduw der Jodenvervolging zich ook over ons land ging uitspreiden. Er kwam een ogenblik, waarop zij het voor haar taak gewenst oordeelde te kunnen te rade gaan met een paar door Professor Meijers aan te wijzen persoon. 

 • De tas van Eva / D. Schaap & D. Spelman

  De tas van Eva / D. Schaap & D. Spelman

   20/7/18. Eva en haar man Alex besluiten in 1942 het bezette Nederland te ontvluchten. Zij laten alles achter en vertrekken met hun peuter Donald richting Zwitserland. Een levensgevaarlijke tocht, met valse papieren door België en Frankrijk, in treinen vol Duitse militairen, begeleid door 'passeurs' die tegen betaling hun menselijke 'vrachtjes' over de grenzen brengen.In juli 1942 eindigt in Pontarlier, op de grens van Frankrijk en Zwitserland, hun gezamelijke reis. Alex valt in de klauwen van de nazi's. Eva en Donald weten veilig Zwitserland te bereiken.Eva schrijft Alex brieven, die ze niet kan verzenden, maar koestert in een slangenleren tas 'voor na zijn terugkeer'. Vanuit haar redelijk beschermde omgeving correspondeert zij met haar ouders in het getto in Amsterdam, later in Westerbork en Theresienstadt. Hun brieven geven een huiveringwekkend beeld van dat Joodse leven. Van hun verlangen en hoop, in steeds benardere omstandigheden, dat alles ooit nog eens goed zal komen.

 • De tweede compagnie / W. Mertens

  De tweede compagnie / W. Mertens

   15/11/17. Het boek De Tweede Compagnie, een zoektocht naar de verzetsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog van de Tweede Compagnie van de Binnenlandse Strijdkrachten van Den Haag beschrijft welke documenten de schrijver aantrof in de nalatenschap van zijn schoonmoeder en hoe hij de betekenis daarvan heeft kunnen achterhalen. Het betrof documenten en foto's over de Binnenlandse Strijdkrachten en het verzet in de Tweede Wereldoorlog. De zoektocht leverde veel indrukwekkende en ontroerende verhalen op, maar leidde ook tot de onthulling van enkele uitvoerders van liquidaties. Het boek geeft een beeld van de situatie in Den Haag en Voorburg aan het eind van de oorlog en hoe daar binnen het verzet tegenaan werd gekeken. Ook het bombardement van de wijk Bezuidenhout is één van de gebeurtenissen waar velen over verteld hebben. Doordat de schrijver zoveel mogelijk de namen en foto's van de betrokken personen heeft geprobeerd te achterhalen, krijgen anonieme verzetsstrijders een naam en een gezicht. Het boek bevat een index met ongeveer 400 namen en bijna 200 foto's.

 • De verre oorlog / N. Beets

  De verre oorlog / N. Beets

  Het boek is gebaseerd op berichten over de levensloop van 141 oud-krijgsgevangenen uit de oorlog in het Verre Oosten. In persoonlijke gesprekken is de auteur met 24 van hen nader ingegaan op ervaringen en gevoelens. 

 • De verre oorlog. / N. Beets

  De verre oorlog. / N. Beets

   13/3/18. De Nederlanders die in het vooroorlogse Nederlands-Indie werkten ondervonden een dramatische breuk in hun levensloop toen Japan begin 1942 Ned.-Indie bezette. Na de Japanse nederlaag in augustus 1945 werden ze geconfronteerd met de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, die hen opnieuw ontwortelde en vrijwel allen omstreeks 1950 deed repatrieren naar Nederland. De auteur, hoogleraar psychologie, behoorde zelf tot deze groep. Hij wil de invloed van deze dramatische gebeurtenissen op de gemiddelde burger nagaan. Hiertoe interviewde hij 140 ex-krijgsgevangenen. Aangevuld met historische, sociologische en psychologische gegevens en analyses ontstaat, zonder vakjargon, een overtuigend, boeiend en helder beeld van de levensloop, ontberingen en veerkracht van een groep toevallig zwaar bezochte Nederlanders. In Nederland is deze groep vaak "vergeten"; Beets beoogt met zijn boek tevens de groep "eerherstel" te verschaffen.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • Dodenspoorweg door het oerwoud / H. Hovinga

  Dodenspoorweg door het oerwoud / H. Hovinga

   16/7/17. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.

