Oorlog

/
Toont 101 tot 120 (van 155 produkten)
 • Nederlandse democratie/ J. A. van Doorn

  Nederlandse democratie/ J. A. van Doorn

  Dit boek bevat een rijke verzameling artikelen van een van Nederlands meest spraakmakende geleerden: J.A.A. van Doorn. Niet het korte-baanwerk van de column komt in deze bundel aan bod -een genre dat Van Doorn overigens als geen ander beheerste- maar meer uitvoerige beschouwingen, in een periode van vijftig jaar gepubliceerd in kranten en wetenschappelijke tijdschriften. Politiek en samenleving komen in dit boek vanuit zowel ideologisch als beleidsmatig perspectief aan de orde.Een greep uit de artikelen: Conservatieve gedachten (1976), Het hinderlijke gelijk van Jacques de Kadt (1990), Wijk en stad: reële integratiekaders? (1954), Krijgt Nederland een rassenvraagstuk? (1972), Het socialisme als kameleon (1992) en De eeuw van het grote sterven (1999). 

 • Negentien treinen naar Sobibor / E. A. Cohen

  Negentien treinen naar Sobibor / E. A. Cohen

   6/4/18. In dit boek, dat met name gaat over de Jodenvernietiging in het concentratiekamp Sobibor, wordt niet alleen beschreven, maar ook naar het waarom van de Jodenvervolging gevraagd. Tegen de algemene achtergrond van de opeenvolgende fasen van de Jodenvervolging worden de gebeurtenissen in Sobibor nauwkeurig en met veel gevoel beschreven, de aankomst van de treinen, het verrichten van het werk, de opstand der wanhopigen en het beulswerk. De auteur schrijft op basis van nauwkeurige studie en heeft de Jodenhaat in verscheidene kampen zelf meegemaakt.(NBD|Biblion recensie, Dr. G. van Roon.)

 • Niet klein gekregen / R. Cohen

  Niet klein gekregen / R. Cohen

   21/12/16.In zes interviews vertelt auteur (1926) zijn ervaringen als joodse man in de Tweede Wereldoorlog. Hij groeit op in het centrum van Amsterdam, waar zijn ouders een kruidenierswinkel hebben, en ziet hoe na de Duitse bezetting in 1940 de joden eerst geisoleerd en daarna gedeporteerd worden naar concentratiekampen. Ontsnapt aan een razzia meldt hij zich in maart 1943 vrijwillig bij de Hollandse Schouwburg, het verzamelpunt vanwaaruit mensen gedeporteerd werden. Via de concentratiekampen Vught en Westerbork komt hij in Auschwitz-Birkenau, dat hij overleeft. Na nog enkele maanden in andere kampen komt hij juni 1945 terug in Amsterdam, als enige overlevende van zijn familie. Cohen geeft sinds 10 jaar vooral op scholen lezingen over holocaust, antisemitisme en de gevaren van extremisme. Zijn indringende verhaal krijgt een extra dimensie door de intelligente vragen die hij zich stelt en zijn grote oprechtheid. Ook heel geschikt voor geschiedenisles in bovenbouw havo/vwo.Drs. Madelon de Swart

 • Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F. Eliens

  Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F. Eliens

   Dit boek is uitgegeven met als doel een beeld te geven van het leven in Nijmegen in de oorlog.

 • O, God, moeder, wat haat ik de oorlog !/ Yigal Lev.

  O, God, moeder, wat haat ik de oorlog !/ Yigal Lev.

   21/12/16.Oorspronkelijke Hebreeuwse uitgave. Vertaling: Marga Holst-Dekker.

 • Onderduik in West-Friesland. / J. te Hoven & R. Spruit.

  Onderduik in West-Friesland. / J. te Hoven & R. Spruit.

   11/4/18. Herinneringen van joodse kinderen en hun redders.

 • Ooggetuigen / T. Verstraaten

  Ooggetuigen / T. Verstraaten

   Ooggetuige van Ton Verstraaten uit het genre School & Studie kopen? Begin 1938 vertrok de 20-jarige Ton Verstraaten naar Indië, als verkoper voor de Borsemij. Na de Japanse aanval op Pearl Harbour in 1941 werd hij onder de wapenen geroepen. Het KNIL capituleerde, waarna Ton 31/2 jaar in krijgsgevangenschap doorbracht. Hij werd diverse malen overgeplaatst en belandde uiteindelijk in Japan, waar hij tot het einde van de oorlog onder extreem zware omstandigheden werkte. 

