Poëzie

/
Toont 41 tot 60 (van 132 produkten)
 • De eerste zestig. / C. Buddingh

  De eerste zestig. / C. Buddingh

   Terugblikkend op de eerste zestig jaar van zijn leven schrijft Buddingh' (geb. 1918) zonder veel pretenties en zwaarwichtigheid met deze poeziebundel het begin van wat zijn autobiografie in versvorm belooft te worden: de eerste zestig gedichten in sonnetvorm van een toekomstige cyclus van tussen de drie- en vierhonderd verzen. De zeer lezenswaardige en makkelijk toegankelijke poezie geeft een uitstekende indruk van de dichter als mens en vv. Prima als uitgangspunt voor een VWO-inleiding op een dichter als Buddingh'. Onberispelijke, stevige uitvoering. Een 'must' voor elke bibliotheek, ook al met het oog op wat nog komen gaat.(NBD|Biblion recensie, Drs. Anton van Kraaij)

 • De gedichten / S. Carmiggelt

  De gedichten / S. Carmiggelt

   11/5/17. Simon Carmiggelt (1913-1987) was een cursiefjesschrijver van het eerste uur en hij is dat genre - in een schrijverschap dat ongeveer een halve eeuw omspant - steeds trouw gebleven. Zijn rubriek 'Kronkel' was geliefde dagelijkse kost bij het Nederlandse lezerspubliek. Het werk, eerder met het oog op herkenbaarheid dan op duurzaamheid geschreven, is niettemin deel gaan uitmaken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Deze heruitgave, in uniforme, gebonden boeken, van het complete oeuvre van S. Carmiggelt naar de eerste druk van elke bundel is De Arbeiderspers in 1994 gestart.

 • De geestigste gedichten van den Schoolmeester / J. van Lennep.

  De geestigste gedichten van den Schoolmeester / J. van Lennep.

   13/2/17. De 'Gedichten van den Schoolmeester' mogen zich na 125 jaar nog altijd in een grote populariteit verheugen. Nu in het afgelopen decennium nadere bijzonderheden omtrent 's dichters levensloop aan het licht zijn gebracht, is de belangstelling zelfs nog gegroeid. Of er aan juist deze bloemlezing behoefte bestaat, waag ik echter te betwijfelen. De inleiding is een wonderlijk amalgaam van al of niet als zodanig herkenbare citaten en domme fouten, waaronder de consequent onjuiste spelling van de familienaam des dichters in negatieve zin het meest uitblinkt. De keuze van de gedichten, afgedrukt in facsimile naar de uitgave van de Maatschappij voor goede en goedkope lectuur (Amsterdam, 1908), is nogal voor de hand liggend. De uitgever zou meer eer ingelegd hebben met een herdruk van de in 1901 bij hemzelf verschenen 9e druk, de enige met de curieuze illustraties van J. Doncker. Enige verklarende voetnoten zouden niet hebben misstaan.(NBD|Biblion recensie, Dick Welsink)

 • De Jozef straat / Willem Wilmink

  De Jozef straat / Willem Wilmink

   3/4/18. Willem Wilmink heeft als dichter zijn sporen wel verdiend. Van 1985 tot 1987 schreef hij in zijn moederstaal, in het Twens,een aantal teksten en liedjes.

 • De sarong van Adinda / B. Paasman & P. van Zonneveld

  De sarong van Adinda / B. Paasman & P. van Zonneveld

   11/10/17. Liefdespoëzie uit Insulinde. Deze bloemlezing is veelomvattend in tijdsbeelden en liefdesmotieven. Als voorbeeld voor de geschakeerdheid in de tijd staan de Soedanese hoofdpersonen Saïdjah en Adinda van een bekende liefdesgeschiedenis uit de Max Havelaar. Zij spelen in de gekozen gedichten van Multatuli zowel als in de epische verzen van Rendra (in vertaling van Kees Snoek) een rol.

 • De tors. In zeven zangen. / C. S. Adema van Scheltema.

  De tors. In zeven zangen. / C. S. Adema van Scheltema.

   Adama van Scheltema werd op 26 februari 1877 te Amsterdam geboren. Hij studeerde korte tijd medicijnen, werd toneelspeler, dreef een kunsthandel om zich dan geheel aan de literatuur te wijden. Hij trad toe tot de S.D.A.P (wat nu de PvdA is) en schreef socialistische gedichten.

 • Defile / J. Ax & P. Ponte

  Defile / J. Ax & P. Ponte

   21/6/17. T.g.v. 50-jarig bestaan van Uitgevers-Maatschappij West-Friesland, 1943-1993.

 • Den Haag dichterlijke stede

  Den Haag dichterlijke stede

   2/9/17. Deze uitgave maakt deel uit van een reeks topografische bloemlezingen: ze bevatten telkens een keuze uit wat (meestal inheemse) dichters en schrijvers in de loop der eeuwen geschreven hebben over een bepaalde Nederlandse plaats. Den Haag kan bogen op een rijk literair verleden: teksten van o.a. Constantijn Huygens, Jan van der Does, Albert Verwey (niet zoals in het boek: Verweij) en Louis Couperus getuigen daarvan. Van de vorige eeuw moeten met name de dichters Gerrit Achterberg, Martinus Nijhoff en Paul Rodenko genoemd worden (Michel van der Plas ontbreekt wonderlijk genoeg), en de prozaisten F. Bordewijk, Hella S. Haasse, Mensje van Keulen en Cees Nooteboom. Bij elk fragment staat een zw.w. foto van de locatie. Onder de titel 'Den Haag, een literaire wandeling' beschrijft Han Foppe in 16 bladzijden de (literaire) geschiedenis van de stad. Jammer dat hij voor deze bijdrage geen gebruik heeft gemaakt van het in 1998 verschenen schrijversprentenboek 'Den Haag, je tikt er tegen en het zingt'* (met literatuurhistorische essays over de stad). Een fraai ogende publicatie, maar de keuze lijkt wat willekeurig.(Biblion recensie, Dick Welsink)

 • Die zetel past ons allemaal. / Cornelis Putemmer

  Die zetel past ons allemaal. / Cornelis Putemmer

   14/5/17. Oplage :1000 exemplaren.

