Poëzie

/
Toont 21 tot 40 (van 149 produkten)
 • Betrekkingen / F. Portegies Zwart

  Betrekkingen / F. Portegies Zwart

   9/10/17. De nieuwe bundel van deze in 1933 te Amsterdam geboren dichter omvat vier reeksen. De cyclus Melk en bitter legt de achtergronden bloot van de vaak moeizame verstandhouding tussen een moeder en haar zoon. De pen wordt regelmatig in relativerende humor gedoopt, maar fungeert toch vooral als scalpel. Een gevarieerde bundel, met 'Betrekkingen' als rode draad. De betrekkingen tussen ouder en kind, tussen mens en tijdgenoot, tussen mens en mythe. Geschreven met een vrijwel onberispelijke beheersing van dichterlijke technieken en met als persoonlijk kenmerk het evenwicht tussen getuigende emotionaliteit en controlerende rationaliteit, waaraan de poëzie van Portegies Zwart een eigen plaats ontleent.

 • Bewoond als ik ben / E. Leeflang

  Bewoond als ik ben / E. Leeflang

   26/2/17. Hoewel ongrijpbaar in de zin van vorm en lijn, biedt deze bundel een keur van zeer poetische gedichten; hier en daar gaat de poezie te veel in proza over, maar de klare eenvoud van de taal behoedt ook deze passages voor bombast. De twee groepen verzen zonder uitgesproken "rode draad" (natuur, relatie, maatschappij) flankeren een centrale cyclus rond het ervaren van en het leven met een gehandicapt kind. Vooral deze cyclus levert de nodige openbaringen op het gebied van tederheid en taboe-doorbreking. Een bundel vol herkenbare menselijkheid tot poezie uitgezuiverd.(NBD|Biblion recensie, J. Biezen)

 • Bitterzoet / Cees Nooteboom

  Bitterzoet / Cees Nooteboom

   14/7/17. Het werk van Cees Nooteboom, en niet het minst zijn poëzie, kenmerkt zich door een zekere distantie. Hij is een toeschouwer, een reiziger die de wereld vol twijfel en verwondering gadeslaat en steeds weer verder trekt. Zijn taal is van ongekende poëtische kracht en rijkdom, zijn thematiek veelomvattend.Bij het publiek is Nooteboom vooral bekend als schrijver van romans en reisboeken. De kern van zijn werk vormt echter de poëzie. In de loop der jaren publiceerde Nooteboom meer dan tien bundels gedichten. Uit dit omvangrijke werk maakte bij voor deze editie een keuze, die bovendien wordt aangevuld door zeventien nieuwe gedichten.

 • Blijdschap / M. van Hoorn

  Blijdschap / M. van Hoorn

   5/1/17. Margreet van Hoorn is bekend als romanschrijfster, maar velen kennen haar alleen als dichteres. Sinds 1973 publiceert de Hoornse auteur wekelijks een gedicht in een groot aantal huis-aan-huis bladen en daarmee verwierf zij zich een groot en enthousiast publiek. In de loop der tijd verschenen van haar hand een vijftal bundels, maar de liefhebbers van haar poëzie zoeken tevergeefs naar deze gedichten: alle bundels waren namelijk in korte tijd uitverkocht. Daarom selecteerde de dichteres in het kader haar zestigjarig schrijfstersjubileum in 2002 uit haar rijke oeuvre haar beste gedichten, die zij thematisch rangschikte. Naast Blijdschap verschenen ook Afscheid, Liefde en Welkom.

 • Bres / L. Nolens

  Bres / L. Nolens

    Bres was tien jaar lang een dichtbundel in wording. Toen Leonard Nolens in 2003 Derwisj publiceerde, schreef Piet Gerbrandy in de Volkskrant: `Evenals de vorige drie bundels bevat ook deze een afdeling met de titel Bres . Het is de bedoeling dat al die gedichten uiteindelijk in een boek terechtkomen. Dat wordt zonder twijfel een indrukwekkend geheel. In Bres is een bovenpersoonlijke dichter aan het woord die onomwonden poogt een tijdgeest te doorgronden.

