Psychologie

/
Toont 61 tot 80 (van 103 produkten)
 • Inleiding tot de speciale psychologie / G. Heymans

  Inleiding tot de speciale psychologie / G. Heymans

   6/9/17. Gerardus (Gerard) Heymans (Ferwerd, 17 april 1857[1] - Groningen, 18 februari 1930) was een Nederlands filosoof, logicus, psycholoog en hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heymans wordt beschouwd als één van de belangrijkste filosofen die Nederland heeft voortgebracht, en tevens als grondlegger van de experimentele psychologie in Nederland.

 • Inspirerende Wijsheid van Vrouwen voor Vrouwen. / B. Gallagher

  Inspirerende Wijsheid van Vrouwen voor Vrouwen. / B. Gallagher

   Vrouwen die van andere vrouwen leren, dat is het thema van dit boek.

 • Jezelf en de ander / A. Linden

  Jezelf en de ander / A. Linden

   7/8/17. Hoe kun je jezelf blijven en toch in relatie zijn met anderen? Jezelf en de ander onderzoekt de spanning die er in het leven vaak is tussen individualiteit en samen zijn, tussen je eigen gang gaan en je aanpassen. Het onderscheidt een zeer belangrijke eigenschap die bepalend is voor je gevoel van eigenwaarde: grenzen kunnen stellen.  Oftewel het vermogen om je als afzonderlijk en vrij individu te verbinden met anderen, het grotere geheel. Grenzen in menselijke relaties zijn er niet zomaar of per ongeluk. We creëren ze zelf bewust of onbewust. Met behulp van het instrumentarium van onder andere NLP geeft Anné Linden, je met dit boek de mogelijkheid bewuster om te leren gaan met grenzen in relaties. Doel: vanuit jouw eigenwaarde en jouw identiteit een volledige en bevredigende relatie aangaan met de mensen in je leven. Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander.

 • Jung Psychologie en religie

  Jung Psychologie en religie

   Drie lezingen van de bekende Zwitserse psychiater en dieptepsycholoog over de verhouding psychologie, godsdienst en religie. Met daaraan toegevoegd enkele brieven die nadere toelichting geven op punten die voor sommigen tot vragen stellen leidden. De oorspronkelijke lezingen werden kort voor de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten aan de Yale Universiteit gehouden en gaan op een zeer heldere en verhelderende wijze in op de thematiek. In 1982 verscheen het drietal lezingen in Nederlandse vertaling onder de titel "Psychologie en godsdienst" en de huidige vertaling is een herziening van die tekst door de oorspronkelijke vertaler samen met nu een vertaalster. Voor dit boek zal enerzijds vanuit zijn thematiek, waarvoor meer en meer een open interesse bestaat, en anderzijds omdat dit een publicatie is van een auteur voor wiens werk een steeds weer oplevende interesse bestaat, de nodige belangstelling zijn.(Biblion recensie, F.M. Boon)

 • Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek / H. M. Gerritzen o.a.

  Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek / H. M. Gerritzen o.a.

   6/8/17. In dit boek wordt het werk van de kinderpsychiater op verschillende werkterreinen belicht met aandacht voor zijn specifieke inbreng in multidisciplinaire teams. De behandelde diagnostische werkwijzen hebben gemeenschappelijk hun gerichtheid op behandeling. Er wordt uitvoerig ingegaan op het testmateriaal, verschillende onderzoeksmiddelen en methoden. Het laatste deel van het boek is gewijd aan een overzicht van een vijf-assig classificatiesysteem geent op Rutter et al. De boodschap van dit boek is duidelijk, voor lezers die geschoold zijn in psychodiagnostische theorieen: diagnose dient te leiden tot behandeling, Door de groeiende belangstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie een zeer welkom, goed boek voor opleidingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Door de complexiteit van de gepresenteerde theorie en modellen absoluut niet toegankelijk voor de geinteresseerde leek.(NBD|Biblion recensie, M. Derhaag-v.d. Weijer.)

