Oorlog

/
Toont 81 tot 100 (van 136 produkten)
 • Mijn vader zat ook bij het KNIL. / W. van Groningen

  Mijn vader zat ook bij het KNIL. / W. van Groningen

  Mijn vader zat ook bij het KNIL. Van Groningen, 2005 - 93 pagina's. Fotoboek met het levensverhaal van een KNIL-militair die in 1942 omkwam in Japanse krijgsgevangenschap. 

 • Moderne vakbeweging in Twente 1940-45. / M. Timmerman

  Moderne vakbeweging in Twente 1940-45. / M. Timmerman

   4/3/17. De geschiedschrijving van de Twentse arbeidersbeweging, die toch zo'n strijdbaar verleden kent, kwam er tot voor kort bekaaid af. Gelukkig komt daar langzamerhand verandering in. Waren het aanvankelijk de grote textielstakingen van de jaren '20 en '30 die de aandacht kregen, nu worden ook andere periodes, bijvoorbeeld de jaren '40-'45 onder de loep genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de houding van de Nederlandse vakbond NVV niet erg principieel en konsekwent. Een uitzondering daarop vormde de Twentse NVV-bestuurders die zich weerbaar tegenover de Duitse bezetters opstelden. Dit was illustratief voor de manier waarop de Twentse arbeiders in die jaren in verzet kwamen, hetgeen haar hoogtepunt kende in de april-mei stakingen van 1943. Dit boek beschrijft de oorlogsjaren in Twente en is in korte tijd al weer de tweede publikatie over die periode. Bevat bibliografie, archiefoverzicht, notenapparaat en personenregister.(NBD|Biblion recensie, B. Freriks.)

 • Mountbatten / A. Swinson

  Mountbatten / A. Swinson

   There can be no doubt of his essential decency, his honesty, his courage, and his patriotism. He became a war leader because the Allied cause demanded the use of his extraordinary array of talents. Without him the road to victory would have been harder and longer, and the sacrifice of blood even greater. 

 • Mussert & Co / T. Pollmann

  Mussert & Co / T. Pollmann

   30/1/18. Mussert blijkt een man die al in zijn ingenieurstijd veel jokte en zijn collega’s en chefs tartte. Zijn afkeer van de democratie leidde tot de oprichting van de NSB in 1931. Het programma was van Duits-antisemitische herkomst, en vandaaruit werkte hij met overtuiging aan een Nederlandse nazi-ideologie. Mussert wilde staatshoofd worden van Nederland in de Nieuwe Orde en begon al vroeg aanschaffen voor pracht en praal te doen. Hij hield van geld en verwierf bedrijven en een huis door corruptie en afpersing. Tot zijn roerend en onroerend goed hoorde joods bezit. Datzelfde gold voor de NSB.De accountantsrapporten die Justitie na mei 1945 van het NSB-bezit liet maken, gaan nu voor het eerst open. Ook Musserts naaste medewerkers en zijn familie zijn nader onderzocht.Mussert & Co was een gezelschap dat met zijn gewiekste Leider meer invloed had in bezet Nederland dan vaak wordt gedacht. Een crimineel gezelschap dat kort voor de bevrijding zijn archieven grootscheeps heeft vernietigd. Maar wat er bewaard is, spreekt boekdelen.

 • Mutiny in Force X. / B. Glenton

  Mutiny in Force X. / B. Glenton

   The story of a Royal Navy landing force sent to help the Americans in the S W Pacific campaign during World War II. 

 • Nazi-Duitsland en de joden. / S. Friedlander

  Nazi-Duitsland en de joden. / S. Friedlander

  De al zeer vele malen vertelde geschiedenis van de jodenvervolging vóór en in de Tweede Wereldoorlog wordt door de bekende Israëlische historicus Friedländer (Praag, 1932) nogmaals beschreven, maar tevens in een nieuw perspectief geplaatst. Waar voorheen vooral het nazi-vervolgings apparaat werd bestudeerd óf alleen aan de slachtoffers aandacht werd besteed, schetst Friedländer een beeld waarin vervolgers (Duitsers), vervolgden (joden) èn hun omgeving (de Duitse en internationale samenleving) naast en bij elkaar worden geplaatst. De 'grote politiek' maar óók de alledaagse werkelijkheid, hoe deze werd beleefd door de joden zelf, worden beschreven waarbij de auteur, meer dan recente historici, tevens de nadruk legt op de belangrijke invloed van Adolf Hitler zelf op de Holocaust. 

 • Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was!

  Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was!

