Poëzie

/
Toont 101 tot 120 (van 147 produkten)
 • Moet je Hoorn / Cornelis Putemmer

  Moet je Hoorn / Cornelis Putemmer

   10/8/18. Kolderiek,kritisch,cabaretesk en cynisch zonder ooit te kwetsen,enkele trefwoorden die een omschrijving geven van C. Putemmer.

 • Noord-Holland.Woordkunst in waterlicht

  Noord-Holland.Woordkunst in waterlicht

   9/10/17. Noord-Holland - Woordkunst in waterlicht.Bloemlezing, met tal van foto's. Werk van onder meer Van Deyssel, Zwagerman, Kal, Van Toorn, Bernlef, Tentije, Revis, Vondel, Van Geel, De Waarde, Beets, Wolkers, Van Lennep, Den Brabander, Kuijer, Van Bruggen, Bordewijk, Stoute, Wigman, Krol, Hooft, Couperus en Carmiggelt.

 • Onbegonnen werk gedichten 1964-1982 / Herman de Conninck

  Onbegonnen werk gedichten 1964-1982 / Herman de Conninck

   24/9/18. "Alles mag. Alles moet./Alles is onbegonnen werk". Deze paradox houdt óók in dat het dichtwerk tóch verricht moet worden ondanks het wanhopige ervan. Onder deze wimpel zijn ij tot nu toe verschenen bundels gegroepeerd, plus de bewerkingen naar Edna St. Vincent Millay, met hier en daar wijzigingen, en weggelaten, toegevoegde of bewerkte gedichten en vertalingen. Er is een groei naar steeds indringender zeggingskracht, van flauwere ironie, die aanvankelijk optreedt, gespeend. Voortdurend is er sprake van een cliché's ontvluchtend maar verstaanbaar dichterschap, zó persoonlijk dat de ervaringen, veelal uit intieme kring, goed op spanning staan, in een esthetiserende, relativerende stijl van soms erotische pracht.(Biblion recensie, Wijnand Steemers

 • Onmogelijk geluk / J P Rawie

  Onmogelijk geluk / J P Rawie

   'Bij elke zin / houd ik de laatste adem in.' Zo veelzeggend eindigt het mottovers van deze bundel van Jean Pierre Rawie die de laatste jaren vrij produktief is geworden. De altijddurende vergankelijkeid - een contradictio in terminis ipsis - is als vanouds het allesverbindende thema in deze poëzie. Aan duisterheid heeft de dichter kennelijk een broertje dood, enige belezenheid is echter wel vereist. Hij is technisch uiterst knap; metrum, ritme en rijm zijn geraffineerd toegepast, maar soms word je wel wat moe van al dat zich schikken in het onvermijdelijke, slechts nu en dan onderbroken door korte ogenblikken van 'onmogelijk geluk'. Drie afdelingen telt de bundel, met in de eerste enkele indrukwekkende gedichten rondom het sterven van de vader. De derde bestaat in haar geheel uit vertalingen. Spaans, Russisch, Duits en Roemeens uit verschillende eeuwen wordt in zoetvloeiende Nederlandse verzen overgezet. Hier blijkt zonneklaar dat Rawie het dichterlijk ambacht als geen tweede beheerst: de soepele wijze waarop hij de diverse vreemdtaligen verdietst is werkelijk weergaloos.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Oude gedichten / Jean Pierre Rawie.

  Oude gedichten / Jean Pierre Rawie.

   23/1/18. Alle gedichten uit de bundels: Het meisje en de dood [1979] & Intensive care [1982] & Kwade trouw [1986] & Liederen in opdracht & Vertalingen.

 • Oude gedichten. / Jean Pierre Rawie

  Oude gedichten. / Jean Pierre Rawie

  2/3/17.  Het meisje en de dood; Intensive care; Kwade trouw; Liederen in opdracht, vertalingen.

 • Overgebleven gedichten / W. F. Hermans

  Overgebleven gedichten / W. F. Hermans

   1/2/19. Met o.a. rode jasmijn , een straat, muur, nachtgebied en nog veel meer.

 • Phoenix / Arij van der Vliet

  Phoenix / Arij van der Vliet

  A. van der Vliet heeft al meerdere dichtbundels uitgebracht, o.a.uit het Noorden, Westwaarts, a Celtic touch en nog veel meer.

 • Poezie deel 1 en 2./ A. R. Holat

  Poezie deel 1 en 2./ A. R. Holat

   29/1/18. (Rik) Ronald Holst (1868-1938), die getrouwd was met Henrïette van der Schalk.

