Psychologie

/
Toont 81 tot 100 (van 132 produkten)
 • Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

  Liefhebben een kunst, een kunde. / E. Fromm

   Erich Fromm [1900-1980] geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met werken zoals De angst voor vrijheid, De zelfstandige mens en Een kwestie van hebben of zijn had hij een fundamentele invloed op het wereldbeeld en de geesteshouding van de moderne mens. Tot zijn hoofdwerken behoort tevens Liefhebben, een kunst, een kunde. Dit boek is geen simpele handleiding voor de liefdeskunst, maar een diepgaande visie op liefde als een integrerend deel van de menselijke persoonlijkheid en het menselijke bestaan. Daarmee is het tegelijk een pleidooi voor en een aansporing tot toewijding, ootmoed, durf en zelfontplooiing als basisvoorwaarden voor de groei van echte liefde.

 • Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

  Life's Too F***ing Short / J. Street-Porter

   3/12/17. An indispensable guide for women to surviving in the 21st century. It shows how to combine work, relationships, friends, fashion, health, shopping, cooking, etc. without using up valuable time which could be spent enjoying yourself.

 • Luscher test. / M. Luscher

  Luscher test. / M. Luscher

  6/9/17.  The Lüscher color test is a psychological test invented by Dr. Max Lüscher in Basel, Switzerland. Max Lüscher believed that sensory perception of color is objective and universally shared by all, but that color preferences are subjective, and that this distinction allows subjective states to be objectively measured by using test colors. Lüscher believed that because the color selections are guided in an unconscious manner, they reveal the person as they really are, not as they perceive themselves or would like to be perceived.

 • Mediation in praktijk. / H. Prein

  Mediation in praktijk. / H. Prein

   5/10/17. Mediation is de laatste jaren sterk opgekomen. Het is een interdisciplinair veld en is van belang voor juristen, notarissen, accountants en psychologen.Dit boek is in de eerste plaats op psychologen gericht, maar ook anderen zullen er veel van kunnen leren. Mediation is vooral gericht op mensen die met elkaar in conflict zijn. Te denken valt aan echtparen die op een menswaardige manier willen scheiden; werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict; ouders in conflict met instanties; bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening of in het onderwijs, waar de noodzaak om te investeren in een 'vreedzame' school steeds groter wordt.

 • Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  Mensen bij gijzelingen / J. Bastiaans

  15/11/16.  Bastiaans schrijft over Gijzelingen, Mulder over Terrorisme, Van Dijk over Gijzelaars en hun familie, en Van der Ploeg over De hulpverleners. Aanleiding vormden de gijzelingen in Nederlan, o.a. door Molukkers bij De Punt.

 • Metabletica / J. H. van den Berg

  Metabletica / J. H. van den Berg

   8/8/17. Als bijdrage tot de geschiedenis der psychologie geeft dit ongemeen boeiend geschreven werk een verrassende herinterpretatie van de 18e en 19e eeuw. Thema's als volwassenwording en het ontstaan van neurosen culmineren in het hoofdstuk over de Victoriaanse vrouw en de relatie tot het landschap vroeger en nu. Van den Berg constateert tenslotte dat het kind destijds tot kind gemaakt is. Deze in schijnbaar populaire vorm gegoten studie over de veranderlijkheid van de mens maakt door de originaliteit van de bewijsvoering kritiek en bewondering wakker, maar zorgt tevens dat een moeilijk thema toegankelijk wordt voor vakmensen en geinteresseerde leken.(NBD|Biblion recensie, Drs. M.J.I. Bos)

 • Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

  Neuropsychological Assessment / I. Grant & K. M. Adams

   23/12/16.A 1996 survey of the members of the American Board of Professional Psychology Diplomates, published by The Clinical Neuropsychologist journal, selected the first edition of this book as one of the "Essential Books and Journals in North American Clinical Neuropsychology"--a list which included only 10 other titles! The Second Edition has improved further on this high standard. While the authors have retained the same general structure--with the addition of a set of three chapters on psychosocial outcomes--virtually the entire book has been rewritten and thoroughly updated to reflect recent developments in this area of knowledge. Part I features new chapters on the Iowa-Benton approach, on cognitive screening methods, and on computers and memory. Part II has been expanded with new chapters on Tourette's syndrome, acute and chronic hypoxemia, HIV infection, schizophrenia, Huntington's disease, and an expanded chapter on Parkinson's disease. Part III is entirely new, and it focuses on life quality outcome in head injury and pulmonary disease. Considerably enlarged in size, this book will remain the basic reference on the neuropsychological aspects of diseases affecting brain and behavior.

