Psychologie

/
Toont 41 tot 60 (van 103 produkten)
 • Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

  Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

   18/7/18. Bryan Kolb and Ian Whishaw’s Fundamentals of Human Neuropsychology was the first text to bring a comprehensive introduction to contemporary human neuropsychology to the classroom.  It gave students access to an extraordinary amount of cutting-edge research and made it coherent, relevant and understandable—with a presentation that reflected the authors’ superb communication and teaching skills. That text returns in an extensively updated new edition that keeps pace with the latest research while maintaining its trademark clarity and student-friendliness. And with its enhanced full-color art program, new case studies, and new companion Web site, the Sixth Edition provides both the most up-to-date understanding of the field and the most effective ways to teach and learn it.

 • Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

  Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

   21/11/17. Met 3 uitklap kaarten en talrijke zwart / wit illustraties.

 • Gelaat en karakter / H. Frijda

  Gelaat en karakter / H. Frijda

   7/9/17.Gedurende zijn gehele carrière heeft Frijda zich bezig gehouden met de menselijke emoties. Aanvankelijk bestudeerde hij gelaatsexpressies, de zichtbare manifestatie van emoties. Destijds lag binnen de psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijverschijnsel beschouwd. Frijda ontwikkelde een meervoudige theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties zijn in zijn optiek steeds de door belangen van de persoon gestuurde neiging om tot bepaald gedrag over te gaan. Zijn theorie beschreef hij in The emotions (1986), zijn magnum opus dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen.

 • Godinnen in de ouder wordende vrouw. / J. S. Bolen

  Godinnen in de ouder wordende vrouw. / J. S. Bolen

   De meeste vrouwen vieren tegenwoordig hun vijftigste verjaardag met enthousiasme. Ze zien er nog jong uit en ze voelen zich jong. Velen van hen kunnen zich verheugen op een flink stuk 'derde leven' van goede kwaliteit.Toch is er ook onbehagen in die derde levensfase. In onze op jong-zijn georiënteerde samenleving kan een ouder wordende vrouw het idee krijgen onzichtbaar te worden - een non-entiteit. Daarnaast zal ze innerlijke veranderingen bemerken: verschuivingen in prioriteiten en interesses, gevoelens die nieuw voor haar zijn.

 • Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

  Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

   Hera, Artemis, Demeter, Athene: godinnen uit de Griekse mythologie. Vrouwen met een eigen aard, een eigen karakter. Dr. Bolen laat zien dat er in elke vrouw typerende karaktertrekken van één of meer godinnen aanwezig zijn. Deze typen godinnen vertegenwoordigen de verschillende krachten en mogelijkheden die de moderne vrouw in zich bergt; mogelijkheden die zij kan ontplooien, als zij zich ervan bewust wordt.

 • Grenzen tussen goed en kwaad.

  Grenzen tussen goed en kwaad.

  Grenzen tussen goed en kwaad. 13 essays over preventie,misdaad en straf in de 21ste eeuw.Ministerie Van Justitie. 

 • Groeienderwijs / E. Vervaet

  Groeienderwijs / E. Vervaet

   20/5/18. Peuters (3-4 jaar) laten hun fantasie de vrije loop: 'Ik was een ridder en toen reed ik met mijn paard naar oma in Spanje'. Als een peuter met zijn ouders ergens op bezoek is, vangt hij allerlei dingen op die hij nauwelijks kan plaatsen, maar waar anderen wel geboeid naar luisteren en op reageren. Daarom bedenkt hij nu een interessant klinkend verhaal waarvan hij drommels goed weet dat het niet echt is gebeurd. Moet je dat als volwassene afremmen? Nee: luister er geamuseerd naar en prijs hem voor het grappige verhaal.

 • Handboek der Psychonomie / J. A. Michon. o.a.

  Handboek der Psychonomie / J. A. Michon. o.a.

   28/4/17. Nederlandse Stichting voor Psychonomie.

 • Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking./ D. Kraijer & J. Plas

  Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking./ D. Kraijer & J. Plas

   23/12/16.Dit voor de eerste maal in 1997, onder de titel Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen, verschenen handboek is inmiddels onmisbaar gebleken voor de gedragswetenschapper die werkt met mensen met een verstandelijke beperking.Deze nieuwe uitgave is in sterke mate herzien en aangevuld. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostiek, de psychiatrische classificaties en de test- en schaalontwikkeling worden besproken. Als nieuwe of vernieuwde instrumenten komen onder meer aan de orde de BOS-R 1-42, WISC-III, WAIS-III, ADOS, SDZ, VOG, DAP, VISK, NNST, VVA, AVL en het aangepaste classificatiesysteem CD-LD. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de gedragskenmerken aan te treffen bij zestien genetisch bepaalde syndromen.Dr. D.W. Kraijer is klinisch psycholoog-orthopedagoog en onderzoeker bij de Stichting Hendrik van Boeijen en de Stichting Research, beide te Assen.Drs. J.J. Plas is Gz-psycholoog en coördinator klinische en poliklinische diagnostiek, behandeling en advisering bij de Stichting Hendrik van Boeijen te Assen.

 • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen.

  Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen.

   Er zijn vele velden waarop de psychodiagnostiek van kinderen zich richt. Allereerst is er natuurlijk het kind zelf in al zijn aspecten: gedrag, intelligentie, leervorderingen, neuropsychologische vaardigheidsstructuur, sociaal en emotioneel functioneren. Maar belangrijk is ook de diagnostiek van zijn omgeving: de ouders en, groter, het gezinsverband. Dit handboek geeft een volledig, interdisciplinair beeld van al deze terreinen in de context van de hulpverlening. Naast de theoretische achtergronden van diagnostiek, onderzoek en hulpverlening bevat het een overzicht van diagnostische methoden. De auteurs, werkzaam in de praktijk als hulpverlener en/of als docent, hebben veel aandacht besteed aan de toepassing van deze methoden op concrete onderzoeksdomeinen: praktijkvoorbeelden verlevendigend de tekst op tal van plaatsen. Voor deze vijfde druk is de inhoud geheel herzien en uitgebreid op basis van de meest recente inzichten.

 • Harmonie van binnenuit / R. Martina

  Harmonie van binnenuit / R. Martina

   5/12/17. Lichaamsbeweging, volwaardige voeding en relaxatie zijn niet meer voldoende om het hoofd te bieden aan de continue stroom van disharmonische energieën zoals elektrosmog, aardstralen, GSM-telefoons, computerstraling, televisie, magnetron enz. Hiervoor hebben we een geheel nieuwe aanpak nodig. Dat kan met behulp van de methode bio-resonantie, speciale acupressuurpunten en een revolutionair apparaat: de Acpasonic. Deze kunnen alle energie in ons lichaam harmoniseren. De arts Roy Martina gaat uit van moderne stressbestrijding met gebruikmaking van moderne middelen, naast de oosterse wijsheid van yoga, acupunctuur en meditatie, waardoor je vitaal en in harmonie komt.

 • Heer en heelmeesters./ G. Hutschemaekers

  Heer en heelmeesters./ G. Hutschemaekers

   Twaalf opstellen over de geschiedenis van de gereformeerde psychiatrische zorg in Nederland naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van het Christelijk Sanatorium te Zeist.

 • Het licht en de korenmaat. / H. Wopereis.

  Het licht en de korenmaat. / H. Wopereis.

   10/2/18. 'Licht en de korenmaat - je ziel als werkgever' gaat over de bezielende invloed die je als individu kunt uitoefenen binnen je organisatie als je je persoonlijke spiritualiteit weet te verbinden met je dagelijks werk. Nog een hele uitdaging, want hoe maak je die verbinding in een werkomgeving die zo dikwijls geregeerd wordt door vaste routines en kortetermijnbelangen? Wopereis laat zien dat als je het durft om je licht niet onder de korenmaat van de cultuur te zetten, maar het juist ten volle te laten schijnen, jíj het beslissende verschil kan maken in het doorbreken van een gevestigde cultuur. Kortom: een inspirerend en praktijkgericht boek waarin mythen, sprookjes en (bijbel)verhalen een grote rol spelen speciaal voor iedereen die van grotere betekenis wil zijn in zijn werkomgeving. Maar ook als je vanuit professioneel oogpunt geïnteresseerd bent in het verband tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

 • Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

  Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

   Als we de fysiologische basis van ons leven uit het oog verliezen, worden we schijnheilig en arrogant. Dan ontgaat ons de zin van alles. Ons verstand, gezeteld in de hersenschors, kan die zin wel blijven zoeken, maar steunend op eigen kracht zal ze die nooit kunnen vinden. Alleen onze instincten, gezeteld in de hersenstam, zouden die zin kunnen vinden, maar zullen die nooit bewust zoeken. Wijsheid is de onbewuste signalen van de hersenstam bewust weten te integreren in de hersenschors. Dat wil in dit boek onder meer zeggen, dat we aandacht moeten hebben voor onze basisfuncties zoals: slapen en dromen, eten en drinken, vrijen en ademhalen. Daar ligt niet alleen de ingang voor psychosomatisch gezond leven maar ook voor een (nieuwe vorm van) spiritueel leven. Vele levensbeschouwingen hebben dit steeds geweten en daadwerkelijk tot uitdrukking gebracht; alleen het westerse christendom heeft daar de laatste eeuwen grote moeite mee. Het heeft ofwel een grote onderwaardering voor deze functies (zoals bijvoorbeeld ademen en dromen) ofwel ze verdringt ze (zoals bijvoorbeeld vrijen). Het verrassende in dit boek is dat eeuwenoude levenswijsheden juist meer inzichtelijk en reëler worden wanneer we ze bezien vanuit de werking van ons meest archaïsche brein, de hersenstam, die 500 miljoen jaren oud is. In de oorspronkelijke synthese brengt de auteur soms zeer uiteenlopende disciplines bijeen. Hij heeft een uitdagend maar ook een uitnodigend boek geschreven.

 • Het spel van de persoonlijkheid / B. Kouwer

  Het spel van de persoonlijkheid / B. Kouwer

   6/9/17. Op subtiel ironische - en soms ronduit sarcastische - wijze neemt Kouwer in zijn boek de opvattingen van psychologen, filosofen, medici en andere vorsers naar de menselijke natuur onder de loep. Zijn overzicht reikt van de karakterleer van Theophrastus tot Schopenhauer, en van Freud tot de eigentijdse empirische psychologie.

 • Hoe wij doodgaan. / S. B. Nuland

  Hoe wij doodgaan. / S. B. Nuland

   13/11/16. De dood is onze grootste angst en tegelijkertijd onze grootste bron van fascinatie. Het mysterie van de dood, en de mythe waarmee hij is omgeven, strekt zich ook uit tot het feitelijke sterven. Dit boek wil het proces van doodgaan van zijn mythe ontdoen. Nuland beschrijft het stervensproces niet als gruwelijk, pijnlijk of vernederend, maar laat het zien in zijn klinische en biologische realiteit. Op een nauwkeurige en verantwoorde manier maakt Nuland ons duidelijk dat alleen door de dood tot in zijn ware details onder ogen te zien, we ons kunnen bevrijden van de angst voor het terra incognita dat tot zoveel verdriet en ontgoocheling leidt. Nuland beschrijft de weg naar de dood aan de hand van de meest voorkomende doodsoorzaken: ouderdom, kanker, ongevallen, hart- en vaatziekten, Alzheimer, hersenbloedingen en aids. De karakteristieke defecten van deze manieren van sterven herbergen in feite de oorzaak van iedere dood.

 • Idolen van de psycholoog / J. Linschoten

  Idolen van de psycholoog / J. Linschoten

   6/9/17. In afwisselend geleerde beschouwingen, ironische boutades en gewone klare taal komen velerlei vragen aan de orde. Is de psycholoog een sorteermachine? Zijn psychoanalytische duidingen sprookjes? Kan een paard leren rekenen?

 • In balans / A.& J. Hicks

  In balans / A.& J. Hicks

   5/12/17. De Chinezen in de Oudheid wisten het al, maar ook modern onderzoek toont het aan: negatieve emoties kunnen het lichamelijke welzijn ondergraven. Zo kunnen aanhoudende zorgen het immuunsysteem aantasten en betekenen gevoelens van woede een extra belasting voor het hart. Positieve gevoelens daarentegen houden ons gezond. In balans geeft inzicht in de relatie tussen lichaam en geest, en laat zien hoe lichamelijke aandoeningen voorkomen kunnen worden.

 • In dertig dagen uit je burnout./ C. Karsten

  In dertig dagen uit je burnout./ C. Karsten

   15/5/18. Carien Karsten ontvangt in haar praktijk als psychotherapeut en managementconsultant veel mensen die door hard werken burnout zijn geraakt. Zij heeft hen geholpen hun leven en werk opnieuw in te richten. De beklemmende ervaring van burnout is omgezet in meer plezier in leven en werk dan ooit tevoren. In dit boek geeft Carien Karsten een antwoord op vragen waarmee mensen met burnout vaak rondlopen, zoals: - Hoe maak ik het best gebruik van mijn talenten? - Hoe ontdek ik wat ik leuk vind? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk geen energie vreet, maar geeft?  In In dertig dagen uit je burnout staan de stappen van het ACCES-protocol beschreven. ACCES is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en staat voor: Analyse van de werkgerelateerde problemen en situatie van de werknemer; Conditieherstel; verandering van Cognities; verbetering van het Effectief functioneren in het werk; en Stabiliseren van het resultaat.

/
Toont 41 tot 60 (van 103 produkten)