Psychologie

/
Toont 21 tot 40 (van 91 produkten)
 • De Andere Weg / S. Peck

  De Andere Weg / S. Peck

    Een psychiater behandelt grote en kleine problemen, met het oog op geestelijke groei van de mens.

 • De cirkel voltooien / M. Bots

  De cirkel voltooien / M. Bots

     De hospicebeweging ontstond ruim vijftig jaar geleden in Engeland en is inmiddels uitgewaaierd over alle delen van de wereld. In een hospice wordt palliatieve zorg verstrekt aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Niet de genezing van de patiënt is het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven. De dood wordt gezien als een natuurlijk proces, dat niet onnodig wordt gerekt of verkort. Naast behandeling van pijn en lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de emotionele, psychosociale en psychische problemen van stervenden. In een hospice werken doorgaans veel vrijwilligers.

 • De dood van Sigmund Freud / M. Edmundson

  De dood van Sigmund Freud / M. Edmundson

   19/3/17. Als Hitler aan de macht komt, is Freud op het toppunt van zijn roem. Eenentachtig jaar oud bij Hitlers annexatie van Oostenrijk moet de befaamde psychiater met 175.000 andere joden uit Wenen vluchten voor het naziregime. In Londen ontwikkelt hij, onder de dreiging van de oorlog en zijn naderende dood, zijn belangrijkste en meest provocatieve ideeën. Over gezag en individualiteit, over dood en sterven in een wereld zonder God als metafysische troost, en over de neiging van de mens zich over te geven aan sterke leiders en fundamentalisme.In De dood van Sigmund Freud ontvouwt Edmundson een nieuwe visie op de nalatenschap van Freuds laatste dagen en het vitale belang ervan voor onze tijd. Ondanks het failliet van de psychoanalyse als wetenschapstak is Freuds denken, volgens Edmundson, springlevend en klaar om te worden herontdekt als levenskunst. Freud is dood, leve de nieuwe Freud.

 • De duivelsdriehoek / C. Roodvoets

  De duivelsdriehoek / C. Roodvoets

   Over de gevaren en de verleidingen van het vreemdgaanVreemdgaan is een fenomeen dat onze fantasie prikkelt. Waarom is de verleiding van het overspel zo sterk, ondanks alle ellende die er meestal van komt? Volgens schattingen gaat één op de vijf mannen en één op de tien vrouwen vreemd. Carolien Roodvoets, mede-auteur van Nu alleen de liefde nog, beschrijft op heldere wijze de psychologische achtergronden van overspel. Wat drijft de vreemdganger? Wat zijn de motieven van de minnares? En wat is de reden dat de bedrogen echtgenote haar man ondanks alles toch niet kwijt wil? Roodvoets' betoog wordt op levendige wijze geïllustreerd door waar gebeurde verhalen van mannen en vrouwen.De duivelsdriehoek geeft inzicht in de verschillende typen vreemdgangers, minnaressen en bedrogen echtgenotes. Roodvoets schetst het ontstaan van een buitenechtelijke relatie, neemt ons mee naar het uur van de waarheid en het moment van de keuze. Kiest de vreemdganger voor zijn gezin of kiest hij voor zijn minnares, en wat zijn de gevolgen van zijn keuze? Roodvoets beantwoordt tot slot de vraag of er ook een uitweg uit het driehoeksdrama mogelijk is.Carolien Roodvoets is gezins- en relatietherapeut/psychotherapeut en seksuologe i.o. Ze heeft een praktijk in Deventer.

