Poëzie

/
Toont 41 tot 60 (van 146 produkten)
 • De sarong van Adinda / B. Paasman & P. van Zonneveld

  De sarong van Adinda / B. Paasman & P. van Zonneveld

   11/10/17. Liefdespoëzie uit Insulinde. Deze bloemlezing is veelomvattend in tijdsbeelden en liefdesmotieven. Als voorbeeld voor de geschakeerdheid in de tijd staan de Soedanese hoofdpersonen Saïdjah en Adinda van een bekende liefdesgeschiedenis uit de Max Havelaar. Zij spelen in de gekozen gedichten van Multatuli zowel als in de epische verzen van Rendra (in vertaling van Kees Snoek) een rol.

 • De tors. In zeven zangen. / C. S. Adema van Scheltema.

  De tors. In zeven zangen. / C. S. Adema van Scheltema.

   Adama van Scheltema werd op 26 februari 1877 te Amsterdam geboren. Hij studeerde korte tijd medicijnen, werd toneelspeler, dreef een kunsthandel om zich dan geheel aan de literatuur te wijden. Hij trad toe tot de S.D.A.P (wat nu de PvdA is) en schreef socialistische gedichten.

 • Den Haag dichterlijke stede

  Den Haag dichterlijke stede

   2/9/17. Deze uitgave maakt deel uit van een reeks topografische bloemlezingen: ze bevatten telkens een keuze uit wat (meestal inheemse) dichters en schrijvers in de loop der eeuwen geschreven hebben over een bepaalde Nederlandse plaats. Den Haag kan bogen op een rijk literair verleden: teksten van o.a. Constantijn Huygens, Jan van der Does, Albert Verwey (niet zoals in het boek: Verweij) en Louis Couperus getuigen daarvan. Van de vorige eeuw moeten met name de dichters Gerrit Achterberg, Martinus Nijhoff en Paul Rodenko genoemd worden (Michel van der Plas ontbreekt wonderlijk genoeg), en de prozaisten F. Bordewijk, Hella S. Haasse, Mensje van Keulen en Cees Nooteboom. Bij elk fragment staat een zw.w. foto van de locatie. Onder de titel 'Den Haag, een literaire wandeling' beschrijft Han Foppe in 16 bladzijden de (literaire) geschiedenis van de stad. Jammer dat hij voor deze bijdrage geen gebruik heeft gemaakt van het in 1998 verschenen schrijversprentenboek 'Den Haag, je tikt er tegen en het zingt'* (met literatuurhistorische essays over de stad). Een fraai ogende publicatie, maar de keuze lijkt wat willekeurig.(Biblion recensie, Dick Welsink)

 • Die zetel past ons allemaal / Cornelis Putemmer

  Die zetel past ons allemaal / Cornelis Putemmer

   7/8/18. Gedichten van Cornelis Putemmer. Een aanzet tot interactief beleid van de Gemeente Hoorn.

 • Dossier Coen / H. Haarlemmermmer.O.a

  Dossier Coen / H. Haarlemmermmer.O.a

  21/12/17.  Dichtbundel over Coen.

 • Drie barden in Lombardijen.

  Drie barden in Lombardijen.

   Boekje verschijnt ter gelegenheid van de onthulling van de straatnaamborden met de namen van de Rotterdamse dichters Verhaar, Waskowsky en Vaandrager op 14 juni 2014 in Lombardijen (IJsselmonde).Uitgave i.s.m. Stichting Poetry International.

 • Dromen met open ogen / Constantijn Huygens

  Dromen met open ogen / Constantijn Huygens

   25/5/18. Bloemlezing uit de poezie van de 17e eeuwse dichter Constantijn Huygens. Op verschillende manieren is getracht deze gedichten toegankelijk te maken: waar mogelijk zijn taal en spelling aangepast aan het 20e eeuws gebruik; achterin de bundel worden korte toelichtingen bij ieder gedicht gegeven; in een korte maar heldere inleiding worden verschillende facetten van Huygens' persoon en werk behandeld. Ondanks deze hulp zal Huygens' poezie veel lezers moeite kosten, omdat zijn geestrijke vers met vaak verstandelijke inslag vrij ver af staat van de huidige poezie. Voor de doorzetter echter zeer de moeite waard. Dat de lezer voor een verantwoording van de werkwijze verwezen wordt naar een ander boek, is onhandig. Doordat in de onderhavige bloemlezing de selectie goeddeels een andere is en de presentatie gericht op een breder publiek, is er geen sprake van uitwisselbaarheid met de Huygens-bloemlezing onder de titel Voet-maet, rijm en reden.(NBD|Biblion recensie, Drs. L.R. Pol)

 • Droom die mens werd / H. Bouma

  Droom die mens werd / H. Bouma

   14/11/17. Droom die mens werd bevat 101 gedichten over het wonder van de geboorte en ouderschap. Met een gedicht op een geboortekaartje of in een advertentie kunnen ouders anderen laten delen in hun geluk. Familie, vrienden en kennissen vinden in die gedichten toepasselijke woorden om de ouders te feliciteren.