 • Candlelight / Jan van Veen

  Candlelight / Jan van Veen

    Candlelight 30 jaar de mooiste gedichten.'Candlelight', het immens populaire radioprogramma dat tegenwoordig vijfmaal per week op Sky Radio is te beluisteren, wordt al sinds 1967 door Jan van Veen gepresenteerd. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn in deze gebonden, fraai geillustreerde uitgave de mooiste gedichten uit 30 jaar gebundeld. Gedichten die door de talloze luisteraars met veel genoegen zullen worden gelezen en herlezen. Een cadeauboek bij uitstek voor elke 'Candlelight'-fan!

 • Concordia versterkte gedichten / Huub van der Lubbe

  Concordia versterkte gedichten / Huub van der Lubbe

    Al jaren komen de drie vrienden en muzikanten Huub van der Lubbe, Bart de Ruiter en Jan Robijns elke dinsdagavond laat bijeen in een Amsterdams café. Om door te nemen wat hen de week ervoor heeft beziggehouden. Sinds 1998 gebeurt dat in dichtvorm. Zo werd de dinsdagavond dichtersavond geboren. Met deze gedichten, waarvan een aantal op muziek is gezet, treedt het drietal op als de formatie Concordia in theaters en op literaire festivals. Concordia versterkte gedichten bevat een selectie uit hun gedichten van de afgelopen jaren.

 • Couplets / E. Lawrence

  Couplets / E. Lawrence

   14/9/17.Keerdruk met: Couplets / by Ed Lawrence.Opl. van 20 ex.

 • Daar schrik je toch van / NJ. Dijkshoorn

  Daar schrik je toch van / NJ. Dijkshoorn

   25/12/16. Nico Dijkshoorn, de huisdichter van De wereld draait door, bundelt in Daar schrik je toch van zijn eerste 1000 gedichten (eerder verschenen onder zijn pseudoniem P. Kouwes). Korte gedichten over knaagdieren, voetbal, de dood, het leven, de slager, de hoge duikplank, het schrijverschap of moderne woonkeukens worden afgewisseld met epische verhandelingen over zijn rusteloze wandelingen door Amsterdam. Er valt veel te lachen en er wordt hard gehuild. Daar schrik je toch van is een dichtbundel die je in je jaszak steekt en langzaam kapotleest.

 • Dag en nacht / J. A. Deelder

  Dag en nacht / J. A. Deelder

   8/2/18. Het werk van J.A. Deelder is als zijn stad: rauw, vitaal en no-nonsense. Voor het eerst in een halve eeuw wordt er van Deelders poëzie een bloemlezing gemaakt, en wie kan dat beter dan de burgervader van Rotterdam? De democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze laten leiden door zijn burgers, en brengt daarmee een ode aan een ongekend literair fenomeen.

 • Dat lijkt warempel sandelhout / F. van Pamelen

  Dat lijkt warempel sandelhout / F. van Pamelen

   Wat is dat smaakvol opgebouwd!Riep Jezus aangenaam verrastDat lijkt warempel sandelhoutMaar pint u mij daar niet op vast'Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee Frank van Pamelen zijn taalvondsten etaleert! Hij weet vrijwel constant te verrassen.' - De Volkskrant'Tovert met woorden zoals Johan Cruijff dat met de bal kon.'- Algemeen Dagblad'Zijn liedjes blinken uit door taalvirtuositeit. Van Pamelen is vormvast, hanteert fraaie rijmschema's en vindt verrassende invalshoeken.' - Trouw'Van Pamelen kan werkelijk alles, schijnbaar terloops, laten rijmen, zonder dat het gekunsteld overkomt. Een verbluffende taaltovenaar.'- Noord-Hollands Dagblad

 • De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2016

  De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2016

   30/3/19. De bundel De 100 beste gedichten is dit jaar samengesteld door schrijver en dichter Kees 't Hart, juryvoorzitter van de VSB Poëzieprijs 2016. De VSB Poëzieprijs is de belangrijkste prijs voor een poëziebundel in het Nederlands taalgebied. De hier gepresenteerde gedichten zijn geselecteerd uit de bundels die verschenen tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015. 'Ik genoot van de grote toon- en vormvastheid, van de vrolijke zijpaden, van de ingenieuze poëtische redeneringen, van de ontroerende stiltes in de witregels, van de parodistische scheefpraat en van de vele gelukkige ingrepen in taal,' schrijft 't Hart.