 • Kleine ontwikkelingspsychologie. / R. Kohnstamm

  Kleine ontwikkelingspsychologie. / R. Kohnstamm

   Wetenschappelijk up-to-date en verantwoord, maar toch gemakkelijk te lezen: de kenmerken van Rita Kohnstamms serie Kleine ontwikkelingspsychologie. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor deze alweer vijfde, herziene druk van Kleine ontwikkelingspsychologie deel 1: het jonge kind. Dit deel beschrijft de ontwikkelingen van kinderen vanaf de geboorte tot aan hun achtste jaar.Een boek is alleen zinvol als het bij de tijd blijft. Daarom is deze vijfde druk grondig herzien. Er is veel recente onderzoeksliteratuur in verwerkt. Onderwerpen die op de achtergrond zijn geraakt, zijn vervangen door onderwerpen die psychologen nu bezighouden en voorbeelden zijn geactualiseerd. Ook is de volgorde van de hoofdstukken veranderd. Dat laatste heeft geleid tot meer clusters, die goed blijken aan te sluiten bij de modulaire aanpak van de vele opleidingen waar wordt gewerkt aan de hand van bepaalde ontwikkelingspsychologische thema's.

 • Laat je hersenen niet zitten / E. Scherder

  Laat je hersenen niet zitten / E. Scherder

   Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie. Dat blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Beweging baat het brein, en daarmee de gezondheid, van de wieg tot het graf. Als kinderen sporten worden ze slimmer, en wie meer beweegt verkleint de risico's op het ontwikkelen van dementie.

 • Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

  Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

   Erich Fromm [1900-1980] geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met werken zoals De angst voor vrijheid, De zelfstandige mens en Een kwestie van hebben of zijn had hij een fundamentele invloed op het wereldbeeld en de geesteshouding van de moderne mens. Tot zijn hoofdwerken behoort tevens Liefhebben, een kunst, een kunde. Dit boek is geen simpele handleiding voor de liefdeskunst, maar een diepgaande visie op liefde als een integrerend deel van de menselijke persoonlijkheid en het menselijke bestaan. Daarmee is het tegelijk een pleidooi voor en een aansporing tot toewijding, ootmoed, durf en zelfontplooiing als basisvoorwaarden voor de groei van echte liefde.

 • Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

  Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

   3/12/17. An indispensable guide for women to surviving in the 21st century. It shows how to combine work, relationships, friends, fashion, health, shopping, cooking, etc. without using up valuable time which could be spent enjoying yourself.

 • Luscher test. / M. Luscher

  Luscher test. / M. Luscher

  6/9/17.  The Lüscher color test is a psychological test invented by Dr. Max Lüscher in Basel, Switzerland. Max Lüscher believed that sensory perception of color is objective and universally shared by all, but that color preferences are subjective, and that this distinction allows subjective states to be objectively measured by using test colors. Lüscher believed that because the color selections are guided in an unconscious manner, they reveal the person as they really are, not as they perceive themselves or would like to be perceived.

 • Mediation in praktijk. / H. Prein

  Mediation in praktijk. / H. Prein

   5/10/17. Mediation is de laatste jaren sterk opgekomen. Het is een interdisciplinair veld en is van belang voor juristen, notarissen, accountants en psychologen.Dit boek is in de eerste plaats op psychologen gericht, maar ook anderen zullen er veel van kunnen leren. Mediation is vooral gericht op mensen die met elkaar in conflict zijn. Te denken valt aan echtparen die op een menswaardige manier willen scheiden; werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict; ouders in conflict met instanties; bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening of in het onderwijs, waar de noodzaak om te investeren in een 'vreedzame' school steeds groter wordt.

 • Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  15/11/16.  Bastiaans schrijft over Gijzelingen, Mulder over Terrorisme, Van Dijk over Gijzelaars en hun familie, en Van der Ploeg over De hulpverleners. Aanleiding vormden de gijzelingen in Nederlan, o.a. door Molukkers bij De Punt.

