Psychologie

/
Toont 41 tot 60 (van 145 produkten)
 • De ware. / K. freston

  De ware. / K. freston

   30/11/17. Ware liefde is een van de meest gewaardeerde aspecten van het leven, bejubeld in onder meer liedjes, gedichten, theater, schilderijen en zelfs soaps op tv. Maar hoe vinden we degene die ons deze ware liefde biedt? Kathy Freston, al jaren bekend en gewaardeerd als spiritueel coach in persoonlijke groei, geeft in dit boek een leidraad om je hart te openen. De ware laat je zien dat alles in je leven met een reden gebeurt, en dat de zoektocht naar je 'soulmate' de perfecte impuls is voor spirituele groei. Of je nu single bent, getrouwd, of op zoek naar iets wat je mist in je leven, De ware zal dienst doen als een waardevolle gids om je hartenwens te realiseren. Ga de uitdaging aan om in vrede en geluk te leven, en vind je ideale romantische gelijke.

 • Demonen van de middag / A. Solomon

  Demonen van de middag / A. Solomon

   6/10/17. Een alom geprezen standaardwerk over alle aspecten van depressie, geschreven vanuit een diep doorleefde persoonlijke ervaring.

 • Denken doorzien / S. van den Burg.

  Denken doorzien / S. van den Burg.

   Cursusboek, behorend bij de Teleaccursus die 28 februari start. Gegroepeerd rond de grote filosofische vraagstukken komen de belangrijkste historische en eigentijdse denkers aan het woord: over moraal, 'het ik', recht, taal, de waarheid. De reeks essays in het boek bevatten dezelfde thema's als de televisieprogramma's. Zo ontstaat een beeld van meer dan 2000 jaar wijsgerige strijd. Naar uitgeversinformatie. De bijbehorende televisie-uitzendingen worden, zo mogelijk, z.s.m. aangeboden in Audiovizier.(Biblion recensie, Redactie)

 • Depressie bij kinderen en adolescenten / C. A. M. de Wit

  Depressie bij kinderen en adolescenten / C. A. M. de Wit

   10/7/18. Een depressie doordringt het gehele functioneren van een kind of adolescent. De prognose ervan is ongunstig en de effecten op de psychosociale ontwikkeling zijn enorm. Depressies hebben bovendien een nadelige invloed op het functioneren van ouders en overige gezinsleden, leerkrachten en klasgenoten. Een depressie die snel onderkend en adequaat gediagnosticeerd wordt is vaak goed te behandelen. Inzicht in de verschillende aspecten die een depressie kenmerken is daarvoor onmisbaar.Dit boek geeft een uitvoerig overzicht van recente theoretische en onderzoeksgegevens betreffende definitie en begripsafbakening van depressie, classificatie, algemene en differentiële symptomatologie, co-morbiditeit, etiologische determinanten en trajecten, verloop en ontwikkelingseffecten. Het hoofdstuk over procedures en instrumenten gaat uitvoerig in op de verschillende methodieken van behandeling en voorwaarden die daarvoor gelden. Het boek is geïllustreerd met casuïstisch materiaal. Depressie bij kinderen en adolescenten is bestemd voor psychiaters, psychologen, pedagogen, onderwijskundigen, kinderartsen, jeugdartsen en andere professionals werkzaam met kinderen en adolescenten met depressieve stoornissen.

 • Deskundologie / M. van Boxsel

  Deskundologie / M. van Boxsel

   17/10/17. Domheid valt niet uit te roeien zonder ook de mens uit te roeien, maar dat zou een domheid in het kwadraat zijn. De enige uitweg is het verzinnen van steeds nieuwe strategieën om de domheid het hoofd te bieden. Domheid is zo bezien de motor achter onze beschaving.In dit deel van De Encyclopedie van de Domheid voert Matthijs van Boxsel ons wederom langs staaltjes deskundige domheid. Hij presenteert de winnaars van de Darwin-Award die een bijdrage leveren aan de evolutie door zichzelf op buitengewoon stompzinnige manier om het leven te brengen.Nasreddin, de heilige zot uit Anatolië, demonstreert ons de paradoxen van de intelligente domheid. In De geboorte van de waterwolf bezingt Van Boxsel de glorieuze domheid van de Nederlanders die er vakkundig in zijn geslaagd hun land binnen enkele eeuwen onder de zeespiegel te pompen. Deze domdaad dwingt ons tot steeds nieuwe ontwikkelingen op technisch, economisch en bestuurlijk gebied. Het poldermodel is de domheid ten top.

 • DeTao van Motivatie / M. Landsberg.

  DeTao van Motivatie / M. Landsberg.

   30/11/18. Motiveren is veel meer dan alleen maar een schouderklopje geven. Het is een essentiële vaardigheid die iedereen kan leren en waarmee u een onuitwisbare, positieve invloed kan uitoefenen op anderen. De Tao van motivatie is een gids die de lezer laat zien dat motiveren een goede gewoonte is. ""De tao van motivatie laat de lezer zien welke voordelen verbonden zijn aan het motiveren."" Scheltema Top-10 in Nieuwstribune, oktober 1999."

