Psychologie

/
Toont 61 tot 80 (van 109 produkten)
 • Hoe wij doodgaan. / S. B. Nuland

  Hoe wij doodgaan. / S. B. Nuland

   13/11/16. De dood is onze grootste angst en tegelijkertijd onze grootste bron van fascinatie. Het mysterie van de dood, en de mythe waarmee hij is omgeven, strekt zich ook uit tot het feitelijke sterven. Dit boek wil het proces van doodgaan van zijn mythe ontdoen. Nuland beschrijft het stervensproces niet als gruwelijk, pijnlijk of vernederend, maar laat het zien in zijn klinische en biologische realiteit. Op een nauwkeurige en verantwoorde manier maakt Nuland ons duidelijk dat alleen door de dood tot in zijn ware details onder ogen te zien, we ons kunnen bevrijden van de angst voor het terra incognita dat tot zoveel verdriet en ontgoocheling leidt. Nuland beschrijft de weg naar de dood aan de hand van de meest voorkomende doodsoorzaken: ouderdom, kanker, ongevallen, hart- en vaatziekten, Alzheimer, hersenbloedingen en aids. De karakteristieke defecten van deze manieren van sterven herbergen in feite de oorzaak van iedere dood.

 • Idolen van de psycholoog / J. Linschoten

  Idolen van de psycholoog / J. Linschoten

   6/9/17. In afwisselend geleerde beschouwingen, ironische boutades en gewone klare taal komen velerlei vragen aan de orde. Is de psycholoog een sorteermachine? Zijn psychoanalytische duidingen sprookjes? Kan een paard leren rekenen?

 • In balans / A.& J. Hicks

  In balans / A.& J. Hicks

   5/12/17. De Chinezen in de Oudheid wisten het al, maar ook modern onderzoek toont het aan: negatieve emoties kunnen het lichamelijke welzijn ondergraven. Zo kunnen aanhoudende zorgen het immuunsysteem aantasten en betekenen gevoelens van woede een extra belasting voor het hart. Positieve gevoelens daarentegen houden ons gezond. In balans geeft inzicht in de relatie tussen lichaam en geest, en laat zien hoe lichamelijke aandoeningen voorkomen kunnen worden.

 • In dertig dagen uit je burnout./ C. Karsten

  In dertig dagen uit je burnout./ C. Karsten

   15/5/18. Carien Karsten ontvangt in haar praktijk als psychotherapeut en managementconsultant veel mensen die door hard werken burnout zijn geraakt. Zij heeft hen geholpen hun leven en werk opnieuw in te richten. De beklemmende ervaring van burnout is omgezet in meer plezier in leven en werk dan ooit tevoren. In dit boek geeft Carien Karsten een antwoord op vragen waarmee mensen met burnout vaak rondlopen, zoals: - Hoe maak ik het best gebruik van mijn talenten? - Hoe ontdek ik wat ik leuk vind? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk geen energie vreet, maar geeft?  In In dertig dagen uit je burnout staan de stappen van het ACCES-protocol beschreven. ACCES is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en staat voor: Analyse van de werkgerelateerde problemen en situatie van de werknemer; Conditieherstel; verandering van Cognities; verbetering van het Effectief functioneren in het werk; en Stabiliseren van het resultaat.

 • Inleiding tot de speciale psychologie / G. Heymans

  Inleiding tot de speciale psychologie / G. Heymans

   6/9/17. Gerardus (Gerard) Heymans (Ferwerd, 17 april 1857[1] - Groningen, 18 februari 1930) was een Nederlands filosoof, logicus, psycholoog en hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heymans wordt beschouwd als één van de belangrijkste filosofen die Nederland heeft voortgebracht, en tevens als grondlegger van de experimentele psychologie in Nederland.

 • Inspirerende Wijsheid van Vrouwen voor Vrouwen. / B. Gallagher

  Inspirerende Wijsheid van Vrouwen voor Vrouwen. / B. Gallagher

   Vrouwen die van andere vrouwen leren, dat is het thema van dit boek.

 • Jezelf en de ander / A. Linden

  Jezelf en de ander / A. Linden

   7/8/17. Hoe kun je jezelf blijven en toch in relatie zijn met anderen? Jezelf en de ander onderzoekt de spanning die er in het leven vaak is tussen individualiteit en samen zijn, tussen je eigen gang gaan en je aanpassen. Het onderscheidt een zeer belangrijke eigenschap die bepalend is voor je gevoel van eigenwaarde: grenzen kunnen stellen.  Oftewel het vermogen om je als afzonderlijk en vrij individu te verbinden met anderen, het grotere geheel. Grenzen in menselijke relaties zijn er niet zomaar of per ongeluk. We creëren ze zelf bewust of onbewust. Met behulp van het instrumentarium van onder andere NLP geeft Anné Linden, je met dit boek de mogelijkheid bewuster om te leren gaan met grenzen in relaties. Doel: vanuit jouw eigenwaarde en jouw identiteit een volledige en bevredigende relatie aangaan met de mensen in je leven. Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander.

