Oorlog

/
Toont 121 tot 140 (van 152 produkten)
 • Sporen van de oorlog.

  Sporen van de oorlog.

   22/4/18. Een bundel vol persoonlijke herinneringen van ooggetuigen aan vaak dramatische gebeurtenissen in hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen die vrijwel zonder uitzondering tevens zijn verbonden aan een bepaalde plaats in hun directe leefomgeving. Herinneringen ook, die hun sporen hebben nagelaten in de hoofden van hen die erbij waren. In dit boek vertellen per provincie, chronologisch gerangschikt, twaalf mensen hun verhaal. Geschiedschrijving van Garmerwolde in Groningen tot Renesse in Zeeland en met een zeer persoonlijk accent.

 • Sporen van vernieling /P. Keppy

  Sporen van vernieling /P. Keppy

   Dit boek behandelt een thema dat velen nog altijd bezighoudt: de materiële gevolgen van de strijd die tussen 1942 en 1950 in Indonesië woedde. Aan de hand van archiefmateriaal uit binnen- en buitenland ontrafelt Keppy systematisch de historische trajecten van twee ogenschijnlijk samenhangende vraagstukken: die van de materiële oorlogsschade en het rechtsherstel. Het boek schetst een verhelderend en tegelijk ontnuchterend beeld van de algemene bestuurlijke chaos in een kolonie in verval, de toenemende frustratie onder de oorlogsgetroffenen, de moeizame terugkeer naar de rechtstaat in Indonesië en de gevolgen van de Koude Oorlog in Azië. Sporen van vernieling geeft inzicht in kwesties die zich afspeelden buiten het blikveld van het overgrote deel van de oorlogsgetroffenen. Deze studie is onderdeel van het project 'Van Indië tot Indonesië', waarin de gevolgen van de oorlog en de dekolonisatie worden onderzocht. In 2005 verscheen in het kader hiervan een veel geprezen boek van Hans Meijer over de zogeheten backpay-kwestie.

 • Sterrenlied / Guus Luijters

  Sterrenlied / Guus Luijters

   1/8/17. Teder gedicht waarin een 11-jarig vermoord Joods meisje weer een gezicht krijgt Sientje Abram werd op 23 februari 1931 in de Amsterdamse Rapenburgerstraat geboren en op 10 september 1942 in Auschwitz vermoord. Guus Luijters, die al jaren werkt aan een boek over alle uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderen, heeft geprobeerd meer over Sientje Abram te weten te komen. Maar iedereen die haar heeft gekend, is ook vermoord. Sientje zelf weigerde zich bij deze situatie neer te leggen. Op een nacht ging ze een poëtische dialoog aan met de man die haar zo graag een gezicht wilde geven. Dat resulteert nu in een lang gedicht, waarin Guus Luijters en Sientje Abram beurtelings hun stem laten horen.Sterrenlied poogt Sientje haar identiteit terug te geven. Daarnaast is het een evocatie van een buurt die met inwoners en al van de aardbodem is verdwenen. Het gedicht eindigt met de namen van de 331 vermoorde kinderen uit de Rapenburgerstraat, en een uitgebreid nawoord.

 • The Battle Of The Atlantic / D. Schaap

  The Battle Of The Atlantic / D. Schaap

   The Battle of the Atlantic was de langste duikbootoorlog uit de geschiedenis. Duizenden schepen werden getorpedeerd, tienduizenden mensen werden verzwolgen door de golven. Journalist Dick Schaap beschrijft in dit boek met gevoel voor detail het verhaal van de mensen die bij deze gruwelijke zeeslag betrokken waren. Een document humain over de Tweede Wereldoorlog waarin nog levende veteranen verhalen over het claustrofobische leven in de duikboten, de kou en ontberingen van de drenkelingen, de geheimzinnige Wolfpacks en het zenuwslopende verloop van de gevechten. 

 • The siege of Leningrad / A. Wykes

  The siege of Leningrad / A. Wykes

   On Christmas day 1941 the Presidium of the Supreme Soviet instituted a medal for the  courageous defence of Leningrad. And on that same day three  thousand seven hundred  Leningraders died of starvation. Yet the city was to suffer not just through that winter, but for nine hundred days. 

 • The Survivor of the Holocaust

  The Survivor of the Holocaust

   From the Warsaw ghetto to the concentration camps to liberation by American troops at the close of World War II, this unforgettable story chronicles the author's courageous and extraordinary encounter with a horrific chapter in our world's history.

 • Tot het bittere einde / H. B. Gisevius

  Tot het bittere einde / H. B. Gisevius

  Tot het bittere einde - h.b. Gisevius het wereldberoemde ooggetuigenverslag van nazi-Duitsland, 984 blz herinneringen van de Duitse bezetting. 2 delen.1 e druk 1946. 

