Poëzie

/
Toont 81 tot 100 (van 136 produkten)
 • Kindergedichten En Galgeliederen / C. Morgenster.

  Kindergedichten En Galgeliederen / C. Morgenster.

   Al eerder verschenen gedichten van Christian Morgenstern (1871-1913) in uitgaven voor kinderen. In 1985 en 1988 vertaalden respectievelijk Harriet Laurey en Joanne Bijlsma een aantal 'Kindergedichte'. En nu dan een rijk geïllustreerde uitgave met vertalingen van Ernst van Altena. Het is een wonderlijke wereld die Morgenstern oproept, waarin olifanten kunnen schrijven, lepel en vork met elkaar converseren, hondjes een zijden das dragen, de griep op zoek is naar slachtoffers en meeuwen eruit zien alsof ze Emma heten. Humor, ironie en een speelse omgang met woorden en klanken kenmerken de poëzie van deze auteur. Van Altena heeft de gedichten op een voortreffelijke wijze vertaald en - waar nodig - bewerkt zonder afbreuk toe doen aan de oorspronkelijke sfeer. Daarbij slaagt hij erin de originele rijmschema's en strofenbouw te handhaven. Elk gedicht heeft in dit boek zijn eigen typografie en is verlucht met illustraties die je het gevoel geven dat Morgenstern niet anders geïllustreerd kan worden. Een waardevol boek in alle opzichten. Vanaf ca. 11 jaar.(Biblion recensie, Herman Kakebeeke.)

 • Kindsbeen. / Neeltje Marie Min

  Kindsbeen. / Neeltje Marie Min

   1/2/18. De destijds als dichtend wonderkind gelanceerde scholiere, Neeltje Maria Min, schrijft nog steeds intrigerende gedichten. In 'Kindsbeen' worden - als vanouds bij deze dichteres - sterke emoties opgeroepen in heel directe taal: het kind dat men was ('iets op gelukkige beentjes'), het geheime spel, het groeien en het eerste verlangen. In dit kleine leven spelen ouders en grootouders een indringende, soms onheilspellende rol. Daaromheen groepeert zich het volwassen leven dat weinig inspireert: dorpsroddel, een sleets huwelijk. Een bezoek aan het ouderlijk huis brengt de dichteres in wezen verder van huis: de samenhang van vroeger is voorgoed weg. Het emotioneel uitvergroten van heel kleine dingen, onverwachte humor en een ongewone zeggingskracht zorgen ervoor dat het lezen van 'Kindsbeen' een groot genoegen is. Voor enigszins gevormde poëzielezers.(Biblion recensie, Els van Geene.)

 • Lentedromen / G. Jonk-Commandeur

  Lentedromen / G. Jonk-Commandeur

   1/6/17. Bij de gedichten van Greet horen als vanzelfsprekend de tekeningen van haar dochter Barbara.

 • Liefde / M. van Hoorn

  Liefde / M. van Hoorn

    5/1/17. Margreet van Hoorn is bekend als romanschrijfster, maar velen kennen haar alleen als dichteres. Sinds 1973 publiceert de Hoornse auteur wekelijks een gedicht in een groot aantal huis-aan-huis bladen en daarmee verwierf zij zich een groot en enthousiast publiek. In de loop der tijd verschenen van haar hand een vijftal bundels, maar de liefhebbers van haar poëzie zoeken tevergeefs naar deze gedichten: alle bundels waren namelijk in korte tijd uitverkocht. Daarom selecteerde de dichteres in het kader haar zestigjarig schrijfstersjubileum in 2002 uit haar rijke oeuvre haar beste gedichten, die zij thematisch rangschikte. Naast Blijdschap verschenen ook Afscheid, Liefde en Welkom.

 • Lijsterjaren / P. Besseling.

  Lijsterjaren / P. Besseling.

   9/12/17. Poezie.

 • Limericks / C. van Drongelen

  Limericks / C. van Drongelen

   20/2/18. Een limerick moet aan een aantal voorwaarden voldoen.Er zijn regel voor het rijmschema,het metrum en de opbouw.

 • Literair assortiment./ Drs. P.& P. Lemmens & D. van Wissen & J. Steege

  Literair assortiment./ Drs. P.& P. Lemmens & D. van Wissen & J. Steege

   22/6/17. Met de handtekening van alle vier de schrijvers.