  1. Het verraad en de verraders; 2. Onze uitplundering; 3. Onze vernedering nr;1;4. onze vernedering nr;2 5. slavenarbeid; 6. ons verzet. Met vele illustraties: reproducties van proclamaties, krantenberichten e.a. . Wat ouderdoms verschijnselen. Geniet, papieromslag. Omslagtekeningen (Rein) van Looy. 115 (deel 1) resp. 96 pp. (deel 2-6), bevattende tientallen (kranten)foto's, persberichten, reproducties en facsimile's van documenten/proclamaties, enz.; beeld van de vernederende en schokkende gebeurtenissen tijdens de bezetting, tekent de sfeer in de prille bevrijdingsjaren.(ca 1946) 

 • Nederlanders in Neuengamme / J. Schuyf

  Nederlanders in Neuengamme / J. Schuyf

  Tussen 1941 en 1945 zijn ruim 5500 Nederlandse mannen en vrouwen weggevoerd naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. De Duitsers stuurden mensen om uiteenlopende redenen naar het kamp. De meerderheid zat in het verzet (zoals de dichter Jan Campert), maar er waren daarnaast gijzelaars, mensen die als represaille gevangen waren genomen, joden, Jehova's Getuigen en zwarthandelaren. Naarmate de oorlogssituatie benauwder werd voor het nazi-regime werd de situatie voor de gevangenen slechter. Er was vrijwel geen eten en drinken en de terreur van de kampbewakers nam grote vormen aan. Uiteindelijk keerde maar ongeveer tien procent van de gevangenen in 1945 terug naar Nederland.De geschiedenis van het kamp en de lotgevallen van de Nederlandse gevangenen worden nu voor het eerst gereconstrueerd aan de hand van foto's en ooggetuigenverslagen. 

 • Nederlands verzet / J. J. Boolen J. van der Does

  Nederlands verzet / J. J. Boolen J. van der Does

   Gedrukt op de geheime pers van D.A.V.I.D.

 • Nederlandse democratie/ J. A. van Doorn

  Nederlandse democratie/ J. A. van Doorn

  Dit boek bevat een rijke verzameling artikelen van een van Nederlands meest spraakmakende geleerden: J.A.A. van Doorn. Niet het korte-baanwerk van de column komt in deze bundel aan bod -een genre dat Van Doorn overigens als geen ander beheerste- maar meer uitvoerige beschouwingen, in een periode van vijftig jaar gepubliceerd in kranten en wetenschappelijke tijdschriften. Politiek en samenleving komen in dit boek vanuit zowel ideologisch als beleidsmatig perspectief aan de orde.Een greep uit de artikelen: Conservatieve gedachten (1976), Het hinderlijke gelijk van Jacques de Kadt (1990), Wijk en stad: reële integratiekaders? (1954), Krijgt Nederland een rassenvraagstuk? (1972), Het socialisme als kameleon (1992) en De eeuw van het grote sterven (1999). 

 • Niet klein gekregen / R. Cohen

  Niet klein gekregen / R. Cohen

   21/12/16.In zes interviews vertelt auteur (1926) zijn ervaringen als joodse man in de Tweede Wereldoorlog. Hij groeit op in het centrum van Amsterdam, waar zijn ouders een kruidenierswinkel hebben, en ziet hoe na de Duitse bezetting in 1940 de joden eerst geisoleerd en daarna gedeporteerd worden naar concentratiekampen. Ontsnapt aan een razzia meldt hij zich in maart 1943 vrijwillig bij de Hollandse Schouwburg, het verzamelpunt vanwaaruit mensen gedeporteerd werden. Via de concentratiekampen Vught en Westerbork komt hij in Auschwitz-Birkenau, dat hij overleeft. Na nog enkele maanden in andere kampen komt hij juni 1945 terug in Amsterdam, als enige overlevende van zijn familie. Cohen geeft sinds 10 jaar vooral op scholen lezingen over holocaust, antisemitisme en de gevaren van extremisme. Zijn indringende verhaal krijgt een extra dimensie door de intelligente vragen die hij zich stelt en zijn grote oprechtheid. Ook heel geschikt voor geschiedenisles in bovenbouw havo/vwo.Drs. Madelon de Swart

 • Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F. Eliens

  Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F. Eliens

   Dit boek is uitgegeven met als doel een beeld te geven van het leven in Nijmegen in de oorlog.

 • O, God, moeder, wat haat ik de oorlog !/ Yigal Lev.

  O, God, moeder, wat haat ik de oorlog !/ Yigal Lev.

   21/12/16.Oorspronkelijke Hebreeuwse uitgave. Vertaling: Marga Holst-Dekker.

 • Ooggetuigen / T. Verstraaten

  Ooggetuigen / T. Verstraaten

   Ooggetuige van Ton Verstraaten uit het genre School & Studie kopen? Begin 1938 vertrok de 20-jarige Ton Verstraaten naar Indië, als verkoper voor de Borsemij. Na de Japanse aanval op Pearl Harbour in 1941 werd hij onder de wapenen geroepen. Het KNIL capituleerde, waarna Ton 31/2 jaar in krijgsgevangenschap doorbracht. Hij werd diverse malen overgeplaatst en belandde uiteindelijk in Japan, waar hij tot het einde van de oorlog onder extreem zware omstandigheden werkte. 