 • De kracht van kleuren / K. Hukel

  De kracht van kleuren / K. Hukel

  Hun invloed op: op gezondheid uw uiterlijk uw woningKleuren hebben niet alleen een esthetische functie. Ze bezitten energie die ons humeur, ons fysiek welzijn en zelfs onze lichaamsfuncties kan beïnvloeden. Het toepassen van de juiste kleuren in onze kleding, make-up en bij de inrichting van ons huis kan zelfs een therapeutisch effect hebben. Bovendien zal uw persoonlijkheid beter uitkomen dankzij de juiste kleuren, u zult uzelf ontdekken en kunnen zijn wie u werkelijk bent. Dit boek geeft u onder andere informatie over: - de ideale kleuren voor iedere persoonlijkheid en ieder imago: kleding, accessoires, haar en make-up - kleuren en hun dagelijkse toepassing: lievelingskleuren,antipathieke kleuren en wat ze over uw persoonlijkheid zeggen - kleurentherapie: eenvoudige methoden en gedetailleerde aanwijzingen om zelf niet al te ernstige klachten en kwalen te behandelen - wonen tussen en met kleuren: iedere kamer zijn optimale sfeer. 

 • De menselijke levensloop / A. J. Welman

  De menselijke levensloop / A. J. Welman

   De psychiater A.J. Welman vat in dit boek zijn ervaringen samen van ruim dertig jaar psychotherapeutische praktijk. Het specifieke van zijn beschrijving is de vergelijking die hij trekt tussen de beelden uit sprookjes van verschillende culturen en de verschillende leeftijdsfasen van de mens. Het resultaat is een eigentijdse benadering van de menselijke levensloop, die de lezer kan helpen de positieve aspecten van elke leeftijdsfase, ondanks tegenslagen en moeilijke perioden, te leren ervaren.

 • De ontembare vrouw / C. Pinkola Estes

  De ontembare vrouw / C. Pinkola Estes

   Uitleg vanuit het perspectief van de Jungiaanse psychologie van de vrouwelijke natuur, zoals gesymboliseerd in sprookjes, mythen en verhalen.

 • De Schoolleeftijd. / R. Kohnstamm

  De Schoolleeftijd. / R. Kohnstamm

   Dit boek is het vervolg op Kleine ontwikkelingspsychologie deel I: het jonge kind en gaat over de ontwikkeling van kinderen van zes tot twaalf jaar, zeg maar de schoolleeftijd.Hoewel er in die jaren sprake is van een aantal zeer karakteristieke ontwikkelingen, is daar tot dusver in de vakliteratuur relatief weinig aandacht aan besteed. Voorzover die aandacht er wel was, ontbrak elke systematiek, elk groter verband. Met dit boek probeert Rita Kohnstamm juist zoveel mogelijk dwarsverbanden te leggen, met als concreet resultaat een herkenbaar en evenwichtig profiel van deze leeftijdscategorie.Deze derde druk is grondig herzien, omdat zich in de wereld van kinderen verschuivingen hebben voorgedaan ten opzichte van voorgaande jaren. Zij maken kennis met veel nieuwe verschijnselen, terwijl andere naar de achtergrond verdwijnen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de groepering van onderwerpen, waardoor de clusterindeling op verschillende plaatsen is veranderd.

 • De taal van het hart. / Dr. Wayne Dyer

  De taal van het hart. / Dr. Wayne Dyer

   Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische, effectieve adviezen. Al meer dan twintig jaar staat hij aan de top van inspirerende en spirituele leiders. Zijn boek Niet morgen, maar nu bood hulp aan honderdduizenden lezers over de hele wereld.In De taal van het hart laat Dyer zich nu zelf inspireren door de tijdloze gedachten, gedichten, geschriften en overwegingen van maar liefst 60 van 's werelds bekendste en meest wijze grootheden, onder wie Boeddha, Confucius, Leonardo da Vinci, Shakespeare en Moeder Teresa. Dyer plaatst elk van deze teksten in een thematisch kader, zoals hoop, passie, verlichting, onsterfelijkheid, rouw, geweldloosheid, et cetera en laat ons de bedoeling en de historische betekenis ervan zien. Maar bovenal leert hij ons hoe deze wijsheden uit het verleden een verrijking kunnen zijn van ons moderne leven van alledag.

