Poëzie

/
Toont 101 tot 120 (van 137 produkten)
 • Onmogelijk geluk / J P Rawie

  Onmogelijk geluk / J P Rawie

   'Bij elke zin / houd ik de laatste adem in.' Zo veelzeggend eindigt het mottovers van deze bundel van Jean Pierre Rawie die de laatste jaren vrij produktief is geworden. De altijddurende vergankelijkeid - een contradictio in terminis ipsis - is als vanouds het allesverbindende thema in deze poëzie. Aan duisterheid heeft de dichter kennelijk een broertje dood, enige belezenheid is echter wel vereist. Hij is technisch uiterst knap; metrum, ritme en rijm zijn geraffineerd toegepast, maar soms word je wel wat moe van al dat zich schikken in het onvermijdelijke, slechts nu en dan onderbroken door korte ogenblikken van 'onmogelijk geluk'. Drie afdelingen telt de bundel, met in de eerste enkele indrukwekkende gedichten rondom het sterven van de vader. De derde bestaat in haar geheel uit vertalingen. Spaans, Russisch, Duits en Roemeens uit verschillende eeuwen wordt in zoetvloeiende Nederlandse verzen overgezet. Hier blijkt zonneklaar dat Rawie het dichterlijk ambacht als geen tweede beheerst: de soepele wijze waarop hij de diverse vreemdtaligen verdietst is werkelijk weergaloos.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Oude gedichten / Jean Pierre Rawie.

  Oude gedichten / Jean Pierre Rawie.

   23/1/18. Alle gedichten uit de bundels: Het meisje en de dood [1979] & Intensive care [1982] & Kwade trouw [1986] & Liederen in opdracht & Vertalingen.

 • Oude gedichten. / Jean Pierre Rawie

  Oude gedichten. / Jean Pierre Rawie

  2/3/17.  Het meisje en de dood; Intensive care; Kwade trouw; Liederen in opdracht, vertalingen.

 • Phoenix / Arij van der Vliet

  Phoenix / Arij van der Vliet

  A. van der Vliet heeft al meerdere dichtbundels uitgebracht, o.a.uit het Noorden, Westwaarts, a Celtic touch en nog veel meer.

 • Poezie deel 1 en 2./ A. R. Holat

  Poezie deel 1 en 2./ A. R. Holat

   29/1/18. (Rik) Ronald Holst (1868-1938), die getrouwd was met Henrïette van der Schalk.

 • Prozagedichten / Oscar Wilde

  Prozagedichten / Oscar Wilde

   26/5/18. Tijdens zijn leven was de Ierse auteur Oscar Wilde (1854-1900) bekender als verhalenverteller bij sociale gebeurtenissen dan als schrijver. Zijn poëtische vertellingen, die hijzelf prozagedichten noemde, zijn na zijn dood door mensen opgeschreven en uitgegeven.

 • Rake rijmen / Siebe de Jong

  Rake rijmen / Siebe de Jong

   25 jaar Enkhuizer wel en wee in rake rijmen.

 • Spiegel van de Griekse poezie / H. Warren & M. Molegraaf

  Spiegel van de Griekse poezie / H. Warren & M. Molegraaf

   24/2/17. Bloemlezing uit de Oud-, Middel- en Nieuw-Griekse poëzie.

 • Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands./ L. Vancrevel.

  Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands./ L. Vancrevel.

   6/8/17. Deze bloemlezing uit de Nederlandstalige surrealistische poezie is een literair-historische gebeurtenis van de eerste orde. Niet alleen geeft samensteller L. Vancrevel (die ook de boeiende, van vele citaten voorziene inleiding - tevens verantwoording - schreef) duidelijkheid over het literaire surrealisme i.h.a., tevens toont hij aan, dat er in onze taal veel meer goede surrealistische poezie geschreven is dan menigeen, vanwege het ontbreken van aandacht ervoor in de gangbare bloemlezingen, veronderstelde, en dit dan niet alleen door Nederlanders zoals I.K. Bonset, C. Buddingh, Elburg en Kouwenaar, maar ook door Surinamers en Antillianen (o.a. Oda Blinder en B. Ashetu) en Belgen (P. v. Ostayen en Hugo Claus). In totaal zijn 31 dichters opgenomen, wier werk, vaak opgediept uit zeldzame uitgaven, aangevuld is door wat zgn. 'Cadavres Exquis'. Achterin staat een bronvermelding. Gezien de actuele hernieuwde belangstelling voor deze stroming, komt het boek op het juiste moment. Voor velen zal het een waar leesavontuur worden.(NBD|Biblion recensie, Albert Hagenaars.)

 • Sterrenlied / Guus Luijters

  Sterrenlied / Guus Luijters

   1/8/17. Teder gedicht waarin een 11-jarig vermoord Joods meisje weer een gezicht krijgt Sientje Abram werd op 23 februari 1931 in de Amsterdamse Rapenburgerstraat geboren en op 10 september 1942 in Auschwitz vermoord. Guus Luijters, die al jaren werkt aan een boek over alle uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderen, heeft geprobeerd meer over Sientje Abram te weten te komen. Maar iedereen die haar heeft gekend, is ook vermoord. Sientje zelf weigerde zich bij deze situatie neer te leggen. Op een nacht ging ze een poëtische dialoog aan met de man die haar zo graag een gezicht wilde geven. Dat resulteert nu in een lang gedicht, waarin Guus Luijters en Sientje Abram beurtelings hun stem laten horen.Sterrenlied poogt Sientje haar identiteit terug te geven. Daarnaast is het een evocatie van een buurt die met inwoners en al van de aardbodem is verdwenen. Het gedicht eindigt met de namen van de 331 vermoorde kinderen uit de Rapenburgerstraat, en een uitgebreid nawoord.