 • Prozagedichten / Oscar Wilde

  Prozagedichten / Oscar Wilde

   26/5/18. Tijdens zijn leven was de Ierse auteur Oscar Wilde (1854-1900) bekender als verhalenverteller bij sociale gebeurtenissen dan als schrijver. Zijn poëtische vertellingen, die hijzelf prozagedichten noemde, zijn na zijn dood door mensen opgeschreven en uitgegeven.

 • Rake rijmen / Siebe de Jong

  Rake rijmen / Siebe de Jong

   25 jaar Enkhuizer wel en wee in rake rijmen.

 • Russische poezie uit drie eeuwen / M. Wiebes & M. Berg.

  Russische poezie uit drie eeuwen / M. Wiebes & M. Berg.

   25/2/19. Wiebes vertaalde zowel proza als poëzie uit het Russisch in het Nederlands.

 • Spiegel van de Griekse poezie / H. Warren & M. Molegraaf

  Spiegel van de Griekse poezie / H. Warren & M. Molegraaf

   24/2/17. Bloemlezing uit de Oud-, Middel- en Nieuw-Griekse poëzie.

 • Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands./ L. Vancrevel.

  Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands./ L. Vancrevel.

   6/8/17. Deze bloemlezing uit de Nederlandstalige surrealistische poezie is een literair-historische gebeurtenis van de eerste orde. Niet alleen geeft samensteller L. Vancrevel (die ook de boeiende, van vele citaten voorziene inleiding - tevens verantwoording - schreef) duidelijkheid over het literaire surrealisme i.h.a., tevens toont hij aan, dat er in onze taal veel meer goede surrealistische poezie geschreven is dan menigeen, vanwege het ontbreken van aandacht ervoor in de gangbare bloemlezingen, veronderstelde, en dit dan niet alleen door Nederlanders zoals I.K. Bonset, C. Buddingh, Elburg en Kouwenaar, maar ook door Surinamers en Antillianen (o.a. Oda Blinder en B. Ashetu) en Belgen (P. v. Ostayen en Hugo Claus). In totaal zijn 31 dichters opgenomen, wier werk, vaak opgediept uit zeldzame uitgaven, aangevuld is door wat zgn. 'Cadavres Exquis'. Achterin staat een bronvermelding. Gezien de actuele hernieuwde belangstelling voor deze stroming, komt het boek op het juiste moment. Voor velen zal het een waar leesavontuur worden.(NBD|Biblion recensie, Albert Hagenaars.)

 • Spijkerschrift mei 1940 - mei 1945 / Y. Foppema.

  Spijkerschrift mei 1940 - mei 1945 / Y. Foppema.

   27/2/19. Verzameling Nederlandse, van oorsprong ondergrondse, gedichten over WO2 in Nederland.

 • Springstof / Herman Haarlemmermeer.

  Springstof / Herman Haarlemmermeer.

   25/2/19. Prozagedicht voor Herman Brood.

 • Sterrenlied / Guus Luijters

  Sterrenlied / Guus Luijters

   1/8/17. Teder gedicht waarin een 11-jarig vermoord Joods meisje weer een gezicht krijgt Sientje Abram werd op 23 februari 1931 in de Amsterdamse Rapenburgerstraat geboren en op 10 september 1942 in Auschwitz vermoord. Guus Luijters, die al jaren werkt aan een boek over alle uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderen, heeft geprobeerd meer over Sientje Abram te weten te komen. Maar iedereen die haar heeft gekend, is ook vermoord. Sientje zelf weigerde zich bij deze situatie neer te leggen. Op een nacht ging ze een poëtische dialoog aan met de man die haar zo graag een gezicht wilde geven. Dat resulteert nu in een lang gedicht, waarin Guus Luijters en Sientje Abram beurtelings hun stem laten horen.Sterrenlied poogt Sientje haar identiteit terug te geven. Daarnaast is het een evocatie van een buurt die met inwoners en al van de aardbodem is verdwenen. Het gedicht eindigt met de namen van de 331 vermoorde kinderen uit de Rapenburgerstraat, en een uitgebreid nawoord.

 • Strofen uit bezet gebied./ M. Nord

  Strofen uit bezet gebied./ M. Nord

   25/4/18. Een strofe is een onderdeel van een gedicht en bevat doorgaans een zekere gedachteneenheid. Het uiterlijke kenmerk van de strofe is dat er zich voor en na de strofe een witregel bevindt.

 • Terug van gek geweest / A. Bekker

  Terug van gek geweest / A. Bekker

   A. Bekker begon met schrijven toen zij in psychotherapie de opdracht kreeg alles wat haar hinderde op papier te zetten.

/
Toont 101 tot 120 (van 147 produkten)