 • Truus Menger 85 een strijdbaar leven in deeld

  Truus Menger 85 een strijdbaar leven in deeld

   Truus Menger werd geboren te Schoten op 29 Augustus 1923. Nadat zij in de Tweede Wereldoorlog veel als verzetsstrijdster onderweg was, sprak ze na de oorlog regelmatig op universiteiten en middelbare scholen over de oorlog. Ze trouwde met Piet Menger, en Truus Oversteegen werd bekend als Truus Menger, beeldhouwer en schilderes. Er zijn veel beelden van haar, verspreid over heel Nederland. Zo is er een beeld dat ter nagedachtenis is aan Hannie Schaft, in het Kenaupark te Haarlem. 

 • Twixt French & Home / J. W. Swithenbank

  Twixt French & Home / J. W. Swithenbank

     Dit boekje uit de eerste wereldoorlog gaat over mannen uit Bradford die in Frankrijk gelegerd  zijn.

 • Van Bismark tot Hitler / S. Haffner

  Van Bismark tot Hitler / S. Haffner

   Sebastian Haffner, beroemd om zijn scherpzinnige historische beschouwingen reconstrueert en analyseert in dit boek de gebeurtenissen in Duitsland uit de jaren 1871-1945. de auteur rekent af met de talloze vooroordelen en legendevormingen over deze cruciale periode uit de Duitse geschiedenis. 

 • Verbeelding als wapen. / F. B. Bakels

  Verbeelding als wapen. / F. B. Bakels

  1947. 143 pp. Half linnen. Wat slijtage aan de rand. Verbeelding als wapen.: Bloemlezing uit dagboek bijgehouden tijdens gevangenschap in opeenvolgende gevangenissen en concentratiekampen, te binnen in Scheveningen, tenslotte Dachau. 

 • Verboden land / Y. S. Brenner

  Verboden land / Y. S. Brenner

   Benjamin Klein vlucht in 1933 met zijn vader uit Duitsland naar Palestina; geleideliojk raakt hij betrokken in het gewapend joodse verzet tegen de Britse overheersers. 

 • Vergeten stemmen van de Holocaust / L. Smith

  Vergeten stemmen van de Holocaust / L. Smith

   18/1/17. Lyn Smith was als interviewer betrokken bij het vastleggen van de oorlogservaringen van de overlevenden van de holocaust voor het Imperial War Museum een van de belangrijkste oorlogsarchieven ter wereld. Ze bewerkte haar interviews tot een chronologisch verslag van de jodenvervolging in het Derde Rijk. Het boek bevat portretten van mensen die alles verloren en die in hun eigen woorden verslag doen van hun ervaringen. Maar er is meer dan ellende alleen: ze vertellen ook over de liefdadigheid, de moed en de menselijkheid waarmee ze ondanks de barbaarse omstandigheden de storm probeerden te doorstaan. Het resultaat is een even boeiende als indringende narratief van een van de zwartste periodes uit de menselijke geschiedenis.

 • Verlaten verleden / E. ten Lohuis & J. Lamboo E. A

  Verlaten verleden / E. ten Lohuis & J. Lamboo E. A

   Levensverhalen van joodse en Indische Nederlanders in Amerika na 1945• Enkele duizenden joodse en Indische Nederlanders verlieten Nederland na de Tweede Wereldoorlog, in de hoop op een beter leven elders• Het naoorlogse Nederland was geteisterd door de bezetting en had slechts geringe aandacht voor oorlogsslachtoffers, zowel emotioneel als materieel• Joodse en Indische Nederlanders zijn twee zeer verschillende groepen oorlogsgetroffenen, maar beide hadden hetzelfde grote verlangen: een nieuwe toekomst opbouwen• Hun levenservaringen in het nieuwe thuisland Amerika staan in het boek centraal• De levensverhalen geven een interessante aanvulling op bekende historische feiten• De gelijknamige tv-documentaire Verlaten verleden (Stokvis-producties) wordt in het najaar van 2009 door Teleac uitgezondenNa de Tweede Wereldoorlog konden veel oorlogsslachtoffers niet meer aarden in Nederland. Het betrof vooral joodse vervolgden en Nederlanders die de interneringskampen in Nederlands-Indië hadden overleefd. Degenen die Amerika als hun nieuwe vaderland kozen, komen in dit boek aan het woord. Waarom wilden ze weg, wat waren hun verwachtingen en hoe is hun leven verlopen? Ook vertellen ze in hoeverre men Nederlander is gebleven en hoe ver men zich heeft aangepast: actuele vragen voor iedere emigrant, ook vandaag.Lies Schneiders en Joop Lamboo zijn medewerkers van Cogis, kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Eli ten Lohuis is schrijver en vertaler. Zij promoveerde op een onderzoek naar joodse immigranten. 