 • Strofen uit bezet gebied./ M. Nord

  Strofen uit bezet gebied./ M. Nord

   25/4/18. Een strofe is een onderdeel van een gedicht en bevat doorgaans een zekere gedachteneenheid. Het uiterlijke kenmerk van de strofe is dat er zich voor en na de strofe een witregel bevindt.

 • Strohalmen voor de lezer. / J. Brodsky

  Strohalmen voor de lezer. / J. Brodsky

   9/2/18. Strohalmen voor de lezer biedt een uitgebreid en representatief overzicht van de poëzie van Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky. Deze selectie bevestigt Brodsky’s unieke positie in de wereldliteratuur: een moderne dichter met een grote passie voor de klassieke literatuur en een noodgedwongen politiek denker die in veel van zijn uitingen de kracht van het geschreven woord bezingt. Met deze monumentale uitgavewordt eindelijk eer gedaan aan de rijkdom, de emotionele zeggingskracht en de ironie van deze onvergelijkbare dichter. Veel van de gedichten in Strohalmen voor de lezer verschijnen voor het eerst in vertaling. De nieuwe vertalingen zijn van de hand van Margriet Berg, Jan Robert Braat, Anneke Brassinga, Het Gents Collectief van Poëzievertalers, Arthur Langeveld, Anne Stoffel, Marja Wiebes en Peter Zeeman. Kees Verheul, slavist, schrijver en vertaler, verzorgde de redactie en de samenstelling en voorzag het geheel van annotaties en een verantwoording.

 • Terug van gek geweest / A. Bekker

  Terug van gek geweest / A. Bekker

   A. Bekker begon met schrijven toen zij in psychotherapie de opdracht kreeg alles wat haar hinderde op papier te zetten.

 • Terugkeer / G. Reve

  Terugkeer / G. Reve

   18/4/17. In 1940 debuteerde Gerard (K.van het) Reve met de dichtbundel Terugkeer, die hij in eigen beheer had uitgegeven in een oplage van 50 exemplaren, vervaardigd door Copieerinrichting 'De Kameel', Meeuwenplein 39 in Amsterdam-Noord. In het najaar van 1993 werden in opdracht van Gerard Reve 500 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren gedrukt door De Nieuwe Grafische in Rotterdam. Gerard Reve zei zelf eens over Terugkeer: 'Het waren niet zulke slechte gedichten voor een jongen van zestien jaar, maar dit terzijde.'

 • The good shepherd / F. Weatherly

  The good shepherd / F. Weatherly

  The Good Shepherd. Poems. ... Illustrated by Alice Reeve by Frederick Edward Weatherly (1892). Hildesheimer & Faulkner, London E. C 

 • The Music of Humanity

  The Music of Humanity

  The music of humanity : a critical study of Wordsworth's Ruined cottage, incorporating texts from a manuscript of 1799-1800.

 • The tenth Jew / F. Kruger

  The tenth Jew / F. Kruger

   2/5/17.Poezie.

 • Uit vaders prullemand / M. Gobius

  Uit vaders prullemand / M. Gobius

   Erg leuke dichtbundel, Uit Vaders Prullemand, berijmde in- en uitvallen van W.F.Gobius, met tekeningen van Marian Gobius.

 • Vaderland / Michel van der Plas

  Vaderland / Michel van der Plas

   31/8/18. Deze dichtbundel van Michel van der Plas  bevat uitsluitend klassieke sonnetten, die over slechts één onderwerp gaan: de vader van de dichter. Ze roepen het beeld op van een man die van jongs afaan keihard heeft moeten werken om de kost te verdienen, eerst als marskramer met stoffen in de polders nabij Zwammerdam voor moeder, broertjes en zusjes, later als eigenaar van een textielzaak gedurende de moeilijke jaren dertig te 's-Gravenhage voor vrouw en kinderen. Het katholieke geloof speelde een niet weg te cijferen rol in zijn leven. In de gedichten zijn dan ook op verschillende plaatsen verwijzingen naar en toespelingen op oude geloofswaarheden en gebruiken te vinden. Ondanks het feit dat bij voortduring blijkt dat de verhouding tussen vader en zoon op zijn minst problematisch genoemd kan worden, spreekt er een gevoel van mededogen uit, van spijt ook om van beide zijden gemiste kansen tot beter onderling begrip. Uiteindelijk is deze hechte cyclus een - zeker ook in poëtisch opzicht - schitterend eerbetoon. Een hoogtepunt in het oeuvre van Van der Plas.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Val voor vliegengod / Lucebert

  Val voor vliegengod / Lucebert

  De bundel Val voor vliegengod (1959) vormt de bekroning van Lucebert eerste dichtperiode.

/
Toont 101 tot 120 (van 137 produkten)