Oorlog

/
Toont 81 tot 100 (van 150 produkten)
 • Licht in donkere dagen / B. Dodenbier

  Licht in donkere dagen / B. Dodenbier

   Dagboek van een Priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen Bandontwerp en illustraties Kees Knoops.

 • Luftwaffe / A. Price

  Luftwaffe / A. Price

  Ballantines illustrated history of world war 2.1970. From triumphant partner in the opening Blitzkrieg campaigns in the war to the last futile efforts to stem the inexorable Allied advance, the Luftwaffe waged a savage but honorable war against an enemy who eventually had overwhelming and irresistible forces.

 • MacArthur / S. L. Mayer

  MacArthur / S. L. Mayer

   He was pompous, blustery, imperious and  egotistical, but he did a fine job and he knew it. His political naivity was to prove disastrous, but this could not erase Douglas MacArthur's greater qualities; patriotism, personal courage, excellence as a military commander. 

 • Met lege handen / H. J. Oolbekkink

  Met lege handen / H. J. Oolbekkink

   De schrijver maakte als 20-jarige in de laatste oorlogswinter '44-'45 samen met zijn vader een van de zgn. hongertochten. Met een handkar liepen ze van Amsterdam tot ver in de Achterhoek. Hij vertelt over de vele ontberingen en over in elkaar zakkende en stervende mensen, evenals over de goede en de slechte boeren bij wie ze aanklopten. Op de terugtocht namen ze een 11-jarig joods jongetje mee, dat na jaren ondergedoken te zijn terug wil naar zijn moeder in Amsterdam. Onderweg wordt het kind herkend en gearresteerd. Een verhaal dat zeer de moeite waard is. Het is eerder verschenen in 1953 bij Querido.(NBD|Biblion recensie, J. v. Leeuwen-v.d. Tempel)

 • Mijn bevrijding./ Ivo Niehe

  Mijn bevrijding./ Ivo Niehe

  21/12/16.   Nederland vijftig jaar bevrijd herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld.

 • Moderne vakbeweging in Twente 1940-45. / M. Timmerman

  Moderne vakbeweging in Twente 1940-45. / M. Timmerman

   4/3/17. De geschiedschrijving van de Twentse arbeidersbeweging, die toch zo'n strijdbaar verleden kent, kwam er tot voor kort bekaaid af. Gelukkig komt daar langzamerhand verandering in. Waren het aanvankelijk de grote textielstakingen van de jaren '20 en '30 die de aandacht kregen, nu worden ook andere periodes, bijvoorbeeld de jaren '40-'45 onder de loep genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de houding van de Nederlandse vakbond NVV niet erg principieel en konsekwent. Een uitzondering daarop vormde de Twentse NVV-bestuurders die zich weerbaar tegenover de Duitse bezetters opstelden. Dit was illustratief voor de manier waarop de Twentse arbeiders in die jaren in verzet kwamen, hetgeen haar hoogtepunt kende in de april-mei stakingen van 1943. Dit boek beschrijft de oorlogsjaren in Twente en is in korte tijd al weer de tweede publikatie over die periode. Bevat bibliografie, archiefoverzicht, notenapparaat en personenregister.(NBD|Biblion recensie, B. Freriks.)

 • Mountbatten / A. Swinson

  Mountbatten / A. Swinson

   There can be no doubt of his essential decency, his honesty, his courage, and his patriotism. He became a war leader because the Allied cause demanded the use of his extraordinary array of talents. Without him the road to victory would have been harder and longer, and the sacrifice of blood even greater. 

 • Mussert & Co / T. Pollmann

  Mussert & Co / T. Pollmann

   30/1/18. Mussert blijkt een man die al in zijn ingenieurstijd veel jokte en zijn collega’s en chefs tartte. Zijn afkeer van de democratie leidde tot de oprichting van de NSB in 1931. Het programma was van Duits-antisemitische herkomst, en vandaaruit werkte hij met overtuiging aan een Nederlandse nazi-ideologie. Mussert wilde staatshoofd worden van Nederland in de Nieuwe Orde en begon al vroeg aanschaffen voor pracht en praal te doen. Hij hield van geld en verwierf bedrijven en een huis door corruptie en afpersing. Tot zijn roerend en onroerend goed hoorde joods bezit. Datzelfde gold voor de NSB.De accountantsrapporten die Justitie na mei 1945 van het NSB-bezit liet maken, gaan nu voor het eerst open. Ook Musserts naaste medewerkers en zijn familie zijn nader onderzocht.Mussert & Co was een gezelschap dat met zijn gewiekste Leider meer invloed had in bezet Nederland dan vaak wordt gedacht. Een crimineel gezelschap dat kort voor de bevrijding zijn archieven grootscheeps heeft vernietigd. Maar wat er bewaard is, spreekt boekdelen.