 • De tien geheimen van succes en innerlijke rust / Wayne Dyer

  De tien geheimen van succes en innerlijke rust / Wayne Dyer

   9/5/17. Een ongecompliceerd boek, met een belangrijke boodschap.Ieder mens volgt in zijn leven zijn weg, waarop hij vele hobbels en kuilen tegenkomt. Bijna iedereen gaat vroeg of laat op zoek naar een manier om de weg van zijn leven te effenen en succes te bereiken.Dr. Wayne Dyer helpt bij deze zoektocht. Met zijn eenvoudige, maar bijzonder heldere inzichten en praktische adviezen biedt hij een helpende hand aan iedereen die op zoek is naar voorspoed en innerlijke rust.Dr. Wayne Dyer is al meer dan vijfentwintig jaar een internationaal gerenommeerd psychotherapeut. Zijn boek Niet morgen maar nu bood hulp aan honderdduizenden mensen over de hele wereld.

 • De ware. / K. freston

  De ware. / K. freston

   30/11/17. Ware liefde is een van de meest gewaardeerde aspecten van het leven, bejubeld in onder meer liedjes, gedichten, theater, schilderijen en zelfs soaps op tv. Maar hoe vinden we degene die ons deze ware liefde biedt? Kathy Freston, al jaren bekend en gewaardeerd als spiritueel coach in persoonlijke groei, geeft in dit boek een leidraad om je hart te openen. De ware laat je zien dat alles in je leven met een reden gebeurt, en dat de zoektocht naar je 'soulmate' de perfecte impuls is voor spirituele groei. Of je nu single bent, getrouwd, of op zoek naar iets wat je mist in je leven, De ware zal dienst doen als een waardevolle gids om je hartenwens te realiseren. Ga de uitdaging aan om in vrede en geluk te leven, en vind je ideale romantische gelijke.

 • Demonen van de middag / A. Solomon

  Demonen van de middag / A. Solomon

   6/10/17. Een alom geprezen standaardwerk over alle aspecten van depressie, geschreven vanuit een diep doorleefde persoonlijke ervaring.

 • Denken doorzien / S. van den Burg.

  Denken doorzien / S. van den Burg.

   Cursusboek, behorend bij de Teleaccursus die 28 februari start. Gegroepeerd rond de grote filosofische vraagstukken komen de belangrijkste historische en eigentijdse denkers aan het woord: over moraal, 'het ik', recht, taal, de waarheid. De reeks essays in het boek bevatten dezelfde thema's als de televisieprogramma's. Zo ontstaat een beeld van meer dan 2000 jaar wijsgerige strijd. Naar uitgeversinformatie. De bijbehorende televisie-uitzendingen worden, zo mogelijk, z.s.m. aangeboden in Audiovizier.(Biblion recensie, Redactie)

 • Deskundologie / M. van Boxsel

  Deskundologie / M. van Boxsel

   17/10/17. Domheid valt niet uit te roeien zonder ook de mens uit te roeien, maar dat zou een domheid in het kwadraat zijn. De enige uitweg is het verzinnen van steeds nieuwe strategieën om de domheid het hoofd te bieden. Domheid is zo bezien de motor achter onze beschaving.In dit deel van De Encyclopedie van de Domheid voert Matthijs van Boxsel ons wederom langs staaltjes deskundige domheid. Hij presenteert de winnaars van de Darwin-Award die een bijdrage leveren aan de evolutie door zichzelf op buitengewoon stompzinnige manier om het leven te brengen.Nasreddin, de heilige zot uit Anatolië, demonstreert ons de paradoxen van de intelligente domheid. In De geboorte van de waterwolf bezingt Van Boxsel de glorieuze domheid van de Nederlanders die er vakkundig in zijn geslaagd hun land binnen enkele eeuwen onder de zeespiegel te pompen. Deze domdaad dwingt ons tot steeds nieuwe ontwikkelingen op technisch, economisch en bestuurlijk gebied. Het poldermodel is de domheid ten top.

