Oorlog

/
Toont 61 tot 80 (van 141 produkten)
 • Het slavenhuis / F. Penders

  Het slavenhuis / F. Penders

   Het slavenhuis: hoe was het leven van een dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog?

 • Het vergeten squadron / R. Wittert.

  Het vergeten squadron / R. Wittert.

   Een beschrijving van de geschiedenis van de Nederlande luchtvaart in het algemeen, maar vooral van de moedige strijd in de lucht van Nederlanders en Indonesiers met de Japanners in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een waarheidsgetrouw verhaal van de hand van een van de pioniers van de Nederlandse luchtvaart. Uit dit prachtig geschreven boek blijkt een geweldig enthousiasme voor de vliegerij en de moed van diegenen die haar groot maakten. Een unieke, zeer lezenswaardige en met talrijke fraaie, authentieke foto's geillustreerde uitgave.(NBD|Biblion recensie, Mr. L.H.M. van Noordwijk)

 • Het verhaal van een Duitser / S. Haffner

  Het verhaal van een Duitser / S. Haffner

  9/11/17. Toen de journalist, commentator en schrijver van onder andere Kanttekeningen bij Hitler, Sebastian Haffner in 1999 was overleden, bleek zich in zijn nalatenschap een nooit gepubliceerd manuscript te bevinden, zijn eersteling: Geschichte eines Deutschen - Die Erinnerungen 1914-1933. Het boek - Haffner noemt het zelf een 'intieme kroniek' - beschrijft de eerste drie decennia van het leven van een intelligente en eigenzinnige jongeman.

 • Het Vrij Nederlands Liedboek / H. G. Hoekstra e.a

  Het Vrij Nederlands Liedboek / H. G. Hoekstra e.a

  Illegale druk. In 1944 publiceerde De Bezige Bij Het Vrij Nederlandsch Liedboek. Het is een bundel verzetspoezie, samengesteld door H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool. Deze bundel kreeg een oplage van 1900 exemplaren. 

 • Himmler / A.Wykes

  Himmler / A.Wykes

   Hitler was surrounded by sycophants and toadies, men who competed tor shares in the spoils ot power. Goring, Goebbels and Heinrich Himmler stood out among this new Germun aristocracy, and of the three it was Himmler, the obsessive gatherer and filer of information, who eventually came to wield most real power. As head of the Gestapo and the concentration camps it was he who organised the extermination of more than 10,000,000 people. 

 • Hitlers furiën. / W. Lower

  Hitlers furiën. / W. Lower

   26/11/17. Op basis van archiefonderzoek, memoires, dagboeken, brieven en interviews wordt een beeld geschetst van dertien vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog transformeerden in medeplichtigen en uitvoerders van massamoorden in Oekraïne, Polen en Wit-Rusland.

 • Hitlers gewillige beulen / D. J. Goldhagen

  Hitlers gewillige beulen / D. J. Goldhagen

   6/11/16.'Een absoluut revolutionaire studie vanwege zowel de invalshoek als de argumentatie. Wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, een enorme kennis van de moderne geschiedenis van Duitsland en een gedurfd samengaan van persoonlijke betrokkenheid en nauwgezette analyses leiden tot een uitermate oorspronkelijke bewijsvoering voor de alomtegenwoordigheid van het antisemitisme voor en tijdens Hitler, voor de wijze waarop sterke vooroordelen gewone burgers tot de meest afschuwelijke vormen van uitroeiing kunnen brengen en het belang van een politieke cultuur bij het in banen leiden van het gedrag van een maatschappij.' - STANLEY HOFFMANN, Harvard University.

 • Hoe warm het was en hoe ver / Hildebrand

  Hoe warm het was en hoe ver / Hildebrand

  Illegale druk, Nummer 73 van de 250. In het boek staat uitgegeven in 1814, dit klopt natuurlijk niet. 

 • Ik denk zoveel aan jullie / H. Lalshoven-Brester

  Ik denk zoveel aan jullie / H. Lalshoven-Brester

   Een Duitse vrouw belandt in de jaren twintig van de twintigste eeuw in Nederland. Ze helpt Duitse kinderen die voor hun herstel naar ons land komen, en ze trouwt een Nederlandse man. Als de politieke betrekkingen tussen de buurlanden verslechteren en de Duitse inval dichterbij komt breekt een zware tijd aan. De briefwisseling tussen de vrouwen haar familie in Duitsland laat de worsteling zien van een loyaliteitsconflict dat de goede familieverhoudingen steeds verder onder druk zet.

