Oorlog

/
Toont 61 tot 80 (van 153 produkten)
 • Helden-slachtoffers heldhaftige slachtoffers / H. Beijer

  Helden-slachtoffers heldhaftige slachtoffers / H. Beijer

   5/9/17. Korte levensbeschrijvingen, soms met brieven en foto's, van oud- leerlingen die in de Tweede wereldoorlog omgekomen zijn.

 • Herdenking te Utrecht op 15 Augustes 1980.

  Herdenking te Utrecht op 15 Augustes 1980.

   25/4/18. Met foto's in kleur en zwart/wit.

 • Herinnering aan joods Amsterdam / P. Bergstein

  Herinnering aan joods Amsterdam / P. Bergstein

   1/8/17. Voor de film 'Op zoek naar Joods Amsterdam' werd een groot aantal interviews opgenomen. Deze bleken een belangrijke aanvulling op historische publicaties. Voor het boek zijn de getuigenissen gesplitst naar onderwerpen die kort worden ingeleid: beroepen, godsdienst, jodenbuurt, cultuur en sociale bewegingen. Deze herinneringsbeelden van 77 vertellers geven een levensecht en ontroerend inzicht in de typische leefwereld, waaraan een zo onverwacht einde kwam. In geen Europese stad woonden voor '40 zoveel joden en nergens werden er daarvan zoveel vermoord.

 • Herinnering van historische visies. / H. M. Hoogstraten

  Herinnering van historische visies. / H. M. Hoogstraten

   21/12/16. De betekenis van vijfenvijftig jaar Februaristaking Amsterdam.De artikelen zijn gebaseerd op de lezingen die in 1995 werden gehouden.

 • Het boek van Alfred Kantor. / A. Kantor & J. Wykert

  Het boek van Alfred Kantor. / A. Kantor & J. Wykert

  5/6/18. Met 127 kamptekeningen in kleur gemaakt in het vluchtelingenkamp in Deggendorf, Beieren, 1945.

 • Het einde van Indie / W. Willems & J. de Moor

  Het einde van Indie / W. Willems & J. de Moor

  Deze bundel verzamelt de bijdragen aan de 5e Studiedagen Indische Nederlanders in september 1995. Centraal stonden de jaren 1942-'62: Japanse bezetting (1942-'45), Indonesische revolutie (1945-'49), de uitwijzing van de Nederlanders (1957) en de overdracht van Nieuw-Guinea, gedacht als toevluchtsoord voor Indo-Europeanen (1962). De Indische Nederlanders als aparte groep gingen ten onder: de meeste weken uit naar Nederland, een klein deel werd Indonesisch staatsburger - een tragedie met veel persoonlijk leed. De eerste 2 stukken verschaffen het algemene kader (Van der Veur, Van Doorn), waarna 5 persoonlijke verhalen volgen over eigen ervaringen in deze jaren (van o.a. Paula Gomes, Joop van Tijn en Adriaan van Dis, die veel achtergrond verschaft bij 'Indische Duinen') en tot slot 12 wetenschappelijke bijdragen over deelaspecten, o.a. vrouwenkampen, gedwongen prostitutie en Indo-'collaboratie' met Japan en de Indonesische Republiek - grotendeels van goed niveau met veel nieuwe gegevens. Als geheel een geslaagde bundel, gevarieerd en toegankelijk, en met een groot potentieel lezerspubliek aan mensen met Indische achtergrond.(Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze.)

 • Het kamp Schoorl. / A. Boer

  Het kamp Schoorl. / A. Boer

   7/4/18. De bijna onbekende geschiedenis van het kamp Schoorl: Nederlands legerkamp, Duits interneringskamp, concentratiekamp - Polizeiliches Durchgangslager van de beruchte Sicherheitsdienst, Wehrmachtkamp, daarna Bewaringskamp voor het opsluiten van NSB-ers en collaborateurs na het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarna weer Nederlands legerkamp is nu voor het eerst gedetailleerd beschreven. Henk ten Berge schreef een inleiding voor deze derde druk en Wil de Bie maakte een illustratie voor het omslag. In dit boek worden de belevenissen van de gevangenen, vaak in hun eigen woorden, weergegeven van o.a. 740 joodse gevangenen (razzia's van februari en juni 1941 ) die van Schoorl naar Buchenwald en Mauthausen getransporteerd werden. Slechts 2 mannen hebben die kampen overleefd. Voorts waren er bijna 100 KLM'ers, geallieerde gevangenen, 176 Sommelsdijkse gijzelaars en ongeveer 700 politieke gevangenen. Het boek is gebaseerd op 110 interviews, daardoor leest het met ongewone spanning.Schoorl was het begin van een lange lijdensweg voor velen van de 1900 gevangenen, meer dan 1000 van hen, voornamelijk joodse en politieke gevangenen, zijn daarvan niet teruggekeerd.Albert Boer, auteur van Het Kamp Schoorl, werd in 1935 in Beverwijk geboren en werd tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd met zijn familie naar een boerderij in Bergen aan de rand van het militaire vliegveld.