 • Metabletica / J. H. van den Berg

  Metabletica / J. H. van den Berg

   8/8/17. Als bijdrage tot de geschiedenis der psychologie geeft dit ongemeen boeiend geschreven werk een verrassende herinterpretatie van de 18e en 19e eeuw. Thema's als volwassenwording en het ontstaan van neurosen culmineren in het hoofdstuk over de Victoriaanse vrouw en de relatie tot het landschap vroeger en nu. Van den Berg constateert tenslotte dat het kind destijds tot kind gemaakt is. Deze in schijnbaar populaire vorm gegoten studie over de veranderlijkheid van de mens maakt door de originaliteit van de bewijsvoering kritiek en bewondering wakker, maar zorgt tevens dat een moeilijk thema toegankelijk wordt voor vakmensen en geinteresseerde leken.(NBD|Biblion recensie, Drs. M.J.I. Bos)

 • Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

  Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

   23/12/16.A 1996 survey of the members of the American Board of Professional Psychology Diplomates, published by The Clinical Neuropsychologist journal, selected the first edition of this book as one of the "Essential Books and Journals in North American Clinical Neuropsychology"--a list which included only 10 other titles! The Second Edition has improved further on this high standard. While the authors have retained the same general structure--with the addition of a set of three chapters on psychosocial outcomes--virtually the entire book has been rewritten and thoroughly updated to reflect recent developments in this area of knowledge. Part I features new chapters on the Iowa-Benton approach, on cognitive screening methods, and on computers and memory. Part II has been expanded with new chapters on Tourette's syndrome, acute and chronic hypoxemia, HIV infection, schizophrenia, Huntington's disease, and an expanded chapter on Parkinson's disease. Part III is entirely new, and it focuses on life quality outcome in head injury and pulmonary disease. Considerably enlarged in size, this book will remain the basic reference on the neuropsychological aspects of diseases affecting brain and behavior.

 • Nooit Meer Stress! / X Williams

  Nooit Meer Stress! / X Williams

   12/12/17. Is er iets in uw leven dat stress veroorzaakt? De meeste mensen roepen dan 'Ja! Mijn baas, mijn partner' of 'mijn familie'. Of door geld, werk of gezondheid. Dit boek laat zien hoe daar vanaf te komen is.Veel mensen hebben last van stress, veroorzaakt door een heel scala van oorzaken. In dit boek laat Xandria Williams zien dat stress níét veroorzaakt wordt door die externe factoren, maar dat het een reactie is van binnenuit. Deze reacties te herkennen, en de ware reden hiervoor te ontdekken, is de eerste stap op weg naar een relaxed leven zonder stress. Nooit meer stress! helpt je om:* realistische en haalbare doelen te stellen * te geloven in een positieve toekomst * de fysieke redenen van stress te ontdekken * de emoties te begrijpen die ten grondslag liggen aan stress * er achter te komen wie je bent en wat je wilt zijn * te stoppen met je zorgen te maken over wat anderen van je denken.

 • Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  20/11/17.  Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie. Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell (Het beslissende moment), Nassim Taleb (De zwarte zwaan) en Steven Levitt (Freakonomics). Nu verschijnt het langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe ons denken werkt.

 • Ontspanje / M. Davis

  Ontspanje / M. Davis

   28/2/18. Stress is iets waar we niet omheen kunnen. Of je nu te maken hebt met grote veranderingen in je leven of met een opeenstapeling van allerlei kleine dagelijkse beslommeringen, je moet met stress kunnen omgaan.Ontspanje is een gids en een werkboek tegelijk. Het leert je de meest effectieve technieken en oefeningen voor stressmanagement en ontspanning en maakt duidelijk wat stress is, waardoor het wordt veroorzaakt, hoe je je bewust kunt worden van je eigen reacties op stress en wat de stressfactoren in jouw leven zijn.Uitgangspunt van dit werkboek is dat de voordelen van ontspanningstechnieken en stressmanagement zich pas ten volle openbaren als de technieken langere tijd regelmatig worden beoefend. Of je nu van plan bent deze technieken voor jezelf te gebruiken of in de beroepssfeer om anderen te helpen die last hebben van stress, jouw persoonlijke ervaring is waar het om draait.