 • Jung Psychologie en religie

  Jung Psychologie en religie

   Drie lezingen van de bekende Zwitserse psychiater en dieptepsycholoog over de verhouding psychologie, godsdienst en religie. Met daaraan toegevoegd enkele brieven die nadere toelichting geven op punten die voor sommigen tot vragen stellen leidden. De oorspronkelijke lezingen werden kort voor de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten aan de Yale Universiteit gehouden en gaan op een zeer heldere en verhelderende wijze in op de thematiek. In 1982 verscheen het drietal lezingen in Nederlandse vertaling onder de titel "Psychologie en godsdienst" en de huidige vertaling is een herziening van die tekst door de oorspronkelijke vertaler samen met nu een vertaalster. Voor dit boek zal enerzijds vanuit zijn thematiek, waarvoor meer en meer een open interesse bestaat, en anderzijds omdat dit een publicatie is van een auteur voor wiens werk een steeds weer oplevende interesse bestaat, de nodige belangstelling zijn.(Biblion recensie, F.M. Boon)

 • Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek / H. M. Gerritzen o.a.

  Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek / H. M. Gerritzen o.a.

   6/8/17. In dit boek wordt het werk van de kinderpsychiater op verschillende werkterreinen belicht met aandacht voor zijn specifieke inbreng in multidisciplinaire teams. De behandelde diagnostische werkwijzen hebben gemeenschappelijk hun gerichtheid op behandeling. Er wordt uitvoerig ingegaan op het testmateriaal, verschillende onderzoeksmiddelen en methoden. Het laatste deel van het boek is gewijd aan een overzicht van een vijf-assig classificatiesysteem geent op Rutter et al. De boodschap van dit boek is duidelijk, voor lezers die geschoold zijn in psychodiagnostische theorieen: diagnose dient te leiden tot behandeling, Door de groeiende belangstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie een zeer welkom, goed boek voor opleidingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Door de complexiteit van de gepresenteerde theorie en modellen absoluut niet toegankelijk voor de geinteresseerde leek.(NBD|Biblion recensie, M. Derhaag-v.d. Weijer.)

 • Kleine ontwikkelingspsychologie. / R. Kohnstamm

  Kleine ontwikkelingspsychologie. / R. Kohnstamm

   Wetenschappelijk up-to-date en verantwoord, maar toch gemakkelijk te lezen: de kenmerken van Rita Kohnstamms serie Kleine ontwikkelingspsychologie. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor deze alweer vijfde, herziene druk van Kleine ontwikkelingspsychologie deel 1: het jonge kind. Dit deel beschrijft de ontwikkelingen van kinderen vanaf de geboorte tot aan hun achtste jaar.Een boek is alleen zinvol als het bij de tijd blijft. Daarom is deze vijfde druk grondig herzien. Er is veel recente onderzoeksliteratuur in verwerkt. Onderwerpen die op de achtergrond zijn geraakt, zijn vervangen door onderwerpen die psychologen nu bezighouden en voorbeelden zijn geactualiseerd. Ook is de volgorde van de hoofdstukken veranderd. Dat laatste heeft geleid tot meer clusters, die goed blijken aan te sluiten bij de modulaire aanpak van de vele opleidingen waar wordt gewerkt aan de hand van bepaalde ontwikkelingspsychologische thema's.

 • Laat je hersenen niet zitten / E. Scherder

  Laat je hersenen niet zitten / E. Scherder

   Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie. Dat blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Beweging baat het brein, en daarmee de gezondheid, van de wieg tot het graf. Als kinderen sporten worden ze slimmer, en wie meer beweegt verkleint de risico's op het ontwikkelen van dementie.

 • Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

  Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

   Erich Fromm [1900-1980] geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met werken zoals De angst voor vrijheid, De zelfstandige mens en Een kwestie van hebben of zijn had hij een fundamentele invloed op het wereldbeeld en de geesteshouding van de moderne mens. Tot zijn hoofdwerken behoort tevens Liefhebben, een kunst, een kunde. Dit boek is geen simpele handleiding voor de liefdeskunst, maar een diepgaande visie op liefde als een integrerend deel van de menselijke persoonlijkheid en het menselijke bestaan. Daarmee is het tegelijk een pleidooi voor en een aansporing tot toewijding, ootmoed, durf en zelfontplooiing als basisvoorwaarden voor de groei van echte liefde.

 • Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

  Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

   3/12/17. An indispensable guide for women to surviving in the 21st century. It shows how to combine work, relationships, friends, fashion, health, shopping, cooking, etc. without using up valuable time which could be spent enjoying yourself.