 • In depot / P. Mechanicus

  In depot / P. Mechanicus

   Philip Mechanicus, geboren in 1889 te Amsterdam, kreeg op zijn zeventiende jaar een werkkring bij de dagbladpers, waar hij zich tot een veelgelezen journalist wist op te werken. Na bij enige Indische kranten werkzaam te zijn geweest was hij vanaf 1919 aan Het Algemeen Handelsblad als redacteurbuitenland verbonden. In dit blad verschenen zijn reisverslagen over Sowjet-Rusland en Palestina, die gebundeld werden in Van Sikkel en Hamer en Een volk bouwt zijn huis. Onmiddellijk na de bezetting moest hij de krant verlaten. OP 27 september 1942 is hij, zonder Jodenster staande op het achterbalkon van een tram, verraden en gearresteerd. Via de gevangenis aan de Amstelveenseweg werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort, waar hij ernstig is mishandeld. OP 7 november van datzelfde jaar werd hij naar het Durchgangs lager Westerbork gevoerd en bij aankomst aldaar in het ziekenhuis opgenomen. Op 15 maart 1944 tenslotte ging hij op transport naar Bergen-Belsen en op 9 oktober van dat jaar met een straftransport van honderd twintig man naar Auschwitz-Birkenau. Daar is hij, met de anderen van deze groep, drie dagen na aankomst dood geschoten. In zijn dagboek heeft Mechanicus een verslag van dag tot dag van zijn verblijf in Westerbork gegeven, tegelijk observerend en betrokken bij het lot van zijn medegevangenen: 'alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla', schrijft hij zelf Juist deze schijnbaar zich distanciërende en haast commentaarloze wijze van koel noteren maakt dit dagboek tot een der meest schrijnende documenten over het lot der Joden in de tweede wereldoorlog.

 • Japan the final agony / A. Coox

  Japan the final agony / A. Coox

   Ballantines illustrated histoty of world war 2.Ravaged by firebombs and torn by her efforts to provide the manpower, munitions and food to mount a sufficient force to repulse the American invasion.War-weary Japan was determind still to fight.

 • Jodenkampen. / N. van der Oord

  Jodenkampen. / N. van der Oord

   Verbanningsoorden waren het: Balderhaar, Blesdijke, Diever, Elsloo, Fochteloo, Kremboong, Mantinge, Rouveen, Vledder. Wie had er ooit van gehoord? Streken of gehuchten ergens op het platteland van dunbevotkte provincies als Friesland, Drenthe en Overijssel. In het begin van 1942 voor de nazi's ideale oorden om bijna alle joodse mannen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar bijeen te drijven. Er stonden op diverse plaatsen al barakken, ooit gebouwd om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten. Gemiddeld tweehonderd joden konden in een kamp worden ondergebracht. Het was door de Duitse bezetter zorgvuldig uitgedacht. Eerst de joodse mannen isoleren in de werkkampen. Vandaar konden ze allemaal in een keer naar het verzamelkamp Westerbork worden gedirigeerd. De werkkampen werden op 2 oktober 1942 leeggehaald.Het in angstige spanning verkerend thuisfront werd na razzia's in de steden eveneens naar Westerbork gebracht. De door de Duitsers verkondigde gezinshereniging duurde slechts enkele dagen. Wat resteerde, was een enkele reis richting de vernietigingskampen. In vrijwel alle gevallen Auschwitz, later was Sobibor meestal het einddoel.

 • Kampleed en hemelzegen / C. Impeta

  Kampleed en hemelzegen / C. Impeta

   Het  persoonlijke relaas van dominee C.M. Impeta gedurende zijn verblijf (6 maanden) in kamp Amersfoort.