 • De Afrikaanse poezie / G. Komrij

  De Afrikaanse poezie / G. Komrij

   10/11/16.Lange tijd heeft de politiek een slagschaduw over de ZuidAfrikaanse literatuur geworpen. Het Afrikaans was bij voorbaat verdacht, omdat het onlosmakelijk met de apartheid verbonden zou zijn. Maar niets is minder waar: het is een taal die van oudsher door alle sociale en geografische grenzen breekt en die gesproken en geschreven wordt door blanken en zwarten. Het zijn juist de dichters en de verhalenvertellers die de taal levend hebben gehouden. Nu pas wordt duidelijk welke prachtige poëzie al die tijd voor ons verborgen is gebleven. Iedereen kent Breyten Breytenbach, Elisabeth Eybers en Etienne van Heerden, maar wie leest de schalkse satire van Adam Small en Boerneef, de klassieke verzen van Leipoldt en Langenhoven, de schrijnende poëzie van S.J. Pretorius en Eugéne N. Marais? Wie kent de intieme lyriek van Sheila Cussons, Olga Kirsch en Ina Rousseau, de evenknieën van Elisabeth Eybers? Wie kent jongeren als johann Johl, Loit Sóls en Gert Vlok Nel? In De Afrikoonse poézie in 1000 en enige gedichten maakt de Nederlandse lezer kennis met de beste poëzie uit een van de meest exotische windstreken van het Nederlandse taalgebied. Deze te lang veronachtzaamde dichtkunst krijgt zo de plaats die haar toekomt: in het hart van de Nederlandse letterkunde.

 • De beste gedichten van J.H.Speenhoff / J. Greshoff

  De beste gedichten van J.H.Speenhoff / J. Greshoff

   21/3/19. ‘Het werk van J.H. Speenhoff zoals het in zijn boeiende verscheidenheid voor ons ligt, vormt een rijmkroniek van het maatschappelijk leven in Nederland met al zijn grote en kleine evenementen; met zijn kracht en zijn inzinkingen.’ Deze woorden van Greshoff, afkomstig uit het ‘Voorwoord’ bij De beste gedichten van J.H. Speenhoff (1940), door hem uitgezocht en ingeleid, typeren uitstekend het werk van de legendarische dichter-zanger-tekenaar, die zijn zinspreuk ‘t Was anders’ alle eer heeft aangedaan.

 • De bloemen van het kwaad /C. Baudelaire

  De bloemen van het kwaad /C. Baudelaire

   4/11/16.De bloemen van het kwaad markeert tevens de overgang van de romantische naar de moderne dichtkunst, het is het laatste klassieke dichtwerk dat algemeen invloed heeft uitgeoefend op de Europese literatuur en beeldende kunsten. En nog is deze invloed herkenbaar. De moderne sensatie immers die Baudelaire heeft beschreven is het karakteristiek geworden van de twintigste-eeuwse mens: verscheurdheid en verveling, zelfpijniging en melancholie, een overheersend besef van verlies. Het zijn enkel de zintuiglijke indrukken, de vluchtige momenten, geuren, een gebaar of een glimp die het verlangen losmaken of de herinnering opwekken aan de schoonheid of het ideaal.