 • Literair landschap / P. van Zonneveld

  Literair landschap / P. van Zonneveld

   2/9/17. Dit boek is bedoeld als een wandeling door de Nederlandse natuur van buiten de stad, aan de hand van dichters en schrijvers: van Vondel tot Vestdijk, van Nescio tot Nelleke Noordervliet, van Achterberg tot Adriaan van Dis. Levensvreugde en verliefdheid, weemoed en religieus besef worden verbonden met wijde verten, land en water, kerken, molens en kastelen. Bekende en minder bekende verzen en proza-fragmenten roepen samen met vele kleurenfoto's een beeld op van het - soms bedreigde - landschap waarin wij wonen en dat ons dierbaar is.

 • Lucebert van de roerloze woelgeest

  Lucebert van de roerloze woelgeest

   Lucebert (1924-1994) vertoonde in deze bundel met maar liefst 88 nieuwe, meestal lange gedichten een verbluffende produktiviteit. De kwaliteit heeft onder de hoeveelheid in het geheel niet te lijden gehad: hier is de aloude Lucebert, de hekelende, ironische, bezwerende, bevlogen, kritische, humoristische bard aan het woord, met een zo rijk register, en zulke gewaagde woordcombinaties en klankspelen, dat niemand hem daarin kan evenaren. Wat de omgang met de taal betreft is er geen vitalistischer dichter dan hij. Inhoudelijk lijkt hij in deze bundel somberder dan ooit. Optimistisch is Lucebert nooit geweest, maar dit keer gaat het opvallend vaak over verval en dood. Dit grimmige wereldbeeld wordt op een zo virtuoze manier onder woorden gebracht dat er, vreemd genoeg, van deze poëzie in laatste instantie iets opwekkends uitgaat. De taalverlustiging werkt vitaliserend. Verzorgde uitgave met zwart-wit afbeeldingen van werk van de schilder Lucebert; op de omslag gekleurde reproduktie.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Lyrical laria / Jonh O Mill

  Lyrical laria / Jonh O Mill

  5/10/16.  Hij heette eigenlijk Jan van der Meulen, hij was leraar Engels aan de Rijks-HBS in Breda, en hij werd vermaard als de taalkunstenaar John O’Mill, die in zijn eigen taal, het Double Dutch, het Nederlands en het Engels op een ongeëvenaarde manier samenbracht.

 • Lyrische Lente / W. P. Gerritsen W. Wilmink

  Lyrische Lente / W. P. Gerritsen W. Wilmink

   25/11/16. 'Lyrische lente' bevat een eigenzinnige keuze uit beroemde en minder beroemde gedichten uit de Middeleeuwen. Het boek heeft betrekking op de periode waarin het Europese lyrische gedicht werd 'uitgevonden' en zijn eerste grote bloeitijd beleefde: het geeft een beeld van de rijke schakering die de Europese poëzie tussen 1050 en 1400 heeft vertoond. Uit elk van de grote lyrische tradities van het middeleeuwse Europa zijn gedichten gekozen. Van een aantal liedteksten in dit boek zijn middeleeuwse melodieën overgeleverd. De musicoloog C. Vellekoop heeft deze in modern notenschrift overgebracht.

 • Ma er zit een dichter in mijn boom / J. van Coillie

  Ma er zit een dichter in mijn boom / J. van Coillie

   8/10/17. Bundel kinderpoezie, gepubliceerd tussen 1960 en 1980, voor kinderen van alle leeftijden, in een weinigzeggende inleiding wordt aan kinderen verteld wat dichten en poezie is. De bundel bevat allerlei leuke, goede kindergedichtjes van Vlaamse en Nederlandse auteurs zoals H. Andreus, N. Kuiper, K. Verleyen. Ze zijn gerangschikt op onderwerp (o.a. spel, dromen, natuur, dieren, slapen gaan) en daarbinnen min of meer alfabetisch op auteur. In een nawoord geeft Coillie aan welke criteria hij bij de samenstelling hanteerde en hoe het boek eventueel op school te gebruiken is. Met uitvoerige registers op auteur, titel en trefwoord en een inhoudsopgave. De leuke illustraties komen niet uit de originele bundels. Mooie uitvoering met een aantrekkelijke stevige band, bruine druk op creme papier van goede kwaliteit.(NBD|Biblion recensie, Wilma Bruins-Jorna.)

 • Makkers / Drs. P. I. de Wijs o.a.

  Makkers / Drs. P. I. de Wijs o.a.

   1/2/18. Een ronduit geestig bezit, deze bundel. Een verzameling light verse over het (on)heil dat Jehova’s Getuigen elke zondagmorgen weer aanrichten!

