Poëzie

/
Toont 41 tot 60 (van 112 produkten)
 • De geestigste gedichten van den Schoolmeester / J. van Lennep.

  De geestigste gedichten van den Schoolmeester / J. van Lennep.

   13/2/17. De 'Gedichten van den Schoolmeester' mogen zich na 125 jaar nog altijd in een grote populariteit verheugen. Nu in het afgelopen decennium nadere bijzonderheden omtrent 's dichters levensloop aan het licht zijn gebracht, is de belangstelling zelfs nog gegroeid. Of er aan juist deze bloemlezing behoefte bestaat, waag ik echter te betwijfelen. De inleiding is een wonderlijk amalgaam van al of niet als zodanig herkenbare citaten en domme fouten, waaronder de consequent onjuiste spelling van de familienaam des dichters in negatieve zin het meest uitblinkt. De keuze van de gedichten, afgedrukt in facsimile naar de uitgave van de Maatschappij voor goede en goedkope lectuur (Amsterdam, 1908), is nogal voor de hand liggend. De uitgever zou meer eer ingelegd hebben met een herdruk van de in 1901 bij hemzelf verschenen 9e druk, de enige met de curieuze illustraties van J. Doncker. Enige verklarende voetnoten zouden niet hebben misstaan.(NBD|Biblion recensie, Dick Welsink)

 • De mooiste van Yeats / K. Stassijns

  De mooiste van Yeats / K. Stassijns

    Fraai verzorgde, tweetalige bundel met 48 gedichten van de grote Ierse dichter (1865-1939; Nobelprijs 1923). De weloverwogen keuze biedt een goed overzicht van Yeats ontwikkeling als dichter, vanaf het vroege werk, via de revolutionaire periode ('Easter 1916') en de belangstelling voor de theosofie tot en met het latere werk ('Among School Children' en de 'Ben Bulben'-cyclus). Een deel van de vertalingen, die qua rijmschema en metrum verrassend trouw blijven aan het origineel, kwam tot stand tijdens workshops i.s.m. studenten Nederlands aan de universiteit van Hull (GB). Ook werden vijf vertalingen opgenomen van Jan Eijkelboom, van wie in 1999 al een keuze uit Yeats' werk verscheen ('Al Keert het Grote Zingen Niet Terug'*). 15 eerder ook door Eijkelboom vertaalde gedichten werden in een andere vertaling opgenomen. De biografische schets van Yeats-kenner Hedwig Schwall (KU Leuven) geeft ook een goed overzicht van Yeats andere activiteiten, o.a. als toneelschrijver en politicus. Na vergelijking met de vertalingen van Eijkelboom gaat de voorkeur uit naar de hier besproken uitgave. Gebonden uitgave op pocketformaat; kleine druk.(Biblion recensie, Willem Verhulst)

 • De sarong van Adinda / B. Paasman & P. van Zonneveld

  De sarong van Adinda / B. Paasman & P. van Zonneveld

   11/10/17. Liefdespoëzie uit Insulinde. Deze bloemlezing is veelomvattend in tijdsbeelden en liefdesmotieven. Als voorbeeld voor de geschakeerdheid in de tijd staan de Soedanese hoofdpersonen Saïdjah en Adinda van een bekende liefdesgeschiedenis uit de Max Havelaar. Zij spelen in de gekozen gedichten van Multatuli zowel als in de epische verzen van Rendra (in vertaling van Kees Snoek) een rol.

 • De tors. In zeven zangen. / C. S. Adema van Scheltema.

  De tors. In zeven zangen. / C. S. Adema van Scheltema.

   Adama van Scheltema werd op 26 februari 1877 te Amsterdam geboren. Hij studeerde korte tijd medicijnen, werd toneelspeler, dreef een kunsthandel om zich dan geheel aan de literatuur te wijden. Hij trad toe tot de S.D.A.P (wat nu de PvdA is) en schreef socialistische gedichten.

 • Defile / J. Ax & P. Ponte

  Defile / J. Ax & P. Ponte

   21/6/17. T.g.v. 50-jarig bestaan van Uitgevers-Maatschappij West-Friesland, 1943-1993.