 • Een Zijn / J. Kersschot

  Een Zijn / J. Kersschot

   Eén Zijn maakt gebruik van woorden om je te leiden voorbij de woorden. Wijzend naar de directe beschikbaarheid van Bevrijding, is dit een uitnodiging om Thuis te komen bij je grenzeloze Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is Bewustzijn dat van zichzelf bewust is.Het feit dat je deze woorden kan lezen betekent dat je bewust bent. Dit bewustzijn is de essentie van jouw bestaan. En het bewustzijn als dusdanig herkennen is de sleutel om al jouw geloofssystemen te ontmaskeren. Wanneer al jouw verwachtingspatronen in twijfel worden getrokken, zal je merken dat jij - zoals je nu bent - precies bent zoals je moet zijn. In tegenstelling met wat sommige religies suggereren, is er niets mis met jou. Nu, op dit moment, ben jij al een unieke expressie van het Oneindige. Als je dat ziet, kan dit inzicht je misschien bevrijden van het juk van de religieuze tradities. En dit boek nodigt je uit om dit heel concreet te onderzoeken. Misschien ben je nooit zo dicht bij je ware Natuur geweest.

 • En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden /G. Feddema & A. Wagenaar

  En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden /G. Feddema & A. Wagenaar

   Praktisch handboek voor ouders en opvoeders.

 • Fat warrior / Roy Martina

  Fat warrior / Roy Martina

   30/11/17. Overgewicht is een van de moeilijkste uitdagingen van deze tijd. Slechts 2% lukt het om permanent af te slanken. Er zijn duizenden boeken over dieten en afslanken op de markt. Helaas blijkt het ideale figuur vaak een illusie. Afslanken is niet moeilijk, permanent afslanken wel.Roy Martina, arts, heeft zelf jarenlang last gehad van een schommelend gewicht. Na het stoppen met topsport werd dat alleen maar erger. Roy Martina heeft vijftien jaar lang de mogelijkheden van permanent afslanken bestudeerd. Hij heeft een methode ontwikkeld waardoor iedereen nu permanent op een natuurlijk gewicht kan blijven. Het boek `Fat Warrior' is een doorbraak op het gebied van afslanken. Er wordt zowel gekeken naar de stofwisselingsstoornissen als naar emotionele blokkades. Op heldere wijze worden de achtergronden van overgewicht uitgelegd en geeft Roy Martina aan hoe deze effectief zijn aan te pakken. Het bestrijden van overtollig vet is de leefregel in `Fat Warrior'. Door de concepten in dit boek te volgen leert Roy Martina de lezer om zijn energiebronnen aan te boren.

 • Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

  Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

   18/7/18. Bryan Kolb and Ian Whishaw’s Fundamentals of Human Neuropsychology was the first text to bring a comprehensive introduction to contemporary human neuropsychology to the classroom.  It gave students access to an extraordinary amount of cutting-edge research and made it coherent, relevant and understandable—with a presentation that reflected the authors’ superb communication and teaching skills. That text returns in an extensively updated new edition that keeps pace with the latest research while maintaining its trademark clarity and student-friendliness. And with its enhanced full-color art program, new case studies, and new companion Web site, the Sixth Edition provides both the most up-to-date understanding of the field and the most effective ways to teach and learn it.

 • Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

  Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

   21/11/17. Met 3 uitklap kaarten en talrijke zwart / wit illustraties.

 • Gelaat en karakter / H. Frijda

  Gelaat en karakter / H. Frijda

   7/9/17.Gedurende zijn gehele carrière heeft Frijda zich bezig gehouden met de menselijke emoties. Aanvankelijk bestudeerde hij gelaatsexpressies, de zichtbare manifestatie van emoties. Destijds lag binnen de psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijverschijnsel beschouwd. Frijda ontwikkelde een meervoudige theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties zijn in zijn optiek steeds de door belangen van de persoon gestuurde neiging om tot bepaald gedrag over te gaan. Zijn theorie beschreef hij in The emotions (1986), zijn magnum opus dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen.

/
Toont 21 tot 40 (van 91 produkten)