Oorlog

/
Toont 41 tot 60 (van 136 produkten)
 • De verre oorlog / N. Beets

  De verre oorlog / N. Beets

  Het boek is gebaseerd op berichten over de levensloop van 141 oud-krijgsgevangenen uit de oorlog in het Verre Oosten. In persoonlijke gesprekken is de auteur met 24 van hen nader ingegaan op ervaringen en gevoelens. 

 • Dodenspoorweg door het oerwoud / H. Hovinga

  Dodenspoorweg door het oerwoud / H. Hovinga

   16/7/17. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.

 • Een bammeke met spek / L. Willems

  Een bammeke met spek / L. Willems

   Een bammeke met spek. Boekscout. 2011.Herinneringen van de auteur aan haar ervaringen als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 • Een theater in Dachau / H. Knoop

  Een theater in Dachau / H. Knoop

   Autobiografie van ds. Herm. Knoop, gevangene in Dachau in de Tweede Wereldoorlog.

 • Een verborgen herinnering / D. Breur

  Een verborgen herinnering / D. Breur

  13/11/16. Aat Breur-Hibma is een schilderes die op indrukwekkende en trefzekere manier haar ervaringen in de Nazi-concentratiekampen wist vast te leggen. Haar toen enkele maanden oude dochter Dunya vond jaren later de tekeningen terug en reconstrueerde aan de hand van interviews en ooggetuigeverslagen de kampervaringen van haar moeder. Waar woorden tekort schieten, kan het tekenstift verhalen. De combinatie van feiten, verhalen, emoties en tekeningen zorgde voor een document Ravensbruck, het concentratiekamp waar vele duizenden vrouwen en kinderen de dood vonden, werd gereconstrueerd. De schrijfster, inmiddels een begaafd vertaler van boeken en verhalen uit het Russisch en Pools, richtte een monument in boekvorm op dat ontroert, schokt, onthutst, stilmaakt, maar vooral beklemt door de heldere toonzetting van de verslaggeving en de indringende tekeningen. Het resultaat is een zeer integer boek, dat grote historische waarde paart aan emotionele uitdrukkingsvaardigheid.(NBD|Biblion recensie, N.C.R. Bogaart)

 • Eerst doden ze mijn vader / L. Ung

  Eerst doden ze mijn vader / L. Ung

   Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een deel van mijn familie. Het verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook exemplarisch voor wat miljoenen andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw verhaal geweest.'- Loung Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime van Pol Pot overleeft. Meeslepend en indrukwekkend als de film The Killing Fields en Jung Changs Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over moed, vastberadenheid en de wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie die haar omringt, vecht dit strijdlustige kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar dappere zoektocht naar overleving.' - Zuster lieten Prejean, auteur van Dead Man Walking. 'Loung heeft, als jonge getuige van de gruweldaden van de Rode Khmer, een welsprekend en krachtig verhaal geschreven. Dit is een belangrijk boek, dat een dramatische impact zal hebben op lezers van, nu en volgende generaties zal informeren.' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in Cambodja werd geportretteerd in The Killing Fields.

 • Fall of the Philippines. / W. Rutherford

  Fall of the Philippines. / W. Rutherford

  Chance aided the Japanese in the Philippines!Warning messages were never delivered, pursuit planes took oft and landed at the wrong moment, anti-aircraft shells were out of date.  But chance alone did not bring about the  greatest defeat American arms have ever known. 

 • First-in / Kapitein E. Jellema.

  First-in / Kapitein E. Jellema.

   19/1/17. De ervaringen van de commandant Bravo-compagnie Dutchbat-1 in Srebrenica.

 • Freedom for women / R. Tremain

  Freedom for women / R. Tremain

  The women who led the campaigns had to be physically aad mentally strong. They not only faced hours of arduous work collecting signatures, addressing meetings, and composing petitions. They also had tocombat apathy, ridicule, ostracism, slander, imprisonment, and almost every other form of punishment society could devise. 