 • Omgaan met mensen / R. Offerhaus

  Omgaan met mensen / R. Offerhaus

   28/12/18. Aan het begin van deze eeuw ontstond in de V.S. als reactie op de inrichtingspsychiatrie een vorm van acute hulpverlening waarbij de patiënt direct na een verzoek om zorg in zijn eigen sociale omgeving door een psychiater behandeld werd. Deze community psychiatry is daarna als sociale psychiatrie naar Nederland overgewaaid. De schrijver, zelf sociaal psychiater, geeft een rondgang door kernthema's zoals de praktijk van de hulpverlening, crisisinterventie, zelfdoding, agressie, dwangopnames, omvang met de netwerken en omgeving van de patiënt, de chronische patiënt, het starten en stoppen van het contact enz. In dit boek wordt goed de huidige sociaal-pyschiatrische kennis beschreven en wordt met gevoel verslag gedaan van de omgang met mensen in nood. De auteur geeft ook duidelijk aan dat er geen sprake is van oplossingen maar van interventies. Het boek is dicht opeen geschreven in lange hoofdstukken zonder onderverdeling en laat zich niet snel lezen. Diegene die de moeite neemt, wordt beloond met een grote hoeveelheid ervaring en informatie uit de praktijk.(Biblion recensie, M.A.M. Bomhof.)

 • Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  Ons feilbare denken. / D. Kahneman

  20/11/17.  Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie. Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell (Het beslissende moment), Nassim Taleb (De zwarte zwaan) en Steven Levitt (Freakonomics). Nu verschijnt het langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe ons denken werkt.

 • Ontspanje / M. Davis

  Ontspanje / M. Davis

   28/2/18. Stress is iets waar we niet omheen kunnen. Of je nu te maken hebt met grote veranderingen in je leven of met een opeenstapeling van allerlei kleine dagelijkse beslommeringen, je moet met stress kunnen omgaan.Ontspanje is een gids en een werkboek tegelijk. Het leert je de meest effectieve technieken en oefeningen voor stressmanagement en ontspanning en maakt duidelijk wat stress is, waardoor het wordt veroorzaakt, hoe je je bewust kunt worden van je eigen reacties op stress en wat de stressfactoren in jouw leven zijn.Uitgangspunt van dit werkboek is dat de voordelen van ontspanningstechnieken en stressmanagement zich pas ten volle openbaren als de technieken langere tijd regelmatig worden beoefend. Of je nu van plan bent deze technieken voor jezelf te gebruiken of in de beroepssfeer om anderen te helpen die last hebben van stress, jouw persoonlijke ervaring is waar het om draait.

 • Onverwacht inzicht / J. Bolte Taylor

  Onverwacht inzicht / J. Bolte Taylor

  Mijn leven lang was ik mijn eigen hersenspinsel geweest! Graag deel ik mijn kennis van het brein en het respect voor de cellen die de mens maken tot mens. Unieke memoires van internationaal vermaard hersenspecialiste. Jill Taylor schrijft op een toegankelijke en humoristische manier hoe zij haar herseninfarct heeft ervaren en hoe het haar leven heeft veranderd. Boodschap is dat we geen infarct hoeven te beleven om een gepassioneerd persoon te worden. Per jaar krijgen 41.000 mensen een hersenbloeding; 7000 krijgen een tweede beroerte binnen het jaar; 190.000 mensen leven met de gevolgen ervan. Gast bij Soul Series van Oprah Winfrey. Top 10 New York Times-bestseller. Auteursbezoek in 2009; beschikbaar voor interviews. Uitgebreide pr- en advertentiecampagne. In 1996 kreeg Jill Bolte Taylor een ernstig herseninfarct. Als professioneel neuroanatoom observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel, zozeer dat ze niet meer kon lopen, praten, lezen, schrijven of zich nog iets van haar leven herinneren, en at alles in een tijdsverloop van vier uur. Taylor schrijft over deze bloedstollende ervaring én over haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van een beschadigd brein.

