Poëzie

/
Toont 81 tot 100 (van 149 produkten)
 • In het bos van Oeiewoei / V. Witte

  In het bos van Oeiewoei / V. Witte

   20/11/17. Bundel met 14 korte versjes, die voor het grootste deel over dieren gaan. Met paginagrote zwart-witte pentekeningen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

 • In Liefde Bloeyende / G. Komrij

  In Liefde Bloeyende / G. Komrij

  Waarom vindt Gerrit Komrij het ene gedicht wél en het andere gedicht niet de moeite van het bloemlezen waard? Waarin schuilt volgens hem de kracht van een gedicht? in In Liefde Bloeyende geeft Komrij in onvergelijkbare bewoordingen inzicht in de manier waarop hij zijn bloemlezing uit de Nederlandse poëzie heeft samengesteld. 

 • Inhoud of zelfklevende gedichten / Arij van der Vliet

  Inhoud of zelfklevende gedichten / Arij van der Vliet

  10/8/17. Arij van der Vliet geboren op 25 juli 1949.Dorpsdichter uit Bergen.

 • Jan en alleman en ook zijn zusje / H. Kakebeeke

  Jan en alleman en ook zijn zusje / H. Kakebeeke

   11/7/17. Dichtbundel met het thema lezen en schrijven. Deze 24 gedichten van diverse auteurs staan in het Kinderboekenmuseum, deel van het Letterkundig museum in Den Haag, op een wand over 'lezen', waarop ook illustraties van meer dan 50 illustratoren. De gedichten van beroemde/bekende Nederlandse auteurs zijn soms wel en soms niet speciaal voor kinderen geschreven, maar zijn alle toegankelijk. De bundel is geïllustreerd met een zevental mooie, passende zwart-wit(linoleum-)drukken. Voorin de inhoud met titel (of eerste woorden) en auteur en achterin een verantwoording-bronvermelding van de opgenomen versie van de gedichten. Aan de uitgave is heel veel zorg besteed. Mooie lay-out, druk en lettertype. Voorzien van rode kaft met okergele stofomslag met een van de illustraties in zwart en duidelijke belettering in zwart en rood. Aantrekkelijke, mooi uitgevoerde dichtbundel voor kinderen van 6 tot 12 jaar.(Biblion recensie, Ineke Kop Jansen.)

 • Kindergedichten En Galgeliederen / C. Morgenster.

  Kindergedichten En Galgeliederen / C. Morgenster.

   Al eerder verschenen gedichten van Christian Morgenstern (1871-1913) in uitgaven voor kinderen. In 1985 en 1988 vertaalden respectievelijk Harriet Laurey en Joanne Bijlsma een aantal 'Kindergedichte'. En nu dan een rijk geïllustreerde uitgave met vertalingen van Ernst van Altena. Het is een wonderlijke wereld die Morgenstern oproept, waarin olifanten kunnen schrijven, lepel en vork met elkaar converseren, hondjes een zijden das dragen, de griep op zoek is naar slachtoffers en meeuwen eruit zien alsof ze Emma heten. Humor, ironie en een speelse omgang met woorden en klanken kenmerken de poëzie van deze auteur. Van Altena heeft de gedichten op een voortreffelijke wijze vertaald en - waar nodig - bewerkt zonder afbreuk toe doen aan de oorspronkelijke sfeer. Daarbij slaagt hij erin de originele rijmschema's en strofenbouw te handhaven. Elk gedicht heeft in dit boek zijn eigen typografie en is verlucht met illustraties die je het gevoel geven dat Morgenstern niet anders geïllustreerd kan worden. Een waardevol boek in alle opzichten. Vanaf ca. 11 jaar.(Biblion recensie, Herman Kakebeeke.)