 • Den Haag dichterlijke stede

  Den Haag dichterlijke stede

   2/9/17. Deze uitgave maakt deel uit van een reeks topografische bloemlezingen: ze bevatten telkens een keuze uit wat (meestal inheemse) dichters en schrijvers in de loop der eeuwen geschreven hebben over een bepaalde Nederlandse plaats. Den Haag kan bogen op een rijk literair verleden: teksten van o.a. Constantijn Huygens, Jan van der Does, Albert Verwey (niet zoals in het boek: Verweij) en Louis Couperus getuigen daarvan. Van de vorige eeuw moeten met name de dichters Gerrit Achterberg, Martinus Nijhoff en Paul Rodenko genoemd worden (Michel van der Plas ontbreekt wonderlijk genoeg), en de prozaisten F. Bordewijk, Hella S. Haasse, Mensje van Keulen en Cees Nooteboom. Bij elk fragment staat een zw.w. foto van de locatie. Onder de titel 'Den Haag, een literaire wandeling' beschrijft Han Foppe in 16 bladzijden de (literaire) geschiedenis van de stad. Jammer dat hij voor deze bijdrage geen gebruik heeft gemaakt van het in 1998 verschenen schrijversprentenboek 'Den Haag, je tikt er tegen en het zingt'* (met literatuurhistorische essays over de stad). Een fraai ogende publicatie, maar de keuze lijkt wat willekeurig.(Biblion recensie, Dick Welsink)

 • Die zetel past ons allemaal. / Cornelis Putemmer

  Die zetel past ons allemaal. / Cornelis Putemmer

   14/5/17. Oplage :1000 exemplaren.

 • Dossier Coen / H. Haarlemmermmer.O.a

  Dossier Coen / H. Haarlemmermmer.O.a

  21/12/17.  Dichtbundel over Coen.

 • Drie barden in Lombardijen.

  Drie barden in Lombardijen.

   Boekje verschijnt ter gelegenheid van de onthulling van de straatnaamborden met de namen van de Rotterdamse dichters Verhaar, Waskowsky en Vaandrager op 14 juni 2014 in Lombardijen (IJsselmonde).Uitgave i.s.m. Stichting Poetry International.

 • Droom die mens werd / H. Bouma

  Droom die mens werd / H. Bouma

   14/11/17. Droom die mens werd bevat 101 gedichten over het wonder van de geboorte en ouderschap. Met een gedicht op een geboortekaartje of in een advertentie kunnen ouders anderen laten delen in hun geluk. Familie, vrienden en kennissen vinden in die gedichten toepasselijke woorden om de ouders te feliciteren.

 • Drs. P. Plezierdichten

  Drs. P. Plezierdichten

   30/10/17.Een bundeling van ten dele reeds verschenen artikelen over het zelf-schrijven-van-gedichten. De 'cursus' is gericht op het maken van een goed lopend gedicht. De auteur bespreekt allerhande, soms zelfbedachte versvormen, zoals: kwatrijn-kwintet-ollekebolleke-sonnet-naamdicht. Talrijke gedichten illustreren zijn uiteenzettingen. Drs. P. beoogt wat de Engelsen noemen 'Light Verse' te bevorderen. In een bijdrage bespreekt hij rijmwoordenboeken. De badinerende, soms ironische, onderhoudende schrijftrant maakt het lezen tot een genoegen. Bestemd voor alle doe-het-zelfdichters bij feestelijke gebeurtenissen. Ondanks de 'vaktermen' niet moeilijk.(NBD|Biblion recensie, G.P.F. Buddingh')

 • Een kus op je neusje / M. van Hooft & F. van Rijn

  Een kus op je neusje / M. van Hooft & F. van Rijn

   24/8/17. Achttien prachtige gedichten over zwangerschap en geboorte zijn in dit schitterende geschenkboekje gecombineerd met wonderschone mandala's: cirkelvormige, intuïtieve tekeningen in de mooiste kleuren die je - net als de gedichten - aanzetten tot nadenken.

 • Een raam aan de Noordzee / M. Croiset

  Een raam aan de Noordzee / M. Croiset

   7/9/17. Van  M. Croiset verschenen na de Tweede wereldoorlog verschillende verzenbundels.