 • Het Kersten Spiel / F. van Rijsinge

  Het Kersten Spiel / F. van Rijsinge

   13/11/16. In 1950 ontving de in Estland geboren masseur Felix Kersten uit handen van prins Bernhard een hoge onderscheiding. Een hoogst opmerkelijke gebeurtenis, want Kersten was de voormalige masseur van Himmler en vertrouweling van andere hooggeplaatste nazi's - én van hooggeplaatste Nederlanders, onder wie leden van het koninklijk huis.  De historicus Freek van Rijsinge beschrijft de loopbaan van een fantast. Door zijn invloed op Himmler heeft hij de vrijlating van zo'n 3500 joden bewerkstelligd. Maar na de oorlog spande hij zich niet minder in om nazi's vrij te krijgen. Kersten werd vooral beroemd door zijn bewering dat hij het Nederlandse en Belgische volk voor deportatie naar Rusland had behoed. Ook op deze kwestie gaat dit rijk geïllustreerde boek uitvoerig in.

 • Het puin aasn de Rotte / J. G. Toonder

  Het puin aasn de Rotte / J. G. Toonder

     Het puin aan de Rotte,Rotterdam na de Duitse bombardementen. Strenholt’s Uitgeversmij: Amsterdam 1946.Met ills.

 • Het slavenhuis / F. Penders

  Het slavenhuis / F. Penders

   Het slavenhuis: hoe was het leven van een dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog?

 • Het vergeten squadron / R. Wittert.

  Het vergeten squadron / R. Wittert.

   Een beschrijving van de geschiedenis van de Nederlande luchtvaart in het algemeen, maar vooral van de moedige strijd in de lucht van Nederlanders en Indonesiers met de Japanners in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een waarheidsgetrouw verhaal van de hand van een van de pioniers van de Nederlandse luchtvaart. Uit dit prachtig geschreven boek blijkt een geweldig enthousiasme voor de vliegerij en de moed van diegenen die haar groot maakten. Een unieke, zeer lezenswaardige en met talrijke fraaie, authentieke foto's geillustreerde uitgave.(NBD|Biblion recensie, Mr. L.H.M. van Noordwijk)

 • Het verhaal van een Duitser / S. Haffner

  Het verhaal van een Duitser / S. Haffner

  9/11/17. Toen de journalist, commentator en schrijver van onder andere Kanttekeningen bij Hitler, Sebastian Haffner in 1999 was overleden, bleek zich in zijn nalatenschap een nooit gepubliceerd manuscript te bevinden, zijn eersteling: Geschichte eines Deutschen - Die Erinnerungen 1914-1933. Het boek - Haffner noemt het zelf een 'intieme kroniek' - beschrijft de eerste drie decennia van het leven van een intelligente en eigenzinnige jongeman.

 • Het Vrij Nederlands Liedboek / H. G. Hoekstra e.a

  Het Vrij Nederlands Liedboek / H. G. Hoekstra e.a

  Illegale druk. In 1944 publiceerde De Bezige Bij Het Vrij Nederlandsch Liedboek. Het is een bundel verzetspoezie, samengesteld door H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool. Deze bundel kreeg een oplage van 1900 exemplaren. 

 • Hitlers laatste dagen / J. Fest

  Hitlers laatste dagen / J. Fest

   De laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog bracht Hitler door in zijn bunker in Berlijn. Vanuit dit betonnen gevaarte en bereidde hij beslissende veldslagen voor die nooit zouden plaatsvinden en commandeerde hij legers die allang waren verslagen. Ondanks zijn afgeleefde uiterlijk en de zichtbare inspanning waarmee hij zich voortsleepte, waagde niemand het hem tegen te spreken.Historicus Joachim Fest beschrijft de onafwendbare ondergang van het Derde Rijk met veel gevoel voor nuance en inlevingsvermogen. Nooit eerder werd de dramatische laatste fase van de oorlog zo indringend beschreven - van de spookachtige slag om Berlijn tot Hitlers zelfmoord. Fest werpt nieuwe, intrigerende vragen op en laat een tijd herleven die nog altijd van immens belang is. 'Een schokkend document over de waanzin van de macht.' - Frankfurter Rundschau 

 • Hoe warm het was en hoe ver / Hildebrand

  Hoe warm het was en hoe ver / Hildebrand

  Illegale druk, Nummer 73 van de 250. In het boek staat uitgegeven in 1814, dit klopt natuurlijk niet. 