 • Mattheus / Ed Hoornik

  Mattheus / Ed Hoornik

   26/5/18. De enige reden dat dit lange gedicht over de eenzame dwaas Mattheus apart herdrukt werd, is waarschijnlijk haar actualiteit. Dit ondanks het feit dat het vlak voor de oorlog werd geschreven. In de verschillende gedichten die met elkaar de ontsnapping uit het gesticht en de weer 'gevangenneming' verwoorden, klinken maar al te eigentijds en algemeen menselijk - dus tijdloze - gevoelens door, gevat in strenge kwatrijnen met abab-rijm. Te meer daar Hoornik vanaf zijn redacteurschap van Criterium nauwelijks nog poezie heeft geschreven, is deze cyclus belangrijk en relevant voor de nieuwe tendensen die rond dit tijdschrift gestalte kregen.(NBD|Biblion recensie, Jan Biezen)

 • Minder is meer. Verzamelde gedichten / M. Bril

  Minder is meer. Verzamelde gedichten / M. Bril

   22/11/16.Marten W. (Martin) Bril (Utrecht, 21 oktober 1959 – Amsterdam, 22 april 2009) was een Nederlandse columnist, schrijver en dichter.

 • Moet je Hoorn / Cornelis Putemmer

  Moet je Hoorn / Cornelis Putemmer

   10/8/18. Kolderiek,kritisch,cabaretesk en cynisch zonder ooit te kwetsen,enkele trefwoorden die een omschrijving geven van C. Putemmer.

 • Noord-Holland.Woordkunst in waterlicht

  Noord-Holland.Woordkunst in waterlicht

   9/10/17. Noord-Holland - Woordkunst in waterlicht.Bloemlezing, met tal van foto's. Werk van onder meer Van Deyssel, Zwagerman, Kal, Van Toorn, Bernlef, Tentije, Revis, Vondel, Van Geel, De Waarde, Beets, Wolkers, Van Lennep, Den Brabander, Kuijer, Van Bruggen, Bordewijk, Stoute, Wigman, Krol, Hooft, Couperus en Carmiggelt.

 • Onbegonnen werk gedichten 1964-1982 / Herman de Conninck

  Onbegonnen werk gedichten 1964-1982 / Herman de Conninck

   24/9/18. "Alles mag. Alles moet./Alles is onbegonnen werk". Deze paradox houdt óók in dat het dichtwerk tóch verricht moet worden ondanks het wanhopige ervan. Onder deze wimpel zijn ij tot nu toe verschenen bundels gegroepeerd, plus de bewerkingen naar Edna St. Vincent Millay, met hier en daar wijzigingen, en weggelaten, toegevoegde of bewerkte gedichten en vertalingen. Er is een groei naar steeds indringender zeggingskracht, van flauwere ironie, die aanvankelijk optreedt, gespeend. Voortdurend is er sprake van een cliché's ontvluchtend maar verstaanbaar dichterschap, zó persoonlijk dat de ervaringen, veelal uit intieme kring, goed op spanning staan, in een esthetiserende, relativerende stijl van soms erotische pracht.(Biblion recensie, Wijnand Steemers

 • Onmogelijk geluk / J P Rawie

  Onmogelijk geluk / J P Rawie

   'Bij elke zin / houd ik de laatste adem in.' Zo veelzeggend eindigt het mottovers van deze bundel van Jean Pierre Rawie die de laatste jaren vrij produktief is geworden. De altijddurende vergankelijkeid - een contradictio in terminis ipsis - is als vanouds het allesverbindende thema in deze poëzie. Aan duisterheid heeft de dichter kennelijk een broertje dood, enige belezenheid is echter wel vereist. Hij is technisch uiterst knap; metrum, ritme en rijm zijn geraffineerd toegepast, maar soms word je wel wat moe van al dat zich schikken in het onvermijdelijke, slechts nu en dan onderbroken door korte ogenblikken van 'onmogelijk geluk'. Drie afdelingen telt de bundel, met in de eerste enkele indrukwekkende gedichten rondom het sterven van de vader. De derde bestaat in haar geheel uit vertalingen. Spaans, Russisch, Duits en Roemeens uit verschillende eeuwen wordt in zoetvloeiende Nederlandse verzen overgezet. Hier blijkt zonneklaar dat Rawie het dichterlijk ambacht als geen tweede beheerst: de soepele wijze waarop hij de diverse vreemdtaligen verdietst is werkelijk weergaloos.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

/
Toont 81 tot 100 (van 136 produkten)