Psychologie

/
Toont 41 tot 60 (van 91 produkten)
 • Godinnen in de ouder wordende vrouw. / J. S. Bolen

  Godinnen in de ouder wordende vrouw. / J. S. Bolen

   De meeste vrouwen vieren tegenwoordig hun vijftigste verjaardag met enthousiasme. Ze zien er nog jong uit en ze voelen zich jong. Velen van hen kunnen zich verheugen op een flink stuk 'derde leven' van goede kwaliteit.Toch is er ook onbehagen in die derde levensfase. In onze op jong-zijn georiënteerde samenleving kan een ouder wordende vrouw het idee krijgen onzichtbaar te worden - een non-entiteit. Daarnaast zal ze innerlijke veranderingen bemerken: verschuivingen in prioriteiten en interesses, gevoelens die nieuw voor haar zijn.

 • Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

  Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

   Hera, Artemis, Demeter, Athene: godinnen uit de Griekse mythologie. Vrouwen met een eigen aard, een eigen karakter. Dr. Bolen laat zien dat er in elke vrouw typerende karaktertrekken van één of meer godinnen aanwezig zijn. Deze typen godinnen vertegenwoordigen de verschillende krachten en mogelijkheden die de moderne vrouw in zich bergt; mogelijkheden die zij kan ontplooien, als zij zich ervan bewust wordt.

 • Grenzen tussen goed en kwaad.

  Grenzen tussen goed en kwaad.

  Grenzen tussen goed en kwaad. 13 essays over preventie,misdaad en straf in de 21ste eeuw.Ministerie Van Justitie. 

 • Handboek der Psychonomie / J. A. Michon. o.a.

  Handboek der Psychonomie / J. A. Michon. o.a.

   28/4/17. Nederlandse Stichting voor Psychonomie.

 • Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking./ D. Kraijer & J. Plas

  Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking./ D. Kraijer & J. Plas

   23/12/16.Dit voor de eerste maal in 1997, onder de titel Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen, verschenen handboek is inmiddels onmisbaar gebleken voor de gedragswetenschapper die werkt met mensen met een verstandelijke beperking.Deze nieuwe uitgave is in sterke mate herzien en aangevuld. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostiek, de psychiatrische classificaties en de test- en schaalontwikkeling worden besproken. Als nieuwe of vernieuwde instrumenten komen onder meer aan de orde de BOS-R 1-42, WISC-III, WAIS-III, ADOS, SDZ, VOG, DAP, VISK, NNST, VVA, AVL en het aangepaste classificatiesysteem CD-LD. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de gedragskenmerken aan te treffen bij zestien genetisch bepaalde syndromen.Dr. D.W. Kraijer is klinisch psycholoog-orthopedagoog en onderzoeker bij de Stichting Hendrik van Boeijen en de Stichting Research, beide te Assen.Drs. J.J. Plas is Gz-psycholoog en coördinator klinische en poliklinische diagnostiek, behandeling en advisering bij de Stichting Hendrik van Boeijen te Assen.

 • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen.

  Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen.

   Er zijn vele velden waarop de psychodiagnostiek van kinderen zich richt. Allereerst is er natuurlijk het kind zelf in al zijn aspecten: gedrag, intelligentie, leervorderingen, neuropsychologische vaardigheidsstructuur, sociaal en emotioneel functioneren. Maar belangrijk is ook de diagnostiek van zijn omgeving: de ouders en, groter, het gezinsverband. Dit handboek geeft een volledig, interdisciplinair beeld van al deze terreinen in de context van de hulpverlening. Naast de theoretische achtergronden van diagnostiek, onderzoek en hulpverlening bevat het een overzicht van diagnostische methoden. De auteurs, werkzaam in de praktijk als hulpverlener en/of als docent, hebben veel aandacht besteed aan de toepassing van deze methoden op concrete onderzoeksdomeinen: praktijkvoorbeelden verlevendigend de tekst op tal van plaatsen. Voor deze vijfde druk is de inhoud geheel herzien en uitgebreid op basis van de meest recente inzichten.

 • Harmonie van binnenuit / R. Martina

  Harmonie van binnenuit / R. Martina

   5/12/17. Lichaamsbeweging, volwaardige voeding en relaxatie zijn niet meer voldoende om het hoofd te bieden aan de continue stroom van disharmonische energieën zoals elektrosmog, aardstralen, GSM-telefoons, computerstraling, televisie, magnetron enz. Hiervoor hebben we een geheel nieuwe aanpak nodig. Dat kan met behulp van de methode bio-resonantie, speciale acupressuurpunten en een revolutionair apparaat: de Acpasonic. Deze kunnen alle energie in ons lichaam harmoniseren. De arts Roy Martina gaat uit van moderne stressbestrijding met gebruikmaking van moderne middelen, naast de oosterse wijsheid van yoga, acupunctuur en meditatie, waardoor je vitaal en in harmonie komt.