 • Drs. P. Plezierdichten

  Drs. P. Plezierdichten

   30/10/17.Een bundeling van ten dele reeds verschenen artikelen over het zelf-schrijven-van-gedichten. De 'cursus' is gericht op het maken van een goed lopend gedicht. De auteur bespreekt allerhande, soms zelfbedachte versvormen, zoals: kwatrijn-kwintet-ollekebolleke-sonnet-naamdicht. Talrijke gedichten illustreren zijn uiteenzettingen. Drs. P. beoogt wat de Engelsen noemen 'Light Verse' te bevorderen. In een bijdrage bespreekt hij rijmwoordenboeken. De badinerende, soms ironische, onderhoudende schrijftrant maakt het lezen tot een genoegen. Bestemd voor alle doe-het-zelfdichters bij feestelijke gebeurtenissen. Ondanks de 'vaktermen' niet moeilijk.(NBD|Biblion recensie, G.P.F. Buddingh')

 • Een boekenwurm is een verstandig beest / Driek van Wissen

  Een boekenwurm is een verstandig beest / Driek van Wissen

   8/4/19. 8 sonnetten in opdracht van de Provinciale bibliotheekcentrale Groningen.

 • Een kus op je neusje / M. van Hooft & F. van Rijn

  Een kus op je neusje / M. van Hooft & F. van Rijn

   24/8/17. Achttien prachtige gedichten over zwangerschap en geboorte zijn in dit schitterende geschenkboekje gecombineerd met wonderschone mandala's: cirkelvormige, intuïtieve tekeningen in de mooiste kleuren die je - net als de gedichten - aanzetten tot nadenken.

 • Een raam aan de Noordzee / M. Croiset

  Een raam aan de Noordzee / M. Croiset

   7/9/17. Van  M. Croiset verschenen na de Tweede wereldoorlog verschillende verzenbundels.

 • Een straatje zonder eind / G. de Kochere

  Een straatje zonder eind / G. de Kochere

   14/2/18. In Een straatje zonder eind wonen 26 mensen. Hun huisjes hebben geen huisnummer, maar dragen wel een letter. Die letter is de eerste letter van de naam van de persoon die in het huisje woont. De A staat voor Anneliesje, de B voor Belle, enz. Op elke pagina leren we een andere figuur kennen.

 • Eldorado / J. Slauerhoff

  Eldorado / J. Slauerhoff

   10/9/17. Jan Jacob Slauerhoff (Leeuwarden, 15 september 1898 – Hilversum, 5 oktober 1936), auteursnaam J. Slauerhoff, was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum.

 • Fabels met kleurkrijt / S. Vestdijk

  Fabels met kleurkrijt / S. Vestdijk

   11/4/19. IN 1938 publiceerde Vestdijk de kleine dichtbundel Fabels met kleurkrijt. Vijftien fabels staan erin, alle zes vierregelige strofen lang.

 • Gedichten / B. ter Haar

  Gedichten / B. ter Haar

   Gedichten. Uit de kinderwereld-Zangen des tijds-Vertaalde poezie-Wintersprokkelingen-Laatste gedichten.Leiden. A. W. Sijthoff 1880.Goud op snee. 

 • Gedichten / J. Herzberg

  Gedichten / J. Herzberg

  Judith Herzberg debuteerde in 1961 met haar eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963 verscheen haar eerste bundel, Zeepost. Hierna volgden onder meer Beemdgras (1968), Strijklicht (1971) en Zoals (1992). 

 • Gedichten / Roelf Ridderkhoff

  Gedichten / Roelf Ridderkhoff

  14/7/17. Derde druk.

 • Geld geldt / o.a. Drs. P.& Bert Lach. J. Bontje

  Geld geldt / o.a. Drs. P.& Bert Lach. J. Bontje

   6/3/19. Deze uitgave heeft een oplage van 150 stuks.

 • Geuzengedachten in de bezettingsjaren 1940/1945./ P. de Geus

  Geuzengedachten in de bezettingsjaren 1940/1945./ P. de Geus

   1/11/18. Gedichten, verhalen,gedachten uit de oorlogstijd.

/
Toont 41 tot 60 (van 146 produkten)