Psychologie

/
Toont 41 tot 60 (van 132 produkten)
 • Een Zijn / J. Kersschot

  Een Zijn / J. Kersschot

   Eén Zijn maakt gebruik van woorden om je te leiden voorbij de woorden. Wijzend naar de directe beschikbaarheid van Bevrijding, is dit een uitnodiging om Thuis te komen bij je grenzeloze Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is Bewustzijn dat van zichzelf bewust is.Het feit dat je deze woorden kan lezen betekent dat je bewust bent. Dit bewustzijn is de essentie van jouw bestaan. En het bewustzijn als dusdanig herkennen is de sleutel om al jouw geloofssystemen te ontmaskeren. Wanneer al jouw verwachtingspatronen in twijfel worden getrokken, zal je merken dat jij - zoals je nu bent - precies bent zoals je moet zijn. In tegenstelling met wat sommige religies suggereren, is er niets mis met jou. Nu, op dit moment, ben jij al een unieke expressie van het Oneindige. Als je dat ziet, kan dit inzicht je misschien bevrijden van het juk van de religieuze tradities. En dit boek nodigt je uit om dit heel concreet te onderzoeken. Misschien ben je nooit zo dicht bij je ware Natuur geweest.

 • En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden /G. Feddema & A. Wagenaar

  En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden /G. Feddema & A. Wagenaar

   Praktisch handboek voor ouders en opvoeders.

 • Fat warrior / Roy Martina

  Fat warrior / Roy Martina

   30/11/17. Overgewicht is een van de moeilijkste uitdagingen van deze tijd. Slechts 2% lukt het om permanent af te slanken. Er zijn duizenden boeken over dieten en afslanken op de markt. Helaas blijkt het ideale figuur vaak een illusie. Afslanken is niet moeilijk, permanent afslanken wel.Roy Martina, arts, heeft zelf jarenlang last gehad van een schommelend gewicht. Na het stoppen met topsport werd dat alleen maar erger. Roy Martina heeft vijftien jaar lang de mogelijkheden van permanent afslanken bestudeerd. Hij heeft een methode ontwikkeld waardoor iedereen nu permanent op een natuurlijk gewicht kan blijven. Het boek `Fat Warrior' is een doorbraak op het gebied van afslanken. Er wordt zowel gekeken naar de stofwisselingsstoornissen als naar emotionele blokkades. Op heldere wijze worden de achtergronden van overgewicht uitgelegd en geeft Roy Martina aan hoe deze effectief zijn aan te pakken. Het bestrijden van overtollig vet is de leefregel in `Fat Warrior'. Door de concepten in dit boek te volgen leert Roy Martina de lezer om zijn energiebronnen aan te boren.

 • Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

  Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

   19/1/19. In de woelige tijden die het bedrijfsleven momenteel doormaakt, ontstaat een compleet nieuwe kijk op zaken doen. Terwijl veel topondernemers worden ontmaskerd vanwege hun schraapzucht, geloven werkelijk visionaire leiders in een doel waarvan niet alleen zijzelf maar ook anderen profiteren. Ze beseffen dat ze met hun visie en 'bezieling' loyale werknemers aantrekken die bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het bedrijf. Flow in zaken gaat ervan uit dat in deze tijd de centrale rol van religie en politiek in het leven is overgenomen door het zakenleven en het werk. Het boek laat zien hoe topondernemers, managers en ook werknemers hun 'flow' kunnen ontdekken en zo niet alleen bijdragen aan hun eigen geluk, maar ook aan een rechtvaardige en veranderende samenleving.