 • Geen wraak maar gerechtigheid / S. Wiesenthal

  Geen wraak maar gerechtigheid / S. Wiesenthal

   28/11/16.Een indrukwekkende getuigenis. Wat de officiele instanties, voor een deel, nalieten, werd door de particulier Simon Wiesenthal ter hand genomen: recht doen aan de slachtoffers van oorlogsmisdadigers door deze op te sporen en volgens de normen van het recht te laten vonnissen. Het oorlogsslachtoffer Wiesenthal is daar al in mei '45 mee begonnen, niet uit wraakzucht, maar om recht te doen. Het boek, zonder bitterheid geschreven, verhaalt over de hulp die zelfs de kerken gegeven hebben aan oorlogsmisdadigers, het soms lakse optreden van autoriteiten, het conflict met de - joodse - president van Oostenrijk, Kreisky. Beroemde gevallen (Oberlander, Eichmann, Bormann, Mengele) komen aan bod, maar ook minder spectaculaire gevallen en andere aspecten van het Derde Rijk. Duidelijk maakt Wiesenthal ook dat zijn werk niet alleen belangrijk voor het verleden is, maar ook een waarschuwing voor de mensen nu. Gezien de grote belangstelling voor Wiesenthals werk in Nederland en met het oog op een binnenkort uit te komen Wiesenthalfilm, zal er ongetwijfeld grote belangstelling zijn voor dit waardevolle boek in goede vertaling. Toptien-boek.(NBD|Biblion recensie, Paul Schneiders.)

 • Geschiedenis Van De Joodse Gemeenschap in Weesp / D. van Zomeren

  Geschiedenis Van De Joodse Gemeenschap in Weesp / D. van Zomeren

   De auteur, Dick van Zomeren, ging in 1980 op zoek naar de lotgevallen van Weesp gedurende de tweede wereldoorlog. Hij deed dat ter gelegenheid van de jaarlijkse oorlogsherdenking. Daarbij stootte hij op een lijst van namen van joodse inwoners van Weesp die gedeporteerd waren. Als schooljongen had Dick van Zomeren na de oorlog steeds de Weesper militair herdacht die in de meidagen van ’40 was omgekomen. Maar van de tientallen Weesper joden die waren weggevoerd had hij niets geweten. Na de oorlog was er weinig meer dat aan die oude joodse gemeenschap herinnerde, noch aan het verdwijnen daarvan; of zoals een Weesper het zei: “Ze waren gewoon ineens weg”. Dick van Zomeren is de weg terug gegaan, om vast te leggen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Het resultaat is een monumentje geworden voor de vroegere joodse gemeenschap van Weesp. 

 • Helden-slachtoffers heldhaftige slachtoffers / H. Beijer

  Helden-slachtoffers heldhaftige slachtoffers / H. Beijer

   5/9/17. Korte levensbeschrijvingen, soms met brieven en foto's, van oud- leerlingen die in de Tweede wereldoorlog omgekomen zijn.

 • Herinnering aan joods Amsterdam / P. Bergstein

  Herinnering aan joods Amsterdam / P. Bergstein

   1/8/17. Voor de film 'Op zoek naar Joods Amsterdam' werd een groot aantal interviews opgenomen. Deze bleken een belangrijke aanvulling op historische publicaties. Voor het boek zijn de getuigenissen gesplitst naar onderwerpen die kort worden ingeleid: beroepen, godsdienst, jodenbuurt, cultuur en sociale bewegingen. Deze herinneringsbeelden van 77 vertellers geven een levensecht en ontroerend inzicht in de typische leefwereld, waaraan een zo onverwacht einde kwam. In geen Europese stad woonden voor '40 zoveel joden en nergens werden er daarvan zoveel vermoord.

 • Herinnering van historische visies. / H. M. Hoogstraten

  Herinnering van historische visies. / H. M. Hoogstraten

   21/12/16. De betekenis van vijfenvijftig jaar Februaristaking Amsterdam.De artikelen zijn gebaseerd op de lezingen die in 1995 werden gehouden.