 • Ik denk zoveel aan jullie / H. Lalshoven-Brester

  Ik denk zoveel aan jullie / H. Lalshoven-Brester

   Een Duitse vrouw belandt in de jaren twintig van de twintigste eeuw in Nederland. Ze helpt Duitse kinderen die voor hun herstel naar ons land komen, en ze trouwt een Nederlandse man. Als de politieke betrekkingen tussen de buurlanden verslechteren en de Duitse inval dichterbij komt breekt een zware tijd aan. De briefwisseling tussen de vrouwen haar familie in Duitsland laat de worsteling zien van een loyaliteitsconflict dat de goede familieverhoudingen steeds verder onder druk zet.

 • Japan the final agony / A. Coox

  Japan the final agony / A. Coox

   Ballantines illustrated histoty of world war 2.Ravaged by firebombs and torn by her efforts to provide the manpower, munitions and food to mount a sufficient force to repulse the American invasion.War-weary Japan was determind still to fight.

 • Jodenkampen. / N. van der Oord

  Jodenkampen. / N. van der Oord

   Verbanningsoorden waren het: Balderhaar, Blesdijke, Diever, Elsloo, Fochteloo, Kremboong, Mantinge, Rouveen, Vledder. Wie had er ooit van gehoord? Streken of gehuchten ergens op het platteland van dunbevotkte provincies als Friesland, Drenthe en Overijssel. In het begin van 1942 voor de nazi's ideale oorden om bijna alle joodse mannen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar bijeen te drijven. Er stonden op diverse plaatsen al barakken, ooit gebouwd om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten. Gemiddeld tweehonderd joden konden in een kamp worden ondergebracht. Het was door de Duitse bezetter zorgvuldig uitgedacht. Eerst de joodse mannen isoleren in de werkkampen. Vandaar konden ze allemaal in een keer naar het verzamelkamp Westerbork worden gedirigeerd. De werkkampen werden op 2 oktober 1942 leeggehaald.Het in angstige spanning verkerend thuisfront werd na razzia's in de steden eveneens naar Westerbork gebracht. De door de Duitsers verkondigde gezinshereniging duurde slechts enkele dagen. Wat resteerde, was een enkele reis richting de vernietigingskampen. In vrijwel alle gevallen Auschwitz, later was Sobibor meestal het einddoel.

 • Kamp van hoop en wanhoop / W. Lindwer

  Kamp van hoop en wanhoop / W. Lindwer

   13/4/18. Dit boek sluit aan bij de gelijknamige t.v.-documentaire van Willy Lindwer die bekendheid verwierf met 'De laatste zeven maanden'. Een voortreffelijke schets van de geschiedenis van het kamp, die slechts enkele schoonheidsfoutjes bevat, wordt gevolgd door het relaas van zeventien overlevenden die 45 jaar na datum getuigen van wat ze in Westerbork meemaakten. Enkele minder bekende aspecten van het kampleven komen aan bod: vooral het joodse religieuze leven, inspanningen om de kampjeugd op te vangen, te helpen, op te voeden en bezig te houden, De rol van de Nederlandse politie en marechaussee wordt summier belicht. Deze persoonlijke geschiedenissen en herinneringen bevatten interessante informatie, maar die staat te zeer verspreid in verhalen die elkaar overlappen en tot redudantie leiden. Aangevuld met de indrukwekkende fotoverzameling van Breslauer, de door de kampcommandant aangestelde kampfotograaf. Nuttige aanvulling bij 'Boulevard des Misères' van Jacob Boas (a.i. 88-29-031-X).(Biblion recensie, Gie van den Berghe.)

 • Kampleed en hemelzegen / C. Impeta

  Kampleed en hemelzegen / C. Impeta

   Het  persoonlijke relaas van dominee C.M. Impeta gedurende zijn verblijf (6 maanden) in kamp Amersfoort.

/
Toont 61 tot 80 (van 153 produkten)