Psychologie

/
Toont 61 tot 80 (van 91 produkten)
 • Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek / H. M. Gerritzen o.a.

  Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek / H. M. Gerritzen o.a.

   6/8/17. In dit boek wordt het werk van de kinderpsychiater op verschillende werkterreinen belicht met aandacht voor zijn specifieke inbreng in multidisciplinaire teams. De behandelde diagnostische werkwijzen hebben gemeenschappelijk hun gerichtheid op behandeling. Er wordt uitvoerig ingegaan op het testmateriaal, verschillende onderzoeksmiddelen en methoden. Het laatste deel van het boek is gewijd aan een overzicht van een vijf-assig classificatiesysteem geent op Rutter et al. De boodschap van dit boek is duidelijk, voor lezers die geschoold zijn in psychodiagnostische theorieen: diagnose dient te leiden tot behandeling, Door de groeiende belangstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie een zeer welkom, goed boek voor opleidingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Door de complexiteit van de gepresenteerde theorie en modellen absoluut niet toegankelijk voor de geinteresseerde leek.(NBD|Biblion recensie, M. Derhaag-v.d. Weijer.)

 • Kleine ontwikkelingspsychologie. / R. Kohnstamm

  Kleine ontwikkelingspsychologie. / R. Kohnstamm

   Wetenschappelijk up-to-date en verantwoord, maar toch gemakkelijk te lezen: de kenmerken van Rita Kohnstamms serie Kleine ontwikkelingspsychologie. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor deze alweer vijfde, herziene druk van Kleine ontwikkelingspsychologie deel 1: het jonge kind. Dit deel beschrijft de ontwikkelingen van kinderen vanaf de geboorte tot aan hun achtste jaar.Een boek is alleen zinvol als het bij de tijd blijft. Daarom is deze vijfde druk grondig herzien. Er is veel recente onderzoeksliteratuur in verwerkt. Onderwerpen die op de achtergrond zijn geraakt, zijn vervangen door onderwerpen die psychologen nu bezighouden en voorbeelden zijn geactualiseerd. Ook is de volgorde van de hoofdstukken veranderd. Dat laatste heeft geleid tot meer clusters, die goed blijken aan te sluiten bij de modulaire aanpak van de vele opleidingen waar wordt gewerkt aan de hand van bepaalde ontwikkelingspsychologische thema's.

 • Laat je hersenen niet zitten / E. Scherder

  Laat je hersenen niet zitten / E. Scherder

   Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie. Dat blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Beweging baat het brein, en daarmee de gezondheid, van de wieg tot het graf. Als kinderen sporten worden ze slimmer, en wie meer beweegt verkleint de risico's op het ontwikkelen van dementie.

 • Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

  Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

   Erich Fromm [1900-1980] geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met werken zoals De angst voor vrijheid, De zelfstandige mens en Een kwestie van hebben of zijn had hij een fundamentele invloed op het wereldbeeld en de geesteshouding van de moderne mens. Tot zijn hoofdwerken behoort tevens Liefhebben, een kunst, een kunde. Dit boek is geen simpele handleiding voor de liefdeskunst, maar een diepgaande visie op liefde als een integrerend deel van de menselijke persoonlijkheid en het menselijke bestaan. Daarmee is het tegelijk een pleidooi voor en een aansporing tot toewijding, ootmoed, durf en zelfontplooiing als basisvoorwaarden voor de groei van echte liefde.

 • Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

  Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

   3/12/17. An indispensable guide for women to surviving in the 21st century. It shows how to combine work, relationships, friends, fashion, health, shopping, cooking, etc. without using up valuable time which could be spent enjoying yourself.

 • Luscher test. / M. Luscher

  Luscher test. / M. Luscher

  6/9/17.  The Lüscher color test is a psychological test invented by Dr. Max Lüscher in Basel, Switzerland. Max Lüscher believed that sensory perception of color is objective and universally shared by all, but that color preferences are subjective, and that this distinction allows subjective states to be objectively measured by using test colors. Lüscher believed that because the color selections are guided in an unconscious manner, they reveal the person as they really are, not as they perceive themselves or would like to be perceived.

 • Mediation in praktijk. / H. Prein

  Mediation in praktijk. / H. Prein

   5/10/17. Mediation is de laatste jaren sterk opgekomen. Het is een interdisciplinair veld en is van belang voor juristen, notarissen, accountants en psychologen.Dit boek is in de eerste plaats op psychologen gericht, maar ook anderen zullen er veel van kunnen leren. Mediation is vooral gericht op mensen die met elkaar in conflict zijn. Te denken valt aan echtparen die op een menswaardige manier willen scheiden; werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict; ouders in conflict met instanties; bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening of in het onderwijs, waar de noodzaak om te investeren in een 'vreedzame' school steeds groter wordt.

 • Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  15/11/16.  Bastiaans schrijft over Gijzelingen, Mulder over Terrorisme, Van Dijk over Gijzelaars en hun familie, en Van der Ploeg over De hulpverleners. Aanleiding vormden de gijzelingen in Nederlan, o.a. door Molukkers bij De Punt.