 • Op het eerste gezicht / B. Bates & J. Cleese

  Op het eerste gezicht / B. Bates & J. Cleese

   Niets is zo fascinerend als het menselijk gezicht. Wij mensen kijken graag naar elkaar. Met onze gezichtsspieren kunnen we wel zevenduizend verschillende gezichtsuitdrukkingen vertonen, hoewel we er in het dagelijks leven maar (!) enkele honderden gebruiken. Uitdrukkingen van afkeer en blijdschap zie je al bij een jonge baby. En wat is schoonheid eigenlijk? Wanneer is een gezicht mooi? De wiskundige formule voor schoonheid is 1:1,618, maar wat zegt dat? En is er een universeel ideaal of is het cultureel bepaald? In dit boek wordt aan de hand van vele voorbeelden en talloze prachtige foto's (grotendeels in kleur) een zoektocht ondernomen naar de aard en betekenis van het menselijk gezicht. Oorsprong, identiteit, uitdrukkingen, schoonheid, ijdelheid en roem worden onder de loep genomen. Dit vlot gescheven, populair-wetenschappelijke en aantrekkelijk uitgegeven boek is geschreven door de psycholoog Brian Bates en schrijver/acteur John Cleese die ook de BBC televisieserie 'The Human Face' waarop dit boek is gebaseerd, presenteert.(Biblion recensie, Redactie)

 • Op zoek naar innerlijke vrede / M. George

  Op zoek naar innerlijke vrede / M. George

   15/5/18. Wie het spirituele aspect van ons drukke bestaan verwaarloost, wordt erg gevoelig voor stress en frustraties. Op zoek naar innerlijke vrede leert ons meer persoonlijke voldoening te bereiken. Deze rijkelijk geïllustreerde gids combineert daartoe filosofische reflectie, intuïtieve spirituele wijsheid en tips voor praktische zelfontplooiing. Het boek is zo een ideaal hulpmiddel bij het herontdekken van de aangename, waarachtige manier van leven waarbij we ons allemaal goed voelen.Mike George leert ons hoe we, door voldoende aandacht te besteden aan het spirituele, helderder en diepgaander gaan nadenken. Zo bereiken we een grotere zelfkennis, meer zelfrespect en een diepere gemoedsrust. Het is de beste manier om weer meer te leren genieten van het leven. In Op zoek naar innerlijke vrede brengt Mike George inzichten, meditatieoefeningen en visualisaties uit verschillende tradities van over de hele wereld bijeen. Aan de hand van die praktische oefeningen leren we de zorgen die ons waarnemingsvermogen al te vaak vertroebelen van ons af te zetten. Vervolgens kunnen we in alle vrijheid op zoek gaan naar een betere persoonlijke voldoening.

 • Over de rooie / G. Klein

  Over de rooie / G. Klein

   Deze titel is veelzeggend, het gaat in dit boek om Ger Klein die manisch depressief werd. Deze oud-staatssecretaris van onderwijs, een volbloed socialist, beschrijft hoe hij met zijn partij en politici moeite had en soms 'over de rooie' ging. Het is geen ziektegeschiedenis alleen, alhoewel de auteur indringend en met een verbluffend vermogen tot zelfobservatie vooral de manische fasen uit zijn ruim 14-jarige ziekte beschrijft. Het is een interessant boek geworden, waarin het levensverhaal van deze politicus en natuurwetenschapper goed weergegeven is. Het gaat voornamelijk over een aantal belangrijke periodes waarin ook het ziekteproces, eerst sluimerend, daarna hevig losbarstend, aanwezig is. Een autobiografie is het niet, meer een politiek testament en een ziektegeschiedenis, waarin de lezer die enigszins op de hoogte is van het manische uit het ziekteverloop heel veel herkenbaars tegenkomt. Toch is het ook niet een volledig beschreven ziekteverhaal, van de depressieve periodes lees je erg weinig, bijvoorbeeld.(Biblion recensie, H. Menkveld.)