 • Ooggetuigen van de tweede wereldoorlog / C. Kristel & H. Piersma

  Ooggetuigen van de tweede wereldoorlog / C. Kristel & H. Piersma

   Tussen 1939 en 1945 legden, overal ter wereld, mensen hun ervaringen vast in brieven, dagboeken en reportages en getuigden ze van de Tweede Wereldoorlog. Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog bestrijkt een periode van ruim zes jaar waarin militairen en burgers schreven over de Duitse inval in Polen, de aanval op Pearl Harbor, vluchtpogingen, Duitse en geallieerde bombardementen, Stalingrad, het leven en sterven in kampen en gevangenissen, de bevrijding, de verzorging van de overlevenden, en, voor de gelukkigen onder hen, de hereniging met dierbaren. Wel eens gehoord van woestijnmoeheid? Een Britse infanterist schrijft erover. En wat lazen de joden in het ghetto in Warschau? Een historicus getuigt ervan.Dit boek bevat indringende verslagen van gewone mensen in een ongewone tijd. De auteurs waren toen ze hun ervaringen noteerden slechts zeer gebrekkig op de hoogte van de ontwikkelingen elders in de wereld en wisten niet hoe en wanneer de oorlog zou aflopen. De samenhang en logica die wij achteraf in de oorlog menen te ontwaren, was voor hen afwezig.In navolging van de populaire uitgaven Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis en Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis verzamelden Conny Kristel en Hinke Piersma, beiden verbonden aan het NIOD, bekende, maar ook minder bekende ooggetuigenverslagen van de Tweede Wereldoorlog.

 • Oorlog in je achtertuin / J. Blokker jr.

  Oorlog in je achtertuin / J. Blokker jr.

   3/2/18. Het dramatische verhaal van opgejaagde bewoners van de Gelderse vallei. Tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug ligt de Gelderse vallei. Het leven is simpel, de grond arm. De traditie is er net zo onontkoombaar als de Christelijke godsdienst en de eigen denominatie. Het lijkt of er nooit iets zal veranderen. Maar dan, eind augustus 1939, dringt de boze buitenwereld onverhoeds het gebied binnen: het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd, en bijna vijftigduizend soldaten worden ingekwartierd in de steden en dorpen. En onvermijdelijk volgt op de mobilisatie op de vrijdag voor Pinksteren ook daadwerkelijk de oorlog. Meer dan honderdduizend mensen worden afgevoerd op boten en op treinen. Ze vertrekken in westelijke richting, tot binnen de vesting Holland, waar ze het einde van de gevechtshandelingen zullen afwachten. Twee weken later zijn de meesten weer terug.

 • Oorlogen en vredesmissies /R. Bijkerk. o.a.

  Oorlogen en vredesmissies /R. Bijkerk. o.a.

  20/10/16. In het overzichtswerk Oorlogen en vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse veteranen 1940 - 2010 wordt de Nederlandse militaire inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de deelname aan vredesmissies en internationale militaire operaties op hoofdlijnen beschreven. Ook wordt de blik gericht op de positieve en negatieve gevolgen van deze ervaringen voor de ingezette militairen. De relatie tussen veteranen en de Nederlandse samenleving en hun terugblik op de militaire inzet zijn daarbij de centrale thema' s. Verspreid over het gehele boek vindt de lezer negenentwintig individuele getuigenissen van veteranen, verrijkt met authentiek beeldmateriaal zoals foto's, documenten, prenten en voorwerpen. Van de meidagen in 1940 tot en met de inzet in Afghanistan, een indrukwekkend overzicht van de meest recente militaire geschiedenis met bijna zeshonderd afbeeldingen.

 • Oorlogsjunkie / J. Steele

  Oorlogsjunkie / J. Steele

   De natuurlijke habitat van Jon Steele was oorlog. Verslaafd aan de adrenaline die door je bloed jaagt wanneer de kogels je om de oren fluiten, bracht zijn werk als cameraman voor het televisienieuws hem naar plekken waarvandaan gewone mensen op die momenten proberen te vluchten. In oorlogsgebieden waar ook ter wereld - zoals Georgië, Moskou, Rwanda, Zaïre en Bosnië, om er een paar te noemen - heeft Steele dingen gezien en gefilmd die te gruwelijk zijn voor woorden. Tot hij zich op een dag realiseerde dat hij in feite te veel had gezien en gefilmd.

 • Pacific victory / P. Kennedy

  Pacific victory / P. Kennedy

  Ballantines illustrated histoty of the violent century. NR: 25.1973. In the Spring of 1943, the third phase ot the Pacitic war was about to begin. The first had seen Japan conquer the whole of South-East Asia and the Western Pacific. The second had seen her defeated at the Coral Sea, Midway, Guadalcanal and Papua. Now Japan would be on the defensive. 

 • Patton / C. Whiting

  Patton / C. Whiting

   In a cloud of thick dust, the convoy come to a halt. The toll immaculate general wailed till the driver opened the door then descended slowly, his highly polished riding boots sinking into the Tunisinn dust. For a long interval he eyed the scene around him. Then with an imperious slap of his riding switch against the calf of his hoof the general stalked towards the headquarters of the US II Corps. 'Old Blood an' Guts' had arrived to lake command. 

/
Toont 81 tot 100 (van 136 produkten)