 • Dossier Coen / H. Haarlemmermmer.O.a

  Dossier Coen / H. Haarlemmermmer.O.a

  21/12/17.  Dichtbundel over Coen.

 • Drie barden in Lombardijen.

  Drie barden in Lombardijen.

   Boekje verschijnt ter gelegenheid van de onthulling van de straatnaamborden met de namen van de Rotterdamse dichters Verhaar, Waskowsky en Vaandrager op 14 juni 2014 in Lombardijen (IJsselmonde).Uitgave i.s.m. Stichting Poetry International.

 • Dromen met open ogen / Constantijn Huygens

  Dromen met open ogen / Constantijn Huygens

   25/5/18. Bloemlezing uit de poezie van de 17e eeuwse dichter Constantijn Huygens. Op verschillende manieren is getracht deze gedichten toegankelijk te maken: waar mogelijk zijn taal en spelling aangepast aan het 20e eeuws gebruik; achterin de bundel worden korte toelichtingen bij ieder gedicht gegeven; in een korte maar heldere inleiding worden verschillende facetten van Huygens' persoon en werk behandeld. Ondanks deze hulp zal Huygens' poezie veel lezers moeite kosten, omdat zijn geestrijke vers met vaak verstandelijke inslag vrij ver af staat van de huidige poezie. Voor de doorzetter echter zeer de moeite waard. Dat de lezer voor een verantwoording van de werkwijze verwezen wordt naar een ander boek, is onhandig. Doordat in de onderhavige bloemlezing de selectie goeddeels een andere is en de presentatie gericht op een breder publiek, is er geen sprake van uitwisselbaarheid met de Huygens-bloemlezing onder de titel Voet-maet, rijm en reden.(NBD|Biblion recensie, Drs. L.R. Pol)

 • Droom die mens werd / H. Bouma

  Droom die mens werd / H. Bouma

   14/11/17. Droom die mens werd bevat 101 gedichten over het wonder van de geboorte en ouderschap. Met een gedicht op een geboortekaartje of in een advertentie kunnen ouders anderen laten delen in hun geluk. Familie, vrienden en kennissen vinden in die gedichten toepasselijke woorden om de ouders te feliciteren.

 • Drs. P. Plezierdichten

  Drs. P. Plezierdichten

   30/10/17.Een bundeling van ten dele reeds verschenen artikelen over het zelf-schrijven-van-gedichten. De 'cursus' is gericht op het maken van een goed lopend gedicht. De auteur bespreekt allerhande, soms zelfbedachte versvormen, zoals: kwatrijn-kwintet-ollekebolleke-sonnet-naamdicht. Talrijke gedichten illustreren zijn uiteenzettingen. Drs. P. beoogt wat de Engelsen noemen 'Light Verse' te bevorderen. In een bijdrage bespreekt hij rijmwoordenboeken. De badinerende, soms ironische, onderhoudende schrijftrant maakt het lezen tot een genoegen. Bestemd voor alle doe-het-zelfdichters bij feestelijke gebeurtenissen. Ondanks de 'vaktermen' niet moeilijk.(NBD|Biblion recensie, G.P.F. Buddingh')

 • Een kus op je neusje / M. van Hooft & F. van Rijn

  Een kus op je neusje / M. van Hooft & F. van Rijn

   24/8/17. Achttien prachtige gedichten over zwangerschap en geboorte zijn in dit schitterende geschenkboekje gecombineerd met wonderschone mandala's: cirkelvormige, intuïtieve tekeningen in de mooiste kleuren die je - net als de gedichten - aanzetten tot nadenken.

 • Een raam aan de Noordzee / M. Croiset

  Een raam aan de Noordzee / M. Croiset

   7/9/17. Van  M. Croiset verschenen na de Tweede wereldoorlog verschillende verzenbundels.

 • Een straatje zonder eind / G. de Kochere

  Een straatje zonder eind / G. de Kochere

   14/2/18. In Een straatje zonder eind wonen 26 mensen. Hun huisjes hebben geen huisnummer, maar dragen wel een letter. Die letter is de eerste letter van de naam van de persoon die in het huisje woont. De A staat voor Anneliesje, de B voor Belle, enz. Op elke pagina leren we een andere figuur kennen.

 • Eldorado / J. Slauerhoff

  Eldorado / J. Slauerhoff

   10/9/17. Jan Jacob Slauerhoff (Leeuwarden, 15 september 1898 – Hilversum, 5 oktober 1936), auteursnaam J. Slauerhoff, was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum.

 • Gedichten / B. ter Haar

  Gedichten / B. ter Haar

   Gedichten. Uit de kinderwereld-Zangen des tijds-Vertaalde poezie-Wintersprokkelingen-Laatste gedichten.Leiden. A. W. Sijthoff 1880.Goud op snee. 

 • Gedichten / J. Herzberg

  Gedichten / J. Herzberg

  Judith Herzberg debuteerde in 1961 met haar eerste gedichten in Vrij Nederland. In 1963 verscheen haar eerste bundel, Zeepost. Hierna volgden onder meer Beemdgras (1968), Strijklicht (1971) en Zoals (1992). 

/
Toont 41 tot 60 (van 132 produkten)