 • Focussen / E. Gendlin

  Focussen / E. Gendlin

   2/6/18. Focussen is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces dat zich moeilijk in woorden laat weergeven zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken ervan. Men kent het pas wanneer men het (lijfelijk) ervaart. Gendlin deed jarenlang onderzoek naar die wezenlijke kenmerken (die therapie doen slagen), en bouwde daarop deze uiterst simpele en door iedereen toe te passen methode. In dit boek geeft hij aanwijzingen om de juiste condities te scheppen waaronder verandering mogelijk wordt, welke verandering dit ook is, door wie of wanneer ook geuit. Eugene T. Gendlin is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Chicago en laat zich vooral inspireren door de humanistische psychologie. Hij werd bekend als redacteur van het tijdschrift Psychotherapy, en door bijdragen aan een groot aantal publicaties op het gebied van de psychotherapie.

 • Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

  Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb & Q. Whishaw

   18/7/18. Bryan Kolb and Ian Whishaw’s Fundamentals of Human Neuropsychology was the first text to bring a comprehensive introduction to contemporary human neuropsychology to the classroom.  It gave students access to an extraordinary amount of cutting-edge research and made it coherent, relevant and understandable—with a presentation that reflected the authors’ superb communication and teaching skills. That text returns in an extensively updated new edition that keeps pace with the latest research while maintaining its trademark clarity and student-friendliness. And with its enhanced full-color art program, new case studies, and new companion Web site, the Sixth Edition provides both the most up-to-date understanding of the field and the most effective ways to teach and learn it.

 • Gebruik je intuitie./ K.Harwig

  Gebruik je intuitie./ K.Harwig

   20/10/18. Voor ieder die nieuwsgierig is naar de potenties van een zesde zintuigEindelijk een boek over het verschijnsel intu e met 'beide benen op de grond'. Een handleiding om de eigen (boven) natuurlijke gaven te verkennen op hun nut in de praktijk. 'Het is mijn bedoeling een methode aan te reiken waarin je logische en intu eve vermogens met elkaar leren samenwerken.'Kathryn Harwig schrijft vanuit haar eigen ervaring. Ze beschouwt intu eve begaafdheid als een talent, zoals voor pianospelen. 'Net als bij muzikaal talent ligt de sleutel in het oefenen van deze gaven. Het geheim is toewijding, het ontdekken en leren van de regels, en oefenen, oefenen, oefenen.'Dit boek is te gebruiken voor een snelle ori atie, maar ook als een introductiecursus. In heldere bewoordingen schetst Kathryn Harwig 26 verschillende facetten van intu e, zoals luisteren naar je lichaam, letten op tekens, dromen interpreteren, aura's zien en energievelden voelen. Ze laat je stap voor stap je eigen talenten ontdekken en laat zien hoe je je intu eve gaven kunt benutten.

 • Gebruik je verstand. / T. Buzan

  Gebruik je verstand. / T. Buzan

   21/7/18.  Enkele jaren geleden probeerde een middelmatige Engelse student een plaats te bemachtigen aan de universiteit van Cambridge. Zijn kansen werden - gezien zijn voorgaande resultaten - gering geacht. Maar deze student had Gebruik je verstand gelezen en paste Tony Buzans Mind Map-techniek toe. Hij werd toegelaten, slaagde summa cum laude en kreeg een top baan bij een multinational! De door Tony Buzan ontwikkelde denk- en geheugentechnieken zijn makkelijk aan te leren en leveren opzienbarende resultaten op. Gebruik je verstand is inmiddels in meer dan 20 talen vertaald - en wereldwijd zijn er meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. In deze geheel herziene editie ontsluiert Buzan de laatste bevindingen over ons brein, beschrijft nog gedetailleerder hoe wil ons volledige denkpotentieel kunnen benutten en geeft uitvoerig voorbeelden van praktische toepassingen van zijn Mind Map-techniek.Gebruik je verstand, niet alleen voor de student die zijn studiecapaciteit wil vergroten, of voor de manager die zijn probleemoplossend vermogen wil opvijzelen, maar voor iedereen die zijn verstand effectiever en efficiënter wit gebruiken.

 • Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

  Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. / G. F. E. Gonggryp

   21/11/17. Met 3 uitklap kaarten en talrijke zwart / wit illustraties.