 • Een bammeke met spek / L. Willems

  Een bammeke met spek / L. Willems

   Een bammeke met spek. Boekscout. 2011.Herinneringen van de auteur aan haar ervaringen als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 • Een theater in Dachau / H. Knoop

  Een theater in Dachau / H. Knoop

   Autobiografie van ds. Herm. Knoop, gevangene in Dachau in de Tweede Wereldoorlog.

 • Een verborgen herinnering / D. Breur

  Een verborgen herinnering / D. Breur

  13/11/16. Aat Breur-Hibma is een schilderes die op indrukwekkende en trefzekere manier haar ervaringen in de Nazi-concentratiekampen wist vast te leggen. Haar toen enkele maanden oude dochter Dunya vond jaren later de tekeningen terug en reconstrueerde aan de hand van interviews en ooggetuigeverslagen de kampervaringen van haar moeder. Waar woorden tekort schieten, kan het tekenstift verhalen. De combinatie van feiten, verhalen, emoties en tekeningen zorgde voor een document Ravensbruck, het concentratiekamp waar vele duizenden vrouwen en kinderen de dood vonden, werd gereconstrueerd. De schrijfster, inmiddels een begaafd vertaler van boeken en verhalen uit het Russisch en Pools, richtte een monument in boekvorm op dat ontroert, schokt, onthutst, stilmaakt, maar vooral beklemt door de heldere toonzetting van de verslaggeving en de indringende tekeningen. Het resultaat is een zeer integer boek, dat grote historische waarde paart aan emotionele uitdrukkingsvaardigheid.(NBD|Biblion recensie, N.C.R. Bogaart)

 • Eerst doden ze mijn vader / L. Ung

  Eerst doden ze mijn vader / L. Ung

   Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een deel van mijn familie. Het verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook exemplarisch voor wat miljoenen andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw verhaal geweest.'- Loung Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime van Pol Pot overleeft. Meeslepend en indrukwekkend als de film The Killing Fields en Jung Changs Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over moed, vastberadenheid en de wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie die haar omringt, vecht dit strijdlustige kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar dappere zoektocht naar overleving.' - Zuster lieten Prejean, auteur van Dead Man Walking. 'Loung heeft, als jonge getuige van de gruweldaden van de Rode Khmer, een welsprekend en krachtig verhaal geschreven. Dit is een belangrijk boek, dat een dramatische impact zal hebben op lezers van, nu en volgende generaties zal informeren.' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in Cambodja werd geportretteerd in The Killing Fields.

 • Fall of the Philippines. / W. Rutherford

  Fall of the Philippines. / W. Rutherford

  Chance aided the Japanese in the Philippines!Warning messages were never delivered, pursuit planes took oft and landed at the wrong moment, anti-aircraft shells were out of date.  But chance alone did not bring about the  greatest defeat American arms have ever known. 

 • First-in / Kapitein E. Jellema.

  First-in / Kapitein E. Jellema.

   19/1/17. De ervaringen van de commandant Bravo-compagnie Dutchbat-1 in Srebrenica.

 • Freedom for women / R. Tremain

  Freedom for women / R. Tremain

  The women who led the campaigns had to be physically aad mentally strong. They not only faced hours of arduous work collecting signatures, addressing meetings, and composing petitions. They also had tocombat apathy, ridicule, ostracism, slander, imprisonment, and almost every other form of punishment society could devise. 

 • Gebak mag..van Monignac / T.Ordelman.

  Gebak mag..van Monignac / T.Ordelman.

   8/3/18. Gebak mag, dat klink goed! Want we hebben allemaal we eens zin in een koekje. Voor lekkerbekken die gezond willen leven en op gewicht willen blijven is dit boek een uitkomst.