 • Mutiny in Force X. / B. Glenton

  Mutiny in Force X. / B. Glenton

   The story of a Royal Navy landing force sent to help the Americans in the S W Pacific campaign during World War II. 

 • Nazi-Duitsland en de joden. / S. Friedlander

  Nazi-Duitsland en de joden. / S. Friedlander

  De al zeer vele malen vertelde geschiedenis van de jodenvervolging vóór en in de Tweede Wereldoorlog wordt door de bekende Israëlische historicus Friedländer (Praag, 1932) nogmaals beschreven, maar tevens in een nieuw perspectief geplaatst. Waar voorheen vooral het nazi-vervolgings apparaat werd bestudeerd óf alleen aan de slachtoffers aandacht werd besteed, schetst Friedländer een beeld waarin vervolgers (Duitsers), vervolgden (joden) èn hun omgeving (de Duitse en internationale samenleving) naast en bij elkaar worden geplaatst. De 'grote politiek' maar óók de alledaagse werkelijkheid, hoe deze werd beleefd door de joden zelf, worden beschreven waarbij de auteur, meer dan recente historici, tevens de nadruk legt op de belangrijke invloed van Adolf Hitler zelf op de Holocaust. 

 • Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was!

  Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was!

  1. Het verraad en de verraders; 2. Onze uitplundering; 3. Onze vernedering nr;1;4. onze vernedering nr;2 5. slavenarbeid; 6. ons verzet. Met vele illustraties: reproducties van proclamaties, krantenberichten e.a. . Wat ouderdoms verschijnselen. Geniet, papieromslag. Omslagtekeningen (Rein) van Looy. 115 (deel 1) resp. 96 pp. (deel 2-6), bevattende tientallen (kranten)foto's, persberichten, reproducties en facsimile's van documenten/proclamaties, enz.; beeld van de vernederende en schokkende gebeurtenissen tijdens de bezetting, tekent de sfeer in de prille bevrijdingsjaren.(ca 1946) 

 • Nederlanders in Neuengamme / J. Schuyf

  Nederlanders in Neuengamme / J. Schuyf

  Tussen 1941 en 1945 zijn ruim 5500 Nederlandse mannen en vrouwen weggevoerd naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. De Duitsers stuurden mensen om uiteenlopende redenen naar het kamp. De meerderheid zat in het verzet (zoals de dichter Jan Campert), maar er waren daarnaast gijzelaars, mensen die als represaille gevangen waren genomen, joden, Jehova's Getuigen en zwarthandelaren. Naarmate de oorlogssituatie benauwder werd voor het nazi-regime werd de situatie voor de gevangenen slechter. Er was vrijwel geen eten en drinken en de terreur van de kampbewakers nam grote vormen aan. Uiteindelijk keerde maar ongeveer tien procent van de gevangenen in 1945 terug naar Nederland.De geschiedenis van het kamp en de lotgevallen van de Nederlandse gevangenen worden nu voor het eerst gereconstrueerd aan de hand van foto's en ooggetuigenverslagen. 

 • Nederlands verzet / J. J. Boolen J. van der Does

  Nederlands verzet / J. J. Boolen J. van der Does

   Gedrukt op de geheime pers van D.A.V.I.D.