 • Heer en heelmeesters./ G. Hutschemaekers

  Heer en heelmeesters./ G. Hutschemaekers

   Twaalf opstellen over de geschiedenis van de gereformeerde psychiatrische zorg in Nederland naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van het Christelijk Sanatorium te Zeist.

 • Het handwerk van de vrijheid / P. Bieri

  Het handwerk van de vrijheid / P. Bieri

   10/12/16.Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk? Met deze hoogst actuele vragen houdt de filosoof Peter Bieri zich bezig in Het handwerk van de vrijheid. In korte, steeds variërende scènes laat hij schijnbaar rotsvaste opvattingen en ideeën net zo lang met elkaar in botsing komen tot het principe van een werkelijke vrijheid in beeld komt. Met het elan van een romancier toont Bieri ons wat we door helder denken kunnen bereiken.

 • Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

  Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

   Als we de fysiologische basis van ons leven uit het oog verliezen, worden we schijnheilig en arrogant. Dan ontgaat ons de zin van alles. Ons verstand, gezeteld in de hersenschors, kan die zin wel blijven zoeken, maar steunend op eigen kracht zal ze die nooit kunnen vinden. Alleen onze instincten, gezeteld in de hersenstam, zouden die zin kunnen vinden, maar zullen die nooit bewust zoeken. Wijsheid is de onbewuste signalen van de hersenstam bewust weten te integreren in de hersenschors. Dat wil in dit boek onder meer zeggen, dat we aandacht moeten hebben voor onze basisfuncties zoals: slapen en dromen, eten en drinken, vrijen en ademhalen. Daar ligt niet alleen de ingang voor psychosomatisch gezond leven maar ook voor een (nieuwe vorm van) spiritueel leven. Vele levensbeschouwingen hebben dit steeds geweten en daadwerkelijk tot uitdrukking gebracht; alleen het westerse christendom heeft daar de laatste eeuwen grote moeite mee. Het heeft ofwel een grote onderwaardering voor deze functies (zoals bijvoorbeeld ademen en dromen) ofwel ze verdringt ze (zoals bijvoorbeeld vrijen). Het verrassende in dit boek is dat eeuwenoude levenswijsheden juist meer inzichtelijk en reëler worden wanneer we ze bezien vanuit de werking van ons meest archaïsche brein, de hersenstam, die 500 miljoen jaren oud is. In de oorspronkelijke synthese brengt de auteur soms zeer uiteenlopende disciplines bijeen. Hij heeft een uitdagend maar ook een uitnodigend boek geschreven.

 • Het spel van de persoonlijkheid / B. Kouwer

  Het spel van de persoonlijkheid / B. Kouwer

   6/9/17. Op subtiel ironische - en soms ronduit sarcastische - wijze neemt Kouwer in zijn boek de opvattingen van psychologen, filosofen, medici en andere vorsers naar de menselijke natuur onder de loep. Zijn overzicht reikt van de karakterleer van Theophrastus tot Schopenhauer, en van Freud tot de eigentijdse empirische psychologie.

 • Hoe wij doodgaan. / S. B. Nuland

  Hoe wij doodgaan. / S. B. Nuland

   13/11/16. De dood is onze grootste angst en tegelijkertijd onze grootste bron van fascinatie. Het mysterie van de dood, en de mythe waarmee hij is omgeven, strekt zich ook uit tot het feitelijke sterven. Dit boek wil het proces van doodgaan van zijn mythe ontdoen. Nuland beschrijft het stervensproces niet als gruwelijk, pijnlijk of vernederend, maar laat het zien in zijn klinische en biologische realiteit. Op een nauwkeurige en verantwoorde manier maakt Nuland ons duidelijk dat alleen door de dood tot in zijn ware details onder ogen te zien, we ons kunnen bevrijden van de angst voor het terra incognita dat tot zoveel verdriet en ontgoocheling leidt. Nuland beschrijft de weg naar de dood aan de hand van de meest voorkomende doodsoorzaken: ouderdom, kanker, ongevallen, hart- en vaatziekten, Alzheimer, hersenbloedingen en aids. De karakteristieke defecten van deze manieren van sterven herbergen in feite de oorzaak van iedere dood.