 • Kind in de Tweede Wereldoorlog + CD. / J. Eichholtz

  Kind in de Tweede Wereldoorlog + CD. / J. Eichholtz

   Wie als kind de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft een uniek verhaal te vertellen. Er is veel bekend over deze tijd, maar toch weten we nauwelijks hoe kinderen die beleefden. Hoe hun dagelijks leven eruitzag tijdens de dagen van de mobilisatie, de Duitse inval, de bombardementen, de bezetting, de Hongerwinter en de bevrijding. De herinneringen van mensen die hierover nog kunnen vertellen, bieden een beeld van een tijd die ver weg lijkt, maar bij velen nog altijd een grote rol speelt in hun leven.Journaliste Juliëtte Eichholtz bracht de persoonlijke verhalen van mensen die kind waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart en ordende ze thematisch en chronologisch, vanaf de oorlogsdreiging eind 1939 tot en met de bevrijding in mei 1945. Het zijn vaak ontroerende en altijd verrassend scherpe herinneringen aan het oorlogsgeweld, de kou, de honger, de angst en de verwarring, maar ook aan het avontuur, de spanning, de knusheid en saamhorigheid van toen. 

 • Kinderen in kamp Westerbork / D. Mulder

  Kinderen in kamp Westerbork / D. Mulder

   21/12/16. Het is een wereldbekende foto geworden: het smalle kindergezichtje dat in Kamp Westerbork vanuit een trein nog even tussen de deuren doorgluurt voordat deze gesloten worden. Voor een reis met een voor het kind onbekende, maar wel als definitief bedoelde bestemming. Eveneens op het netvlies van miljoenen vastgelegd, is het kleine jongetje met zijn grote pet op, staande met de armen omhoog voor een geweer in de aanslag. Deze overbekende beelden zijn een symbool geworden van de jodenvervolging door de nazi's. Daarmee werd de identiteit van die kinderen weggedrukt. Er is dan ook nooit veel aandacht geweest voor kinderen in oorlogstijd. De oorlog bleef de oorlog van de ouders. In het tweede Westerbork Cahier staan de kinderen centraal. De overgeleverde verhalen, tekeningen, brieven en dagboeken geven inzicht in hun ervaringen. Getracht is die uitingen van hun ervaringen een plaats te geven in dit Cahier. Op deze wijze krijgen de kinderen hun identiteit terug en het onbekende meisje tussen de treindeuren krijgt zelfs een naam.

 • Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog. (1941-1945) / E. van Witsen

  Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog. (1941-1945) / E. van Witsen

   30/1/18. Na zeven jaar van onafgebroken speurwerk, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de .Indische Collectie" van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgevoerd, voltooide de heer E. van Witsen, voormalig geschiedenisleraar aan de Kweekschool te Bandoeng, in 1968 zijn manuscript KRIJGSQEVANGENEN IN JAPANSE HANDEN, een omvangrijke documentatie, ingedeeld naar perioden, plaatsen en gebeurtenissen, waarin opgenomen conventies, wetten, orders, dagboeken en verstagen. Een encyclopedisch geheel, dat bij het gereedkomen asn twee bekende hoogleraren, specialisten op het terrein der oorlogsgeschiedenis, ter inzage werd gezonden. Het oordeel van Prof. Dr. L. de Jong luidde: ,,lk ben bepaald onder de indruk gekomen van de enorme hoeveelheid materiaal die u er in verwerkt hebt: alleen a] daardoor vormt het een bron van grote historische betekenis."

 • Licht in donkere dagen / B. Dodenbier

  Licht in donkere dagen / B. Dodenbier

   Dagboek van een Priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen Bandontwerp en illustraties Kees Knoops.

 • Luftwaffe / A. Price

  Luftwaffe / A. Price

  Ballantines illustrated history of world war 2.1970. From triumphant partner in the opening Blitzkrieg campaigns in the war to the last futile efforts to stem the inexorable Allied advance, the Luftwaffe waged a savage but honorable war against an enemy who eventually had overwhelming and irresistible forces.

 • MacArthur / S. L. Mayer

  MacArthur / S. L. Mayer

   He was pompous, blustery, imperious and  egotistical, but he did a fine job and he knew it. His political naivity was to prove disastrous, but this could not erase Douglas MacArthur's greater qualities; patriotism, personal courage, excellence as a military commander. 

/
Toont 61 tot 80 (van 141 produkten)