 • Luscher test. / M. Luscher

  Luscher test. / M. Luscher

  6/9/17.  The Lüscher color test is a psychological test invented by Dr. Max Lüscher in Basel, Switzerland. Max Lüscher believed that sensory perception of color is objective and universally shared by all, but that color preferences are subjective, and that this distinction allows subjective states to be objectively measured by using test colors. Lüscher believed that because the color selections are guided in an unconscious manner, they reveal the person as they really are, not as they perceive themselves or would like to be perceived.

 • Mediation in praktijk. / H. Prein

  Mediation in praktijk. / H. Prein

   5/10/17. Mediation is de laatste jaren sterk opgekomen. Het is een interdisciplinair veld en is van belang voor juristen, notarissen, accountants en psychologen.Dit boek is in de eerste plaats op psychologen gericht, maar ook anderen zullen er veel van kunnen leren. Mediation is vooral gericht op mensen die met elkaar in conflict zijn. Te denken valt aan echtparen die op een menswaardige manier willen scheiden; werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict; ouders in conflict met instanties; bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening of in het onderwijs, waar de noodzaak om te investeren in een 'vreedzame' school steeds groter wordt.

 • Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  15/11/16.  Bastiaans schrijft over Gijzelingen, Mulder over Terrorisme, Van Dijk over Gijzelaars en hun familie, en Van der Ploeg over De hulpverleners. Aanleiding vormden de gijzelingen in Nederlan, o.a. door Molukkers bij De Punt.

 • Metabletica / J. H. van den Berg

  Metabletica / J. H. van den Berg

   8/8/17. Als bijdrage tot de geschiedenis der psychologie geeft dit ongemeen boeiend geschreven werk een verrassende herinterpretatie van de 18e en 19e eeuw. Thema's als volwassenwording en het ontstaan van neurosen culmineren in het hoofdstuk over de Victoriaanse vrouw en de relatie tot het landschap vroeger en nu. Van den Berg constateert tenslotte dat het kind destijds tot kind gemaakt is. Deze in schijnbaar populaire vorm gegoten studie over de veranderlijkheid van de mens maakt door de originaliteit van de bewijsvoering kritiek en bewondering wakker, maar zorgt tevens dat een moeilijk thema toegankelijk wordt voor vakmensen en geinteresseerde leken.(NBD|Biblion recensie, Drs. M.J.I. Bos)

 • Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

  Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

   23/12/16.A 1996 survey of the members of the American Board of Professional Psychology Diplomates, published by The Clinical Neuropsychologist journal, selected the first edition of this book as one of the "Essential Books and Journals in North American Clinical Neuropsychology"--a list which included only 10 other titles! The Second Edition has improved further on this high standard. While the authors have retained the same general structure--with the addition of a set of three chapters on psychosocial outcomes--virtually the entire book has been rewritten and thoroughly updated to reflect recent developments in this area of knowledge. Part I features new chapters on the Iowa-Benton approach, on cognitive screening methods, and on computers and memory. Part II has been expanded with new chapters on Tourette's syndrome, acute and chronic hypoxemia, HIV infection, schizophrenia, Huntington's disease, and an expanded chapter on Parkinson's disease. Part III is entirely new, and it focuses on life quality outcome in head injury and pulmonary disease. Considerably enlarged in size, this book will remain the basic reference on the neuropsychological aspects of diseases affecting brain and behavior.

 • Nooit Meer Stress! / X Williams

  Nooit Meer Stress! / X Williams

   12/12/17. Is er iets in uw leven dat stress veroorzaakt? De meeste mensen roepen dan 'Ja! Mijn baas, mijn partner' of 'mijn familie'. Of door geld, werk of gezondheid. Dit boek laat zien hoe daar vanaf te komen is.Veel mensen hebben last van stress, veroorzaakt door een heel scala van oorzaken. In dit boek laat Xandria Williams zien dat stress níét veroorzaakt wordt door die externe factoren, maar dat het een reactie is van binnenuit. Deze reacties te herkennen, en de ware reden hiervoor te ontdekken, is de eerste stap op weg naar een relaxed leven zonder stress. Nooit meer stress! helpt je om:* realistische en haalbare doelen te stellen * te geloven in een positieve toekomst * de fysieke redenen van stress te ontdekken * de emoties te begrijpen die ten grondslag liggen aan stress * er achter te komen wie je bent en wat je wilt zijn * te stoppen met je zorgen te maken over wat anderen van je denken.

 • Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  20/11/17.  Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie. Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell (Het beslissende moment), Nassim Taleb (De zwarte zwaan) en Steven Levitt (Freakonomics). Nu verschijnt het langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe ons denken werkt.

/
Toont 61 tot 80 (van 109 produkten)