 • Gelaat en karakter / H. Frijda

  Gelaat en karakter / H. Frijda

   7/9/17.Gedurende zijn gehele carrière heeft Frijda zich bezig gehouden met de menselijke emoties. Aanvankelijk bestudeerde hij gelaatsexpressies, de zichtbare manifestatie van emoties. Destijds lag binnen de psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijverschijnsel beschouwd. Frijda ontwikkelde een meervoudige theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties zijn in zijn optiek steeds de door belangen van de persoon gestuurde neiging om tot bepaald gedrag over te gaan. Zijn theorie beschreef hij in The emotions (1986), zijn magnum opus dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen.

 • Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

  Godinnen in iedere vrouw / J. S. Bolen.

   Hera, Artemis, Demeter, Athene: godinnen uit de Griekse mythologie. Vrouwen met een eigen aard, een eigen karakter. Dr. Bolen laat zien dat er in elke vrouw typerende karaktertrekken van één of meer godinnen aanwezig zijn. Deze typen godinnen vertegenwoordigen de verschillende krachten en mogelijkheden die de moderne vrouw in zich bergt; mogelijkheden die zij kan ontplooien, als zij zich ervan bewust wordt.

 • Grenzen tussen goed en kwaad.

  Grenzen tussen goed en kwaad.

  Grenzen tussen goed en kwaad. 13 essays over preventie,misdaad en straf in de 21ste eeuw.Ministerie Van Justitie. 

 • Groeienderwijs / E. Vervaet

  Groeienderwijs / E. Vervaet

   20/5/18. Peuters (3-4 jaar) laten hun fantasie de vrije loop: 'Ik was een ridder en toen reed ik met mijn paard naar oma in Spanje'. Als een peuter met zijn ouders ergens op bezoek is, vangt hij allerlei dingen op die hij nauwelijks kan plaatsen, maar waar anderen wel geboeid naar luisteren en op reageren. Daarom bedenkt hij nu een interessant klinkend verhaal waarvan hij drommels goed weet dat het niet echt is gebeurd. Moet je dat als volwassene afremmen? Nee: luister er geamuseerd naar en prijs hem voor het grappige verhaal.

 • Haal het beste uit jezelf / R. S. Benninga

  Haal het beste uit jezelf / R. S. Benninga

   17/10/18. Met behulp van kleine correcties in het dagelijks denken en doen, weet Robert S. Benninga een omslag in het leven van de toehoorder/lezer te veroorzaken. Hij brengt mensen tot nadenken over zichzelf, geeft tips voor training van de mentale spieren (mindbuilding is zeker zo belangrijk als bodybuilding) en wijst op de noodzaak van actie. Niet dromen, maar doen. Hoe men zich voelt is een persoonlijke keuze. Het is een chemische reactie in het lichaam die wordt bepaald door wat men eet en drinkt, hoe men demkt(!), hoe men zich beweegt en hoe men ademt.

 • Handboek ouderenpsychiatrie / D. Deeg

  Handboek ouderenpsychiatrie / D. Deeg

   27/12/18. Over de hele wereld groeit het aandeel ouderen in de bevolking. Bovendien worden zij steeds ouder. Deze unieke ontwikkeling in de geschiedenis zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor de behoeften van mensen in hun latere levensfasen. Het blijkt dat veel ouderen het behoud van een goede kwaliteit van leven het belangrijkste vinden. Dit betekent dat gezondheidsproblemen vanuit een brede context benaderd moeten worden, wat goed aansluit bij de uitgangspunten van het vakgebied ouderenpsychiatrie. In deze derde druk van het Handboek ouderenpsychiatrie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oudere in zijn (westerse) leefomgeving, en de invloed die dit in positieve en negatieve zin heeft op het psychisch welbevinden. Ook het proces van veroudering en de daarmee samenhangende veranderende kwetsbaarheid is een belangrijke focus van het boek.

 • Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking./ D. Kraijer & J. Plas

  Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking./ D. Kraijer & J. Plas

   23/12/16.Dit voor de eerste maal in 1997, onder de titel Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen, verschenen handboek is inmiddels onmisbaar gebleken voor de gedragswetenschapper die werkt met mensen met een verstandelijke beperking.Deze nieuwe uitgave is in sterke mate herzien en aangevuld. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostiek, de psychiatrische classificaties en de test- en schaalontwikkeling worden besproken. Als nieuwe of vernieuwde instrumenten komen onder meer aan de orde de BOS-R 1-42, WISC-III, WAIS-III, ADOS, SDZ, VOG, DAP, VISK, NNST, VVA, AVL en het aangepaste classificatiesysteem CD-LD. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de gedragskenmerken aan te treffen bij zestien genetisch bepaalde syndromen.Dr. D.W. Kraijer is klinisch psycholoog-orthopedagoog en onderzoeker bij de Stichting Hendrik van Boeijen en de Stichting Research, beide te Assen.Drs. J.J. Plas is Gz-psycholoog en coördinator klinische en poliklinische diagnostiek, behandeling en advisering bij de Stichting Hendrik van Boeijen te Assen.

 • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen.

  Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen.

   Er zijn vele velden waarop de psychodiagnostiek van kinderen zich richt. Allereerst is er natuurlijk het kind zelf in al zijn aspecten: gedrag, intelligentie, leervorderingen, neuropsychologische vaardigheidsstructuur, sociaal en emotioneel functioneren. Maar belangrijk is ook de diagnostiek van zijn omgeving: de ouders en, groter, het gezinsverband. Dit handboek geeft een volledig, interdisciplinair beeld van al deze terreinen in de context van de hulpverlening. Naast de theoretische achtergronden van diagnostiek, onderzoek en hulpverlening bevat het een overzicht van diagnostische methoden. De auteurs, werkzaam in de praktijk als hulpverlener en/of als docent, hebben veel aandacht besteed aan de toepassing van deze methoden op concrete onderzoeksdomeinen: praktijkvoorbeelden verlevendigend de tekst op tal van plaatsen. Voor deze vijfde druk is de inhoud geheel herzien en uitgebreid op basis van de meest recente inzichten.

 • Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel./ B. S. Tammes

  Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel./ B. S. Tammes

   26/6/18. Het Luchtkasteel bestaat uit 25 kamers die elk een andere functie hebben: een suite voor schaamte, een kamer voor geluk, een traanzaal voor verdriet. Elke kamer wordt omschreven en biedt de lezer een aantal keuzes. Want niets werkt zo stimulerend op de verbeeldingskracht als keuzes. Waar heb ik werkelijk verdriet om, waar ben ik trots op, wat zou ik graag anders willen? Als je deze vragen stelt bij het inrichten van je Luchtkasteel, dan zijn ze niet vervelend diepgravend maar juist hoopvol opbouwend. Dan is het entertainment.

 • Harmonie van binnenuit / R. Martina

  Harmonie van binnenuit / R. Martina

   5/12/17. Lichaamsbeweging, volwaardige voeding en relaxatie zijn niet meer voldoende om het hoofd te bieden aan de continue stroom van disharmonische energieën zoals elektrosmog, aardstralen, GSM-telefoons, computerstraling, televisie, magnetron enz. Hiervoor hebben we een geheel nieuwe aanpak nodig. Dat kan met behulp van de methode bio-resonantie, speciale acupressuurpunten en een revolutionair apparaat: de Acpasonic. Deze kunnen alle energie in ons lichaam harmoniseren. De arts Roy Martina gaat uit van moderne stressbestrijding met gebruikmaking van moderne middelen, naast de oosterse wijsheid van yoga, acupunctuur en meditatie, waardoor je vitaal en in harmonie komt.

/
Toont 41 tot 60 (van 132 produkten)