 • Vertel het je kinderen, veteraan! / A. P. de Graaff.

  Vertel het je kinderen, veteraan! / A. P. de Graaff.

   De militairen die tijdens de politionele acties in Indonesië gestreden hebben zijn inmiddels boven de 70 en zij zijn er zich meer en meer van bewust dat ze moeten vertellen wat daar gebeurd is, anders wordt de geschiedenis met hen begraven. 'Ook als onze kinderen zich nu misschien nog nergens voor interesseren - zij zullen dit gaan doen zodra wij er niet meer zijn, maar dan kunnen ze ons niets meer vragen! Velen van ons hebben al volwassen kleinkinderen. Voor hen geldt hetzelfde. Vertel ze alles, want op school hebben ze het niet geleerd. Ze weten niet of nauwelijks dat Indonesië vroeger een Nederlandse kolonie was. Ze weten nauwelijks dat hun vader of grootvader als dienstplichtig soldaat op een troepentransportschip werd gezet om aan de andere kant van de wereld 'orde en vrede' te brengen. En dat hij jaren van huis was. 

 • Verzet in en om Dordt

  Verzet in en om Dordt

   Over de illegaliteit om Dordrecht en omgeving tijdens de Duitse bezetting.1947, gebondenIllustraties Otto Dicke. Houtsneden Bert Bouman.

 • Verzet in West-Friesland / o.a. J. van Baar.

  Verzet in West-Friesland / o.a. J. van Baar.

   Een boek over het verzet in een westelijk deel van West-Friesland, geschreven door acht auteurs en onder redactie van vijf redacteuren geeft een zo grote verscheidenheid aan opvattingen en ook aan schrijfstijlen, dat een goede eindredacteur onmisbaar is om tot een goed resultaat te komen. Helaas stierf de beoogde eindredacteur Sjoerd Leiker voordat het boek gereed kwam. Wat een goed gedocumenteerd en overzichtelijk stuk geschiedschrijving had kunnen worden, is daarom nu een verzameling verzetsactiviteiten geworden, die soms boeiend is, altijd informatief, maar die soms wordt ontsierd door weinig ter zake doende uitweidingen. Toch krijgt de lezer een goed beeld van het vele werk dat door het verzet werd gedaan. Als pluspunt moeten de voortreffelijke uitvoering en de vele duidelijke illustraties worden genoemd. Dit is een boek dat zeer veel informatie bevat over verzetsactiviteiten in het genoemde gebied. Aanbevolen voor iedere geïnteresseerde in lokale geschiedschrijving.(Biblion recensie, Ing. O.H. Daams.)

 • Verzet. De 66 dagen van Baarlo / J. W. Hofwijk

  Verzet. De 66 dagen van Baarlo / J. W. Hofwijk

   In de verwarde dagen  van september 1944 kreeg een knokploeg in Noord-Limburg opdracht Duitse soldaten gevangen te nemen om zich daardoor van wapens te voorzien. 

 • Verzetsgroep "Zwaantje" / W. Vening

  Verzetsgroep "Zwaantje" / W. Vening

   In geromantiseerde vorm worden in dit boek het ontstaan, de werkzaamheden en de ondergang van de verzetsgroep Zwaantje beschreven. Deze verzetsgroep verzorgde met behulp van coasters tussen Delfzijl en Zweden een verbinding met Engeland. Het is jammer dat in een boek dat geschreven werd vanuit de sympathieke gedachte, meer bekendheid te geven aan het verzet, nogal wat onnauwkeurigheden voorkomen. Zo zijn de eerste bladzijden bijvoorbeeld gebaseerd op het onjuiste gegeven dat de Engelse oorlogsverklaring in de avond van 1 september 1939 plaatsvond. Het boek laat zich lezen als een betere streekroman en zal zeker lezers vinden die zich tot dit genre aangetrokken voelen.(NBD|Biblion recensie, Ing. O.H. Daams)

 • Volk Voor Indie / Martin Bossenbroek

  Volk Voor Indie / Martin Bossenbroek

  Volk Voor Indie: De Werving Van Europese Militairen Voor De Nederlandse Koloniale Dienst, 1814-1909. Amsterdam : Van Soeren, 1992. 399 p. : ill., maps ; 25 cm. Nederlandse Koloniale Dienst, 1814-1909. In de periode 1814 -1909 schiep het kleine Nederland een immens koloniaal rijk in de Indische archipel. Verspreide handelsvestigingenwerden aaneengesmeed tot een overzees imperium. Om deze koloniale expansie te- realiseren, moest Nederland zich grote inspanningen getroosten. 

/
Toont 121 tot 140 (van 152 produkten)