 • Het einde van Indie / W. Willems & J. de Moor

  Het einde van Indie / W. Willems & J. de Moor

  Deze bundel verzamelt de bijdragen aan de 5e Studiedagen Indische Nederlanders in september 1995. Centraal stonden de jaren 1942-'62: Japanse bezetting (1942-'45), Indonesische revolutie (1945-'49), de uitwijzing van de Nederlanders (1957) en de overdracht van Nieuw-Guinea, gedacht als toevluchtsoord voor Indo-Europeanen (1962). De Indische Nederlanders als aparte groep gingen ten onder: de meeste weken uit naar Nederland, een klein deel werd Indonesisch staatsburger - een tragedie met veel persoonlijk leed. De eerste 2 stukken verschaffen het algemene kader (Van der Veur, Van Doorn), waarna 5 persoonlijke verhalen volgen over eigen ervaringen in deze jaren (van o.a. Paula Gomes, Joop van Tijn en Adriaan van Dis, die veel achtergrond verschaft bij 'Indische Duinen') en tot slot 12 wetenschappelijke bijdragen over deelaspecten, o.a. vrouwenkampen, gedwongen prostitutie en Indo-'collaboratie' met Japan en de Indonesische Republiek - grotendeels van goed niveau met veel nieuwe gegevens. Als geheel een geslaagde bundel, gevarieerd en toegankelijk, en met een groot potentieel lezerspubliek aan mensen met Indische achtergrond.(Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze.)

 • Het Kersten Spiel / F. van Rijsinge

  Het Kersten Spiel / F. van Rijsinge

   13/11/16. In 1950 ontving de in Estland geboren masseur Felix Kersten uit handen van prins Bernhard een hoge onderscheiding. Een hoogst opmerkelijke gebeurtenis, want Kersten was de voormalige masseur van Himmler en vertrouweling van andere hooggeplaatste nazi's - én van hooggeplaatste Nederlanders, onder wie leden van het koninklijk huis.  De historicus Freek van Rijsinge beschrijft de loopbaan van een fantast. Door zijn invloed op Himmler heeft hij de vrijlating van zo'n 3500 joden bewerkstelligd. Maar na de oorlog spande hij zich niet minder in om nazi's vrij te krijgen. Kersten werd vooral beroemd door zijn bewering dat hij het Nederlandse en Belgische volk voor deportatie naar Rusland had behoed. Ook op deze kwestie gaat dit rijk geïllustreerde boek uitvoerig in.

 • Het puin aasn de Rotte / J. G. Toonder

  Het puin aasn de Rotte / J. G. Toonder

     Het puin aan de Rotte,Rotterdam na de Duitse bombardementen. Strenholt’s Uitgeversmij: Amsterdam 1946.Met ills.

 • Het slavenhuis / F. Penders

  Het slavenhuis / F. Penders

   Het slavenhuis: hoe was het leven van een dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog?

 • Het vergeten squadron / R. Wittert.

  Het vergeten squadron / R. Wittert.

   Een beschrijving van de geschiedenis van de Nederlande luchtvaart in het algemeen, maar vooral van de moedige strijd in de lucht van Nederlanders en Indonesiers met de Japanners in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een waarheidsgetrouw verhaal van de hand van een van de pioniers van de Nederlandse luchtvaart. Uit dit prachtig geschreven boek blijkt een geweldig enthousiasme voor de vliegerij en de moed van diegenen die haar groot maakten. Een unieke, zeer lezenswaardige en met talrijke fraaie, authentieke foto's geillustreerde uitgave.(NBD|Biblion recensie, Mr. L.H.M. van Noordwijk)

 • Het verhaal van een Duitser / S. Haffner

  Het verhaal van een Duitser / S. Haffner

  9/11/17. Toen de journalist, commentator en schrijver van onder andere Kanttekeningen bij Hitler, Sebastian Haffner in 1999 was overleden, bleek zich in zijn nalatenschap een nooit gepubliceerd manuscript te bevinden, zijn eersteling: Geschichte eines Deutschen - Die Erinnerungen 1914-1933. Het boek - Haffner noemt het zelf een 'intieme kroniek' - beschrijft de eerste drie decennia van het leven van een intelligente en eigenzinnige jongeman.

/
Toont 41 tot 60 (van 136 produkten)