 • Door het oog van de familie./ E-M. van den Eerenbeemt

  Door het oog van de familie./ E-M. van den Eerenbeemt

   20/6/18. In Door het oog van de familie wordt de invloed van de familie waarin je opgroeit op je latere leven geschetst. Else-Marie van den Eerenbeemt gaat in op hoe je familie de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen kleurt. Met aandacht voor verschillende soorten relaties.

 • Dromen / C. G. Jung

  Dromen / C. G. Jung

   24/1/19. Vijf verhandelingen die de ontwikkeling van Jungs denken over de droomproblematiek volgen, vanaf de tijd dat hij met Freud samenwerkte. De beide eerste hoofdstukken, 'De Droomanalyse' en 'Dromen en getallensymboliek' (resp. uit 1909 en 1910) sluiten dan ook geheel aan op de ideeën van Freud. In de drie andere (1928-1945) komen Jungs eigen inzichten duidelijk naar voren.

 • Een Zijn / J. Kersschot

  Een Zijn / J. Kersschot

   Eén Zijn maakt gebruik van woorden om je te leiden voorbij de woorden. Wijzend naar de directe beschikbaarheid van Bevrijding, is dit een uitnodiging om Thuis te komen bij je grenzeloze Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is Bewustzijn dat van zichzelf bewust is.Het feit dat je deze woorden kan lezen betekent dat je bewust bent. Dit bewustzijn is de essentie van jouw bestaan. En het bewustzijn als dusdanig herkennen is de sleutel om al jouw geloofssystemen te ontmaskeren. Wanneer al jouw verwachtingspatronen in twijfel worden getrokken, zal je merken dat jij - zoals je nu bent - precies bent zoals je moet zijn. In tegenstelling met wat sommige religies suggereren, is er niets mis met jou. Nu, op dit moment, ben jij al een unieke expressie van het Oneindige. Als je dat ziet, kan dit inzicht je misschien bevrijden van het juk van de religieuze tradities. En dit boek nodigt je uit om dit heel concreet te onderzoeken. Misschien ben je nooit zo dicht bij je ware Natuur geweest.

 • Elementaire sociale vaardigheden / K. van Meer o.a.

  Elementaire sociale vaardigheden / K. van Meer o.a.

   26/3/19. Communiceren is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk beroep. Of communicatieprocessen effectief verlopen is niet alleen afhankelijk van aan te leren technieken, maar vooral ook van de 'echtheid' van iemands optreden. Om effectief te kunnen communiceren heb je (zelf)kennis nodig over je eigen kwaliteiten.

 • En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden /G. Feddema & A. Wagenaar

  En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden /G. Feddema & A. Wagenaar

   Praktisch handboek voor ouders en opvoeders.

 • Fat warrior / Roy Martina

  Fat warrior / Roy Martina

   30/11/17. Overgewicht is een van de moeilijkste uitdagingen van deze tijd. Slechts 2% lukt het om permanent af te slanken. Er zijn duizenden boeken over dieten en afslanken op de markt. Helaas blijkt het ideale figuur vaak een illusie. Afslanken is niet moeilijk, permanent afslanken wel.Roy Martina, arts, heeft zelf jarenlang last gehad van een schommelend gewicht. Na het stoppen met topsport werd dat alleen maar erger. Roy Martina heeft vijftien jaar lang de mogelijkheden van permanent afslanken bestudeerd. Hij heeft een methode ontwikkeld waardoor iedereen nu permanent op een natuurlijk gewicht kan blijven. Het boek `Fat Warrior' is een doorbraak op het gebied van afslanken. Er wordt zowel gekeken naar de stofwisselingsstoornissen als naar emotionele blokkades. Op heldere wijze worden de achtergronden van overgewicht uitgelegd en geeft Roy Martina aan hoe deze effectief zijn aan te pakken. Het bestrijden van overtollig vet is de leefregel in `Fat Warrior'. Door de concepten in dit boek te volgen leert Roy Martina de lezer om zijn energiebronnen aan te boren.

 • Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

  Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

   19/1/19. In de woelige tijden die het bedrijfsleven momenteel doormaakt, ontstaat een compleet nieuwe kijk op zaken doen. Terwijl veel topondernemers worden ontmaskerd vanwege hun schraapzucht, geloven werkelijk visionaire leiders in een doel waarvan niet alleen zijzelf maar ook anderen profiteren. Ze beseffen dat ze met hun visie en 'bezieling' loyale werknemers aantrekken die bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het bedrijf. Flow in zaken gaat ervan uit dat in deze tijd de centrale rol van religie en politiek in het leven is overgenomen door het zakenleven en het werk. Het boek laat zien hoe topondernemers, managers en ook werknemers hun 'flow' kunnen ontdekken en zo niet alleen bijdragen aan hun eigen geluk, maar ook aan een rechtvaardige en veranderende samenleving.