 • Eldorado / J. Slauerhoff

  Eldorado / J. Slauerhoff

   10/9/17. Jan Jacob Slauerhoff (Leeuwarden, 15 september 1898 – Hilversum, 5 oktober 1936), auteursnaam J. Slauerhoff, was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum.

 • Gedichten / B. ter Haar

  Gedichten / B. ter Haar

   Gedichten. Uit de kinderwereld-Zangen des tijds-Vertaalde poezie-Wintersprokkelingen-Laatste gedichten.Leiden. A. W. Sijthoff 1880.Goud op snee. 

 • Gedichten / J. Herzberg

  Gedichten / J. Herzberg

  Judith Herzberg debuteerde in 1961 met haar eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963 verscheen haar eerste bundel, Zeepost. Hierna volgden onder meer Beemdgras (1968), Strijklicht (1971) en Zoals (1992). 

 • Gedichten / Roelf Ridderkhoff

  Gedichten / Roelf Ridderkhoff

  14/7/17. Derde druk.

 • God en Godin / L. Vroman

  God en Godin / L. Vroman

   11/10/17. In dit leer- en lierdicht over de liefde laat Vroman een "Kaasbleke" jongeman uit het noorden, god, op zoek gaan naar een bruin, geurig jong meisje, godin, in het zuiden. God, die, in naam van "het kalf Calvijn" met veel gefluister en geluister is opgegroeid, is verrukt van zijn onbeschaamde godin die alles open en bloot doet. Als zij met god in Holland komt, wordt haar naaktheid druk besproken: geleerden pogen het verschijnsel te verklaren, de gefrustreerde noorderlingen raken beurtelings verrukt, beurtelings geil van haar. Met behulp van zijn bekende intieme woordjes levert Vroman een guitig pleidooi voor gezonde wellust en naaktheid.(NBD|Biblion recensie, Els van Geene)

 • Goedemorgen, welterusten / K. Fens

  Goedemorgen, welterusten / K. Fens

   29/12/17. Prachtige gelegenheidsuitgave van Querido, rijk geillustreerd met grafisch werk. Bloemlezing gedichten. In zijn inleiding houdt samensteller een pleidooi voor het gewone dagelijkse onderwerp van gedichten, maar dat gewone wordt ongewoon opgeschreven en daardoor verrassend en nieuw. Bij de keuze is vooral gelet op verstaanbaarheid, het visuele element en het spel-element. Veel werk van de vijftigers en de concrete poezie van de Barbarberdichters en van de jongeren als Judith Herzberg, Tom van Deel, Hans Vlek en Kees Ouwens. Veel gedichten zijn nogal moeilijk en vragen meer een intellectuele dan een gevoelsmatige benadering. Met bio- en bibliografische gegevens van de dichters.(NBD|Biblion recensie, Naar gegevens van G. Donselaar-Reindersma.

 • Guido Gazelle bloemlezing / J. Boets

  Guido Gazelle bloemlezing / J. Boets

   Guido Gezelle (1830-1899) is een van de belangrijkste dichters uit het Nederlands taalgebied. Zowel zijn leven als zijn poëtisch oeuvre krijgt in deze tijd geweldig veel aandacht - denk o.a. maar aan de biografie van Michel van der Plas ('Mijnheer Gezelle' a.i. 91-07-232-8). Prof. dr. Jozef Boets, de bezorger van het achtdelige Verzameld Dichtwerk (1980-1991), heeft een prachtige bloemlezing van 400 gedichten samengesteld, die Gezelle's gedichten voor een groot publiek binnen bereik brengt. Deze bloemlezing verdient niets dan lof: de uitvoering is perfect en door de vele extra's (annotaties, bronvermelding, registers, inleiding) is sprake van een wetenschappelijk verantwoorde editie. Een aanrader, maar wel even kijken wat u misschien reeds aan Gezelle-uitgaven heeft staan, want er verschenen al eerder enkele bloemlezingen (zie bijv. a.i. 90-17-069-5 'Mijn dichten, mijn geliefde'). Creatief typografisch omslag.(Biblion recensie, L. Torn.)

/
Toont 41 tot 60 (van 112 produkten)