 • Nederlandse democratie/ J. A. van Doorn

  Nederlandse democratie/ J. A. van Doorn

  Dit boek bevat een rijke verzameling artikelen van een van Nederlands meest spraakmakende geleerden: J.A.A. van Doorn. Niet het korte-baanwerk van de column komt in deze bundel aan bod -een genre dat Van Doorn overigens als geen ander beheerste- maar meer uitvoerige beschouwingen, in een periode van vijftig jaar gepubliceerd in kranten en wetenschappelijke tijdschriften. Politiek en samenleving komen in dit boek vanuit zowel ideologisch als beleidsmatig perspectief aan de orde.Een greep uit de artikelen: Conservatieve gedachten (1976), Het hinderlijke gelijk van Jacques de Kadt (1990), Wijk en stad: reële integratiekaders? (1954), Krijgt Nederland een rassenvraagstuk? (1972), Het socialisme als kameleon (1992) en De eeuw van het grote sterven (1999). 

 • Negentien treinen naar Sobibor / E. A. Cohen

  Negentien treinen naar Sobibor / E. A. Cohen

   6/4/18. In dit boek, dat met name gaat over de Jodenvernietiging in het concentratiekamp Sobibor, wordt niet alleen beschreven, maar ook naar het waarom van de Jodenvervolging gevraagd. Tegen de algemene achtergrond van de opeenvolgende fasen van de Jodenvervolging worden de gebeurtenissen in Sobibor nauwkeurig en met veel gevoel beschreven, de aankomst van de treinen, het verrichten van het werk, de opstand der wanhopigen en het beulswerk. De auteur schrijft op basis van nauwkeurige studie en heeft de Jodenhaat in verscheidene kampen zelf meegemaakt.(NBD|Biblion recensie, Dr. G. van Roon.)

 • Niet klein gekregen / R. Cohen

  Niet klein gekregen / R. Cohen

   21/12/16.In zes interviews vertelt auteur (1926) zijn ervaringen als joodse man in de Tweede Wereldoorlog. Hij groeit op in het centrum van Amsterdam, waar zijn ouders een kruidenierswinkel hebben, en ziet hoe na de Duitse bezetting in 1940 de joden eerst geisoleerd en daarna gedeporteerd worden naar concentratiekampen. Ontsnapt aan een razzia meldt hij zich in maart 1943 vrijwillig bij de Hollandse Schouwburg, het verzamelpunt vanwaaruit mensen gedeporteerd werden. Via de concentratiekampen Vught en Westerbork komt hij in Auschwitz-Birkenau, dat hij overleeft. Na nog enkele maanden in andere kampen komt hij juni 1945 terug in Amsterdam, als enige overlevende van zijn familie. Cohen geeft sinds 10 jaar vooral op scholen lezingen over holocaust, antisemitisme en de gevaren van extremisme. Zijn indringende verhaal krijgt een extra dimensie door de intelligente vragen die hij zich stelt en zijn grote oprechtheid. Ook heel geschikt voor geschiedenisles in bovenbouw havo/vwo.Drs. Madelon de Swart

 • Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F. Eliens

  Nijmegen tussen bezetting en bevrijding / F. Eliens

   Dit boek is uitgegeven met als doel een beeld te geven van het leven in Nijmegen in de oorlog.

 • O, God, moeder, wat haat ik de oorlog !/ Yigal Lev.

  O, God, moeder, wat haat ik de oorlog !/ Yigal Lev.

   21/12/16.Oorspronkelijke Hebreeuwse uitgave. Vertaling: Marga Holst-Dekker.

 • Onderduik in West-Friesland. / J. te Hoven & R. Spruit.

  Onderduik in West-Friesland. / J. te Hoven & R. Spruit.

   11/4/18. Herinneringen van joodse kinderen en hun redders.

 • Ons kamp / M. vuijsje

  Ons kamp / M. vuijsje

   1/5/18.De vader van Marja Vuijsje, Nathan Vuijsje, overleefde Auschwitz omdat hij zo mooi trombone kon spelen. Na de bevrijding bleef hij vertellen over dat ‘rotkamp’ – dag in dag uit, jaar in jaar uit. Maar over zijn ouders, zijn broer en zijn zus zweeg hij liever.Marja Vuijsje verdiepte zich in het achtkoppige Amsterdamse bakkersgezin waarin haar vader opgroeide. Voor de oorlog verhuisde de familie van het armoedigste deel van de Jodenhoek naar de overwegend sociaaldemocratische Transvaalbuurt en van daar naar een eigen bakkerij in de Weesperstraat.

/
Toont 81 tot 100 (van 150 produkten)