 • Geen wraak maar gerechtigheid / S. Wiesenthal

  Geen wraak maar gerechtigheid / S. Wiesenthal

   28/11/16.Een indrukwekkende getuigenis. Wat de officiele instanties, voor een deel, nalieten, werd door de particulier Simon Wiesenthal ter hand genomen: recht doen aan de slachtoffers van oorlogsmisdadigers door deze op te sporen en volgens de normen van het recht te laten vonnissen. Het oorlogsslachtoffer Wiesenthal is daar al in mei '45 mee begonnen, niet uit wraakzucht, maar om recht te doen. Het boek, zonder bitterheid geschreven, verhaalt over de hulp die zelfs de kerken gegeven hebben aan oorlogsmisdadigers, het soms lakse optreden van autoriteiten, het conflict met de - joodse - president van Oostenrijk, Kreisky. Beroemde gevallen (Oberlander, Eichmann, Bormann, Mengele) komen aan bod, maar ook minder spectaculaire gevallen en andere aspecten van het Derde Rijk. Duidelijk maakt Wiesenthal ook dat zijn werk niet alleen belangrijk voor het verleden is, maar ook een waarschuwing voor de mensen nu. Gezien de grote belangstelling voor Wiesenthals werk in Nederland en met het oog op een binnenkort uit te komen Wiesenthalfilm, zal er ongetwijfeld grote belangstelling zijn voor dit waardevolle boek in goede vertaling. Toptien-boek.(NBD|Biblion recensie, Paul Schneiders.)

 • Geschiedenis Van De Joodse Gemeenschap in Weesp / D. van Zomeren

  Geschiedenis Van De Joodse Gemeenschap in Weesp / D. van Zomeren

   De auteur, Dick van Zomeren, ging in 1980 op zoek naar de lotgevallen van Weesp gedurende de tweede wereldoorlog. Hij deed dat ter gelegenheid van de jaarlijkse oorlogsherdenking. Daarbij stootte hij op een lijst van namen van joodse inwoners van Weesp die gedeporteerd waren. Als schooljongen had Dick van Zomeren na de oorlog steeds de Weesper militair herdacht die in de meidagen van ’40 was omgekomen. Maar van de tientallen Weesper joden die waren weggevoerd had hij niets geweten. Na de oorlog was er weinig meer dat aan die oude joodse gemeenschap herinnerde, noch aan het verdwijnen daarvan; of zoals een Weesper het zei: “Ze waren gewoon ineens weg”. Dick van Zomeren is de weg terug gegaan, om vast te leggen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Het resultaat is een monumentje geworden voor de vroegere joodse gemeenschap van Weesp. 

 • Gijzelaars van Beekvliet

  Gijzelaars van Beekvliet

   13/4/18. In de vroege ochtenduren van zaterdag 15 augustus 1942 liet de Duitse bezetter vijf gijzelaars fusilleren als represaille voor een aanslag op een Wehrmacht-trein in Rotterdam. De zondag daarop schreef Paul Guermonprez daarover vanuit Beekvliet een brief aan zijn vrouw. Guermonprez werd zelf door de Duitsers in Amsterdam doodgeschoten in juni 1944, nadat hij het gijzelaarskamp al had verlaten.

 • Hel en hemel van Dachau./ J. Overduin

  Hel en hemel van Dachau./ J. Overduin

   12/6/18. Tijdens de bezetting heeft ds. Overduin ruim anderhalf jaar (van 8 februari 1942 tot 9 oktober 1943) gevangen gezeten. Deze tijd heeft hij' doorgebracht in vier gevangenissen (Arnhem, Essen, Würzburg, Neurenberg) en twee concentratiekampen (Amersfoort en Dachau), grotendeels in Dachau. De aanleiding tot zijn gevangenneming was zijn moedig optreden in de strijd met de bezetters om de christelijke school. In dit boek beschrijft hij' zijn ervaringen in de diverse gevangenissen en vooral in het concentratiekamp Dachau. Bij' al de soberheid en zakelijkheid in de weergave van feiten en belevenissen is dit een aangrijpend boek. Het plaatst het concentratiekamp met zijn onmenselijke methoden tegen de achtergrond van een anti-christelijke totalitaire ideologie. De verschijning van de negende druk van dit boek is om meer dan één reden van grote betekenis. In de eerste plaats is het een signaal voor na-oorlogse generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt: een dringende waarschuwing tegen het totalitarisme. In de tweede plaats is het boek een sprekend bewijs van de waarheid van het 'Nooit kan 't geloof te veel verwachten'. Een documentaire van blijvende waarde.

/
Toont 41 tot 60 (van 153 produkten)