 • Kindsbeen. / Neeltje Marie Min

  Kindsbeen. / Neeltje Marie Min

   1/2/18. De destijds als dichtend wonderkind gelanceerde scholiere, Neeltje Maria Min, schrijft nog steeds intrigerende gedichten. In 'Kindsbeen' worden - als vanouds bij deze dichteres - sterke emoties opgeroepen in heel directe taal: het kind dat men was ('iets op gelukkige beentjes'), het geheime spel, het groeien en het eerste verlangen. In dit kleine leven spelen ouders en grootouders een indringende, soms onheilspellende rol. Daaromheen groepeert zich het volwassen leven dat weinig inspireert: dorpsroddel, een sleets huwelijk. Een bezoek aan het ouderlijk huis brengt de dichteres in wezen verder van huis: de samenhang van vroeger is voorgoed weg. Het emotioneel uitvergroten van heel kleine dingen, onverwachte humor en een ongewone zeggingskracht zorgen ervoor dat het lezen van 'Kindsbeen' een groot genoegen is. Voor enigszins gevormde poëzielezers.(Biblion recensie, Els van Geene.)

 • Leed en lied / J. G. de Zeeuw.

  Leed en lied / J. G. de Zeeuw.

   28/2/19. Een keur uit de verzetspoëzie.

 • Lentedromen / G. Jonk-Commandeur

  Lentedromen / G. Jonk-Commandeur

   1/6/17. Bij de gedichten van Greet horen als vanzelfsprekend de tekeningen van haar dochter Barbara.

 • Lichtpuntjes, tien vrolijke gedichten./ Diverse autuers

  Lichtpuntjes, tien vrolijke gedichten./ Diverse autuers

   28/2/19. De inhoud bestaat uit tien gedichten van negen auteurs variërend van P.C. Hooft tot en met Jacobus van Looy (1855-1930); Bredero komt er tweemaal in voor.

 • Liefde / M. van Hoorn

  Liefde / M. van Hoorn

    5/1/17. Margreet van Hoorn is bekend als romanschrijfster, maar velen kennen haar alleen als dichteres. Sinds 1973 publiceert de Hoornse auteur wekelijks een gedicht in een groot aantal huis-aan-huis bladen en daarmee verwierf zij zich een groot en enthousiast publiek. In de loop der tijd verschenen van haar hand een vijftal bundels, maar de liefhebbers van haar poëzie zoeken tevergeefs naar deze gedichten: alle bundels waren namelijk in korte tijd uitverkocht. Daarom selecteerde de dichteres in het kader haar zestigjarig schrijfstersjubileum in 2002 uit haar rijke oeuvre haar beste gedichten, die zij thematisch rangschikte. Naast Blijdschap verschenen ook Afscheid, Liefde en Welkom.

 • Lijsterjaren / P. Besseling.

  Lijsterjaren / P. Besseling.

   9/12/17. Poezie.

 • Limericks / C. van Drongelen

  Limericks / C. van Drongelen

   20/2/18. Een limerick moet aan een aantal voorwaarden voldoen.Er zijn regel voor het rijmschema,het metrum en de opbouw.

 • Literair assortiment./ Drs. P.& P. Lemmens & D. van Wissen & J. Steege

  Literair assortiment./ Drs. P.& P. Lemmens & D. van Wissen & J. Steege

   22/6/17. Met de handtekening van alle vier de schrijvers.

 • Literair landschap / P. van Zonneveld

  Literair landschap / P. van Zonneveld

   2/9/17. Dit boek is bedoeld als een wandeling door de Nederlandse natuur van buiten de stad, aan de hand van dichters en schrijvers: van Vondel tot Vestdijk, van Nescio tot Nelleke Noordervliet, van Achterberg tot Adriaan van Dis. Levensvreugde en verliefdheid, weemoed en religieus besef worden verbonden met wijde verten, land en water, kerken, molens en kastelen. Bekende en minder bekende verzen en proza-fragmenten roepen samen met vele kleurenfoto's een beeld op van het - soms bedreigde - landschap waarin wij wonen en dat ons dierbaar is.