 • Ooggetuigen van de tweede wereldoorlog / C. Kristel & H. Piersma

  Ooggetuigen van de tweede wereldoorlog / C. Kristel & H. Piersma

   Tussen 1939 en 1945 legden, overal ter wereld, mensen hun ervaringen vast in brieven, dagboeken en reportages en getuigden ze van de Tweede Wereldoorlog. Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog bestrijkt een periode van ruim zes jaar waarin militairen en burgers schreven over de Duitse inval in Polen, de aanval op Pearl Harbor, vluchtpogingen, Duitse en geallieerde bombardementen, Stalingrad, het leven en sterven in kampen en gevangenissen, de bevrijding, de verzorging van de overlevenden, en, voor de gelukkigen onder hen, de hereniging met dierbaren. Wel eens gehoord van woestijnmoeheid? Een Britse infanterist schrijft erover. En wat lazen de joden in het ghetto in Warschau? Een historicus getuigt ervan.Dit boek bevat indringende verslagen van gewone mensen in een ongewone tijd. De auteurs waren toen ze hun ervaringen noteerden slechts zeer gebrekkig op de hoogte van de ontwikkelingen elders in de wereld en wisten niet hoe en wanneer de oorlog zou aflopen. De samenhang en logica die wij achteraf in de oorlog menen te ontwaren, was voor hen afwezig.In navolging van de populaire uitgaven Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis en Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis verzamelden Conny Kristel en Hinke Piersma, beiden verbonden aan het NIOD, bekende, maar ook minder bekende ooggetuigenverslagen van de Tweede Wereldoorlog.

 • Oorlog en Terpentijn / S. Hertmans

  Oorlog en Terpentijn / S. Hertmans

   8/3/18.In dit boek beschrijft S. Hertmans het leven van zijn grootvader tijdens de eerste wereld oorlog.

 • Oorlog in je achtertuin / J. Blokker jr.

  Oorlog in je achtertuin / J. Blokker jr.

   3/2/18. Het dramatische verhaal van opgejaagde bewoners van de Gelderse vallei. Tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug ligt de Gelderse vallei. Het leven is simpel, de grond arm. De traditie is er net zo onontkoombaar als de Christelijke godsdienst en de eigen denominatie. Het lijkt of er nooit iets zal veranderen. Maar dan, eind augustus 1939, dringt de boze buitenwereld onverhoeds het gebied binnen: het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd, en bijna vijftigduizend soldaten worden ingekwartierd in de steden en dorpen. En onvermijdelijk volgt op de mobilisatie op de vrijdag voor Pinksteren ook daadwerkelijk de oorlog. Meer dan honderdduizend mensen worden afgevoerd op boten en op treinen. Ze vertrekken in westelijke richting, tot binnen de vesting Holland, waar ze het einde van de gevechtshandelingen zullen afwachten. Twee weken later zijn de meesten weer terug.

 • Oorlogen en vredesmissies /R. Bijkerk. o.a.

  Oorlogen en vredesmissies /R. Bijkerk. o.a.

  20/10/16. In het overzichtswerk Oorlogen en vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse veteranen 1940 - 2010 wordt de Nederlandse militaire inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de deelname aan vredesmissies en internationale militaire operaties op hoofdlijnen beschreven. Ook wordt de blik gericht op de positieve en negatieve gevolgen van deze ervaringen voor de ingezette militairen. De relatie tussen veteranen en de Nederlandse samenleving en hun terugblik op de militaire inzet zijn daarbij de centrale thema' s. Verspreid over het gehele boek vindt de lezer negenentwintig individuele getuigenissen van veteranen, verrijkt met authentiek beeldmateriaal zoals foto's, documenten, prenten en voorwerpen. Van de meidagen in 1940 tot en met de inzet in Afghanistan, een indrukwekkend overzicht van de meest recente militaire geschiedenis met bijna zeshonderd afbeeldingen.

 • Oorlogsjunkie / J. Steele

  Oorlogsjunkie / J. Steele

   De natuurlijke habitat van Jon Steele was oorlog. Verslaafd aan de adrenaline die door je bloed jaagt wanneer de kogels je om de oren fluiten, bracht zijn werk als cameraman voor het televisienieuws hem naar plekken waarvandaan gewone mensen op die momenten proberen te vluchten. In oorlogsgebieden waar ook ter wereld - zoals Georgië, Moskou, Rwanda, Zaïre en Bosnië, om er een paar te noemen - heeft Steele dingen gezien en gefilmd die te gruwelijk zijn voor woorden. Tot hij zich op een dag realiseerde dat hij in feite te veel had gezien en gefilmd.

 • Op hoog bevel van elders / J. F. van der Linde

  Op hoog bevel van elders / J. F. van der Linde

   7/4/18. Kinderen van de rekening, kinderen van Joodse afkomst, kinderen achter prikkeldraad, kinderen van foute ouders, kinderen van de oorlog.

