Poëzie

/
Toont 121 tot 140 (van 146 produkten)
 • The good shepherd / F. Weatherly

  The good shepherd / F. Weatherly

  The Good Shepherd. Poems. ... Illustrated by Alice Reeve by Frederick Edward Weatherly (1892). Hildesheimer & Faulkner, London E. C 

 • The Music of Humanity

  The Music of Humanity

  The music of humanity : a critical study of Wordsworth's Ruined cottage, incorporating texts from a manuscript of 1799-1800.

 • The tenth Jew / F. Kruger

  The tenth Jew / F. Kruger

   2/5/17.Poezie.

 • Uit vaders prullemand / M. Gobius

  Uit vaders prullemand / M. Gobius

   Erg leuke dichtbundel, Uit Vaders Prullemand, berijmde in- en uitvallen van W.F.Gobius, met tekeningen van Marian Gobius.

 • Vaderland / Michel van der Plas

  Vaderland / Michel van der Plas

   31/8/18. Deze dichtbundel van Michel van der Plas  bevat uitsluitend klassieke sonnetten, die over slechts één onderwerp gaan: de vader van de dichter. Ze roepen het beeld op van een man die van jongs afaan keihard heeft moeten werken om de kost te verdienen, eerst als marskramer met stoffen in de polders nabij Zwammerdam voor moeder, broertjes en zusjes, later als eigenaar van een textielzaak gedurende de moeilijke jaren dertig te 's-Gravenhage voor vrouw en kinderen. Het katholieke geloof speelde een niet weg te cijferen rol in zijn leven. In de gedichten zijn dan ook op verschillende plaatsen verwijzingen naar en toespelingen op oude geloofswaarheden en gebruiken te vinden. Ondanks het feit dat bij voortduring blijkt dat de verhouding tussen vader en zoon op zijn minst problematisch genoemd kan worden, spreekt er een gevoel van mededogen uit, van spijt ook om van beide zijden gemiste kansen tot beter onderling begrip. Uiteindelijk is deze hechte cyclus een - zeker ook in poëtisch opzicht - schitterend eerbetoon. Een hoogtepunt in het oeuvre van Van der Plas.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Val voor vliegengod / Lucebert

  Val voor vliegengod / Lucebert

  De bundel Val voor vliegengod (1959) vormt de bekroning van Lucebert eerste dichtperiode.

 • Van de afgrond en de luchtmens / Lucebert

  Van de afgrond en de luchtmens / Lucebert

   7/11/16.De explosie van de eerste vier bundels poëzie van Lucebert uit het begin van de jaren vijftig verschijnt als 'klassieker' voor het eerst bijeen. Het gaat om de drie bundels uit de jaren -1951, 1952 en 1953 en het pas later gepubliceerde debuut dat daar eigenlijk aan vooraf had moeten gaan.Als de bundel apocrief / de analfabetische naam, het historische debuut van de Keizer der Vijftigers, in -1950 was verschenen, was de explosie van zijn vroegste werk over vier jaren verdeeld geweest. Het is anders gegaan. De Haagse uitgever Alexandre A.M. Stols bezorgde hem zijn debuut met triangel in de jungle / de dieren der democratie in 1951, waarna in 1952 bij de Bezige Bij apocrief / de analfabetische naam verscheen. In hetzelfde jaar verscheen de derde bundel de Amsterdamse school, en de reeks werd besloten met van de afgrond en de luchtmens in 1953.

 • Vergezichten en gezichten / M. Vasalis

  Vergezichten en gezichten / M. Vasalis

   26/2/17. In deze bundel zijn de volgende gedichten opgenomen: Aan een boom in het Vondelpark, De oude mannen, Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt, Afscheid, De winter en mijn lief zijn heen, Streng en aanbiddend kijkt zij in mijn ogen, Steen, Sotto Voce, In de oudste lagen van mijn ziel, Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren, Aan het vers, Duif, Des nachts, wanneer ik wakker lig, Paard gezien bij circus Straszburger, Confetti, Braamstruik, Carillon, Ster, De weiden liggen ongezegd in ¿t licht, Moeder, Waterkant. Vroeger, Je gezicht, sluimerend van tederheid, Aan een boom, Als je een landschap was waar ik doorheen kon lopen, Aan het verre lief, Alleen wat leeft en lichaam heeft, Wandeling in de herfst, Zoals een hond, verdrinkend, in zijn redders handen bijt, Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad, Klein. ¿s Avonds, Als daar muziek voor is, wil ik het horen, Nu worden mijn gedachten vreemd, als oude tulpen, Ik droom steeds vaker in mijn dromen, Skelet, Weer wordt het alles anders, Omgekeerd paradijsje, Eb, Nacht, Even te lang hield ik mijn hand, Oud, Vuur, Fragmenten, Scheepje varen, Van hoofd naar schouder loopt de stille bocht, Thuiskomst van de kinderen, Overgevoelig, Avonduur, Ontvoering, Landschappen, Zien, Kennen, Zachter, Herfst, Uittocht.\

 • Vergezichten en gezichten. / M. Vasalis

  Vergezichten en gezichten. / M. Vasalis

   17/8/18. In deze bundel zijn de volgende gedichten opgenomen: Aan een boom in het Vondelpark, De oude mannen, Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt, Afscheid, De winter en mijn lief zijn heen, Streng en aanbiddend kijkt zij in mijn ogen, Steen, Sotto Voce, In de oudste lagen van mijn ziel, Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren, Aan het vers, Duif, Des nachts, wanneer ik wakker lig, Paard gezien bij circus Straszburger, Confetti, Braamstruik, Carillon, Ster, De weiden liggen ongezegd in ¿t licht, Moeder, Waterkant. Vroeger, Je gezicht, sluimerend van tederheid, Aan een boom, Als je een landschap was waar ik doorheen kon lopen, Aan het verre lief, Alleen wat leeft en lichaam heeft, Wandeling in de herfst, Zoals een hond, verdrinkend, in zijn redders handen bijt, Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad, Klein. ¿s Avonds, Als daar muziek voor is, wil ik het horen, Nu worden mijn gedachten vreemd, als oude tulpen, Ik droom steeds vaker in mijn dromen, Skelet, Weer wordt het alles anders, Omgekeerd paradijsje, Eb, Nacht, Even te lang hield ik mijn hand, Oud, Vuur, Fragmenten, Scheepje varen, Van hoofd naar schouder loopt de stille bocht, Thuiskomst van de kinderen, Overgevoelig, Avonduur, Ontvoering, Landschappen, Zien, Kennen, Zachter, Herfst, Uittocht.