 • Metabletica / J. H. van den Berg

  Metabletica / J. H. van den Berg

   8/8/17. Als bijdrage tot de geschiedenis der psychologie geeft dit ongemeen boeiend geschreven werk een verrassende herinterpretatie van de 18e en 19e eeuw. Thema's als volwassenwording en het ontstaan van neurosen culmineren in het hoofdstuk over de Victoriaanse vrouw en de relatie tot het landschap vroeger en nu. Van den Berg constateert tenslotte dat het kind destijds tot kind gemaakt is. Deze in schijnbaar populaire vorm gegoten studie over de veranderlijkheid van de mens maakt door de originaliteit van de bewijsvoering kritiek en bewondering wakker, maar zorgt tevens dat een moeilijk thema toegankelijk wordt voor vakmensen en geinteresseerde leken.(NBD|Biblion recensie, Drs. M.J.I. Bos)

 • Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

  Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

   23/12/16.A 1996 survey of the members of the American Board of Professional Psychology Diplomates, published by The Clinical Neuropsychologist journal, selected the first edition of this book as one of the "Essential Books and Journals in North American Clinical Neuropsychology"--a list which included only 10 other titles! The Second Edition has improved further on this high standard. While the authors have retained the same general structure--with the addition of a set of three chapters on psychosocial outcomes--virtually the entire book has been rewritten and thoroughly updated to reflect recent developments in this area of knowledge. Part I features new chapters on the Iowa-Benton approach, on cognitive screening methods, and on computers and memory. Part II has been expanded with new chapters on Tourette's syndrome, acute and chronic hypoxemia, HIV infection, schizophrenia, Huntington's disease, and an expanded chapter on Parkinson's disease. Part III is entirely new, and it focuses on life quality outcome in head injury and pulmonary disease. Considerably enlarged in size, this book will remain the basic reference on the neuropsychological aspects of diseases affecting brain and behavior.

 • Nooit Meer Stress! / X Williams

  Nooit Meer Stress! / X Williams

   12/12/17. Is er iets in uw leven dat stress veroorzaakt? De meeste mensen roepen dan 'Ja! Mijn baas, mijn partner' of 'mijn familie'. Of door geld, werk of gezondheid. Dit boek laat zien hoe daar vanaf te komen is.Veel mensen hebben last van stress, veroorzaakt door een heel scala van oorzaken. In dit boek laat Xandria Williams zien dat stress níét veroorzaakt wordt door die externe factoren, maar dat het een reactie is van binnenuit. Deze reacties te herkennen, en de ware reden hiervoor te ontdekken, is de eerste stap op weg naar een relaxed leven zonder stress. Nooit meer stress! helpt je om:* realistische en haalbare doelen te stellen * te geloven in een positieve toekomst * de fysieke redenen van stress te ontdekken * de emoties te begrijpen die ten grondslag liggen aan stress * er achter te komen wie je bent en wat je wilt zijn * te stoppen met je zorgen te maken over wat anderen van je denken.

 • Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  20/11/17.  Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie. Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell (Het beslissende moment), Nassim Taleb (De zwarte zwaan) en Steven Levitt (Freakonomics). Nu verschijnt het langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe ons denken werkt.

 • Onverwacht inzicht / J. Bolte Taylor

  Onverwacht inzicht / J. Bolte Taylor

  Mijn leven lang was ik mijn eigen hersenspinsel geweest! Graag deel ik mijn kennis van het brein en het respect voor de cellen die de mens maken tot mens. Unieke memoires van internationaal vermaard hersenspecialiste. Jill Taylor schrijft op een toegankelijke en humoristische manier hoe zij haar herseninfarct heeft ervaren en hoe het haar leven heeft veranderd. Boodschap is dat we geen infarct hoeven te beleven om een gepassioneerd persoon te worden. Per jaar krijgen 41.000 mensen een hersenbloeding; 7000 krijgen een tweede beroerte binnen het jaar; 190.000 mensen leven met de gevolgen ervan. Gast bij Soul Series van Oprah Winfrey. Top 10 New York Times-bestseller. Auteursbezoek in 2009; beschikbaar voor interviews. Uitgebreide pr- en advertentiecampagne. In 1996 kreeg Jill Bolte Taylor een ernstig herseninfarct. Als professioneel neuroanatoom observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel, zozeer dat ze niet meer kon lopen, praten, lezen, schrijven of zich nog iets van haar leven herinneren, en at alles in een tijdsverloop van vier uur. Taylor schrijft over deze bloedstollende ervaring én over haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van een beschadigd brein.