 • Pacific victory / P. Kennedy

  Pacific victory / P. Kennedy

  Ballantines illustrated histoty of the violent century. NR: 25.1973. In the Spring of 1943, the third phase ot the Pacitic war was about to begin. The first had seen Japan conquer the whole of South-East Asia and the Western Pacific. The second had seen her defeated at the Coral Sea, Midway, Guadalcanal and Papua. Now Japan would be on the defensive. 

 • Patton / C. Whiting

  Patton / C. Whiting

   In a cloud of thick dust, the convoy come to a halt. The toll immaculate general wailed till the driver opened the door then descended slowly, his highly polished riding boots sinking into the Tunisinn dust. For a long interval he eyed the scene around him. Then with an imperious slap of his riding switch against the calf of his hoof the general stalked towards the headquarters of the US II Corps. 'Old Blood an' Guts' had arrived to lake command. 

 • Pleisters op de ogen, pleister op de mond / A. Karskens

  Pleisters op de ogen, pleister op de mond / A. Karskens

  De geschiedenis van de Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo. 

 • Propaganda in de Tweede Wereldoorlog.

  Propaganda in de Tweede Wereldoorlog.

   7/12/17.In deze goed gekozen verzameling affiches en pamfletten uit de Tweede Wereldoorlog heeft de samensteller in vijf hoofdstukken telkens een aantal gelijkgerichte exemplaren van de diverse partijen samengebracht, waardoor de mogelijkheid tot vergelijking bestaat. De reproducties-in-kleur zijn uitstekend. Na een algemene inleiding komen aan de orde: de werving voor de krijgsmacht, de vrees voor spionage, de opwekking een aandeel te nemen in de oorlogsindustrie, het stimuleren van de offerzin en het element van intimidatie. De bundel biedt, mede door de uitmuntende toelichting, een verhelderende kijk op het diepste wezen van de propagandavoering in oorlogstijd. Duidelijke druk.(NBD|Biblion recensie, P.A. Veldheer)

 • Putten/ M. de Keizer

  Putten/ M. de Keizer

   Enkele uren nadat het verzet op de rijksweg Nijkerk-Putten een aanslag op een auto met Duitse militairen had gepleegd, legde op zondagochtend i oktober 1944 een regiment Wchrmacht-soldaten een ondoordringbaar kordon om Putten. Vanuit de wijde omgeving werden mannen, vrouwen en kinderen opgejaagd naar de dorpskern. Op maandag a oktober werden 66o mannen weggevoerd naar Duitse concentratiekampen als represaillemaatregel voor de onopgehelderde aanslag. Diezelfde avond gingen ruim honderd Puttense woningen in vlammen op. Na de bevrijding bleek nog geen tien procent van de mannen de ontberingen in Duitsland te hebben overleefd. 

 • Recht al barste de wereld. / R. van Olm

  Recht al barste de wereld. / R. van Olm

   6/4/18. De meeste leden van de Amsterdamse verzetsgroep CS-6 zijn tijdens de oorlog gefusilleerd. Bekende namen als die van de familie Boissevain, Hans Katan, Pam Pooters, Gerrit Kastein, Jan Verleun, Jan van Mierlo en Leo Frijda. Maar ook naamloze studenten, kunstenaars en communisten, veelal rond de twintig jaar. De naam van Reina Prinsen Geerligs is vooral bekend geworden door de literaire prijs die haar ouders hebben ingesteld voor debuterende schrijvers. Winnaars waren onder anderen Gerard Reve, Oek de Jong, Leon de Winter en Harry Mulisch. Minder bekend is dat Reina Prinsen Geerligs in CS-6 zat en zelfs tot gewapend verzet was overgegaan. In Oranienburg is zij samen met Truus van Lier en Nel Hissink-van den Brink gefusilleerd; zingend en met opgeheven hoofd. Er zijn veel raadselen omtrent haar arrestatie. Tot lang na de oorlog hebben haar ouders geprobeerd erachter te komen wat er precies met hun dochter is gebeurd. Rob van Olm heeft het onderzoek voortgezet. Recht al barste de wereld is een fascinerend boek, waarin hij via gesprekken met getuigen en een speurtocht in archieven alsnog iets van de waarheid achterhaalt. Tevens beschrijft hij de ondergang van CS-6 en de werkwijze van de SD’ers Rühl, Viebahn, Mollis, Wehner, Walter, Kuiper en Oelschlägel.

 • Rhine crossing / J. W. Stock

  Rhine crossing / J. W. Stock

  Pinned down on the Ludendorff Bridge they were conscious only of the screaming passage of shells and the storm of small arms fire directed at them. They could see the Germans still frenziedly attempting toblow the bridge - and them with it - into the Rhine. Few of the US Infantrymen expected to reach the east bank alive. 

/
Toont 101 tot 120 (van 155 produkten)