 • Lucebert van de roerloze woelgeest

  Lucebert van de roerloze woelgeest

   Lucebert (1924-1994) vertoonde in deze bundel met maar liefst 88 nieuwe, meestal lange gedichten een verbluffende produktiviteit. De kwaliteit heeft onder de hoeveelheid in het geheel niet te lijden gehad: hier is de aloude Lucebert, de hekelende, ironische, bezwerende, bevlogen, kritische, humoristische bard aan het woord, met een zo rijk register, en zulke gewaagde woordcombinaties en klankspelen, dat niemand hem daarin kan evenaren. Wat de omgang met de taal betreft is er geen vitalistischer dichter dan hij. Inhoudelijk lijkt hij in deze bundel somberder dan ooit. Optimistisch is Lucebert nooit geweest, maar dit keer gaat het opvallend vaak over verval en dood. Dit grimmige wereldbeeld wordt op een zo virtuoze manier onder woorden gebracht dat er, vreemd genoeg, van deze poëzie in laatste instantie iets opwekkends uitgaat. De taalverlustiging werkt vitaliserend. Verzorgde uitgave met zwart-wit afbeeldingen van werk van de schilder Lucebert; op de omslag gekleurde reproduktie.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Lyrical laria / Jonh O Mill

  Lyrical laria / Jonh O Mill

  5/10/16.  Hij heette eigenlijk Jan van der Meulen, hij was leraar Engels aan de Rijks-HBS in Breda, en hij werd vermaard als de taalkunstenaar John O’Mill, die in zijn eigen taal, het Double Dutch, het Nederlands en het Engels op een ongeëvenaarde manier samenbracht.

 • Lyrische Lente / W. P. Gerritsen W. Wilmink

  Lyrische Lente / W. P. Gerritsen W. Wilmink

   25/11/16. 'Lyrische lente' bevat een eigenzinnige keuze uit beroemde en minder beroemde gedichten uit de Middeleeuwen. Het boek heeft betrekking op de periode waarin het Europese lyrische gedicht werd 'uitgevonden' en zijn eerste grote bloeitijd beleefde: het geeft een beeld van de rijke schakering die de Europese poëzie tussen 1050 en 1400 heeft vertoond. Uit elk van de grote lyrische tradities van het middeleeuwse Europa zijn gedichten gekozen. Van een aantal liedteksten in dit boek zijn middeleeuwse melodieën overgeleverd. De musicoloog C. Vellekoop heeft deze in modern notenschrift overgebracht.

 • Ma er zit een dichter in mijn boom / J. van Coillie

  Ma er zit een dichter in mijn boom / J. van Coillie

   8/10/17. Bundel kinderpoezie, gepubliceerd tussen 1960 en 1980, voor kinderen van alle leeftijden, in een weinigzeggende inleiding wordt aan kinderen verteld wat dichten en poezie is. De bundel bevat allerlei leuke, goede kindergedichtjes van Vlaamse en Nederlandse auteurs zoals H. Andreus, N. Kuiper, K. Verleyen. Ze zijn gerangschikt op onderwerp (o.a. spel, dromen, natuur, dieren, slapen gaan) en daarbinnen min of meer alfabetisch op auteur. In een nawoord geeft Coillie aan welke criteria hij bij de samenstelling hanteerde en hoe het boek eventueel op school te gebruiken is. Met uitvoerige registers op auteur, titel en trefwoord en een inhoudsopgave. De leuke illustraties komen niet uit de originele bundels. Mooie uitvoering met een aantrekkelijke stevige band, bruine druk op creme papier van goede kwaliteit.(NBD|Biblion recensie, Wilma Bruins-Jorna.)

 • Magnifikat./ R. Boin & Drs. P.

  Magnifikat./ R. Boin & Drs. P.

   7/3/19. Een eerbetoon aan de kat.

 • Makkers / Drs. P. I. de Wijs o.a.

  Makkers / Drs. P. I. de Wijs o.a.

   1/2/18. Een ronduit geestig bezit, deze bundel. Een verzameling light verse over het (on)heil dat Jehova’s Getuigen elke zondagmorgen weer aanrichten!

/
Toont 81 tot 100 (van 149 produkten)