 • Pediatric behavioural neurology / L. de Sonneville & C. Njiokikjien

  Pediatric behavioural neurology / L. de Sonneville & C. Njiokikjien

   22/12/16. Aspects of information processing a computer-based approach of development and disorders.

 • Pelgrimstocht van mensen / W. van Ophem-van den Meer

  Pelgrimstocht van mensen / W. van Ophem-van den Meer

   Pelgrimstocht van mensen biedt een overzicht over de levensloop van mensen in al haar aspecten,waarin zowel het geziene als het ongeziene een plaats krijgt. 

 • Persoon en persoonlijkheid / J. R. Scroggs

  Persoon en persoonlijkheid / J. R. Scroggs

   28/12/18. Systematisch opgezette inleiding in zes psychologische persoonlijkheidstheorieën.

 • Persoonlijke effectiviteit / J. Schouten & J. Lingsma

  Persoonlijke effectiviteit / J. Schouten & J. Lingsma

   21/3/18. Assertiviteit lijkt een vaardigheid uit de jaren zeventig. Tegenwoordig is immers niemand meer op zijn of haar mondje gevallen en zegt iedereen wat hij denkt. Maar niets is minder waar! Veel mensen zijn tegenwoordig niet assertief maar agressief. En dat is heel wat anders! Op een goede manier voor jezelf opkomen zonder anderen onnodig te kwetsen. Dat is de kern van assertief gedrag. Je wensen en meningen kunnen uiten, anderen minder de baas over je laten spelen, rustiger zijn in contacten met bekenden en onbekenden en vooral weten in welke situaties het belangrijk is assertief op te treden. Met dit boek kun je dat bereiken. Door de vele praktijkopdrachten leer je je wensen zo te uiten dat je jezelf en anderen niet tekort doet. Aan de hand van voorbeelden van herkenbare, alledaagse situaties onderzoek je je huidige gedrag en krijg je inzicht in hoe het ook anders, beter kan. Niets moet. Wie zich assertief opstelt, bepaalt zelf in welke situaties hij dat doet en hoe. Je keuzevrijheid vergroten en bewust achter je keuzes staan, daar gaat het om. Dit boek voorziet al decennia lang in een blijvende behoefte: opkomen voor jezelf en tegelijk de relatie met de ander goed houden. Een behoefte die zo menselijk is dat er ongetwijfeld nog veel herdrukken zullen volgen.

 • Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen / B. van Alphen

  Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen / B. van Alphen

   15/12/18. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is het eerste Nederlandstalige boek over diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Door gerenommeerde deskundigen op dit terrein en onder redactie van Bas van Alphen is volgens de principes van evidence-based practice literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast worden er op basis van consensus tussen Nederlandse en Vlaamse deskundigen en klinische impressies vakinhoudelijke aanbevelingen gedaan voor optimale zorg.

 • Piekeren./ A. Kerkhof

  Piekeren./ A. Kerkhof

   20/10/18. Wie heeft er niet een keer een slapeloze nacht gehad, waarin men alleen maar lag te piekeren en te woelen? We piekeren voornamelijk over alledaagse problemen: het halen van een rijbewijs, het bezoek aan de tandarts, moeilijkheden op het werk. We kunnen zelfs piekeren over het feit dat we piekeren – en daaruit kan een piekerstoornis ontstaan. Aan het praktijkgerichte oefenboek Piekeren ligt een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. Het boek bestaat uit invuloefeningen die de piekeraar inzicht in de inhoud, de aard en de ernst van zijn gepieker geven. De scores geven aan in hoeverre men zijn doel heeft bereikt. Tweemaal per dag een kwartier oefenen in een periode van een maand is voldoende om de gebruiker daar te brengen waar hij moet zijn: het terugdringen van het piekeren en het onder controle krijgen van zijn gedachten.

/
Toont 81 tot 100 (van 132 produkten)