 • Hoera, Ik Ben / W. J. van de Wetering

  Hoera, Ik Ben / W. J. van de Wetering

   30/11/17. We willen groeien, het beter hebben, het geluk koesteren en vooral genieten van het leven. Maar we komen zoveel problemen tegen. En die weerhouden ons ervan te doen wat we echt willen. In Hoera Ik Ben kom je de verhalen uit de praktijk tegen. Verhalen van mensen die vastliepen, het niet meer zagen zitten of gewoon wat tegenslagen kenden. In de praktijk van de coach werden die problemen ontrafeld en omgezet in mogelijkheden. In het boek lees je wat zij gedaan hebben om om te schakelen en het heft weer in eigen hand te nemen. Het zijn boeiende verhalen met situaties die jij ook tegenkomt. Het boek laat zien dat we in vaste patronen denken en leven en je leert hoe je die kunt doorbreken.

 • Idolen van de psycholoog / J. Linschoten

  Idolen van de psycholoog / J. Linschoten

   6/9/17. In afwisselend geleerde beschouwingen, ironische boutades en gewone klare taal komen velerlei vragen aan de orde. Is de psycholoog een sorteermachine? Zijn psychoanalytische duidingen sprookjes? Kan een paard leren rekenen?

 • In balans / A.& J. Hicks

  In balans / A.& J. Hicks

   5/12/17. De Chinezen in de Oudheid wisten het al, maar ook modern onderzoek toont het aan: negatieve emoties kunnen het lichamelijke welzijn ondergraven. Zo kunnen aanhoudende zorgen het immuunsysteem aantasten en betekenen gevoelens van woede een extra belasting voor het hart. Positieve gevoelens daarentegen houden ons gezond. In balans geeft inzicht in de relatie tussen lichaam en geest, en laat zien hoe lichamelijke aandoeningen voorkomen kunnen worden.

 • Inleiding tot de speciale psychologie / G. Heymans

  Inleiding tot de speciale psychologie / G. Heymans

   6/9/17. Gerardus (Gerard) Heymans (Ferwerd, 17 april 1857[1] - Groningen, 18 februari 1930) was een Nederlands filosoof, logicus, psycholoog en hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heymans wordt beschouwd als één van de belangrijkste filosofen die Nederland heeft voortgebracht, en tevens als grondlegger van de experimentele psychologie in Nederland.

 • Inspirerende Wijsheid van Vrouwen voor Vrouwen. / B. Gallagher

  Inspirerende Wijsheid van Vrouwen voor Vrouwen. / B. Gallagher

   Vrouwen die van andere vrouwen leren, dat is het thema van dit boek.

 • Jezelf en de ander / A. Linden

  Jezelf en de ander / A. Linden

   7/8/17. Hoe kun je jezelf blijven en toch in relatie zijn met anderen? Jezelf en de ander onderzoekt de spanning die er in het leven vaak is tussen individualiteit en samen zijn, tussen je eigen gang gaan en je aanpassen. Het onderscheidt een zeer belangrijke eigenschap die bepalend is voor je gevoel van eigenwaarde: grenzen kunnen stellen.  Oftewel het vermogen om je als afzonderlijk en vrij individu te verbinden met anderen, het grotere geheel. Grenzen in menselijke relaties zijn er niet zomaar of per ongeluk. We creëren ze zelf bewust of onbewust. Met behulp van het instrumentarium van onder andere NLP geeft Anné Linden, je met dit boek de mogelijkheid bewuster om te leren gaan met grenzen in relaties. Doel: vanuit jouw eigenwaarde en jouw identiteit een volledige en bevredigende relatie aangaan met de mensen in je leven. Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander.

 • Jung Psychologie en religie

  Jung Psychologie en religie

   Drie lezingen van de bekende Zwitserse psychiater en dieptepsycholoog over de verhouding psychologie, godsdienst en religie. Met daaraan toegevoegd enkele brieven die nadere toelichting geven op punten die voor sommigen tot vragen stellen leidden. De oorspronkelijke lezingen werden kort voor de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten aan de Yale Universiteit gehouden en gaan op een zeer heldere en verhelderende wijze in op de thematiek. In 1982 verscheen het drietal lezingen in Nederlandse vertaling onder de titel "Psychologie en godsdienst" en de huidige vertaling is een herziening van die tekst door de oorspronkelijke vertaler samen met nu een vertaalster. Voor dit boek zal enerzijds vanuit zijn thematiek, waarvoor meer en meer een open interesse bestaat, en anderzijds omdat dit een publicatie is van een auteur voor wiens werk een steeds weer oplevende interesse bestaat, de nodige belangstelling zijn.(Biblion recensie, F.M. Boon)

/
Toont 41 tot 60 (van 91 produkten)