 • De broekbewapperde mens / R. Anker

  De broekbewapperde mens / R. Anker

   21/5/19. Het valt niet te ontkennen dat Robert Anker in zijn nieuwe bundel de grens opzoekt van ons leven. Stervensoefeningen? De oude man in de reeks ‘Senex en Safinur’ staat zelfs al met één been aan gene zijde maar laat zich door zijn Turkse hulp weer graag naar deze kant trekken, Safinur, die zijn wangen inwrijft met sneeuw, ‘tot de kou hem met zijn warmte verzoent’.In een andere reeks marcheert een groepje mensen, genaamd ‘wij’, opgewekt maar onmiskenbaar naar het einde van de steenweg, al zegt ‘iemand van ons’ dat het einde maar een beeld is, ‘dat de steenweg nu al eindigt in onszelf’.

 • De bronzen ruiter. / A. Poesjkin

  De bronzen ruiter. / A. Poesjkin

   Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin (Russisch: Александр Сергеевич Пушкин) (Moskou, 6 juni 1799 – Sint-Petersburg, 10 februari 1837, of 26 mei 1799 – 29 januari 1837 volgens de juliaanse kalender) was een Russisch dichter. Poesjkin wordt algemeen beschouwd als de grootste Russische dichter, en tevens als één van de grootste dichters uit de wereldliteratuur. Samen met andere grote Russische schrijvers, zoals Lermontov, Gogol, Toergenjev, Tjoettsjev, Dostojevski, Tolstoj en Tsjechov behoort Poesjkin tot de zogenoemde gouden eeuw van de Russische literatuur.

 • De dood en het peloton / T. Peters

  De dood en het peloton / T. Peters

    Veel wielrenners zijn op een merkwaardige manier om het leven gekomen F.  Faber stierf volgens de overlevering in een loopgraaf na het lezen van een telegram. Zijn vreugdesprong om de geboorte van een dochter ontging de vijand niet. Gele-truiwinnaar Octave Lapize sneuvelde als oorlogsvlieger op 14 juli 1917. Ottavio Bottecchia vond men na een trainingsrit dood naast zijn fiets: maffia, fascisten of toch een bedrogen echtgenote? Wat ooit begon als een 'terza rima'- gedicht over Marco Pantani is uitgegroeid tot vierenveertig smakelijke sonnetten. Elke renner wordt ingeleid en vindt in dit boek zijn eigen 'hel van Dante'. Schrijvers Rob Boudestein, Ben Hoogland, Gezienus Omvlee en Ton Peters hebben een voorkeur voor het lichte vers. Naast hun individuele werk publiceren ze ook als dichterscollectief. 'De dood en het peloton' biedt een ongewone blik in de wielergeschiedenis.

 • De eerste zestig. / C. Buddingh

  De eerste zestig. / C. Buddingh

   Terugblikkend op de eerste zestig jaar van zijn leven schrijft Buddingh' (geb. 1918) zonder veel pretenties en zwaarwichtigheid met deze poeziebundel het begin van wat zijn autobiografie in versvorm belooft te worden: de eerste zestig gedichten in sonnetvorm van een toekomstige cyclus van tussen de drie- en vierhonderd verzen. De zeer lezenswaardige en makkelijk toegankelijke poezie geeft een uitstekende indruk van de dichter als mens en vv. Prima als uitgangspunt voor een VWO-inleiding op een dichter als Buddingh'. Onberispelijke, stevige uitvoering. Een 'must' voor elke bibliotheek, ook al met het oog op wat nog komen gaat.(NBD|Biblion recensie, Drs. Anton van Kraaij)

 • De gedichten / S. Carmiggelt

  De gedichten / S. Carmiggelt

   11/5/17. Simon Carmiggelt (1913-1987) was een cursiefjesschrijver van het eerste uur en hij is dat genre - in een schrijverschap dat ongeveer een halve eeuw omspant - steeds trouw gebleven. Zijn rubriek 'Kronkel' was geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse lezerspubliek. Het werk, eerder met het oog op herkenbaarheid dan op duurzaamheid geschreven, is niettemin deel gaan uitmaken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Deze heruitgave, in uniforme, gebonden boeken, van het complete oeuvre van S. Carmiggelt naar de eerste druk van elke bundel is De Arbeiderspers in 1994 gestart.

/
Toont 21 tot 40 (van 149 produkten)