 • Onverwacht inzicht / J. Bolte Taylor

  Onverwacht inzicht / J. Bolte Taylor

  Mijn leven lang was ik mijn eigen hersenspinsel geweest! Graag deel ik mijn kennis van het brein en het respect voor de cellen die de mens maken tot mens. Unieke memoires van internationaal vermaard hersenspecialiste. Jill Taylor schrijft op een toegankelijke en humoristische manier hoe zij haar herseninfarct heeft ervaren en hoe het haar leven heeft veranderd. Boodschap is dat we geen infarct hoeven te beleven om een gepassioneerd persoon te worden. Per jaar krijgen 41.000 mensen een hersenbloeding; 7000 krijgen een tweede beroerte binnen het jaar; 190.000 mensen leven met de gevolgen ervan. Gast bij Soul Series van Oprah Winfrey. Top 10 New York Times-bestseller. Auteursbezoek in 2009; beschikbaar voor interviews. Uitgebreide pr- en advertentiecampagne. In 1996 kreeg Jill Bolte Taylor een ernstig herseninfarct. Als professioneel neuroanatoom observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel, zozeer dat ze niet meer kon lopen, praten, lezen, schrijven of zich nog iets van haar leven herinneren, en at alles in een tijdsverloop van vier uur. Taylor schrijft over deze bloedstollende ervaring én over haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van een beschadigd brein.

 • Op het eerste gezicht / B. Bates & J. Cleese

  Op het eerste gezicht / B. Bates & J. Cleese

   Niets is zo fascinerend als het menselijk gezicht. Wij mensen kijken graag naar elkaar. Met onze gezichtsspieren kunnen we wel zevenduizend verschillende gezichtsuitdrukkingen vertonen, hoewel we er in het dagelijks leven maar (!) enkele honderden gebruiken. Uitdrukkingen van afkeer en blijdschap zie je al bij een jonge baby. En wat is schoonheid eigenlijk? Wanneer is een gezicht mooi? De wiskundige formule voor schoonheid is 1:1,618, maar wat zegt dat? En is er een universeel ideaal of is het cultureel bepaald? In dit boek wordt aan de hand van vele voorbeelden en talloze prachtige foto's (grotendeels in kleur) een zoektocht ondernomen naar de aard en betekenis van het menselijk gezicht. Oorsprong, identiteit, uitdrukkingen, schoonheid, ijdelheid en roem worden onder de loep genomen. Dit vlot gescheven, populair-wetenschappelijke en aantrekkelijk uitgegeven boek is geschreven door de psycholoog Brian Bates en schrijver/acteur John Cleese die ook de BBC televisieserie 'The Human Face' waarop dit boek is gebaseerd, presenteert.(Biblion recensie, Redactie)

 • Op zoek naar innerlijke vrede / M. George

  Op zoek naar innerlijke vrede / M. George

   15/5/18. Wie het spirituele aspect van ons drukke bestaan verwaarloost, wordt erg gevoelig voor stress en frustraties. Op zoek naar innerlijke vrede leert ons meer persoonlijke voldoening te bereiken. Deze rijkelijk geïllustreerde gids combineert daartoe filosofische reflectie, intuïtieve spirituele wijsheid en tips voor praktische zelfontplooiing. Het boek is zo een ideaal hulpmiddel bij het herontdekken van de aangename, waarachtige manier van leven waarbij we ons allemaal goed voelen.Mike George leert ons hoe we, door voldoende aandacht te besteden aan het spirituele, helderder en diepgaander gaan nadenken. Zo bereiken we een grotere zelfkennis, meer zelfrespect en een diepere gemoedsrust. Het is de beste manier om weer meer te leren genieten van het leven. In Op zoek naar innerlijke vrede brengt Mike George inzichten, meditatieoefeningen en visualisaties uit verschillende tradities van over de hele wereld bijeen. Aan de hand van die praktische oefeningen leren we de zorgen die ons waarnemingsvermogen al te vaak vertroebelen van ons af te zetten. Vervolgens kunnen we in alle vrijheid op zoek gaan naar een betere persoonlijke voldoening.

/
Toont 61 tot 80 (van 103 produkten)