 • Op het eerste gezicht / B. Bates & J. Cleese

  Op het eerste gezicht / B. Bates & J. Cleese

   Niets is zo fascinerend als het menselijk gezicht. Wij mensen kijken graag naar elkaar. Met onze gezichtsspieren kunnen we wel zevenduizend verschillende gezichtsuitdrukkingen vertonen, hoewel we er in het dagelijks leven maar (!) enkele honderden gebruiken. Uitdrukkingen van afkeer en blijdschap zie je al bij een jonge baby. En wat is schoonheid eigenlijk? Wanneer is een gezicht mooi? De wiskundige formule voor schoonheid is 1:1,618, maar wat zegt dat? En is er een universeel ideaal of is het cultureel bepaald? In dit boek wordt aan de hand van vele voorbeelden en talloze prachtige foto's (grotendeels in kleur) een zoektocht ondernomen naar de aard en betekenis van het menselijk gezicht. Oorsprong, identiteit, uitdrukkingen, schoonheid, ijdelheid en roem worden onder de loep genomen. Dit vlot gescheven, populair-wetenschappelijke en aantrekkelijk uitgegeven boek is geschreven door de psycholoog Brian Bates en schrijver/acteur John Cleese die ook de BBC televisieserie 'The Human Face' waarop dit boek is gebaseerd, presenteert.(Biblion recensie, Redactie)

 • Over de rooie / G. Klein

  Over de rooie / G. Klein

   Deze titel is veelzeggend, het gaat in dit boek om Ger Klein die manisch depressief werd. Deze oud-staatssecretaris van onderwijs, een volbloed socialist, beschrijft hoe hij met zijn partij en politici moeite had en soms 'over de rooie' ging. Het is geen ziektegeschiedenis alleen, alhoewel de auteur indringend en met een verbluffend vermogen tot zelfobservatie vooral de manische fasen uit zijn ruim 14-jarige ziekte beschrijft. Het is een interessant boek geworden, waarin het levensverhaal van deze politicus en natuurwetenschapper goed weergegeven is. Het gaat voornamelijk over een aantal belangrijke periodes waarin ook het ziekteproces, eerst sluimerend, daarna hevig losbarstend, aanwezig is. Een autobiografie is het niet, meer een politiek testament en een ziektegeschiedenis, waarin de lezer die enigszins op de hoogte is van het manische uit het ziekteverloop heel veel herkenbaars tegenkomt. Toch is het ook niet een volledig beschreven ziekteverhaal, van de depressieve periodes lees je erg weinig, bijvoorbeeld.(Biblion recensie, H. Menkveld.)

 • Pediatric behavioural neurology / L. de Sonneville & C. Njiokikjien

  Pediatric behavioural neurology / L. de Sonneville & C. Njiokikjien

   22/12/16. Aspects of information processing a computer-based approach of development and disorders.

 • Pelgrimstocht van mensen / W. van Ophem-van den Meer

  Pelgrimstocht van mensen / W. van Ophem-van den Meer

   Pelgrimstocht van mensen biedt een overzicht over de levensloop van mensen in al haar aspecten,waarin zowel het geziene als het ongeziene een plaats krijgt. 

 • Sadism / L. T. Woodward

  Sadism / L. T. Woodward

  THIS BOOK is a detailed history of sadism and sadists, but it is more than that.,Here the reasons for such behavior are clinically laid bare in the light of modern science and the hopes for its detection and prevention in the future realistically appraised. It is a major and definitive work.A DOCUMENTED STUDY OF THE STRANGE ECSTASIES THAT SOME HUMAN DEINGS FIND IN THE INFLICTION OF PAIN. 

 • Second opinion in de praktijk./ R. Martina

  Second opinion in de praktijk./ R. Martina

   2/12/17. Wanneer het gaat om onze gezondheid en ons welzijn, is het belangrijk om levensbelangrijke vragen niet voor te leggen aan één persoon. In het geval van operaties, het slikken van zware medicijnen en het wel of niet aanvaarden van de diagnose: hier valt niets aan te doen, u moet ermee leren leven , is het niet meer dan verstandig om daar meer over te weten te komen en uit te zoeken of dat echt zo is of niet. In de praktijk blijkt dat er 20% minder operaties nodig zijn wanneer men om een second opinion vraagt en dat medicijnen tot wel 30% verminderd kunnen worden.

 • Sigmund Freud / P. Gay

  Sigmund Freud / P. Gay

   31/3/17. Sigmund Freud (1856-1939), Oostenrijks psychiater en grondlegger van de psycho-analyse, heeft door zijn werk en leven de visie op mens, cultuur en samenleving fundamenteel beinvloed. Zijn 'ontdekking' van het onbewuste zieleleven bracht een Copernicaanse wending in het denken van en over de mens. Deze biografie, geschreven door de beroemde Amerikaanse cultuurhistoricus, hoogleraar aan de Yale University, munt uit door de wijze waarop zij leven en werk van de grote psycho-analyticus beschrijft. De biograaf blijkt een eminent kenner van de psycho-analyse en weet de bedding waar de levensstroom van Freud zich door heeft gebaand, cultuurhistorisch en wetenschapsfilosofisch onderbouwd in kaart te brengen. Ook als biografie is dit monumentele werk geslaagd. Freud wordt als mens van vlees en bloed met zijn 'geestdrift' en 'hartstocht' tot aanzijn geroepen. Bevat uitvoerig notenapparaat, register en zwart-wit illustraties. Uitstekende vertaling. Zie ook andere editie, a.i. deze week.(NBD|Biblion recensie, Anne Schipper.)

/
Toont 61 tot 80 (van 91 produkten)