 • Verscheiden Gedichten. / J. van den Vondel

  Verscheiden Gedichten. / J. van den Vondel

  29/1/18.  Geillustreerd met vele (uitklapbare) prenten, portretten , o.a. van Vondels handschrift.Met aantekeningen van M. J. van Lennep.2 delen samen voor € 35. 

 • Verzameld werk poezie 1 & 2 / Paul van Ostaijen

  Verzameld werk poezie 1 & 2 / Paul van Ostaijen

   2/3/19. Fantastische bundel van Paul van Ostaijen (1896-1928), grote vernieuwer en experimentator in het nederlandse taalgebied.

 • Verzamelde gedichten / Gerrit Achterberg

  Verzamelde gedichten / Gerrit Achterberg

   10/5/17. Gerrit Achterberg werd al tijdens zijn leven algemeen als onze grootste dichter beschouwd.

 • Verzamelde gedichten / J. Slauerhoff

  Verzamelde gedichten / J. Slauerhoff

   10/11/16.Jan Jacob Slauerhoff (Leeuwarden, 15 september 1898 - Hilversum, 5 oktober 1936), auteursnaam J. Slauerhoff, was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum.

 • Verzamelde gedichten / J. Slauerhoff

  Verzamelde gedichten / J. Slauerhoff

   26/2/17. Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) zwierf als scheepsarts over vrijwel alle wereldzeeën en liet als schrijver en dichter een indrukwekkend oeuvre na. Tijdens zijn korte leven publiceerde hij romans, een toneelstuk, verhalen, reisbeschrijvingen en vele gedichten. De herkenbare thema's uit zijn poëzie, zoals liefde, de zee, reizen naar exotische oorden, dromen en verlangen, mystiek en melancholie, maken hem nog steeds tot een van de meest geliefde dichters van ons taalgebied.

 • Verzamelde gedichten / Paul van Ostaijen

  Verzamelde gedichten / Paul van Ostaijen

   2/11/16.Wie is niet bekend met de onsterfelijke dichtregels 'Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem / ploem ploem' of 'Slinger / Singer / naaimasjien'? Paul van Ostaijen valt niet meer weg te denken uit het cultuurgoed van het Nederlandse taalgebied. Verzamelde gedichten is een schitterende bundel die ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Paul van Ostaijen (1896-1928) opnieuw wordt uitgegeven. De bundel bevat zijn complete poëtische oeuvre, van zijn unanimistische jeugdverzen in Music-Hall tot en met de 'zuivere lyriek' in zijn nagelaten gedichten. De poëzie in Verzamelde gedichten van Paul van Ostaijen is nog steeds vernieuwend en heeft tot op de dag van vandaag niets aan zeggingskracht verloren.

 • Verzet-verzen / H. Fedder

  Verzet-verzen / H. Fedder

   9/ 12/18. Illustraties Rein van Looy.

 • Vleugeljaren. / Marten Toonder

  Vleugeljaren. / Marten Toonder

   8/2/18. Bundel gedichten van de bekende markies uit de Bommelstrips.

 • Voor altijd voor het eerst./ E. Bindervoet

  Voor altijd voor het eerst./ E. Bindervoet

   Vertaler, dichter en schilder Erik Bindervoet (1962) heeft een bont oeuvre. Hij vertaalde James Joyce en de Beatles (met Robbert-Jan Henkes met wie hij ook romans schreef). In 'Voor altijd voor het eerst' behandelt hij per jaar de 20ste-eeuw in niet vormvaste sonnetten. Dat leidt tot een kaleidoscopisch geheel waarin persoonlijke zaken, kunst, wetenschap, politiek en trivia een wonderlijk verband aangaan. Dat zou nog kunnen boeien (en dat doet het soms ook) ware het niet dat de vrije sonnetvorm zo slap en futloos is toegepast (metrische inzetten die niet voltooid worden, hinkende ritmiek). Buddingh' deed dat beter. Geen onvergetelijke bundel.Drs. Cees van der Pluijm

 • Waarom ben je niet bij mij / Arie Boomsma.

  Waarom ben je niet bij mij / Arie Boomsma.

   10/2/18. Niets ter wereld inspireert dichters meer dan de liefde. Arie Boomsma verzamelt in zijn nieuwe gedichtenbundel Waarom ben je niet bij mij een serie van ruim 200 gedichten over verlangen, ontluiking en hartstocht, maar ook over tranen en kou.

 • West coast / C. Buddingh

  West coast / C. Buddingh

   11/10/17. Cornelis Buddingh' (roepnaam: Kees) (Dordrecht, 7 augustus 1918 – aldaar, 24 november 1985) was een Nederlands dichter en prozaïst. Ook vertaalde hij uit het Engels, onder meer de toneelspelen van William Shakespeare. Hij dankt zijn bekendheid vooral aan de gedichten, De blauwbilgorgel (1943) en Pluk de Dag (1966).

/
Toont 121 tot 140 (van 146 produkten)