 • Focussen / E. Gendlin

  Focussen / E. Gendlin

   2/6/18. Focussen is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces dat zich moeilijk in woorden laat weergeven zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken ervan. Men kent het pas wanneer men het (lijfelijk) ervaart. Gendlin deed jarenlang onderzoek naar die wezenlijke kenmerken (die therapie doen slagen), en bouwde daarop deze uiterst simpele en door iedereen toe te passen methode. In dit boek geeft hij aanwijzingen om de juiste condities te scheppen waaronder verandering mogelijk wordt, welke verandering dit ook is, door wie of wanneer ook geuit. Eugene T. Gendlin is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Chicago en laat zich vooral inspireren door de humanistische psychologie. Hij werd bekend als redacteur van het tijdschrift Psychotherapy, en door bijdragen aan een groot aantal publicaties op het gebied van de psychotherapie.

 • Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

  Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

   18/7/18. Bryan Kolb and Ian Whishaw’s Fundamentals of Human Neuropsychology was the first text to bring a comprehensive introduction to contemporary human neuropsychology to the classroom.  It gave students access to an extraordinary amount of cutting-edge research and made it coherent, relevant and understandable—with a presentation that reflected the authors’ superb communication and teaching skills. That text returns in an extensively updated new edition that keeps pace with the latest research while maintaining its trademark clarity and student-friendliness. And with its enhanced full-color art program, new case studies, and new companion Web site, the Sixth Edition provides both the most up-to-date understanding of the field and the most effective ways to teach and learn it.

 • Gebruik je intuitie./ K.Harwig

  Gebruik je intuitie./ K.Harwig

   20/10/18. Voor ieder die nieuwsgierig is naar de potenties van een zesde zintuigEindelijk een boek over het verschijnsel intu e met 'beide benen op de grond'. Een handleiding om de eigen (boven) natuurlijke gaven te verkennen op hun nut in de praktijk. 'Het is mijn bedoeling een methode aan te reiken waarin je logische en intu eve vermogens met elkaar leren samenwerken.'Kathryn Harwig schrijft vanuit haar eigen ervaring. Ze beschouwt intu eve begaafdheid als een talent, zoals voor pianospelen. 'Net als bij muzikaal talent ligt de sleutel in het oefenen van deze gaven. Het geheim is toewijding, het ontdekken en leren van de regels, en oefenen, oefenen, oefenen.'Dit boek is te gebruiken voor een snelle ori atie, maar ook als een introductiecursus. In heldere bewoordingen schetst Kathryn Harwig 26 verschillende facetten van intu e, zoals luisteren naar je lichaam, letten op tekens, dromen interpreteren, aura's zien en energievelden voelen. Ze laat je stap voor stap je eigen talenten ontdekken en laat zien hoe je je intu eve gaven kunt benutten.

 • Gebruik je verstand. / T. Buzan

  Gebruik je verstand. / T. Buzan

   21/7/18.  Enkele jaren geleden probeerde een middelmatige Engelse student een plaats te bemachtigen aan de universiteit van Cambridge. Zijn kansen werden - gezien zijn voorgaande resultaten - gering geacht. Maar deze student had Gebruik je verstand gelezen en paste Tony Buzans Mind Map-techniek toe. Hij werd toegelaten, slaagde summa cum laude en kreeg een top baan bij een multinational! De door Tony Buzan ontwikkelde denk- en geheugentechnieken zijn makkelijk aan te leren en leveren opzienbarende resultaten op. Gebruik je verstand is inmiddels in meer dan 20 talen vertaald - en wereldwijd zijn er meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. In deze geheel herziene editie ontsluiert Buzan de laatste bevindingen over ons brein, beschrijft nog gedetailleerder hoe wil ons volledige denkpotentieel kunnen benutten en geeft uitvoerig voorbeelden van praktische toepassingen van zijn Mind Map-techniek.Gebruik je verstand, niet alleen voor de student die zijn studiecapaciteit wil vergroten, of voor de manager die zijn probleemoplossend vermogen wil opvijzelen, maar voor iedereen die zijn verstand effectiever en efficiënter wit gebruiken.

 • Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

  Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

   21/11/17. Met 3 uitklap kaarten en talrijke zwart / wit illustraties.

 • Gelaat en karakter / H. Frijda

  Gelaat en karakter / H. Frijda

   7/9/17.Gedurende zijn gehele carrière heeft Frijda zich bezig gehouden met de menselijke emoties. Aanvankelijk bestudeerde hij gelaatsexpressies, de zichtbare manifestatie van emoties. Destijds lag binnen de psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijverschijnsel beschouwd. Frijda ontwikkelde een meervoudige theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties zijn in zijn optiek steeds de door belangen van de persoon gestuurde neiging om tot bepaald gedrag over te gaan. Zijn theorie beschreef hij in The emotions (1986), zijn magnum opus dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen.

 • Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

  Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

   Hera, Artemis, Demeter, Athene: godinnen uit de Griekse mythologie. Vrouwen met een eigen aard, een eigen karakter. Dr. Bolen laat zien dat er in elke vrouw typerende karaktertrekken van één of meer godinnen aanwezig zijn. Deze typen godinnen vertegenwoordigen de verschillende krachten en mogelijkheden die de moderne vrouw in zich bergt; mogelijkheden die zij kan ontplooien, als zij zich ervan bewust wordt.

/
Toont 41 tot 60 (van 145 produkten)